Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AR" k dispozici 409 výsledků:

 
1. ar
(jednotky) jednotka plošné míry rovná 100 m2 (setina hektaru)... Celý referát
 
2. ara
(ornitologie) rod ptáků, k němuž patří patnáct druhů papoušků žijících v tropických pralesích Střední a Jižní Ameriky... Celý referát
 
3. arab
(geografie) obyvatel Středního východu (Blízkého orientu) a severní Afriky... Celý referát
 
4. arabeska
(design) druh ornamentu, složený z rostlinných motivů (listí, šlahouny)... Celý referát
 
5. arabinóza
cukr (pentóza) připravený z arabské gumy... Celý referát
 
6. arabistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arabských národů... Celý referát
 
7. arabská guma
... Celý referát
 
8. arachné
(textilnictví) způsob výroby netkané proplétané textilie z různých materiálů... Celý referát
 
9. arachneiformní
podobný pavučnici... Celý referát
 
10. arachnitis (arachnoiditis)
(medicína) (ř. arachne pavouk) arachnitida, arachnoiditida, zánět mozkové pleny, pavučnice (arachnoidea)... Celý referát
 
11. arachnodaktylie
Mimořádně dlouhé a tenké prsty. Typicky se vyskytují při vzácném Marfanově syndromu, při němž jsou abnormálně dlouhé i končetiny.... Celý referát
 
12. arachnoentomologie
nauka o hmyzu a pavoukovcích ze zdravotnického a veterinárního hlediska... Celý referát
 
13. arachnofobie
(psychologie) panická hrůza z pavouků... Celý referát
 
14. arachnoidea
pavučnice... Celý referát
 
15. arachnoidealis
e, arachnoideus, a, um ( arachnoidea pavučnice) arachnoideální, pavučnicový... Celý referát
 
16. arachnoiditis
(medicína) arachnoiditida, zánět pavučnice. Arachnoiditis optochiasmatica arachnoiditida optochiasmatická, v křížení zrakových nervů... Celý referát
 
17. arachnologie
vědní obor zabývající se studiem pavoukovců... Celý referát
 
18. arachnomelie
(zoologie) dlouhé, tenké končetiny s kloubní flexí... Celý referát
 
19. aragonit
(mineralogie) nerost vznikající v dutinách výlevných hornin nebo usazováním z roztoků, uhličitan vápenatý... Celý referát
 
20. arak
pálenka, kořalka... Celý referát
 
21. aranda
australský jazyk užívaný částí původního obyvatelstva ve střední Austrálii... Celý referát
 
22. aranea
pavouk, pavučina... Celý referát
 
23. araneosus
pavučinatý, pavučnicový... Celý referát
 
24. aranžér
(design) kdo provádí ozdobu a výzdobu... Celý referát
 
25. aranžmá
uspořádání, upravení... Celý referát
 
26. aranžovat
záměrně připravovat, pořádat, organizovat... Celý referát
 
27. ararové
rod papoušků, který čítá 18 druhů žijících v horkých krajinách Ameriky. Jsou velice zbarvení.... Celý referát
 
28. arašíd
burský oříšek, pražený plod podzemnice olejné, burák... Celý referát
 
29. arat
mongolský pastevec... Celý referát
 
30. araukárie
druh jehličnaté rostliny, blahočet, ozdobný pokojový stromek... Celý referát
 
31. araukarit
(geologie) zkamenělé dřevo vyhynulých permokarbonských jehličnatých stromů připomínajících araukárii... Celý referát
 
32. arbiter elegantiae
rozhodčí ve věcech vkusu, posuzovatel krásy, ušlechtilosti, vzdělanosti... Celý referát
 
33. arbiter elegantiarum
arbitr elegance,rozhodčí a poradce ve věcech vkusu, umění a krásy, člověk udávající trend ve věcech módy... Celý referát
 
34. arbiter mundi
soudce světa... Celý referát
 
35. arbiter, arbitr
(právo) smírčí soudce, který nebyl vázán přísnými právními normami... Celý referát
 
36. arbitrální normalita
normalita stanovená na základě racionálního posouzení kompetentních odborníků, též normativní normalita... Celý referát
 
37. arbitrární
(odborně) rozhodující, rozhodovací... Celý referát
 
38. arbitrární, arbitrérní
rozhodující, rozhodovací... Celý referát
 
39. arbitrárnost, arbitrérnost
(lingvistika) arbitrárnost jazykových znaků - nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem... Celý referát
 
40. arbitráž
rozhodčí řízení nebo rozhodnutí sporu rozhodčím (arbitrem)... Celý referát
 
41. arbitrium
dobrozdání, rozhodnutí, nález, rozsudek... Celý referát
 
42. arbitrovské tendence
snaha rozhodovat spory a manipulovat s lidmi, řídit jejich chování... Celý referát
 
43. arbitrovský komplex
přesvědčení člověka, že je oprávněn rozhodovat spory a manipulovat s lidmi... Celý referát
 
44. arbitrovský syndrom
extrémní tendence autoritativně a kategoricky, adekvátně i neadekvátně zasahovat do sporů mezi lidmi a manipulovat jejich chování a prožívání podle svých představ a subjektivních názorů... Celý referát
 
45. arbitrovský typ
typ člověka s výraznými arbitrovskými tendencemi a s arbitrovským komplexem, zasahující adekvátně i neadekvátně do sporů mezi lidmi a usilující o manipulaci jejich chování podle svých představ... Celý referát
 
