Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AP" k dispozici 267 výsledků:

 
1. apadanos
sloupový sál v staroperské palácové architektuře. Uzavírá ho obvodová stěna na čtvercovém půdoryse s otevřeným portikem na jedné straně a čtyřbokými věžemi v rozích... Celý referát
 
2. apage, Satanas
odstup, satane, pokušiteli... Celý referát
 
3. apagoga
závěr učiněný z jednoho jistého a jednoho nejistého předpokladu... Celý referát
 
4. apagogický důkaz
důkaz sporem... Celý referát
 
5. apalický
rozpojený, přerušený (apalický syndrom)... Celý referát
 
6. apalický syndrom
(medicína) stav bdělého bezvědomí - ztráta všech funkcí velkého mozku (zkušenosti, podmíněné reflexy)... Celý referát
 
7. apalik
(medicína) osoba s apalickým syndromem, viz apalický syndrom, vigilní koma, perzistentní vegetativní stav... Celý referát
 
8. apalium
bez mozkové kůry... Celý referát
 
9. apalucha
(hovorově) Název chalupy z filmu S tebou mě baví svět. Pokud budeme číst toto spojení po slabikách, je toto sousloví zepředu i zezadu stejné (cha-lu-pa-a-pa-lu-cha).... Celý referát
 
10. apanáž
(hovorově) peněžitá podpora, kapesné, záloha ?pro strejčka Příhodu?... Celý referát
 
11. aparát
(technika) přístroj... Celý referát
 
12. aparatura
(hudba) soustava přístrojů, nástrojů... Celý referát
 
13. aparatyreóza
nevyvinutí příštítné žlázy... Celý referát
 
14. aparentní
s příznaky, klinicky zjevny, zřetelný, manifestní... Celý referát
 
15. apareunie
neschopnost soulože... Celý referát
 
16. aparigraha
nehromadění, tendence vlastnit pouze věci nezbytné, nelpění na majetku... Celý referát
 
17. apartheid
(odborně) oddělování, odloučení... Celý referát
 
18. aparthotel
bytový dům využívající hotelových principů a servisu, beze smluv na pevnou dobu pronájmu... Celý referát
 
19. apartmá, apartman, apartment, appartement
(hotelnictví) zařízená hotelová bytová jednotka s příslušenstvím... Celý referát
 
20. apartní
(hovorově) vkusný, vybraně elegantní, nápadný: apartní klobouček... Celý referát
 
21. apastron
bod na dráze jedné složky dvojhvězdy, v němž jsi,u obě hvězdy od sebe nejvíce vzdáleny... Celý referát
 
22. apatheia
ctnost projevující se především sebeovládáním v oblasti pudů,náružívostí, afektů, vášní, žádostí, zřeknutí se nadbytečných potřeb a přání, redukce strachu ze smrti... Celý referát
 
23. apatická nálada
(psychologie) citově nezůčastněná, netečná, emočně plochá, bez iniciativy, bezradná, znechucená... Celý referát
 
24. apaticko-abulický syndrom
(psychologie) totéž co amotivační syndrom (viz), resp. syndrom amotivace člověka... Celý referát
 
25. apatický
(odborně) nevnímavý, netečný, lhostejnotý... Celý referát
 
26. apatický typ
(psychologie) rezignovaný, lhostejný, bez zájmů, málo reagující na stimulační podněty, ztrnulý, torpidní... Celý referát
 
27. apatičnost
apatie... Celý referát
 
28. apatie
(psychologie) netečnost a lhostejnost k vnějším podnětům, naprostá pasivita, rezignace... Celý referát
 
29. apatit
(mineralogie) bezbarvý, bílý, zelený až hnědý nerost (chemicky) podvojný fosforečnan a fluorid, popř. chlorid vápenatý... Celý referát
 
30. apatogenní
nevyvolávající chorobu... Celý referát
 
31. apatrida
bezdomovec, osoba bez státní příslušnosti, apolita... Celý referát
 
32. apatridita
bezdomovství... Celý referát
 
33. apatriditas
V mezinárodním právu se pojmem bezdomovec /homeless/ označuje cizinec, žijící na příslušném území bez povolení úřadů a bez státní příslušnosti /apatriditas/.... Celý referát
 
