Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "BI" k dispozici 344 výsledků:

 
1. bi-, bis-, bin-
první část složených slov mající význam dvakrát... Celý referát
 
2. bianko, bianco
bílý, čistý... Celý referát
 
3. biartikulární
dvojkloubový... Celý referát
 
4. biatec, biatek
(numismatika) velká stříbrná keltská mince o hmotnosti cca 16 g, ražená Kelty pravděpodobně na území dnešní Bratislavy v 1. stol. př.n.l., nazvaná podle často se vyskytujícího nápisu BIATEC - zřejmě jméno keltského knížete n. vládce... Celý referát
 
5. biatlon
(sport) zimní dvojboj, sportovní disciplína sestávající z běhu na lyžích a střelby... Celý referát
 
6. biatriatus
dvoupředsíňový, mající dvě předsíně... Celý referát
 
7. biaurikulární
obouušní, na obou uších... Celý referát
 
8. biaxiální
dvojosý... Celý referát
 
9. bibelot
drobný ozdobný předmět... Celý referát
 
10. bibiot
osoba, zvíře nebo věc mající nějakou vlastnost nejhorší na světě (popřípadě v dané skupině, komunitě) a nemůže být překonána (popř. jen velmi obtížně), opak tytyot, viz též bibiotní tytyotní... Celý referát
 
11. bibiotní
nejhorší na světě (popřípadě v dané skupině, komunitě) a nemůže být překonán (popř. jen velmi obtížně)... Celý referát
 
12. bible
(církev) Písmo svaté... Celý referát
 
13. biblia
knihy, svitky... Celý referát
 
14. biblio-
první část složených slov mající význam kniha knižní... Celý referát
 
15. bibliobus
pojízdná knihovna, knihovna v autobusu, bookmobil... Celý referát
 
16. bibliofilie
knihomilství, sběratelství vzácných nebo krásných knih a tisků... Celý referát
 
17. bibliofobie
(psychologie) chorobný strach z knih, patologická nenávist ke knihám... Celý referát
 
18. bibliografická citace
soubor normovaných údajů o citovaném tištěném nebo elektronickém dokumentu (např.příjmení a jméno autora, název, vydavatel, edice, místo a rok vydání, počet stran, ISBN, elektronická adresa), který umožňuje jeho identifikaci a vyhledání... Celý referát
 
19. bibliografie
(literatura) seznam knih, literatury, spisů... Celý referát
 
20. biblioholik
osoba závislá na četbě, často jde o metodu a formu úniku z tíživé reality... Celý referát
 
21. bibliologie
knihověda, nauka o knihách... Celý referát
 
22. bibliomanie
extrémní záliba ve čtení, knihách a tiskovinách všeho druhu... Celý referát
 
23. bibliomantie, bibliomancie
věštění z bible... Celý referát
 
24. bibliometrie
měření a analýza kvantitativních záznamů o dokumentech (analyzuje např. kvantitativní produktivitu vědeckých pracovníků, růst odborné literatury)... Celý referát
 
25. bibliopsychologie
(psychologie) aplikovaná psychologická nauka zkoumající vliv četby na duševní život a osobnost člověka v jednotlivých stadiích jeho vývoje... Celý referát
 
26. bibliotéka
(literatura) knihovna, sbírka knih... Celý referát
 
27. biblioterapie
(psychologie) psychoterapeutické a léčebně pedagogické využití vhodné literatury a práce s knihou za účelem prevence, rehabilitace, nápravy a léčby závad a poruch chování a prožívání... Celý referát
 
28. biblizmus, biblismus
biblický výraz, rčení z bible... Celý referát
 
29. biblový papír
velmi tenký a pevný papír určený pro tisk objemných knih... Celý referát
 
30. bicefalus
zrůda s dvěma hlavami... Celý referát
 
31. bicelulární
dvoubuněčný... Celý referát
 
32. biceps
(anatomie) dvojhlavý (sval), např. sval na paži... Celý referát
 
33. bichle
(hovorově) (velká) kniha... Celý referát
 
34. bicipitální
vztahující se k dvojhlavému svalu... Celý referát
 
35. bicipitoradiální
týkající se svalu dvojhlavého a kosti vřetenní... Celý referát
 
36. bicolor
oris (l. bis dvakrát, l. color barva) dvoubarevný, dvoubarvý... Celý referát
 
37. bicornis
(l. bis dvakrát, l. cornu roh) dvojrohý... Celý referát
 
38. bicorpor
oris (l. bis dvakrát, l. corpus tělo) dvoutělý... Celý referát
 
39. bicuspidalis
e, bicuspidatus, a, um (l. bis dvakrát, l. cuspis hrot) bikuspidální, dvouhrotový, dvojcípý... Celý referát
 