46. arbor
(doslovný překlad) strom... Celý referát
 
47. arboreál
oblast výskytu přírodních lesních porostů... Celý referát
 
48. arborescens
stromovitý, stromovitě se větvící, šířící... Celý referát
 
49. arboretum
(botanika) parková sbírka živých dřevin, botanická zahrada... Celý referát
 
50. arboreus
stromovitý, stromu podobný... Celý referát
 
51. arborikolní
(zoologie) žijící na stromech... Celý referát
 
52. arborisatio
(l. arbor strom) arborizace, rozvětvení, rozrůstání, označení pro stromovitou konfiguraci zaschlého hlenu v děložním krčku... Celý referát
 
53. arborista
odborník pečující o dřeviny... Celý referát
 
54. arboristika
odborné ošetřování vzrostlých stromů... Celý referát
 
55. arborizace
(odborně) Větvení. V gynekologii: jev charakteristický pro cervikální hlen před ovulací. Po zaschnutí vytváří na laboratorním sklíčku obrazce připomínající kapradí... Celý referát
 
56. arborocid
herbicid určený k hubení dřevin, tj. keřů a stromů... Celý referát
 
57. arbovirus
(medicína) virus přenášený hmyzem, vyvolávající klíšťovou encefalitidu... Celý referát
 
58. arca
skříň, schránka... Celý referát
 
59. arcanus
tajný, uzavřený, skrytý, tajemný... Celý referát
 
60. arch
(papírnictví) list papíru různé normalizované velikosti... Celý referát
 
61. archa
koráb... Celý referát
 
62. archaická societa
nejstarší typ lidské společnosti... Celý referát
 
63. archaická společnost
(sociologie) nejstarší typ lidské společnosti... Celý referát
 
64. archaická terminologie
starobylé nebo zastaralé názvosloví... Celý referát
 
65. archaický
(odborně) starobylý, zastaralý... Celý referát
 
66. archaikum
prahory, nejstarší geologická éra... Celý referát
 
67. archaizmus, archaismus
(odborně) zastaralý jev, již nepoužívaný prvek, výraz... Celý referát
 
68. archanděl
(náboženství) anděl vyššího řádu... Celý referát
 
69. archar
(zoologie) plemeno středoasijské ovce, která je prapředkem různých vlnařských plemen a nazývá se též kaspická stepní ovce, argali altajský... Celý referát
 
70. arché
počátek, princip, původ... Celý referát
 
71. arche-, archeo-
první část složených slov mající význam starý, starobylý, dávný, původní... Celý referát
 
72. archea
(z řec. ??????, archaia ? starobylý) doména prokaryotických jednobuněčných organismů (jednotné číslo archeon)... Celý referát
 
73. archegeneze
spontánní, samovolné plození... Celý referát
 
74. archegonium
zárodečník, samičí pohlavní orgán rostlin... Celý referát
 
75. archencefalon
vývojový základ přední části mozku... Celý referát
 
76. archenteron
(anatomie) prvostřevo... Celý referát
 
77. archeofyt
(botanika) rostlina zavlečená na současné území rozšíření v době před začátkem novověku (tj. do konce 15. století)... Celý referát
 
78. archeologie
(archeologie) věda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva... Celý referát
 
79. archeomagnetizmus, archeomagnetismus
jev umožňující určování magnetického pole Země v geologické minulosti... Celý referát
 
80. archeopteryx, archaeopteryx
vymřelý prapták ze svrchní jury... Celý referát
 
81. archetyp
pravzor, původní typ, praobraz... Celý referát
 
82. archetypální
(odborně) původní, společný symbolický vzor, abstrakce typu... Celý referát
 
83. archetypální fantazie
evokace, vyvolávání a zpřístupňování archetypů uložených v kolektivním nevědomí individuální imaginací... Celý referát
 
84. archetypální masky
masky inspirované z podvědomí a nevědomí, které si lidé "nasazují" v mimořádně náročných situacích... Celý referát
 
85. archeus
životní síla... Celý referát
 
86. archi-, arch-
první část složených slov mající význam -vedoucí, první, vyšší, -starý, starobylý, dávný, původní, pra-... Celý referát
 
87. archicortex
(ř. arche počátek, l. cortex kůra) archikortex, vývojově stará část mozkové kůry... Celý referát
 
88. archidiákon
(církev) (dříve) jeden z nejbližších spolupracovníků biskupových... Celý referát
 
89. archiepitelium
hřbetní struna, hlavní opora těla strunatců... Celý referát
 
90. archigonie
starší, opuštěná domněnka, podle níž organismy vznikají přímo z neživé hmoty... Celý referát
 
91. archijerej
(církev) název duchovních čtyř nejvyšších hodností (biskup, arcibiskup, metropolita, patriarcha)... Celý referát
 
92. archimandrita
titul představeného kláštera v pravoslavné církvi a v církvích východního obřadu... Celý referát
 
93. archinefron
prvoledvina... Celý referát
 
94. archineuron
(anatomie) centrální motorický neuron v oblasti motorického centra mozkové kůry... Celý referát
 
95. archipallium
(ř. arche počátek, ř. pallium plášť) zadní a vnitřní část vývojově staré části mozkového pláště (pallia)... Celý referát
 
96. archipel
souostroví... Celý referát
 
97. archipelag
skupiny ostrovů, většinou téhož původu, souostroví... Celý referát
 
98. architektonika
umělecké znázornění konstrukce stavby... Celý referát
 
99. architektura
(architektura) stavební umění... Celý referát
 
100. architráv
spodní část kladí v antické architektuře přenášející zatížení na hlavice sloupů... Celý referát
 
