Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "BR" k dispozici 254 výsledků:

 
1. brač
(hudba) srbský lidový strunný drnkací nástroj... Celý referát
 
2. brach
(zastarale) přítel, důvěryhodný člověk, společník, kamarád, ale i náhodný soustolovník... Celý referát
 
3. bracherium
kýlní pás, prostředek k repozici kýly... Celý referát
 
4. brachiace
pohyb pomocí horních končetin, šplhání a lezení v zavěšené poloze, ručkování... Celý referát
 
5. brachial pulse
pažní tep... Celý referát
 
6. brachialgia
(medicína) (l. brachium paže, ř. algos bolest) brachialgie, bolesti v paži... Celý referát
 
7. brachiální
(anatomie) pažní, ramenní... Celý referát
 
8. brachiocefalický
(anatomie) týkající se paže a hlavy (truncus brachiocephalicus)... Celý referát
 
9. brachiofaciolingvální
týkající se paže, tváří a jazyka... Celý referát
 
10. brachiokubitální
týkající se paže a loktu... Celý referát
 
11. brachiolum
raménko... Celý referát
 
12. brachioradiální
týkající se paže a kosti vřetenní... Celý referát
 
13. brachiotomie
protětí (odnětí) paže... Celý referát
 
14. brachium
horní část končetiny mezi ramenním a loketním kloubem, paže... Celý referát
 
15. brachy-
první část složených slov mající význam krátký... Celý referát
 
16. brachyantiklinála
vrása, jejíž osa se ponořuje na obou koncích, je-li její průřez přibližně oválný nebo kruhový, mluvíme o klenbě nebo dómu... Celý referát
 
17. brachybasia
(ř. brachys krátký, ř. basis chůze) brachybazie, cupitavá chůze, krátké cupkavé kroky s častým zastavováním, časté u starých lidí s extrapyramidovým syndromem... Celý referát
 
18. brachybazofalangie
vrozená deformace prstů charakterizovaná zkrácením jejich článků... Celý referát
 
19. brachycefalická hlava
(anatomie) krátká, krátkolebá hlava, mající předozadně zkrácený tvar... Celý referát
 
20. brachycefalický
krátkolebý... Celý referát
 
21. brachycefalie
nápadně krátká hlava, lebka s nápadně krátkým předozadním rozměrem (vrozená deformace)... Celý referát
 
22. brachych(e)iria
(ř. brachys krátký, ř. cheir ruka) brachych(e)irie, nápadné zkrácení ruky... Celý referát
 
23. brachycheilie
nápadné zkrácení rtu (rtů)... Celý referát
 
24. brachydaktylie
(anatomie) abnormně krátké prsty, krátkoprstost... Celý referát
 
25. brachydóma
(mineralogie) (v kosočtverečné soustavě) střechan předozadní... Celý referát
 
26. brachyezofagie
vrozené zkrácení jícnu... Celý referát
 
27. brachyfalangie
vrozené abnormální zkrácení článků prstů... Celý referát
 
28. brachygnatie, brachygnathia
nápadně krátká dolní čelist... Celý referát
 
29. brachyhyperfalangie
vrozené zkrácení článků prstů s vytvořením nadpočetných článků... Celý referát
 
30. brachyhypofalangie
vrozené zkrácení a neúplné vyvinutí článků prstů... Celý referát
 
31. brachymelie
vrozené zkrácení končetin... Celý referát
 
32. brachymetakarpie
vrozené zkrácení záprstních kostí... Celý referát
 
33. brachymetatarsia
(brachymetapodia) (ř. brachys krátký, metatarsus nárt) brachymetatarzie (brachymetapodie), vrozené zkrácení nártních kostí... Celý referát
 
34. brachymetrop(s)ia
(ř. brachys krátký, ř. metron míra, ř. ops-opos oko, ř. opsis vidění) brachymetrop(s)ie, krátkozrakost... Celý referát
 
35. brachymetropicus
( brachymetropia krátkozrakost) krátkozraký... Celý referát
 
36. brachymezofalangie
vrozené nápadné zkrácení středních článků prstů... Celý referát
 