40. bicykl
jízdní kolo... Celý referát
 
41. bicyklbal
kolová... Celý referát
 
42. bidens
dentis (l. bis dvakrát, l. dens zub) dvojzubý... Celý referát
 
43. bidermoma
(medicína) tis, n. (l. bis dvakrát, ř. derma kůže) bidermom, nádor obsahující tkáně ze dvou zárodečných listů... Celý referát
 
44. bidestillatus
dvakrát překapávaný, destilovaný... Celý referát
 
45. bidet
(odborně) sedací umyvadlo určené k omývání intimních partií... Celý referát
 
46. bidiskoidní
dvojdiskový, dvojkotoučový... Celý referát
 
47. bidon
(slang) cyklistická láhev... Celý referát
 
48. biduum
období dvou dnů... Celý referát
 
49. biedermeier
umělecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století... Celý referát
 
50. bienále
(umění) umělecká přehlídka pořádaná vždy po dvou letech... Celý referát
 
51. biennium
dvouletí, dva roky (např. studia)... Celý referát
 
52. bifaciální
s rozdílnou vrchní a spodní stranou... Celý referát
 
53. bifalangie
dvoučlánkovost, mající dva články... Celý referát
 
54. bifazický
dvoufázový, s dvěma fázemi, jejichž průběh se může lišit (např. první fáze nemoci může být mírná, druhá fáze velmi obtížná)... Celý referát
 
55. bifázní
se dvěma vrcholy aktivity, užívá se u zvířat (např.: zvíře, které je aktivní před východem, po západu Slunce)... Celý referát
 
56. bifenyl
aromatický uhlovodík se dvěma jádry... Celý referát
 
57. bifidní
rozštěpený... Celý referát
 
58. bifidus
dvojklanný, týkající se orgánu rozděleného na dvě části... Celý referát
 
59. bifilární
dvojitý... Celý referát
 
60. biflování
mechanické učení se nazpaměť... Celý referát
 
61. biflovat
(slang) něco se učit, zpravidla bez hlubšího porozumění a nazpaměť... Celý referát
 
62. bifobie
(psychologie) chorobný strach nebo hostilita vůči bisexuálním či transsexuálním osobám... Celý referát
 
63. bifokální
se dvěma ohnisky, např. b. brýle... Celý referát
 
64. biformatus
dvoutvarý, mající dvojí tvar... Celý referát
 
65. biformní
dvoutvarý, dvoutělý... Celý referát
 
66. bifrons
ontis (l. bis dvakrát, l. frons čelo) dvoučelý, dvouobličejový, se dvěma obličeji (např. Janus bifrons, římský bůh, který jako by nahlížel do přítomnosti i do minulosti)... Celý referát
 
67. biftek
přírodní řízek z hovězího masa, beefsteak... Celý referát
 
68. bifurcatio
(l. bis dvakrát, l. furca vidlice) bifurkace, rozdělení, vidlicovité rozdvojení. Bifurcatio aortae rozdělení aorty. Bifurcatio tracheae rozdvojení průdušnice na dvě průdušky... Celý referát
 
69. bifurcatus
vidlicovitý, rozdvojený, rozštěpený na dva díly... Celý referát
 
70. bifurcus
dvouvidlicový, vidlicovitě rozdvojený... Celý referát
 
71. bifurkace
rozdvojení, rozvětvení, např. řeky, nervů cév... Celý referát
 
72. big band
velká hudební skupina, obvykle džezová... Celý referát
 
73. big bang, big-bang
velký třesk... Celý referát
 
74. big beat
rocková hudba, rock beat... Celý referát
 
75. big five v psychologii
(psychologie) pětifaktorový model základních rysů osobnosti: emocionální labilita či stabilita, svědomitost či nesvědomitost, příjemnost či nevraživost, kulturnost či nekulturnost, extraverze či introverze... Celý referát
 
76. big-mac
dvojitý hamburger... Celý referát
 
77. biga
(historie) dvojzápřah (v staroveku)... Celý referát
 
78. bigae
dvojspřeží... Celý referát
 
79. bigamie
(sociologie) dvojí manželství současně... Celý referát
 
80. bigemini
(l. bis dvakrát, l. geminare zdvojovat) dvojčata... Celý referát
 
81. bigeminie
(medicína) porucha srdečního rytmu, kdy za každou fyziologickou kontrakcí srdečního svalu následuje jedna extrasystola... Celý referát
 