34. apatritida
bezdomovství - člověk bez jakékoliv státní příslušnosti... Celý referát
 
35. apatyka
(zastarale) apotéka, lékárna... Celý referát
 
36. apeirofobie
(psychologie) chorobný strach z nekonečnosti... Celý referát
 
37. apeiron
nekonečno, neomezeno, neohraničeno... Celý referát
 
38. apel
(odborně) výzva, odvolání se... Celý referát
 
39. apelace
odvolání... Celý referát
 
40. apelativa
jména obecná, označující celé třídy jevů... Celý referát
 
41. apelativní
(odborně) vyzývající, emotivně vybízející a naléhavě doporučující, přesvědčující... Celý referát
 
42. apelativum
(lingvistika) obecné jméno... Celý referát
 
43. apella
občanský sněm ve starověké Spartě... Celý referát
 
44. apelovat
(odborně) podávat odvolání... Celý referát
 
45. apendektomie
chirurgické vynětí apendixu... Celý referát
 
46. apendicitis, apendicitida
(medicína) zánět červovitého výběžku slepého střeva... Celý referát
 
47. apendikolýza
uvolnění červovitého výběžku od srůstů... Celý referát
 
48. apendikopatie
nepřesně definované onemocnění červovitého výběžku... Celý referát
 
49. apendikostomie
vyústění červovitého výběžku navenek... Celý referát
 
50. apendikotomie
řez stěny červovitého výběžku... Celý referát
 
51. apendikulární
výběžkovitý, přívěskovitý... Celý referát
 
52. apendix
dodatek, přívěsek... Celý referát
 
53. apepsie
těžká porucha trávení... Celý referát
 
54. apercepce
fáze vnímání, při které si člověk uvědomuje a srovnává rozdíly mezi vnitřními a vnějšími podněty... Celý referát
 
55. aperceptio
(l. percipere vnímat) apercepce, osvojování představ... Celý referát
 
56. apercipovat
osvojovat si představy, vnímat vnější i vnitřní podněty... Celý referát
 
57. aperiens
entis, aperitivus, a, um (l. aperire otvírat) (látky) povzbuzující chuť k jídlu... Celý referát
 
58. aperistaltický
rušící střevní peristaltiku... Celý referát
 
59. aperitiv
(gastronomie) alkoholický nápoj podávaný před jídlem ke zlepšení chuti, podle etikety je pro něj vyhrazeno prvních 15 ? 20 minut oběda v jiné místnosti a je možné během něj kouřit... Celý referát
 
60. apersonalizace
odosobnění, sebeodcizení... Celý referát
 
61. apersonificatio
(psychologie) (ř. alfa priv., l. persona osoba, l. facere činit) apersonifikace, odosobnění, ztráta osobnosti... Celý referát
 
62. apertace
tepelná sterilace, konzervace potravin... Celý referát
 
63. apertura
otvor, otevření... Celý referát
 
64. apertus
otevřený... Celý referát
 
65. apetence
(psychologie) chuť, touha, pudová žádostivost, zejména erotická, sexuální... Celý referát
 
66. apetenční
vztahující se k atraktivní a silné potřebě, pudu, instinktu, usilující o konzumaci... Celý referát
 
67. apetenční chování
... Celý referát
 
68. apetit
(odborně) chuť, zejména k jídlu... Celý referát
 
69. apex
(anatomie) koneček, vrchol některých orgánů... Celý referát
 
70. apex linguae
hrot jazyka... Celý referát
 
71. apex nasi
hrot nosu, nosní hrot... Celý referát
 
72. apexkardiografie
lékařská grafická diagnostická metoda zaznamenávající úder srdečního hrotu... Celý referát
 
73. apgar skóre
hodnocení (bodování) stavu novorozenců jednu minutu po porodu a pět minut po porodu, a to: dýchání (respirace), srdeční frekvence, barva kůže, svalové napětí (tonus) a odpověď na podněty (např. na nasální katetr). Každá funkce se hodnotí 0-2 body, n... Celý referát
 
74. aphelium
odsluní... Celý referát
 
75. aphrasia voluntaria
dobrovolná němota... Celý referát
 
76. aphrodisiacus
(ř. afrodisia požitek) posilující pohlavní pud... Celý referát
 
77. aphtha
(medicína) (ř. afthai vyrážka) afta, drobná, silně bolestivá eroze až vřídek, vznikající v ústní dutině nebo jinde na sliznici. Aphthae epizooticae slintavka a kulhavka... Celý referát
 