37. brachyodoncie
vzrůst zubů abnormálně krátkých... Celý referát
 
38. brachyrachie
vrozená abnormálně krátká páteř... Celý referát
 
39. brachyradioterapie
(medicína) druh léčby zářením (radioterapie), při němž je zdroj záření v úzkém kontaktu s ozařovaným nádorem. Zářič se zavádí např. do tělesných dutin (břišní, do pochvy).... Celý referát
 
40. brachys
krátký... Celý referát
 
41. brachytelefalangie
vrozené zkrácení posledních článků prstů... Celý referát
 
42. bradavice
(medicína) nezhoubný infekční výrůstek na kůži nebo na sliznici, způsobený lidským kožním papilomavirem HPV, odstraňuje se nejčastěji zmražením... Celý referát
 
43. bradavka
(anatomie) výběžek uprostřed prsního dvorce, struk, cecík, vrcholek prsu, vývod mléčných žláž... Celý referát
 
44. brady-
první část složených slov mající význam zdlouhavý... Celý referát
 
45. bradyakuzie
nedoslýchavost, sluchová porucha... Celý referát
 
46. bradyartrie
zpomalené vyslovování, protahovaný způsob řeči... Celý referát
 
47. bradybasia
(ř. bradys pomalý, ř. basis chůze) bradybazie, zpomalená chůze... Celý referát
 
48. bradydiadochokineze
snížená schopnost provádět po sobě střídavé alternující pohyby... Celý referát
 
49. bradydigestio
(ř. bradys pomalý, l. digestio trávení) bradydigesce, zpomalené trávení potravy... Celý referát
 
50. bradyestézie
zpomalené vnímání dotyku... Celý referát
 
51. bradyfagie
zpomalené polykání potravy... Celý referát
 
52. bradyfázie
zpomalené vyslovování - zpomalená řeč... Celý referát
 
53. bradyfemie
nápadně zpomalené tempo řeči s dlouhými pauzami, kterými však není narušen obsah sdělovaného, též bradylalie, bradyfrazie, bradyfazie... Celý referát
 
54. bradyfrenie
zpomalené myšlení, oslabená pozornost a paměť, občasná dezorientace. Příčinou může být např. encefalitida, Parkinsonova nemoc, atd.... Celý referát
 
55. bradyglosie
pomalá řeč a výslovnost, též bradyfázie, bradylalie, bradyfemie... Celý referát
 
56. bradykardie
pomalá, zpomalená srdeční činnost... Celý referát
 
57. bradykinetický
pohybově (motoricky) zpomalený... Celý referát
 
58. bradykineze
zpomalenost, redukovaná rychlost pohybu... Celý referát
 
59. bradykinin
plazmatický kinin vytvořený z bradykininogenu účinkem kallikreinu... Celý referát
 
60. bradylalie
nápadně zpomalené tempo řeči, též bradylálie... Celý referát
 
61. bradylexie
abnormálně zpomalené čtení... Celý referát
 
62. bradymenorea
dlouhotrvající menstruace... Celý referát
 
63. bradypepsie
zpomalené trávení... Celý referát
 
64. bradyphrasia
ae, (is, is) f. (ř. bradys pomalý, ř. frasis řeč, mluva) bradyfrazie, zpomalená řeč, zdlouhavý způsob vyjadřování... Celý referát
 
65. bradypnoe
zpomalené dýchání, snížená frekvence dýchání... Celý referát
 
66. bradypsychismus
(medicína) celkové zpomalení tempa řeči, myšlení a duševní činnosti... Celý referát
 
67. bradýř
(zastarale) holič... Celý referát
 
68. bradysfygmie
nápadně zpomalený tep... Celý referát
 
69. bradyspermatismus
(biologie) abnormálně pomalé vylučování ejakulátu... Celý referát
 
70. bradysystola
(medicína) zpomalení srdečního stahu... Celý referát
 
71. bradyteleokineze
zpomalení cílově zaměřených pohybů těsně před jejich dokončením (při chorobách mozečku)... Celý referát
 