82. bigeminus
(l. bis dvakrát, l. geminare zdvojovat) zdvojený... Celý referát
 
83. bigl, beagle
(zoologie) malý lovecký pes... Celý referát
 
84. bigorexie
(psychologie) varianta dysmorfofobie, závada či porucha vnímání vlastního těla, přičemž postižený často nereálně usiluje dosáhnout ve směru fyzické zdatnosti maximálních hodnot, často za nadměrného užívání proteinových preparátů, též Adonisův komplex... Celý referát
 
85. bigoterie
přehnaná zbožnost, pobožnůstkářství, bigotnost... Celý referát
 
86. bigotní
(odborně) slepě a nesnášenlivě věřící, pobožnůstkářský... Celý referát
 
87. bigotnost
(náboženství) náboženský fanatismus, ad absurdum přehnaná zbožnost... Celý referát
 
88. bigování
(knihařství) knihařská technika ohybu papíru... Celý referát
 
89. bigravida
(femina) (l. bis dvakrát, l. gravida těhotná) žena podruhé těhotná... Celý referát
 
90. bihorium
čas, doba dvou hodin... Celý referát
 
91. bijekce, bijektivní zobrazení
(matematika) zobrazení vzájemně jednoznačné (je zároveň injekcí i surjekcí)... Celý referát
 
92. bijou
ozdoba, šperk... Celý referát
 
93. bikapsulární
dvoupouzdrový... Celý referát
 
94. bikarbonát
kyselý uhličitan... Celý referát
 
95. bikaudální
dvojocasý... Celý referát
 
96. biking
jízda, ježdění na kole nebo motocyklu... Celý referát
 
97. bikiny
(móda) dámské dvoudílné plavky... Celý referát
 
98. bikondylový
dvouhrbolový... Celý referát
 
99. bikonkávní
(odborně) dvojdutý... Celý referát
 
100. bikonvexní
vypouklý na dvě strany... Celý referát
 
101. bikros
cyklistická disciplína sdružující prvky cyklokrosu a motokrosu... Celý referát
 
102. bilabiála
obouretná souhláska... Celý referát
 
103. bilabiální
obouretný, tvořený oběma rty... Celý referát
 
104. biľag
negatívny príznak, znamenie ( maď-tur.)... Celý referát
 
105. bilaminární
dvojlistový... Celý referát
 
106. bilance
celkový hodnotící přehled výsledků činnosti... Celý referát
 
107. bilanční diagnostika
(psychologie) komplexní posuzování schopností, dovedností, psychických a osobnostních potencialit vzhledem k adekvátnímu pracovnímu uplatnění člověka... Celý referát
 
108. bilateralita
(odborně) dvoustrannost, oboustrannost... Celý referát
 
109. bilaterální
dvoustranný, oboustranný... Celý referát
 
110. bilbord, billboard
velkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha... Celý referát
 
111. biletář
uvaděč, osoba kontrolující vstupenky... Celý referát
 
112. bilharzióza
nemoc vyvolaná bilharziemi s postižením močového systému či trávicího ústrojí... Celý referát
 
113. biliární
týkající se žluči, žlučového systému... Celý referát
 
114. bilifer(us)
vedoucí žluč, žlučovodný... Celý referát
 
115. bilificatio
(l. bilis žluč, l. facere činit) bilifikace, tvorba žluči... Celý referát
 
116. bilifuscin
bilifuchsin, žlučové barvivo vznikající z bilirubinu... Celý referát
 
117. biligrafie
(medicína) rentgenový snímek žlučníku za pomoci kontrastní látky... Celý referát
 
118. bilingvista
(lingvistika) osoba, která ovládá kromě mateřštiny ještě druhý nebo i další jazyky... Celý referát
 
119. bilingvizmus, bilingvismus
(lingvistika) dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského... Celý referát
 
120. bilingvní
(lingvistika) mající dva jazyky, užívající aktivně dvou jazyků, dvojjazyčný... Celý referát
 
121. biliodigestivní
týkající se žlučového systému a trávicího ústrojí... Celý referát
 
122. bilion
(matematika) milion milionů, 10 na 12 (v některých zemích, například USA, se tímto slovem označuje naše miliarda)... Celý referát
 
123. biliózní
žlučový, bohatý na žluč... Celý referát
 
124. bilirachie
přítomnost žluči v míšní tekutině... Celý referát
 
125. bilirubin
žlučové barvivo... Celý referát
 
126. bilirubinémie
přítomnost bilirubinu v krvi... Celý referát
 
127. bilirubinurie
přítomnost bilirubinu v moči... Celý referát
 
128. bilis
žluč... Celý referát
 
129. biliverdin
zelené žlučové barvivo, tvořící se v těle jako mezičlánek při rozkladu hemoglobinu na bilirubin... Celý referát
 