78. aphthosis
(medicína) is, f. ( aphtae vyrážka) aftóza, tvoření aft, silně bolestivých erozí na sliznici... Celý referát
 
79. apiciflorus ( lat.)
kvetoucí na vrcholu... Celý referát
 
80. apicolysis
(medicína) is, f. (l. apex hrot, ř. lysis uvolnění) apikolýza, chirurgické uvolnění hrotu plic z vazivových srůstů... Celý referát
 
81. apicoposterior
(l. apex hrot, vrchol, l. posterior zadní) ležící hrotem dozadu... Celý referát
 
82. apiculatus
špičatý, zašpičatělý, zahrocený na konci... Celý referát
 
83. apidologie
nauka o včelařství... Celý referát
 
84. apifobie
(psychologie) chorobný strach ze včel... Celý referát
 
85. apikální
hrotový, hrbolkový... Celý referát
 
86. apikální komplex
(biologie) soubor organel k přichycení a pronikání do hostitele u výtrusovců (prvoci)... Celý referát
 
87. apikotomie
(stomatologie) vynětí zubního kořene... Celý referát
 
88. apinealismus
(medicína) projevy vzniklé po vynětí šišinky mozkové... Celý referát
 
89. apis
včela... Celý referát
 
90. apituitarismus
(anatomie) chybění, nevyvinutí podvěsku mozkového, úplná hypofyzární nedostatečnost, chybění hormonů podvěsku mozkového... Celý referát
 
91. aplanace
(odborně) srovnání, uspořádání... Celý referát
 
92. aplanát
objektiv s odstraněnými optickými vadami... Celý referát
 
93. aplastický
nevytvořený, nevyvinutý... Celý referát
 
94. aplaudovat
tleskat, oceňovat potleskem... Celý referát
 
95. aplaus
(společnost) potlesk... Celý referát
 
96. aplazmocytóza
nedostatečný vývoj zárodečných center z lymfatické tkáně s chyběním plazmatických buněk... Celý referát
 
97. aplégr, oplégr
(botanika) odnož, řízek, odkopek rostliny... Celý referát
 
98. aplika
aplikace... Celý referát
 
99. aplikabilita
(odborně) návrh řešení, využití teorie v praxi, aplikace (použití) teoretických poznatků v praxi... Celý referát
 
100. aplikace
(odborně) použití, uplatnění, přiložení, přenesení... Celý referát
 
101. aplikatura
(hudba) prstoklad... Celý referát
 
102. aplikovaný
(odborně) užitý, použitý, přizpůsobený... Celý referát
 
103. aplikovaný výzkum
vědecké zkoumání primárně praktických problémů, jejichž vyřešení povede např. k lepší výkonnosti v dané užité oblasti... Celý referát
 
104. aplikovat
(odborně) použít... Celý referát
 
105. aplit
(mineralogie) jemnozrnná odrůda žuly, která se skládá jen z živce a křemene... Celý referát
 
106. aplomb
jistota, sebejistota... Celý referát
 
107. apneumatóza
nevzdušnost (plic), vrozená atelektáza... Celý referát
 
108. apneumie
vrozené nevyvinutí plic... Celý referát
 
109. apneuze
porucha dýchání, zástava dýchání v maximálním nádechu... Celý referát
 
110. apnoe
(medicína) krátkodobé přerušení pravidelného dýchání... Celý referát
 
111. apnoické pauzy
krátkodobé zástavy dechu či apnoe, zástavy dýchání na určitou dobu... Celý referát
 
112. apo-
řecky pryč, od, ze, pro, při... Celý referát
 
113. apocentrum
bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejvíce vzdálena... Celý referát
 
114. apochromát
optická soustava s korigovanou otvorovou a barevnou vadou... Celý referát
 
115. apodeixis
důkaz, výkaz, výklad, zdůvodnění... Celý referát
 
116. apodie
vrozené nevyvinutí nohou... Celý referát
 
117. apodiktický
naprosto určitý, nezvratný, vždy platný, bez výjimky... Celý referát
 