101. archiv
(odborně) soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu... Celý referát
 
102. archivace
(odborně) ukládání, třídění a uchovávání písemných i dalších cenných materiálů a dokumentů... Celý referát
 
103. archiválie
archivní materiál... Celý referát
 
104. archivistika
(diplomacie) obor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti... Celý referát
 
105. archivní
vztahující se k archivu... Celý referát
 
106. archivnictví, archívnictví
obor zabývající se prací v archivech... Celý referát
 
107. archivolta
plasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku... Celý referát
 
108. archokéla
rektální kýla... Celý referát
 
109. archont
starořecký doživotní člen rady starších (areopagu)... Celý referát
 
110. archoplazma
buněčná plazma v okolí centrálních tělísek... Celý referát
 
111. archoragie
krvácení z konečníku... Celý referát
 
112. archostenóza
zúžení průchodu konečníku... Celý referát
 
113. arci-
(lingvistika) první část složených slov vyjadřující zesílení nebo stupňování významu druhé části slova... Celý referát
 
114. arcibiskup
římskokatolický metropolita nebo biskup některých význačných diecézí... Celý referát
 
115. arcibiskupství
hodnost a úřad arcibiskupa... Celý referát
 
116. arcidiecéze
(církev) význačná diecéze, v jejímž čele stojí arcibiskup... Celý referát
 
117. arciformní
obloukovitý... Celý referát
 
118. arcikněz
(církev) pomocník biskupův... Celý referát
 
119. arciopat
čestný titul představitele zvlášť významného, samostatného a právně nezávislého mužského kláštera... Celý referát
 
120. arcisatan
nejvyšší představitel zla, ďábel na vysoké pozici v oblasti zlého působení... Celý referát
 
121. arcivévoda
Byl to v letech 1453 až 1918 titul panovníků Rakouska jako Arcivévoda rakouský (něm. Erzherzog zu Österreich, latinsky Archidux Austriae / zkr. A.A.), od roku 1463 jako vedlejší titul habsburských římsko-německých císařů ? v době rozdrobenosti habs... Celý referát
 
122. arctatio
zúžení, stažení... Celý referát
 
123. arcualis
(l. arcus oblouk) obloukovitý... Celý referát
 
124. arcuarius
(l. arcus oblouk) obloukovitě zahnutý... Celý referát
 
125. arcuatus
obloukovitý, zakřivený, obloukem opatřený... Celý referát
 
126. arcus
(odborně) oblouk... Celý referát
 
127. ardente
ohnivě... Celý referát
 
128. ardito
směle... Celý referát
 
129. ardor
(medicína) oris, m. (l. ardere hořet) žár, pálení. Ardor ventriculi pálení žáhy. Ardor urinae bolestivé pálení při močení... Celý referát
 
130. area
(odborně) okrsek, oblast, dvorec, okolí, prostor, plocha, prostranství... Celý referát
 
131. area striata
primárna zraková kôra... Celý referát
 
132. areál
(stavebnictví) souvislá plocha pozemků... Celý referát
 
133. areatus
(l. area dvorec) nalézající se v ohraničených místech... Celý referát
 
134. areflexie
(medicína) nedostatek, ztráta, vymizení reflexů, příznak onemocnění nervů a svalů... Celý referát
 
135. areg
velké přesypové oblasti v severozápadní Sahaře... Celý referát
 
136. aregenerativní
neobnovitelný, neschopný obnovy... Celý referát
 
137. areion
původně posel rychlých zpráv, nyní tísňový monitorovací systém, který působí jako rychlá pomoc, spojí s dispečinkem člověka v nouzi, např. po pádu na zem (lidí v tísni mají u sebe miniaturní vysílačku)... Celý referát
 
138. arela
výrazně ohraničená část areálu určitého biologického druhu... Celý referát
 
139. areligiozita
nezbožnost, nonreligioznost... Celý referát
 
140. aréna
(historie) místo pro konání her a zápasů v antickém Římě... Celý referát
 
141. arenaceus
vyschlý, vyprahlý... Celý referát
 
142. arenda
druh nájmu, při které věc kromě užitku přináší nájemci i zisk na základě vynakládání vlastní práce... Celý referát
 
143. arenga
(historie) formulace úvodní části středověkých listin vyjadřující obecnou motivaci vydání listiny... Celý referát
 
144. arenikolní živočich
žije v písku (např. larva mravkolva)... Celý referát
 
145. arenosus
(l. arena písek) písčitý... Celý referát
 
146. areografie
nauka o povrchu Marsu... Celý referát
 
147. areola
pigmentovaný dvorec kolem prsní bradavky... Celý referát
 
148. areolární
dvorečkovitý... Celý referát
 
149. areolitis
(medicína) (l. areola dvoreček) areolitida, zánět prsního dvorce... Celý referát
 
150. areometr
hustoměr (tj. přístroj k měření hustoty kapalin)... Celý referát
 
151. areopag
starořecká rada starších, archontů... Celý referát
 
152. arest
vězení... Celý referát
 
153. arestant
vězeň... Celý referát
 
154. areta
ostrý skalní hřeben mezi dvěma údolími... Celý referát
 
155. aretace
(technika) mechanické zařízení, zajištění chránící choulostivý měřicí nebo jiný systém... Celý referát
 
156. areté
zdatnost, dokonalost, statečnost, ctnost ve smyslu schopnosti, zdatnosti duše k moudrosti a spravedlnosti (pojem Sókratovy etiky)... Celý referát
 