130. billiard
(hry) kulečník, hra na kulečníku, kulečníkový stůl... Celý referát
 
131. billing
fakturace, fakturování, plakátování... Celý referát
 
132. bilobatus
a, um, bilobaris, e (l. bis dvakrát, l. lobus lalok) dvoulaločný... Celý referát
 
133. bilobectomia
(medicína) (l. bis dvakrát, l. lobus lalok, ř. ektome vynětí) bilobektomie, chirurgické vynětí dvou laloků současně... Celý referát
 
134. bilokace
přesvědčení, že objekt může existovat současně na dvou místech... Celý referát
 
135. bilokulární
mající dvě dutiny, pouzdra... Celý referát
 
136. bilý trpaslík
... Celý referát
 
137. bimanuální
prováděný oběma rukama (např. vyšetření)... Celý referát
 
138. bimanuální preference
upřednostňování činností konaných obouručně... Celý referát
 
139. bimaristán
perský název pro starou nemocniční kliniku... Celý referát
 
140. bimaritus
(l. bis dvakrát, l. maritus manžel) manžel dvou žen... Celý referát
 
141. bimbaša
(vojenství) major turecké, egyptské aj. armády... Celý referát
 
142. bimetal
dvojkov... Celý referát
 
143. bimetalizmus, bimetalismus
peněžní soustava, v níž za míru hodnoty slouží dva různé drahé kovy... Celý referát
 
144. bimz
(brněnský hantec) chleba... Celý referát
 
145. binace
(církev) dovolení, aby kněz sloužil v jednou dni dvě mše... Celý referát
 
146. binarita
dvojitost, dvoučlennost, dvojstavovost, dvojkovost... Celý referát
 
147. binární
(odborně) dvojitý, dvojčlenný, složený ze dvou... Celý referát
 
148. binaurální
týkající se obou uší, určený pro obě uši... Celý referát
 
149. bingo
loterie s výhrou v hotovosti... Celý referát
 
150. bini
ae, a po dvou... Celý referát
 
151. binoctium
(l. bis dvakrát, l. nox noc) trvající dvě noci... Celý referát
 
152. binokl
skřipec... Celý referát
 
153. binokulární
(odborně) umožňující současné pozorování oběma očima... Celý referát
 
154. binokulus
obvaz kryjící obě oči... Celý referát
 
155. binom
dvojčlen... Celý referát
 
156. binomální
složený ze dvou jmen... Celý referát
 
157. binominální
dvojjmenný, označený dvěma jmény... Celý referát
 
158. binotický
vztahující se na obě uši... Celý referát
 
159. binovulární
týkající se, odvozený od dvou rozdílných vajíček... Celý referát
 
160. binukleární
dvoujaderný... Celý referát
 
161. bio-
první část složených slov mající význam život... Celý referát
 
162. bioaktivace
biologický způsob čištění odpadních vod... Celý referát
 
163. bioakumulace
proces, během kterého dochází k akumulaci chemické látky ze zevního prostředí do živého organismu jako důsledek simultánního příjmu a vylučování... Celý referát
 
164. bioaugmentace
Bioaugmentace je vysazování specifických kultur mikroorganizmů do prostředí, ve kterém je potřebné dosáhnout žádaných výsledků.... Celý referát
 
165. biocatalysator
(ř. bios život, ř. katalysis rozpouštění) biokatalyzátor, látka, která již v nepatrné koncentraci urychluje látkovou přeměnu v živých organismech... Celý referát
 
166. biocenóza
(ekologie) ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza... Celý referát
 
167. biocentrický
(odborně) hodnotící vše z hlediska udržení života, vyznávající často i "rovnost" všech živých bytostí a ochraňující přírodu... Celý referát
 
168. biochemický
týkající se biochemie... Celý referát
 
169. biochemie
(biochemie) vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů... Celý referát
 
170. biochor
(ekologie) životní oblast na Zemi zahrnující stanoviště a vegetaci... Celý referát
 
171. biocyklus
biologický oběh, opakující se střídání biologických funkcí v buňkách a orgánech... Celý referát
 
172. biodegradace
rozklad látek působením biologických činitelů... Celý referát
 
173. biodiverzita
vlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost... Celý referát
 
174. biodromální
(psychologie) týkající se celoživotního vývoje a rozvoje, formování a perspektiv psychiky a osobnosti. viz. lifespan... Celý referát
 
175. biodromální edukace
celoživotní vzdělávání a výchova... Celý referát
 
176. biodynamický
životně silný... Celý referát
 
177. biodynamika
nauka o životních funkcích organizmu... Celý referát
 
178. bioekologie
odvětví biologie zabývající se vztahy mezi živými organismy, vztahy organismů k prostředí a výměnou energie (potravinovým řetězcem) uvnitř ekosystému... Celý referát
 