72. bradytocie
pomalý, zpomalený porod... Celý referát
 
73. bradytrofie
krátkodobé omezení krevního zásobení některých tkání a orgánů... Celý referát
 
74. bradyurie
pomalé vyprazdňování močového měchýře... Celý referát
 
75. brahma
(náboženství) v indickém náboženství posvátné slovo, nejvyšší bytí, světový princip... Celý referát
 
76. bráhman
příslušník nejvyšší hinduistické kasty... Celý referát
 
77. brahmáni
kněží, nejvyšší indická kasta... Celý referát
 
78. brain compatible learning
vyučování a učení slučitelné s fungováním mozku... Celý referát
 
79. brain jogging
mozkový jogging, program trénování paměti, myšlení, fantasie, pozornosti i tvoření a dovedností efektivně se učit... Celý referát
 
80. brain-based learning
učení využívající poznatků o mozku... Celý referát
 
81. brain-drain
(sociologie) odliv mozků, přetahování inteligence... Celý referát
 
82. brainstorming
metoda volné spontánní diskuze na dané téma... Celý referát
 
83. brainstorming pingpongový
... Celý referát
 
84. braintrust
mozkové centrum, tvůrčí skupina... Celý referát
 
85. brainwashing
praní, vymývání mozku... Celý referát
 
86. brainwriting
metoda založená na hledání nových návrhů a nápadů formou písemných reakcí a doplňků členů skupiny... Celý referát
 
87. brajgl
(slang) nepořádek, výtržnost, zmatek, hluk... Celý referát
 
88. brak
(hovorově) odpad, chybné zboží, zmetek... Celý referát
 
89. brakický
(odborně) poloslaný, např. smíšená slaná a sladká voda při ústí řek do moře... Celý referát
 
90. brakovat
vyřazovat, třídit... Celý referát
 
91. braktea
(botanika) listový útvar, z jehož úžlabí vyrůstají květy, tzv. listen... Celý referát
 
92. brakteát
(numiz.) středověká jednostranná mince ražená na velmi tenkém stříbrném plíšku, rozšířená ve střední a severní Evropě... Celý referát
 
93. brakteola
(botanika) listenec... Celý referát
 
94. brakýř
(zoologie) lovecký pes užívaný k nahánění, štvaní a stavění lovné zvěře, honič... Celý referát
 
95. bramarbas
tlučhuba, mluvka, chvastoun... Celý referát
 
96. branchia
žábry... Celý referát
 
97. branchiální
žaberní... Celý referát
 
98. branchiogenní
(anatomie) pocházející ze žaberních oblouků nebo ze žaberních štěrbin... Celý referát
 
99. branchioma
(medicína) tis, n. (ř. branchia žábry) branchiom, nádor z branchiální struktury... Celý referát
 
100. brand
(obchod) značka se všemi náležitostmi, které k ní patří (název, logo)... Celý referát
 
101. brand building
(marketing) budování, tvorba silné značky (brandu)... Celý referát
 
102. brand loyalty
(marketing) věrnost značce... Celý referát
 
103. branding
(medicína) bolestivá ,,zdobná" tetovací technika odvozená ze značkování dobytka (železem zahřátým na teplotu okolo 800 stupňů Celsia)... Celý referát
 
104. brandy
vínovice, destilát z vína... Celý referát
 
105. branže
obor, odvětví výroby, obchodu... Celý referát
 
106. brasserie
(gastronomie) restaurace... Celý referát
 
107. brát glajze
... Celý referát
 
108. brát loď
... Celý referát
 
109. bravissimo
skvěle... Celý referát
 
110. bravo
výborně, skvěle... Celý referát
 
111. bravura
skvělá dovednost, dokonalost... Celý referát
 
112. bravurní
(knižně) okázalé, výtečné, excelentní až riskantní předvádění dovedností... Celý referát
 
113. brázda
(brněnský hantec) řada... Celý referát
 
114. brdíčko
Závěrečná vahadlová součást postraňků postroje tažných zvířat, která se připojuje k oji vozu apod.... Celý referát
 