157. aretovat
(technika) zajistit, zajišťovat (přístroj) aretací... Celý referát
 
158. argali
(zoologie) vysokohorské středoasijské ovce mohutného vzrůstu, se spirálovitým tvarem rohů, z níž byla vyšlechtěna plemena domácích ovcí krátkoocasých a tlustoocasých... Celý referát
 
159. arganový olej
... Celý referát
 
160. arganový olej
... Celý referát
 
161. argentafinní
znázornitelný solemi stříbra, stříbřitelný... Celý referát
 
162. argentorát
hliníkový prášek, kterým se zviditelní latentní stopy při policejní práci... Celý referát
 
163. argentum
(chemie) stříbro, zkratka Ag... Celý referát
 
164. arginin
(biochemie) bazická aminokyselina, prekurzor oxidu dusnatého... Celý referát
 
165. argon
(chemie) prvek značky Ar, atomové číslo 18, atomová hmotnost 39,6... Celý referát
 
166. argonaut
(mytologie) plavec na lodi Argo za zlatým rounem, mořeplavec... Celý referát
 
167. argot
(lingvistika) nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná... Celý referát
 
168. argotismus
(lingvistika) výraz ze slangu (hantýrky)... Celý referát
 
169. argotologie
(lingvistika) nauka o specifických typech nespisovné (slangové, argotové) mluvy některých sociálních a profesních skupin, které jsou jiným sociálním a profesním skupinám často až nesrozumitelné... Celý referát
 
170. argument
(odborně) důkaz, důvod... Celý referát
 
171. argumentace
dokládání, dokazování, zdůvodňování... Celý referát
 
172. argumentatio
(l. argumentare dokazovat) argumentace, důkaz, dokazování... Celý referát
 
173. argumentation
dokazování, dokladování, argumentace... Celý referát
 
174. argumentovat
dokazovat, odůvodňovat, dokládat... Celý referát
 
175. argumentum
argument, důvod, důkaz... Celý referát
 
176. argumentum ad baculum
argumentace holí, klackem, silou, vyhrožováním, zastrašováním, nátlakem... Celý referát
 
177. argumentum ad hominem
argumentace nikoliv k věci, ale hodnotící a osočující člověka... Celý referát
 
178. argumentum ad ignorantiam
argumentace z neznalosti... Celý referát
 
179. argumentum ad misericordiam
argumentace působící na city, soucit, milosrdenství, lítost, emoční vydírání... Celý referát
 
180. argumentum ad numerum
argumentace tvrzením, že mnoho lidí nebo dokonce většina podporuje určité mínění, usuzování či přesvědčení... Celý referát
 
181. argumentum ad oculos
argumentace názorná, očividná... Celý referát
 
182. argumentum ad populum
argumentace většinovou populací, míněním většiny či skupiny lidí, názorem lidu... Celý referát
 
183. argumentum ad rem
argumentace k věci, věcné zdůvodňování... Celý referát
 
184. argumentum ad verecundiam
argumentace dovolávající se a odvolávající se na uznávané autority... Celý referát
 
185. argyria
argyrosis, is, f. (ř. argyros stříbro) argyrie, argyróza, ukládání redukovaného stříbra v tkáních... Celý referát
 
186. argyrie
vleklá otrava stříbrem, projevující se šedavým zbarvením tkání... Celý referát
 
187. argyrismus
(medicína) vleklé otravy stříbrem a jeho sloučeninami... Celý referát
 
188. argyrofilie
(odborně) znázornitelnost stříbrem, sloučeninami stříbra... Celý referát
 
189. argyrofilní
znázornitelný stříbrem (např. tkáňové struktury)... Celý referát
 
190. arianizmus, arianismus
křesťanský teologický směr založený cařihradským knězem Areiem (lat. Arius) ve 4. stol, popírající totožnost Kristovu s bohem, uplatňující se i nověji, zvláště za reformace v Polsku, ariánství... Celý referát
 
191. ariary
měnová jednotka Madagaskaru... Celý referát
 
192. ariboflavinóza
projevy nedostatku riboflavinu v organismu... Celý referát
 
193. aridita
(meteorologie) převaha výparu nad srážkami... Celý referát
 
194. ariditas
(l. aridus suchý) suchost... Celý referát
 
195. aridizace
procesy vysoušení v aridních oblastech... Celý referát
 
196. aridní
suchý, vyprahlý, pouštní... Celý referát
 
197. aridní klima
teplé až velmi teplé a suché až velmi suché klima... Celý referát
 
198. aridus
suchý, vyschlý... Celý referát
 
199. arieta
drobná árie... Celý referát
 
200. arinencefalie
nevyvinutí koncového mozku se současným chyběním čichových drah... Celý referát
 
201. arinie
vrozené nevyvinutí nosu... Celý referát
 
202. arioso
(hudba) melodický náběh k árii uprostřed nebo na konci recitativu doprovázeného hudbou,, zpěvná část recitativu... Celý referát
 
203. arisace
nucený převod židovského majetku, odstraňování Židů... Celý referát
 
204. arista
klas... Celý referát
 
205. aristie
mimořádný hrdinský čin a jeho literární oslava... Celý referát
 
206. aristokracie
(historie) forma vlády, v níž je státní moc v rukou privilegované urozené menšiny... Celý referát
 
207. aristokrat
příslušník aristokracie... Celý referát
 
208. aristokratické sebehodnocení
... Celý referát
 
209. aristokratický typ sebevědomí
... Celý referát
 
210. ariston
(hudba) jazýčkový hrací nástroj podobný kolovrátku (flašinetu)... Celý referát
 