179. bioekvivalence
chemicky totožné látky, které mají stejnou rychlost a rozsah absorpce jsou zaměnitelné, hodnoty musí u generik nabývat 80-125% hodnot originálu, aby bylo možné označit přípravky za bioekvivalentní... Celý referát
 
180. bioelektřina
elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech... Celý referát
 
181. bioenergetika
léčebná metoda práce s tělem určená k obnově psychosomatické kondice a posílení vitality a aktivace člověka. Bioenergetická terapeutická cvičení mají za cíl uvolnit chronické energetické bloky, vnitřní zábrany a svalové napětí. Zakladatelem bionenerg... Celý referát
 
182. bioetika
obor na pomezí mediciny a filozofie zabývající se mravními problémy života a zdraví člověka... Celý referát
 
183. biofág
organizmus živící se na úkor jiných živých organizmů... Celý referát
 
184. biofeedback
biologická zpětná vazba využívaná např. pro psychorehabilitaci, psychokorekci, reedukaci a terapii různých závad a poruch... Celý referát
 
185. biofilie
pud sebezáchovy... Celý referát
 
186. biofilní
vyjadřující lásku k životu, pud sebezáchovy... Celý referát
 
187. biofilní orientace
jeden ze základních životních postojů projevující se zaměřením člověka na život a jeho rozvoj, na podporu života, jde o lásku a úctu k životu... Celý referát
 
188. biofyzika
obor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků... Celý referát
 
189. biogenese
jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty... Celý referát
 
190. biogeneze
vznik a vývoj živých organizmů z jiných živých jedinců nebo jejich částí... Celý referát
 
191. biogenní
látky nezbytné pro živé organismy, životatvorné... Celý referát
 
192. biogeografie
Obor zeměpisu zabývající se zeměpisným rozšířením organické části přírody... Celý referát
 
193. biogeosféra
součást krajinné sféry na pevninách (souších)vyjadřující jednotu organismů, mikroorganismů, rostlin, živočichů a jejich prostředí... Celý referát
 
194. bioglyf
stopy po činnosti organizmů... Celý referát
 
195. biograf
kino... Celý referát
 
196. biografická explorace
hloubková výzkumná případová studie popisující,... Celý referát
 
197. biografický
životopisný... Celý referát
 
198. biografie
životopis... Celý referát
 
199. biohelmint
cizopasný červ, jehož vývoj probíhá se střídáním hostitelů... Celý referát
 
200. bioimpedance
metoda měření tuku a vody v těle... Celý referát
 
201. biokapacita, biologická kapacita
schopnost ekosystémů produkovat použitelné biologické materiály a zároveň absorbovat odpady produkované lidmi (při použití známých pěstebních, těžebních a výrobních technologií a metod řízení), jednotkou je globální hektar... Celý referát
 
202. biokatalyzátor
látka, která svou přítomností optimalizuje nebo urychluje a efektivizuje děje v živém organismu (jde např. o enzymy, hormony a vitamíny)... Celý referát
 
203. bioklimatologie
obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech... Celý referát
 
204. biokomunikace
dorozumívání se živočichů přijímáním a vysíláním akustických, optických, pohybových, dotykových, vibračních, pachových aj. signálů... Celý referát
 
205. biokoncentrace
proces, během kterého je chemická látka akumulována organismem přímo z okolního prostředí nebo prostřednictvím potravy, která je touto látkou kontaminovaná... Celý referát
 
206. biokonjugace
metodika připojování molekul k DNA... Celý referát
 
207. biokoridor, biokoridory
Krajinná složka která propojuje jednotlivá biocentra a tím umožňuje migraci jednotlivým organismům (např. potůčky s doprovodnou zelení, remízky, strouhy, aleje...). Jedná se o označení souvislé plochy odlišné vegetace (linie nebo pás), které prostupu... Celý referát
 
208. biologická vulnerabilita
specifická biologická, geneticky podmíněná náchylnost k psychickým a somatickým funkčním potížím, ale i k psychosomatickým závadám a poruchám... Celý referát
 
209. biologická deprivace
strádání v oblasti základních životních potřeb (např. jídla, tekutin, vzduchu)... Celý referát
 
210. biologická determinace
přírodní výbava člověka,např. vývojová etapa a komplexní stav jeho organismu, pohlavní orientace, konstituce, dědičnost, vrozený evoluční program, kondice, vitalita a zdravotní stav... Celý referát
 