118. apodyterium
šatna, převlékárna, svlékárna... Celý referát
 
119. apoenzym
(biologie) bílkovinná část enzymu, která společně s koenzymem vytváří kompletní enzym (nazývaný holoenzym)... Celý referát
 
120. apofatický
(medicína) opisující věc nebo osobu na základě toho, co neni. Např. apofatická teologie: opis boha pomocí vlastností které nemá (není temný, není bolest, není nenávist ...).... Celý referát
 
121. apoferitin
bílkovina vázající feritin... Celý referát
 
122. apoferment
bílkovinná složka enzymu... Celý referát
 
123. apoftegma
krátká průpověď, úsloví... Celý referát
 
124. apofysa
(anatomie) výrůstek, nárůstek na kosti... Celý referát
 
125. apofýza
(biologie) výrůstek, nárůstek na kosti... Celý referát
 
126. apofyzeální
výrůstkový... Celý referát
 
127. apofyzeolýza
uvolnění, odstranění výrůstku... Celý referát
 
128. apofyzeopatie
porucha osifikace apofýzy... Celý referát
 
129. apogalaktikum
bod na dráze hvězdy obíhající kolem středu galaxie, v němž je hvězda od středu galaxie nejvíce vzdálena... Celý referát
 
130. apogamie
vývoj organizmu z neopyleného vajíčka u některých rostlin... Celý referát
 
131. apogeum
(astronomie) odzemí, bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Země, v němž je těleso (Měsíc, družice) od Země nejvíce vzdáleno... Celý referát
 
132. apokalypsa
(literatura) literární útvar rozšířený v judaizmu a raném křesťanství, líčící zjevení blízkého konce tohoto věku, doprovázeného úděsnými katastrofami, a věštící nadcházející příchod tisíciletého božího království... Celý referát
 
133. apokalyptický
hrůzný, děsný, hrůzně velkolepý, grandiózní... Celý referát
 
134. apokamnóza
rychlá únava, vyčerpání určité skupiny svalů... Celý referát
 
135. apokarpium
souplodí složené ze samostatných plodů... Celý referát
 
136. apokatastáza
(náboženství) obnova, návrat bývalého ideálního, dokonalého stavu světa... Celý referát
 
137. apokopa
odsouvání hlásky... Celý referát
 
138. apokrinní
(odborně) vylučující, vyměšovací... Celý referát
 
139. apokryf
nepůvodní, podvržený spis... Celý referát
 
140. apokryfy
Veršovaná epika - texty, které se nedostaly do Bible, nebo které tam nebyly dány záměrně.... Celý referát
 
141. apokryphós
skrytý, nepravý, podvržený... Celý referát
 
142. apolární
bez pólu... Celý referát
 
143. apolinský typ člověka
člověk harmonický, vyrovnaný, rozvážný, mírný, ovládající své nálady, emoce, afekty a vášně... Celý referát
 
144. apolipoprotein
lipid ("tuk")s navázanou speciální bílkovinou... Celý referát
 
145. apolita
bezdomovec, osoba bez státní příslušnosti, apatrida... Celý referát
 
146. apolitický
(politika) lhostejný k politice, s nezájmem o politické dění... Celý referát
 
147. apollinský
světlý, rozumový, intelektuální, mravně čistý... Celý referát
 
148. apollonské hodnoty
např. krása, dobro, přirozenost, moudrost, pravdivost, harmonie, tvorba, kultura... Celý referát
 
149. apollónský styl osobnosti
harmonický, senzitivní, intuitivní, idealistický... Celý referát
 
150. apologeta
obhájce, apologetik... Celý referát
 
151. apologetik
apologeta... Celý referát
 
152. apologetika
(odborně) obhajoba, ospravedlnění, obrana... Celý referát
 
153. apologie
obrana, obhajoba... Celý referát
 
154. apomixie
(botanika) způsob rozmnožování rostlin, při kt. se zárodek vyvíjí z pohlavní n. jiné buňky bez splývání gamet... Celý referát
 
155. apomorfin
apomorfin ? látka příbuzná morfinu vyvolávající zvracení (emetikum). Používá se rovněž k léčbě Parkinsonovy nemoci, má dopaminergní působení. Účinkuje velmi rychle, má ovšem krátký poločas. Vedlejším účinkům na trávicí ústrojí se předchází premedikac... Celý referát
 