115. brdo
Dvoustranně svažující / stoupající horský, neboli tzv. kozí hřbet.... Celý referát
 
116. break dance, breakdance
diskotékový tanec ve velmi rychlém tempu s akrobatickými prvky... Celý referát
 
117. break even point
bod, ve kterém jsou náklady tak velké jako výnosy, hranice rentability, bod možného zvratu... Celý referát
 
118. breathing
dýchání... Celý referát
 
119. bréca
(nářečí) koza, kráva... Celý referát
 
120. bregma
(ř. bregma-bregmatos nálev) křížení věncového a šípového švu... Celý referát
 
121. brejk, break
(sport) rychlý protiútok s následným přečíslením bránícího soupeře... Celý referát
 
122. brekcie
slepenec s ostrohrannými úlomky homin... Celý referát
 
123. brenneke
druh jednotné olověné střely... Celý referát
 
124. breptavost
porucha řeči projevující se nápadně rychlou mluvou s nedbalou artikulací, komolením slov, vynecháváním hlásek a slabik a přeříkáváním se, též tumultus sermonis... Celý referát
 
125. bresty
(brněnský hantec) prsa (ňadra)... Celý referát
 
126. bretle
(brněnský hantec) lyže... Celý referát
 
127. breton
dehtové barvivo používané v potravinářství... Celý referát
 
128. brevi manu
krátce, bez formalit, neformálně, bez okolků... Celý referát
 
129. breviář
(literatura) modlitební kniha pro denní modlitbu duchovních... Celý referát
 
130. breviligní konstituce
převaha šířkových tělesných proporcí, obezita... Celý referát
 
131. brevíř
soubor modliteb, kt. se denně povinně modlí kněží, klerici a řeholníci katol. církve... Celý referát
 
132. brevis
krátký... Celý referát
 
133. brevitas
(l. brevis krátký) krátkost... Celý referát
 
134. breviter
krátce... Celý referát
 
135. brexit
(politika) snaha velké británie opustit evropskou unii (british exit)... Celý referát
 
136. brgul
(slang) bramborový guláš... Celý referát
 
137. bricoleur
kutil (z francouštiny)... Celý referát
 
138. bridž, bridge
karetní hra pro čtyři hráče... Celý referát
 
139. brief
zpráva, stručná informace... Celý referát
 
140. brífink, briefing
(hovorově) krátké setkání činitele nebo mluvčího s novináři, informativní schůzka... Celý referát
 
141. briga
dvoustěžňová plachetnice... Celý referát
 
142. brigadýrka
(móda) čepice se štítkem... Celý referát
 
143. brigantina
dvou- až pětistěžňová plachetnice, škunerová briga... Celý referát
 
144. briketa
tuhé palivo získané slisováním prachového uhlí... Celý referát
 
145. brilance
vysoký lesk... Celý referát
 
146. brilantina
toaletní vonná mastná směs na vlasy i vousy... Celý referát
 
147. brilantní
skvělý, znamenitý, oslnivý... Celý referát
 
148. briliant, brilant
(šperkařství) nejběžnější tvar výbrusu průhledného nebo bezbarvého drahokamu, zpravidla diamantu, s několika řadami fazet... Celý referát
 
149. brio, con brio
v hudbě: ohnivě, s jiskrou... Celý referát
 
150. bríza
(meteorologie) slabý vítr na březích jezer a moří... Celý referát
 
151. brizance
(technika) schopnost tříštivého účinku výbušniny... Celý referát
 
152. brizantní
(technika) trhavý, schopný drtit materiál ve svém okolí... Celý referát
 
153. brko
(brněnský hantec) pohlavní úd, penis... Celý referát
 
154. brloh
(hovorově) zvířecí doupě... Celý referát
 
155. brocovo řečové centrum
je lokalizované převážně v levé mozkové hemisféře... Celý referát
 
156. brod
(hovorově) mělčina po celé šířce řeky nebo potoka, umožňující přechod nebo přejetí vozem pouze s drobným smočením... Celý referát
 