211. biologická oxidace
spalování živin, zdroj energie... Celý referát
 
212. biologická psychologie
(psychologie) zkoumá působení biologických determinant (např. dědičnosti, procesů a stavů nervové soustavy, žláz s vnitřním vyměšováním, vitality, zdravotního stavu, úrazů, prodělaných závad poruch a nemocí organismu) na psychiku a osobnost člověka... Celý referát
 
213. biologické determinanty psychiky
komplexní stav organismu, např. jeho dědičnost, kondice, vitalita, výživa, zdravotní stav, prodělané úrazy, věkové zvláštnosti... Celý referát
 
214. biologické indispozice edukace
zhoršené vnímání (např. zrakové či sluchové), somatické závady, specifické poruchy a choroby, neukončený proces rehabilitace po nemoci či úrazu... Celý referát
 
215. biologické zrcadlo
napodobování projevů chování malých dětí (např.mimiky kojenců) dospělými, ,,biologická ozvěna"... Celý referát
 
216. biologický
vztahující se k biologii... Celý referát
 
217. biologický esencialismus
názor, že rozdíly mezi muži a ženami jsou biologicky determinovány... Celý referát
 
218. biologický materiál
tělní tekutiny (např. krev, moč) a tkáně poskytující i genetickou informaci... Celý referát
 
219. biologie
věda zabývající se studiem živé přírody... Celý referát
 
220. biologizace
pozitivně hodnotitelné úpravy rostlinné a živočišné výroby... Celý referát
 
221. bioluminiscence
světélkování, spontánní luminiscence některých druhů živých organizmů... Celý referát
 
222. biolýza
narušení základních životních pochodů organismu... Celý referát
 
223. biom
společenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem... Celý referát
 
224. biomakromolekula
biopolymer... Celý referát
 
225. biomarker
(biologie) charakteristika, která je objektivně měřitelná a uznávaná jako indikátor normálních biologických či patologických procesů nebo odpovědí na terapeutickou intervenci (oficiální definice NIH (National Institutes of Health USA), 2001).... Celý referát
 
226. biomasa
(odborně) celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu... Celý referát
 
227. biomechanika
nauka o struktuře a mechanickém chování živých organizmů... Celý referát
 
228. biomechatronika
aplikace poznatků mechatroniky na živé organismy... Celý referát
 
229. biomedicína
nekonvenční způsob léčby používající jen přirozené, tělu vlastní látky... Celý referát
 
230. biometrika
(odborně) obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika... Celý referát
 
231. biomimetika
obor, který se zabývá napodobováním... Celý referát
 
232. biomorfóza
životní proměny organismu od narození až po úmrtí... Celý referát
 
233. biomotor
(ř. bios život, l. motor hýbač) biomotor, přístroj k zavedení umělého dýchání (plicní ventilátor)... Celý referát
 
234. bionika
obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů... Celý referát
 
235. bionomie
zkoumání způsobu života a soužití rostlin a živočichů... Celý referát
 
236. bionyma
jména živých objektů... Celý referát
 
237. bioplazma, bioplasma
živá hmota uvnitř i vně buněk... Celý referát
 
238. bioplyn
kalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu... Celý referát
 
239. biopolymer
(biochemie) přírodní látka polymerního typu, biomakromolekula... Celý referát
 
240. biopotenciál
(elektrotechnika) elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku... Celý referát
 
241. bioprodukt
(zemědělství) produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami... Celý referát
 
242. biopsie
(medicína) mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze živého organizmu... Celý referát
 
243. bioptická diagnostika
diagnostika vycházející ze vzorků odebraných ze živých tkání organismu... Celý referát
 
244. bioptronová lampa
zdroj polarizovaného světla, pomůcka pro biostimulaci a fototerapii... Celý referát
 
245. bioreaktor
český název pro fermentor... Celý referát
 
246. bioremediace
proces, při kterém se za působení živých organismů či enzymů přeměňují látky toxické na látky netoxické... Celý referát
 
247. bioreuze
průběh životních pochodů, označení pro přirozený proces stárnutí a s ním spojených změn v organismu... Celý referát
 
248. biorytmus
pravidelné střídání životních dějů... Celý referát
 
249. bios
(biologie) život, jeho projevy a formy, organická příroda... Celý referát
 
250. bios hagios
život světce... Celý referát
 
251. biosféra
část zemského povrchu osídlená organizmy... Celý referát
 
252. biosociální
(odborně) biologický (zkoumající život) a společenský... Celý referát
 
253. biostatika
věda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci... Celý referát
 
254. biostatistika
(statistika) obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů... Celý referát
 