156. aponeurorrhaphia
(medicína) ( aponeurosis plochá šlacha, ř. rhafe šev) aponeurorafie, chirurgické sešití, přišití šlachy... Celý referát
 
157. aponeurositis
(medicína) ( aponeurosis plochá šlacha) aponeurozitida, zánět šlachy... Celý referát
 
158. aponeuroticus
( aponeurosis plochá šlacha) týkající se aponeurózy... Celý referát
 
159. aponeurotomie
incize, operační naříznutí, protětí šlachy... Celý referát
 
160. aponeuróza
(anatomie) Tenká vazivová blána, která je plošně rozprostřenou šlachou. Výrazné aponeurózy jsou na ruce a noze.... Celý referát
 
161. aponoia
(psychologie) porucha vědomí vyznačující se neschopností orientace (amence)... Celý referát
 
162. apophysitis
(medicína) ( apophysis výrůstek) apofyzitida, zánět apofýzy... Celý referát
 
163. apoplektický
mrtvicový, týkající se mrtvice... Celý referát
 
164. apoplektiformní
podobný mrtvici... Celý referát
 
165. apoplexia cerebri
mozková mrtvice, cévní mozková příhoda... Celý referát
 
166. apoplexie
(medicína) mrtvice, náhlé selhání funkce životně důležitého orgánu... Celý referát
 
167. apoptóza
(biologie) buněčná sebevražda (v genomu naprogramovaná buněčná smrt)... Celý referát
 
168. aporéma
sporná logická otázka, obtížně řešitelný myšlenkový problém... Celý referát
 
169. aporetika
(filozofie) umění zvládat těžko řešitelné filozofické problémy... Celý referát
 
170. aporie
obtížný, sporný nebo neřešitelný problém... Celý referát
 
171. aport
povel psovi, aby něco přinesl... Celý referát
 
172. aposelenium
(astronomie) bod na dráze měsíční družice nejvíce vzdálený od středu Měsíce (opak periselenium)... Celý referát
 
173. aposematický
výstražný, např. výstražné zbarvení... Celý referát
 
174. aposematismus
varovné, výstražné zbarvení či tvarování... Celý referát
 
175. aposice
(lingvistika) přístavek... Celý referát
 
176. aposiopese
nedokončená výpověď, nedokončená myšlenka... Celý referát
 
177. aposkeparnismus
(medicína) zranění lebky s odštěpením části kosti... Celý referát
 
178. apostasie
odpadlictví, odpadnutí, odstoupení (např. od víry)... Celý referát
 
179. apostasis auriculae
odstavující boltec ucha... Celý referát
 
180. apostata
odpadlík... Celý referát
 
181. apostema
(odborně) hlíza, výměšek, absces... Celý referát
 
182. apostematózní
tvořící hlízy, hlíznatý, hnisavý... Celý referát
 
183. aposteriorní
založený na smyslové zkušenosti... Celý referát
 
184. apostila
doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu... Celý referát
 
185. apostilb
starší jednotka světelného jasu, zn. asb... Celý referát
 
186. apoštol
(církev) jeden z dvanácti učedníků Ježíše Nazaretského... Celý referát
 
187. apostrof
(lingvistika) interpunkční znaménko, odsuvník (podobný jako diakritická čárka, v češtině se v podstatě nepoužívá) - na české klávesnici bývá umístěn vedle klávesy Enter... Celý referát
 
188. apostrofa
(řečnictví) oslovení nepřítomné osoby ideje nebo věci při řečnickém výstupu... Celý referát
 
189. apotéka
lékárna, apatyka... Celý referát
 
190. apotéma
kolmice spuštěná ze středu mnohoúhelníku na kteroukoli stranu... Celý referát
 
191. apoteóza
(náboženství) přijetí mezi bohy, zbožštění, nanebevzetí... Celý referát
 
192. apotheca
(ř. apotheke zásobárna) lékárna... Celý referát
 
193. apotropaický
(mystika) nadaný (předmět n. vyobrazení) magickou mocí zabránit vlivu zla, zlé moci... Celý referát
 