157. broderie
ornamentálně tvarované rostlinné obrazce z keřů a květin v parteru francouzských zahrad s mezilehlými plochami vysypanými pískem nebo jemnou drtí... Celý referát
 
158. brojler
mladé jatečné zvíře vykrmované intenzivním způsobem... Celý referát
 
159. brokát
(textilnictví) těžká hedvábná tkanina se žakárovým vzorem protkaná zlatými nebo stříbrnými nitěmi... Celý referát
 
160. broker
dohodce, který zprostředkovává obchody cizím jménem a na cizí účet... Celý referát
 
161. brokolice
(botanika) košťálová zelenina podobná květáku, prokolice... Celý referát
 
162. brom(h)idrosis
(ř. bromos zápach, ř. hidros pot) brom(h)idróza, nadměrně páchnoucí pocení... Celý referát
 
163. bromatoterapie
léčení dietou, dietoterapie... Celý referát
 
164. bromatus
obsahující bróm... Celý referát
 
165. bromelie
(botanika) rod tropických bylin, z nichž některé se pěstují jako okrasná pokojová rostlina... Celý referát
 
166. bromicus
podobný brómu, vyvolaný působením brómu, obsahující bróm... Celý referát
 
167. bromidrofobie
(psychologie) chorobný strach z pachů (odorantu) vlastního těla, též bromidrosifobie... Celý referát
 
168. bromidrosifobie
(psychologie) chorobný strach z tělesného pachu... Celý referát
 
169. bromidrozifobie
chorobný strach před nadměrně páchnoucím pocením... Celý referát
 
170. bromismus
(medicína) chronická otrava brómem... Celý referát
 
171. bromisovalum
bromisoval, bromural, bromisovaleryl, nebarbiturátové hypnotikum obsahující bróm... Celý referát
 
172. bromoderma
(medicína) tis, n.) tuberosum ( bromum bróm, ř. derma kůže) bromoderma, brómová vyrážka, zánět kůže z poškození brómem nebo jeho sloučeninami... Celý referát
 
173. bromum
bróm, prvek zn. Br, atom. čís. 35, atom. hmotnost 49,916... Celý referát
 
174. bronchadenitis
(medicína) (ř. bronchos průduška, ř. aden-adenos žláza) bronchadenitida, zánět průduškových žlázek... Celý referát
 
175. bronchi
průdušky... Celý referát
 
176. bronchiální
průduškový... Celý referát
 
177. bronchiectasia
ae, bronchiectasis, is, f. (ř. bronchos průduška, ř. ektasis rozšíření) bronchiektázie (bronchiektáze), trvalé rozšíření průdušek. Bronchiectasis aquisita rozšíření průdušek získané během života. Bronchiectasis circumscripta bronchiektázie ohraničená... Celý referát
 
178. bronchiektatický
vztahující se k rozšíření průdušky... Celý referát
 
179. bronchiektazie
(medicína) chorobné a trvalé rozšíření průdušek. Někdy je vrozené, častěji vzniká jako následek některých (zejména opakovaných) zánětů. K vrozeným příčinám patří např. Kartagenerův syndrom či cystická fibróza. Získané b. vznikaly klasicky po pertussi... Celý referát
 
180. bronchiokéla
ohraničené rozšíření průdušek... Celý referát
 
181. bronchiolitis
(medicína) (l. bronchiolus průdušinka) bronchiolitida, zánět průdušinek. Bronchiolitis caseosa bronchiolitida kazeózní, zesýrovatění celé stěny průdušinky se šířením na plicní parenchym. Bronchiolitis obliterans bronchiolitida obliterující, charakter... Celý referát
 
182. bronchiolostenóza
zúžení průdušinek... Celý referát
 
183. bronchiolus
průdušinka... Celý referát
 
184. bronchitida
(medicína) akutní nebo chronické zánětlivé onemocnění sliznice průdušek... Celý referát
 
185. bronchitis
(medicína) zánět průdušek, bronchitida... Celý referát
 
186. bronchoblennorrhoea
(medicína) (ř. bronchos průduška, ř. blenna hlen, ř. rhoia tok) bronchoblenorea, silně zmnožené vylučování hnisavého hlenu při chronickém zánětu průdušek... Celý referát
 