211. aristos
nejlepší... Celý referát
 
212. aritmetika
nauka o číslech... Celý referát
 
213. aritmogrif
hádanka, v níž se nahrazují číslice písmeny, číselka... Celý referát
 
214. aritmologie
mystická číselná nauka, technika, symbolika... Celý referát
 
215. aritmomanie
(psychologie) chorobně nutkavé (obsedantní) počítání... Celý referát
 
216. arivista
zbohatlík (hanlivě), jinak i ten, kdo se společensky prosadil, kariérista, kdo se uplatňuje... Celý referát
 
217. arivizmus, arivismus
povýšenectví, přehnaná touha a snaha vyniknout, nezdravá ctižádost... Celý referát
 
218. arizace
konfiskace židovského majetku za nacizmu a jeho převod do rukou tzv. ,,árijců"... Celý referát
 
219. arkáda
(architektura) oblouk překlenující mezeru mezi sloupy nebo pilíři... Celý referát
 
220. arkadický
blažený, idylický, rajský (podle starověké Arkádie ve středním Řecku, do níž kladli básníci děj svých bukolských básní)... Celý referát
 
221. arkansas
(slang) velmi jemný kamenný brousek (na břitvy, dláta, hoblíková želízka)... Celý referát
 
222. arkánum
tajemství... Celý referát
 
223. arkatura
řada arkád jako dekorativní opakování arkádového motivu... Celý referát
 
224. arkebuza
(historie) těžká pěchotní puška ráže 19-20 mm (účinný dostřel asi 225 m) s doutnákovým zámkem, opatřená na spodní přední části hlavně hákem umožnujícím zavěšení na hradbě ap. a tlumícím zpětný náraz... Celý referát
 
225. arkograf
(geodezie) přístroj k vytyčování úhlů v terénu... Celý referát
 
226. arkosolium
hrob v starokřesťanských katakombách... Celý referát
 
227. arkóza
(geologie) zpevněná úlomkovitá usazená hornina světlejší barvy, tvořená křemenem, živcem a slídou... Celý referát
 
228. arktický
(geografie) vztahující se k Arktidě - oblasti kolem severního pólu Země... Celý referát
 
229. arkus
oblouk... Celý referát
 
230. arkýř
(architektura) uzavřená nadzemní část obytného domu vyčnívající z průčelí a spočívající na podpěrách... Celý referát
 
231. armáda
(vojenství) hlavní mocenské ozbrojené síly státu, zahrnující všechny druhy vojsk... Celý referát
 
232. armagedon
(církev) (kniha Zjevení 16:16) poslední bitva - místo závěrečné bitvy mezi Satanem (antikristem) a Hospodinem uvedené v Bibli... Celý referát
 
233. armagnac
(historie) armagnakové - seskupení francouzských šlechticů v období tzv. stoleté války mezi Francií a Anglií (1337-1453) namířené proti vlivu burgundského vévody (nazv. podle hraběte Bernarda z Armagnacu... Celý referát
 
234. armamentarium
určitý soubor nástrojů, zpravidla dobově, místně ap. vymezený... Celý referát
 
235. armatura
(technika) přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení... Celý referát
 
236. armatus
ozbrojený, náčiním opatřený. Manu armata "ozbrojenou rukou", chirurgicky, rukou opatřenou (chirurgickým) náčiním... Celý referát
 
237. armenistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arménského národa armovací, výztužný... Celý referát
 
238. arminián
(hist. náb.)stoupenec učení nizozemského protikalvínského teologa Jacoba Arminia, hlásajícího náboženskou toleranci a zavrhujícího učení o predestinaci, remonstrant... Celý referát
 
239. armování
(stavebnictví) stavební kovové betonářské výztuže, armování panelů, omítek, hadic apod.... Celý referát
 
240. armovat
(stavebnictví) vyztužovat (co)... Celý referát
 
241. armsport
(sport) sportovní přetlačování rukou,též kanadský zápas, páka, přetlačovaná... Celý referát
 
242. armwrestling
přetlačování rukou jako hra či sport, kanadský zápas, hospodská ,,páka"... Celý referát
 
243. Arneb
(astronomie) hvězda v souhvězdí Zajíce... Celý referát
 
244. arnika
(botanika) podhorská bylina rodu Arnica se vstřícnými listy a úbory žlutých kvítků, léčivý druh prhy, u nás chráněný... Celý referát
 
245. ARO
(zkratka) Anesteziologicko-Resuscitační Oddělení - nemocniční oddělení pro znecitlivování a oživování... Celý referát
 
246. arogance
(psychologie) povýšená nadutost, drzost, domýšlivost, zpupnost, odmítavost, nekolegiálnost... Celý referát
 
247. arogantní
(psychologie) pyšný, namyšlený, nadutý, svévolný, nadřazený, domýšlivý, nedoceňující a přehlížející ostatní lidi... Celý referát
 
248. aroma
(odborně) vůně... Celý referát
 
249. aromamasáže
aromatoterapeutická technika spojující masáž a relaxaci s účinkem přírodních a eterických olejů... Celý referát
 
250. aromaterapie
léčba vůněmi... Celý referát
 
251. aromatický
(odborně) vonný, silně vonící... Celý referát
 
252. aromatikum
vonná látka, voňavá esence... Celý referát
 
253. aromatoterapie
cílené holistické používání vůně čistých éterických, esenciálních, aromatických olejů k získání, zlepšení a udržení tělesné a duševní pohody a obnově harmonie, též aromaterapie... Celý referát
 