194. apotropaion
předmět nebo vyobrazení s magickým účelem na zabránění vlivu zla, zlé moci a ochranu osoby, stavby, města ap. Na rozdíl od amuletu se nevázal obvykle jen na jednu osobu. (Tuto úlohu měly např. plastiky lvů či gryfů u vchodů do chetitských měst, vyobr... Celý referát
 
195. apotropaismus
magické myšlení založené na touze oslabit vliv nějaké osoby nebo objektu (C.G.Jung)... Celý referát
 
196. apotyphlitis
(medicína) (ř. apo, od, při, pod, ř. tyflon slepé střevo) apotyflitida, zánět červovitého výběžku... Celý referát
 
197. apozice
(lingvistika) přístavek, shodný přívlastek volně připojený, vyjadřující dodatečně samostatnou myšlenku... Celý referát
 
198. apozie
ztráta pocitu žízně... Celý referát
 
199. apoziopeze
(právo) neukončená výpověď (při přerušení, z citového rozrušení aj.)... Celý referát
 
200. apparatus
přístroj, zařízení... Celý referát
 
201. apparatus digestorius
trávicí trakt (ústrojí)... Celý referát
 
202. apparatus locomotoricus
pohybový aparát... Celý referát
 
203. appassionato
vášnivě, náruživě, prudce... Celý referát
 
204. appearan ce
vnější vzhled, výraz, image... Celý referát
 
205. appeasement
usmiřovací politika ústupků protivníkovi... Celý referát
 
206. appendalgia
(medicína) (l. appendix přívěsek, ř. algos bolest) apendalgie, bolestivost v krajině červovitého výběžku... Celý referát
 
207. appendectomia
(medicína) (l. appendix přívěsek, ř. ektome vynětí) apendektomie, chirurgické vynětí červovitého výběžku... Celý referát
 
208. appendicitis
(medicína) zánět červovitého výběžku počáteční části tlustého střeva, lidově ,,zánět slepého střeva"... Celý referát
 
209. appendix
apendix, výběžek, přívěsek. Appendix testis měchýřkovitý přívěsek při horním pólu varlete. Appendix vermiformis červovitý výběžek slepého střeva. Appendices epiploicae stopkaté nebo ploché přívěsky serózy, vyplněné tukovým vazivem a lokalizované... Celý referát
 
210. appendix vermiformis
červovitý přívěsek tlustého slepého střeva... Celý referát
 
211. appetens
chtivý, žádostivý, dychtivý... Celý referát
 
212. appetitio
(l. appetere dychtit) apetice, dychtění, bažení, žádostivost, pud... Celý referát
 
213. appetitus
chuť, apetit... Celý referát
 
214. applanatus
zploštělý, stěsnaný... Celý referát
 
215. applet
hotové zkomprimované programy nejč. využitelné v internetových stránkách pro různé funkce (tvz. JavaApplet)... Celý referát
 
216. appoint
dílčí nebo částečná směnka vydaná zpravidla na zaokrouhlenou částku... Celý referát
 
217. appraisal
znalecké ocenění, posouzení, ohodnocení, odhadnutí... Celý referát
 
218. approach
sbližování, přibližování, přístup, pojetí, postup... Celý referát
 
219. approaches to learning
přístupy k učení (např. hloubkový, povrchní, strategický)... Celý referát
 
220. appropriate answer
přiměřená, vhodná odpověď... Celý referát
 
221. appropriate time
přiměřený čas, vhodná doba... Celý referát
 
222. appropriate timing
přiměřený časový rámec... Celý referát
 
223. apraktognostický syndrom
narušená schopnost a dovednost koordinovaně a cílevědomě manipulovat (např. s předměty, čísly)... Celý referát
 
224. apraxia of speech
řečová apraxie... Celý referát
 
225. apraxie
(medicína) chorobná neschopnost účelných pohybů, porucha hybnosti, neobratnost, nemotornost... Celý referát
 
226. apraxie motorická
ztráta schopnosti vykonávat určité složité pohyby... Celý referát
 
227. apreciace
zhodnocení... Celý referát
 
228. aprehenze
okamžik postřehnutí, začátek smyslového vjemu... Celý referát
 
229. aprehenzívní, aprehensivní
(z lat. kniž.) útočný... Celý referát
 
230. apreherulvní
nedůtklivý, podrážděný, útočný... Celý referát
 
231. apretace
(textilnictví) pracovní postup, při kterém se vykonává konečná úprava tkanin, kůže nebo papíru pro dosažení lepšího vzhledu... Celý referát
 