187. bronchodilatace
(medicína) rozšíření průdušek... Celý referát
 
188. bronchodilatamcia
léky roztahující stěny průdušek... Celý referát
 
189. bronchodilatator
(ř. bronchos průduška, l. dilatare rozšířit) bronchodilatátor, prostředek uvolňující spasticky zúžené průdušky... Celý referát
 
190. bronchoezofageální
týkající se průdušek a jícnu... Celý referát
 
191. bronchofonie
hrudní hlas... Celý referát
 
192. bronchogenní
průduškového původu... Celý referát
 
193. bronchogram
(medicína) rentgenový snímek větví průdušek s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
194. bronchographia
(ř. bronchos průduška, ř. grafein psát) kontrastní rentgenová metoda znázorňující tracheobronchiální kmen... Celý referát
 
195. bronchokonstrikce
zúžení průdušek při alergii, anafylaktickém šoku (akutní stav vznikající v důsledku přecitlivělosti (alergie) k některým cizorodým látkám) , působením serotoninu... Celý referát
 
196. broncholit
průduškový kámen, cizí těleso, zahuštěný sekret vedoucí k ucpání průsvitu průdušky... Celý referát
 
197. broncholitiáza
tvrdé tělísko (konkrement) v průduškách... Celý referát
 
198. broncholytický
uvolňující (zkapalňující) hlen a jeho vykašlávání... Celý referát
 
199. broncholýza
medikamentózní uvolnění průduškového spazmu, zkapalnění průduškového sekretu... Celý referát
 
200. bronchomalacie
změknutí stěny průdušky... Celý referát
 
201. bronchomediastinální
týkající se průdušek a mezihrudí... Celý referát
 
202. bronchoplastica
(ř. bronchos průduška, ř. plastike (techne) umění tvárné) bronchoplastika, plastická operace průdušky... Celý referát
 
203. bronchopleuropneumonia
(medicína) (ř. bronchos průduška, ř. pleura pohrudnice, ř. pneumon plíce) bronchopleuropneumonie, současný zánět průdušek, pohrudnice a plic... Celý referát
 
204. bronchopneumonia
(medicína) (ř. bronchos průduška, ř. pneumon plíce) bronchopneumonie, ložiskový zánět plic. Bronchopneumonia aspiratoria bronchopneumonie aspirační, vyvolaná vdechnutím cizích infikovaných nebo dráždivých látek do plic. Bronchopneumonia confluens, ps... Celý referát
 
205. bronchopulmonální
průduškově-plicní, týkající se průdušek a plic... Celý referát
 
206. bronchoragie
chrlení krve z průdušek, krvácení z průdušek... Celý referát
 
207. bronchorea
záchvaty kašle s vykašláváním hlenovitého chrchlu (sputa)... Celý referát
 
208. bronchoskop
přístroj k provádění bronchoskopie, k přímému vyšetřování průdušek, popř. k současnému odběru vzorku na histologické vyšetření... Celý referát
 
209. bronchoskopický
týkající se bronchoskopie... Celý referát
 
210. bronchoskopie
přímé pozorování a vyšetřování sliznice průdušek zavedením přístroje (bronchoskopu) do dýchacích cest... Celý referát
 
211. bronchospasmus
zúžení průdušek. Vzniká u astmatu a některých alergií.... Celý referát
 
212. bronchospastický
týkající se křečovitého stažení průdušek... Celý referát
 
213. bronchospirometrie
metoda k měření funkčních hodnot plíce (pravé, levé) nebo plicních segmentů... Celý referát
 
214. bronchostenotický
týkající se zúžení průdušek... Celý referát
 
215. bronchostenóza
chorobné zúžení průdušek... Celý referát
 
216. bronchotetanie
křečovité stažení průduškového svalstva... Celý referát
 
217. bronchotomia
(medicína) (ř. bronchos průduška, ř. tome řez) bronchotomie, chirurgické protětí průdušky... Celý referát
 