255. biostimulace
zvyšování obranné schopnosti organizmu... Celý referát
 
256. biostimulační
zvyšující obranné schopnosti organismu... Celý referát
 
257. biostimulatio
(ř. bios život, l. stimulare podněcovat) biostimulace, zvyšování obranyschopnosti organismu... Celý referát
 
258. biostratigrafie
(geologie) stratigrafie založená na výskytu fosilií... Celý referát
 
259. biosyntéza
tvorba (syntéza) látek živým organismem... Celý referát
 
260. biosyntéza v psychologii
celostní směr somatické psychoterapie podle Davida Boadella integrující pohybové, prožitkové a mentální procesy... Celý referát
 
261. biota
rostlinný a živočišný život určité oblasti... Celý referát
 
262. biotar
symetrický fotografický objektiv... Celý referát
 
263. biotaxie
systematické uspořádání živých organizmů... Celý referát
 
264. biotechnologie
obor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu... Celý referát
 
265. biotelemetrie
přenášení a registrace biologických pochodů na dálku... Celý referát
 
266. bioterapie
léčebné užití látek vzniklých v živých organismech... Celý referát
 
267. bioterorismus
druh terorismu, který jako prostředek nátlaku či agrese využívá biologické zbraně... Celý referát
 
268. biotherik
podpůrná lázeňská léčebná kůra oxidem uhličitým, suchým uhličitým zábalem... Celý referát
 
269. biotická realita
živá skutečnost... Celý referát
 
270. biotický
vitální, vztahující se k životu... Celý referát
 
271. bioticus
žijící, týkající se života, pro život vhodný, k životu užitečný... Celý referát
 
272. biotit
(mineralogie) minerál ze skupiny slíd... Celý referát
 
273. biotomie
vivisekce, operace na živém zvířeti bez znecitlivění... Celý referát
 
274. biotonus
životní síla, stav energie v organismu živočichů, stav vnitřního biopsychického napětí... Celý referát
 
275. biotop
(botanika) stanoviště, nejmenší přírodní životní prostor, na němž žije rostlina nebo živočich... Celý referát
 
276. biotronika
studium a působení na domnělé biopole nebo auru přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi... Celý referát
 
277. biotropie
chorobná citlivost organismu na změny počasí (např. kolísání tlaku)... Celý referát
 
278. biotropismus
(biologie) pohybová reakce mikroorganismů na podráždění vycházející z živé tkáně... Celý referát
 
279. bioturbace
proces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy... Celý referát
 
280. biotyp
skupina jedinců, kteří mají stejný genotyp... Celý referát
 
281. biotyp člověka
souhrn zděděných tělesných i duševních znaků... Celý referát
 
282. biotypologia
(ř. bios život, ř. typos vzor, model, ř. logos nauka), biotypologie, nauka třídící jedince podle tělesných a duševních vlastností a znaků do určitých skupin... Celý referát
 
283. bióza
život v širokém slova smyslu, životnost... Celý referát
 
284. bipara
druhorodička... Celý referát
 
285. biparietální
vztahující se k oběma temenním kostem... Celý referát
 
286. bipartitus
dvojdílný, dvojnásobný... Celý referát
 
287. bipedální
dvounohý, dvounožec... Celý referát
 
288. bipedie
pohyb po dvou zadních, pánevních končetinách... Celý referát
 
289. bipenis
oboustranná bojová sekyra Ostrogótů... Celý referát
 
290. bipennatus
(musculus) (l. bis dvakrát, l. penna péro, pírko) dvojzpeřený (sval)... Celý referát
 
291. bipolarita
dvoupólovost, bipolárnost... Celý referát
 
292. bipolární
(odborně) dvoupólový... Celý referát
 
293. bipolární afektivní porucha
periodické střídání různě dlouhých manických (chorobně povznesených) a depresivních (chorobně smutných) epizod po různě dlouhých intervalech zdraví (remisích) bez psychotických... Celý referát
 
294. bipolárnost
dvoupólovost, bipolarita... Celý referát
 
295. bipolita
osoba s dvojím státním občanstvím... Celý referát
 
296. biret
pokrývka hlavy jako odznak určitého úřadu nebo hodnosti (soudcovský biret, kněžský biret - obvykle černý, kardinálský biret - obvykle purpurově červený)... Celý referát
 
297. biřic
(historie) pověřený vykonavatel úřední moci (najatý voják: dráb, pochop, mušketýr)... Celý referát
 
298. biřmovanec
čekatel svátosti biřmování... Celý referát
 
299. biřmování
(náboženství) svátost obohacení, dary Ducha svatého, které je možno přijmout jen jednou za život... Celý referát
 