254. arondace
zaokrouhlování, scelování... Celý referát
 
255. arose
(medicína) nahlodání , zničení cévní stěny, kosti a jin. zhoubnými nádory, tepennými výdutěmi apod.... Celý referát
 
256. arost
sucho v ústech... Celý referát
 
257. arousal
hladina úrovně vědomí, stav bdělosti, pozornosti a aktivace... Celý referát
 
258. arpeggio
harfový způsob hraní rozložených akordů na nástroji... Celý referát
 
259. arrector
(musculus) (l. arrigere vzpřimovat) arektor, vzpřimovač (sval)... Celý referát
 
260. arrectus
vztyčený, vzpřímený... Celý referát
 
261. arrhenoblastoma
(medicína) tis, n. (ř. arr(h)en mužský, ř. blastos výhonek) arenoblastom, nádor vaječníku s hormonálním účinkem, s produkcí mužských pohlavních hormonů... Celý referát
 
262. arrhenogenesis
en mužský, ř. genesis vznik) arenogeneze, produkce jen mužských potomků... Celý referát
 
263. arrhenotokia
en muž, ř. tokos porod) arenotokie, rození pouze jedinců mužského pohlaví... Celý referát
 
264. arrivee
příchod, příjezd, přílet... Celý referát
 
265. arrosio
(l. arrodere nahlodat) aroze, poškození, nahlodání, např. aroze plicní cévy při plicní tuberkulóze, vedoucí k chrlení krve... Celý referát
 
266. ars
artis, f. umění. Ars obstetricia porodnictví... Celý referát
 
267. ars amandi
umění milovat... Celý referát
 
268. ars antiqua
slohové období evropské hudby ve 12. a 13. století... Celý referát
 
269. ars bene moriendi
umění dobře (správně) umírat... Celý referát
 
270. ars bene vivendi
umění dobrého života... Celý referát
 
271. ars celebrandi
umění správně celebrovat (slavit)... Celý referát
 
272. ars combinatorica
umění kombinace... Celý referát
 
273. ars erotica
umění milovat... Celý referát
 
274. ars interpretandi
umění výkladu... Celý referát
 
275. ars moriendi
umění umírat... Celý referát
 
276. ars nova
slohové období evropské hudby ve 14. století... Celý referát
 
277. ars vita est
umění je život... Celý referát
 
278. ars viva
živé umění... Celý referát
 
279. ars vivendi
umění žít... Celý referát
 
280. arse
lehká, nepřízvučná slabika veršové stopy... Celý referát
 
281. arsenicismus
( arsenum arzén) otrava arzénem a jeho sloučeninami... Celý referát
 
282. arsenum
arzén, prvek zn. As, atom. čís. 33, atom. hmotnost 74,91... Celý referát
 
283. art brut
původní umění v ,,surovém stavu", výtvarná tvorba umělecky neškolených osob, např. dětí, naivních malířů, žen v domácnosti, duševně nemocných... Celý referát
 
284. art deco
styl užitného umění architektury navazující na secesi... Celý referát
 
285. art of living
umění žít... Celý referát
 
286. art protis
vlněná netkaná textilie užívaná jako tapiserie... Celý referát
 
287. artdesign
umělecký design... Celý referát
 
288. artefactus
uměle připravený, získaný, vzniklý... Celý referát
 
289. artefakie
(medicína) stav po implantaci nitrooční čočky (např. po operativním odstranění šedého zákalu tj.katarakty)... Celý referát
 
290. artefakt
umělý výtvor, lidský výrobek... Celý referát
 
291. arteficialismus
závislost myšlení dítěte na vykonávané činnosti... Celý referát
 
292. arteficiální
umělý, uměle připravený, vyvolaný... Celý referát
 
293. artefiletika
(medicína) je výchovné pojetí, které využívá uměleckých výrazových prostředků k integrativnímu duševnímu rozvoji a k pozitivní prevenci psychosociálních poruch, zejména u dětí a mladých lidí. Cílem artefiletiky je poskytnout člověku příležitost k odh... Celý referát
 
294. arteria
tepna... Celý referát
 
295. arteria cerebri media
střední mozková tepna... Celý referát
 
296. arteria facialis
lícní tepna... Celý referát
 
297. arteria femoralis
stehenní tepna... Celý referát
 
298. arteria temporalis
spánková tepna... Celý referát
 
299. arterial pulse
tepenný tep... Celý referát
 
300. arterialisatio
( arteria tepna, l. satiare sytit) arterializace, zásobení krve kyslíkem, přímé proudění krve z artérií do vén prostřednictvím arteriovenózních spojů... Celý referát
 
301. arteriální
tepenný... Celý referát
 
302. arterianastézie
znecitlivění, ztráta citlivosti po vpravení znecitlivující látky do artérie... Celý referát
 
303. arteriarkcie
zúžení tepen... Celý referát
 
304. arterie, artérie
tepna... Celý referát
 
305. arteriectomia
(medicína) ( arteria tepna, ř. ektome vynětí) arteriektomie, chirurgické vynětí (části) tepny... Celý referát
 
306. arteriektázie
rozšíření tepny... Celý referát
 
307. arteriitis
(medicína) ( arteria tepna) arteriitida, zánět tepny... Celý referát
 
308. arteriocapillaritis
(medicína) ( arteria tepna, l. capillaria vasa vlásečnice) arteriokapilaritida, současný zánět tepen a vlásečnic... Celý referát
 