232. apretura
(odborně) konečná úprava tkanin, papíru, kůže (aviváž, tužení, změkčování, zatěžkávání) za účelem zlepšení vlastností... Celý referát
 
233. apricatio
(l. apricus slunný) slunění, vyhřívání na slunci... Celý referát
 
234. apríl
duben... Celý referát
 
235. apriori
předem... Celý referát
 
236. apriorní
předem daný, bez ověření a často se zaujatostí, s předsudkem... Celý referát
 
237. apriorní autorita
předem daný respekt, autorita nezávislá na zkušenosti... Celý referát
 
238. apriorní negativismus
extrémní sklon bez zdůvodnění a kategoricky nesouhlasit, nevraživě a skepticky odmítat či zamítat i zdůvodněné a přínosné nové názory, podněty a doporučení, předpojatě a ,,ze zásady oponovat", nepřizpůsobovat se, mít předsudky... Celý referát
 
239. aprobace
(odborně) schválení, kvalifikace... Celý referát
 
240. aprobace okolím
schválení, schvalování (např. určité způsobilosti, kompetence)... Celý referát
 
241. aprobační
schvalovací... Celý referát
 
242. aprokcie
kongenitální nevyvinutí řitního otvoru... Celý referát
 
243. apropo
(hovorově) správně psáno: á propós - k danému určitému tématu, mimochodem, abych nezapomněl, právě mě napadá... Celý referát
 
244. apropriace
přivlastnění... Celý referát
 
245. aprosexie
neschopnost soustředit myšlenky... Celý referát
 
246. aprotinin
bazický polypeptid - inhibitor enzymu proteáza (chemicky protein)... Celý referát
 
247. aprovizace
(odborně) zásobování, zásobovací systém (např. potravinami)... Celý referát
 
248. aprovizační
zásobovací, zprostředkující zásobování (např. potravinami)... Celý referát
 
249. aproximace
(odborně) přiblížení, přibližnost, odhad ( nepřesné, ale věrné vyjádření nějaké entity, nejčastěji čísla nebo funkce, ale také fyzikálního zákonu (sice nepřesné, ale dostatečně blízkéhodnoty k praktickému užití)... Celý referát
 
250. aproximativní
(knižně) přibližný... Celý referát
 
251. aproximativní vědomí
... Celý referát
 
252. aproximativnost
přibližování se ke skutečnosti (např. v oblasti všdeckého poznávání)... Celý referát
 
253. aprozódie
úplná ztráta prozódie -jedné z hlavních fatických funkcí, porucha neřečových aspektů jazyka, např.využívání a chápání melodie, časových následností slov, pomlk, intonace, zabarvení hlasu, přízvuku, rytmu řeči, různého stupně hlasitosti, úplná monot... Celý referát
 
254. aprozopie
zrůda bez obličeje... Celý referát
 
255. apselaphesia
ae, apselaphesis, is, f. (ř. alfa priv., ř. pselafesis hmat) apselafézie, apselafeze, ztráta hmatu, schopnosti vnímat hmatem... Celý referát
 
256. apsida
(astronomie) dvojice bodů na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného, v nichž je vzdálenost obou těles největší a nejmenší... Celý referát
 
257. apsityrie
neschopnost šeptat... Celý referát
 
258. apterie
bezkřídlost hmyzu... Celý referát
 
259. aptibilita
(odborně) způsobilost... Celý referát
 
260. aptituda
schopnost dosáhnout jistého výkonu... Celý referát
 
261. aptitude tests
zkoušky měřicí předpoklady (především schopnosti) k efektivnímu učení... Celý referát
 
262. aptus
(odborně) vhodný, schopný, pracovně schopný (labore aptus), práceschopný... Celý referát
 
263. aptyalismus
(medicína) nedostatečné vylučování slin... Celý referát
 
264. apud iudicium
řízení před soudcem... Celý referát
 
265. apus
zrůda bez nohou... Celý referát
 
266. apyretický
bezhorečný, bez horečky... Celý referát
 
267. apyrexie
období bez horečky, bezhorečnatý stav... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info