218. bronchus
průduška... Celý referát
 
219. brontofobie
(psychologie) chorobný strach z hromu... Celý referát
 
220. brontosaurus
(zoologie) obrovský vymřelý býložravý veleještěr... Celý referát
 
221. bronz
první umělá, tj. v přírodě se nevyskytující surovina, slitina mědi s cínem, v klasické formě cca 90% mědi a 10% cínu (cín snižuje bod tání a dodává slitině větší tvrdost, ale i křehkost)... Celý referát
 
222. broodkaas
(gastronomie) holandský sýr... Celý referát
 
223. brovnink, browning
automatická plochá pistole se zásobníkem v rukojeti... Celý referát
 
224. brownfield
(právo) nemovitost, která v současnosti není dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná a kterou lze účelně využít za podmínky realizace projektu regenerace zóny nebo projektu rekonstrukce objektu (financováno ze strukturálních fondů)... Celý referát
 
225. brož
ozdobná spona (zpravidla upevněná pod hrdlem)... Celý referát
 
226. brožovaný
nevázaný (o knize)... Celý referát
 
227. brožura
(knihařství) knihařsky jednoduše zpracovaná publikace menšího rozsahu... Celý referát
 
228. brucellosis
brucelóza, nemoci domácích zvířat přenosné na člověka, vyvolané mikrobem Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis... Celý referát
 
229. brucelóza
(medicína) infekční bakteriální onemocnění zvířat přenosné na člověka... Celý referát
 
230. bruchy
Spodní kalhoty se zvaly česky "hace" nebo "bruchy" (ze staroněmeckého označení "Brouchen"). Šily se ze lnu, jemné vlny a někdy i z hedvábí.... Celý referát
 
231. brum
rušivé střídavé napětí u zesilovače... Celý referát
 
232. brumaire
(historie) název měsíce (části října a listopadu) ve francouzském revolučním kalendáři... Celý referát
 
233. brumendo
bručivý zpěv beze slov a se zavřenými ústy... Celý referát
 
234. brunát
(zastarale) tmavě rudá, nachová barva... Celý referát
 
235. brunátný
(hovorově) tmavě rudý, nachový... Celý referát
 
236. brunet
tmavovlasý člověk... Celý referát
 
237. bruslák
(brněnský hantec) kluziště za Lužánkami... Celý referát
 
238. brut
(potravinářství) tvrdé, označení nesladkých šumivých vín (cukr pod 12 g/l)... Celý referát
 
239. brutalis
brutální, hrubý, surový, drsný... Celý referát
 
240. brutalita
hrubost, drsnost, násilí... Celý referát
 
241. brutalitas
brutalita, hrubost, hrubé násilí, surovost... Celý referát
 
242. brutální edukace
fyzické napadání vychovávaných, hrubé jednání, brutální bití, surovosti, agresivita... Celý referát
 
243. brutto
hrubý, celkový... Celý referát
 
244. bruxismus
(medicína) skřípání nebo cvakání zubů (většinou ve spánku), rytmické stahy (kontrakce) žvýkcích svalů... Celý referát
 
245. bruyére
tvrdé, středně těžké, tmavě hnědé dřevo používané na výrobu dýmek... Celý referát
 
246. brva
(biologie) řasinka, cilium... Celý referát
 
247. bryčka
(doprava) lehký kočár... Celý referát
 
248. brygmus
(ř. brygmos skřípání) skřípání zubů... Celý referát
 
249. brykule
(zastarale) vrtochy... Celý referát
 
250. brynza
(gastronomie) měkký ovčí sýr vyráběný z hrudkového ovčího sýru... Celý referát
 
251. bryologie
obor zabývající se studiem mechorostů... Celý referát
 
252. bryskně
(hovorově) svižně, spěšně, honem, rychle, v zápětí, okamžitě, bezprostředně, náhle, příkře, ostře, nešetrně... Celý referát
 
253. bryskní
(knižně) příkrý, ostrý, nešetrný... Celý referát
 
254. brzda
(brněnský hantec) chleba... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info