309. arteriografie
rentgenologické vyšetření tepen po předchozím vstříknutí kontrastní látky... Celý referát
 
310. arteriogram
rentgenový snímek při arteriografii... Celý referát
 
311. arteriola
tepénka... Celý referát
 
312. arteriolární
tepénkový, týkající se tepénky... Celý referát
 
313. arteriolit
kamének ve stěně tepny... Celý referát
 
314. arteriolitida
(medicína) zánět arteriol (tepének), též arteriolitis... Celý referát
 
315. arteriolitis
(medicína) zánět tepének (arteriol), též arteriolitida... Celý referát
 
316. arteriolonekróza
těžké degenerativní onemocnění tepének doprovázené nekrotickými změnami... Celý referát
 
317. arterioloskleróza
kornatění tepének, onemocnění tepének provázené změnami v jejich stěně... Celý referát
 
318. arteriolovenulární
týkající se tepénky a žilky, mající něco společného s arteriolou a venulou (např. arteriolo-venulární spojka)... Celý referát
 
319. arteriopathia
(pulmonalis) ( arteria tepna, ř. pathos choroba) arteriopatie (plic), onemocnění tepen (v plicním oběhu) vedoucí k plicní hypertenzi... Celý referát
 
320. arteriophlebotomia
(medicína) ( arteria tepna, ř. flebs-flebos žíla, ř. tome řez) arterioflebotomie, chirurgické protětí tepny a žíly... Celý referát
 
321. arteriorafie
operační sešití tepny... Celý referát
 
322. arteriorexe
roztržení tepny, vznik trhliny ve stěně tepny... Celý referát
 
323. arteriosklerotická demence
původní název pro ischemicko- vaskulární demenci (viz)... Celý referát
 
324. arteriosklerotický
vztahující se ke kornatění tepen... Celý referát
 
325. arterioskleróza
(medicína) skupina onemocnění charakterizovaná ztvrdnutím tepenné stěny a zúžením průsvitů cév, ateroskleróza... Celý referát
 
326. arteriospazmus
křeč, stažení hladké svaloviny ve stěně tepen vedoucí k zúžení průsvitu tepen... Celý referát
 
327. arteriostenóza
abnormální zúžení průsvitu tepny... Celý referát
 
328. arteriotomia
(medicína) ( arteria tepna, ř. tome řez) arteriotomie, chirurgické otevření, protětí tepny... Celý referát
 
329. arteriotonie
napětí stěny tepny... Celý referát
 
330. arteriovenózní
vztahující se k tepně a žíle... Celý referát
 
331. arteriózní
tepenný... Celý referát
 
332. arteritida, arteritis
(medicína) zánět tepny... Celý referát
 
333. artéský pramen
(geologie) podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu... Celý referát
 
334. arteterapie
(psychologie) léčba uměním, využívání umělecké činnosti pro léčbu psychiky a osobnosti... Celý referát
 
335. arthralgia
(medicína) (ř. arthron kloub, ř. algos bolest) artralgie, bolest kloubu... Celý referát
 
336. arthrempyesis
(medicína) is, f. (ř. arthron kloub, ř. empyesis hnisání) artrempyéza, hnis v kloubu, hnisavý zánět kloubu... Celý referát
 
337. arthriticus
(medicína) a, um (ř. arthron kloub, ř. arthritikos kloubní, ke kloubu náležející, trpící dnou) artritický, trpící zánětem kloubu... Celý referát
 
338. arthritis
(medicína) zánět kloubů, artritida... Celý referát
 
339. arthrochondritis
(medicína) (ř. arthron kloub, ř. chondros chrupavka) artrochondritida, zánět kloubní chrupavky... Celý referát
 
340. arthrodynia
(medicína) (ř. arthron kloub, ř. odyne bolest) artrodynie, bolest kloubu, bolestivý kloub... Celý referát
 
341. arthrolues
(ř. arthron kloub, l. lues příjice), artrolues, kloubní forma syfilidy... Celý referát
 
342. arthrolysis
(medicína) is, f. (ř. arthron kloub, ř. lysis uvolnění) artrolýza, chirurgické uvolnění, mobilizace kloubu... Celý referát
 
343. arthron
kloub... Celý referát
 
344. arthroosteitis
(medicína) (ř. arthron kloub, ř. osteon kost) artroosteitida, zánět kostních částí kloubu... Celý referát
 
345. arthroplastica
(ř. arthron kloub, ř. plastike (techne) umění tvárné) artroplastika, operační výkon vedoucí k vytvoření umělého kloubu... Celý referát
 
346. arthrosynovitis
(medicína) (ř. arthron kloub, synovia kloubní maz) artrosynovitida, zánět synoviální kloubní blány vylučující maz... Celý referát
 
347. articularis
kloubní, ke kloubu patřící, kloubový... Celý referát
 
348. articulatio
kloub, skloubení... Celý referát
 
349. articulatus
členitý, kloubovitý... Celý referát
 
350. articulus
kloub... Celý referát
 
351. artifex mundi
stvořitel světa... Celý referát
 
352. artificialis
(l. ars umění, l. facere činit) artificiální, umělý... Celý referát
 
353. artificializmus, artificialismus
malířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích... Celý referát
 
354. artikl
(obchod) druh zboží, předmět obchodování... Celý referát
 
355. artikul
(zastarale) článek, odstavec... Celý referát
 
356. artikulace
(fonetika) vytváření hlásek pohyby mluvidel při mluvení... Celý referát
 