300. birr
(jednotky) měnová jednotka Etiopie... Celý referát
 
301. bis
dvakrát... Celý referát
 
302. bisektrice
(mineralogie) osa úhlu optických os dvojosých krystalů... Celý referát
 
303. bisexualis
(l. bis dvakrát, l. sexus pohlaví) obojího pohlaví... Celý referát
 
304. bisexualita
oboupohlavnost, sexuální náklonnost k oběma pohlavím, hermafroditizmus... Celý referát
 
305. bisexualitas
(l. bis dvakrát, l. sexus pohlaví) bisexualita, pohlavní obojetnost... Celý referát
 
306. biskup
(církev) hodnostář církví stojící v čele církevního správního území (biskupství)... Celý referát
 
307. biskvit, biscuit
sušenky,drobné pečivo, keksy... Celý referát
 
308. bismilláh (arabsky)
(doslovný překlad) ve jménu Allaha (boha)... Celý referát
 
309. bismuthismus
otrava vizmutem a jeho sloučeninami... Celý referát
 
310. bismuthum
vizmut, prvek zn. Bi, atom. čís. 83, atom. hmotnost 209. Bismuthum nitricum dusičnan vizmutitý. Bismuthum oxydatum oxid vizmutitý. Bismuthum subcarbonicum uhličitan vizmutitý. Bismuthum subnitricum zásaditý dusičnan vizmutitý... Celý referát
 
311. bisque
(gastronomie) jemná krémová polévka z vývaru z korýšů... Celý referát
 
312. bistabilní
(elektrotechnika) dvoustavový, dvoupolohový (např. rezonanční obvod)... Celý referát
 
313. bistro
malá hospůdka k rychlému občerstvení... Celý referát
 
314. bit
(jednotky) jednotka pro měření množství informace... Celý referát
 
315. bitch
(vulgarizmy) svině, potvora, šlapka... Celý referát
 
316. bitcoin
(internet) P2P (peer-to-peer) platební systém a digitální měna... Celý referát
 
317. bitemporální
jdoucí od spánku ke spánku, v rozmezí spánkových kostí... Celý referát
 
318. bitmapa
rastrový obrázek, resp. jeho reprezentace v paměti počítače jako pole pixelů... Celý referát
 
319. bitonalita
současné znění dvou tonálních nebo modálních proudů v různých tóninách... Celý referát
 
320. bitonální
dvojího napětí (např. hlasového)... Celý referát
 
321. bitr
(informatika) počet bitů, pomocí kterých je vyjádřena jedna sekunda zvukového záznamu... Celý referát
 
322. bitrochanterický
týkající se obou chocholíků stehenní kosti, mezichocholíkový... Celý referát
 
323. bitter
hořký, žaludeční... Celý referát
 
324. bittorrent
(informatika) nástroj pro sdílení souborů způsobem peer-to-peer (P2P), který rozkládá datové přenosy mezi všechny stahující účastníky... Celý referát
 
325. bitumen
živice... Celý referát
 
326. bitumenace
fixace odpadů v pevné hmotě, zvláště živici... Celý referát
 
327. bitumenizace
fixace odpadů v pevné hmotě, zvláště živici... Celý referát
 
328. bivak
nouzový způsob přenocování pod širým nebem... Celý referát
 
329. bivakovat
(hovorově) nouzově přenocovat pod širým nebem, zejména v horách... Celý referát
 
330. bivalence
dvojmocnost... Celý referát
 
331. bivalentní
dvojmocný... Celý referát
 
332. bivariační analýza
(statistika) testování vztahu mezi dvěma proměnnými a jejich vzájemné závislosti, statistická analýza druhého stupně... Celý referát
 
333. biventer
tris, tre (l. bis dvakrát, l. venter břicho) dvojbříškový... Celý referát
 
334. biventrikulární
dvoukomorový... Celý referát
 
335. biwa
(hudba) japonský lidový třístrunný nástroj... Celý referát
 
336. bizam
kožešina z ondatry... Celý referát
 
337. bizarní
(odborně) zvláštní, neobvyklý... Celý referát
 
338. bizarní chování
... Celý referát
 
339. bizarní syndrom
abnormní soubor příznaků chování výstředního, excentrického, abnormálního člověka... Celý referát
 
340. bizarnost
(psychologie) podivnost, grotesknost, nepřirozenost, provokativnost, strojenost v řeči, jednání, oblékání... Celý referát
 
341. bizet
oděv opata řeholníků... Celý referát
 
342. bizmut, bismut
chemický prvek... Celý referát
 
343. bizon
(zoologie) velký severoamerický sudokopytník, zubr severoamerický... Celý referát
 
344. bižuterie
(móda) drobné módní doplňky a ozdoby ze skla, kovu, kůže atd.... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info