357. artikulacio, articulacio
kloub... Celý referát
 
358. artikulační dyspraxie
(fonetika) závady a poruchy při tvoření hlásek mluvidly a při výslovnosti při normálním porozumění významu slov... Celý referát
 
359. artikulovat
vyslovovat hlásky... Celý referát
 
360. artilerie, artilérie
(vojenství) dělostřelectvo... Celý referát
 
361. artismus, artizmus
(umění) samoúčelný formalismus v umění, hlásající tzv. čisté umění... Celý referát
 
362. artista
cirkusový nebo varietní umělec... Celý referát
 
363. artistické profese
umělecká povolání, např. hudebník, malíř, herec, spisovatel... Celý referát
 
364. artistický
vztahující se k artistice,artistovi... Celý referát
 
365. artistika
(umění) cirkusové a varietní umění... Celý referát
 
366. artistní
zaměřený především na uměleckou formu... Celý referát
 
367. artizace
zumělečťování, např. pohybu... Celý referát
 
368. artotéka
půjčovna originálů grafik a reprodukcí... Celý referát
 
369. artralgie
(medicína) bolest kloubů... Celý referát
 
370. artrektomie
úplné nebo částečné snesení kloubu... Celý referát
 
371. artritida
(medicína) zánět kloubů obvykle bakteriálního původu... Celý referát
 
372. artritis
(medicína) zánět kloubu... Celý referát
 
373. artritis deformans
(medicína) deformativní zánět kloubu... Celý referát
 
374. artritismus
sklon určitých jedinců k revmatismu... Celý referát
 
375. artrocentéza
nabodnutí kloubu k diagnostickým účelům... Celý referát
 
376. artrodéza
umělé znehybnění porušeného kloubu... Celý referát
 
377. artrodie
kloub, u něhož jsou protilehlé kloubní plochy oploštělé a klouzají po sobě... Celý referát
 
378. artrodysplazie
nenormální vývoj kloubů, zpravidla dědičný... Celý referát
 
379. artrofym
zduření kloubu... Celý referát
 
380. artrogenní
kloubního původu... Celý referát
 
381. artrografie
rentgenové znázornění kloubu s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
382. artrogrypóza
zadržení kloubu v ohnutí (např. následkem svalového stahu)... Celý referát
 
383. artrokatadyze
pronikání hlavice kosti stehenní do otvoru pánevního... Celý referát
 
384. artrokéla
výhřez synoviální membrány kloubním pouzdrem... Celý referát
 
385. artroklazie
operační odstranění ztuhlosti kloubu... Celý referát
 
386. artrokleize
znehybnění kloubu... Celý referát
 
387. artrolit
volné tělísko v dutině kloubu, "kloubní myška"... Celý referát
 
388. artroonychodysplazie
vadný vývoj kloubů a jejich částí spojený s poruchami růstu nehtů... Celý referát
 
389. artropatie
blíže nespecifikované degenerativní onemocnění kloubů. Arthropathia gravidarum artropatie v těhotenství, vzniklá při zvýšené hmotnosti. Arthropathia ovaripriva artropatie hlavně kolenního kloubu v k... Celý referát
 
390. artropneumografie
rentgenové znázornění kloubu po předchozí aplikaci plynu... Celý referát
 
391. artropyóza
tvoření hnisu v kloubu... Celý referát
 
392. artroriza
operace k omezení hybnosti v kloubu v případech nežádoucího rozsahu pohybů v tomto kloubu... Celý referát
 
393. artroskopie
(medicína) vyšetření kloubní dutiny... Celý referát
 
394. artrotomie
chirurgický řez, otevření kloubní dutiny... Celý referát
 
395. artróza
(medicína) nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu... Celý referát
 
396. arts institute
institut (ústav) umění... Celý referát
 
397. artyčok
(botanika) vytrvalá bylina, jejíž vybělené části se užívají jako zelenina, nebo také v lékařství při zánětech žlučníku... Celý referát
 
398. arvit
večerní židovská modlitba... Celý referát
 
399. aryballos
starořecká drobná nádobka, kulovitá nebo vejčitá, s úzkým hrdlem a širokým vodorovně vyloženým okrajem (k roztírání oleje), kterou atleti nosili připevněnou řemínkem na zápěstí... Celý referát
 
400. aryepiglotický
týkající se chrupavky hlasivkové a příklopky hrtanové... Celý referát
 
401. arytaenoidopexis
(medicína) is, f. ( cartilago arytaenoidea chrupavka hlasivková, ř. pexis upevnění) arytenoidopexe, chirurgické upevnění chrupavky hlasivkové... Celý referát
 
402. arytenoidní
výlevkovitý, výlevce podobný... Celý referát
 
403. arythmia cordis
nepravidelná srdeční činnost... Celý referát
 
404. arytmie
(odborně) porucha rytmu, nerytmičnost (často srdeční)... Celý referát
 
405. arze
zdvih nohy při tanci (opak teze)... Celý referát
 
406. arzen, arzén, arsen
křehký stříbrošedý kov, jehož sloučeniny jsou prudce jedovaté... Celý referát
 
407. arzenál
(odborně) skladiště, zásobárna, obvykle zbraní... Celý referát
 
408. arzenhyperkeratóza
zrohovatění pokožky, zvláště na dlaních a chodidlech po dlouhém užívání arzénu... Celý referát
 
409. arzenmelanóza
šedohnědé zbarvení kůže při chronické otravě arzénem... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info