Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AB" k dispozici 219 výsledků:

 
1. ab antiquo
(latinské výrazy) odpradávna, odedávna... Celý referát
 
2. ab hinc
(latinské výrazy) odtud, směrem pryč od tohoto místa... Celý referát
 
3. ab initio
(doslovný překlad) od začátku... Celý referát
 
4. ab intestato
bez závěti... Celý referát
 
5. ab origine
od počátku (ab origine mundi - od stvoření světa)... Celý referát
 
6. ab ovo
od počátku (od vejce)... Celý referát
 
7. ab-
(předpony) předpona (fyzikálních) jednotek značící, že jednotka patří do absolutního CGS systému jednotek - např. abampér [proud], abohm [odpor], abvolt [napětí]... Celý referát
 
8. aba, abája
(v zemích Předního východu) volný vlněný mužský plášť bez rukávů, nošený zvláště při náboženských poutích a slavnostech... Celý referát
 
9. abactio
(l. ab od, l. actio uvedení v pohyb) odstranění. Abactio partus úmyslné vyhnání plodu, potrat... Celý referát
 
10. abaissement du niveau mental
snížení úrovně energetického napětí psychiky a zúžení duševního horizontu (např. ochablost, hypobulie, ztráta motivace, rozladěnost, redukce sebedůvěry, zážitek subdeprese)... Celý referát
 
11. abak, abakus
(historie) starověká početní tabulka, počitadlo, sčot... Celý referát
 
12. abaka
manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků... Celý referát
 
13. abakteriální
nebakteriální, bez účasti, vlivu baktérií... Celý referát
 
14. abalda
hlavní sklad tabáku... Celý referát
 
15. abalienatio
(l. ab od, l. alienus cizí) odvádění, oddálení, zcizení. Abalienatio mentis duševní porucha, pomatení... Celý referát
 
16. abalon
pravá perleť - použití pro dekorační účely (hudební nástroje)... Celý referát
 
17. abampér
(fyzika) jednotka pro elektrický proud v absolutní elektromagnetické soustavě, značka aA... Celý referát
 
18. abandon
(právo) vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady... Celý referát
 
19. abarticulatio
(l. ab od, l. articulatio kloub) kloub pravý (s kloubní dutinou)... Celý referát
 
20. abartróza
kloub pravý... Celý referát
 
21. abasia psychogenica
závady či poruchy chůze (až její neschopnost), které mají duševní příčiny... Celý referát
 
22. abasso
v italském prostředí ve smyslu dolů, pryč s ním, jako projev odporu, nevole vůči někomu... Celý referát
 
23. abaton
část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným... Celý referát
 
24. abatyše
(církev) představená ženského kláštera některých řádů (jeptišek, novicek, řádových sester, řeholních sester)... Celý referát
 
25. abaxiální
(odborně) odvrácený od osy, stonku... Celý referát
 
26. abaz
(numismatika) stará perská stříbrná mince, název podle šáha Abbáse z 16. století... Celý referát
 
27. abázie
(medicína) chorobná neschopnost stání i chůze... Celý referát
 
28. abažúr
stínítko lampy... Celý referát
 
29. abba
otec (aramejsky)... Celý referát
 
30. abbé
(náboženství) katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu... Celý referát
 
31. abcoulomb
(fyzika) jednotka pro elektrcký náboj v absolutní elektromagnetické soustavě, značka aC... Celý referát
 
32. abd
u muslimů sluha a ctitel boha... Celý referát
 
33. abdérita
(psychologie) zaostalý, omezený člověk... Celý referát
 
34. abdikace
(odborně) vzdání se úřadu, trůnu... Celý referát
 
35. abdikovat
(odborně) vzdát se trůnu nebo své funkce, odstoupit, podat demisi, vzdát se... Celý referát
 
36. abdomen
břicho, podbřišek... Celý referát
 
37. abdominalgia
(medicína) (l. abdomen břicho, ř. algos bolest) abdominalgie, bolest v břišní krajině... Celý referát
 
38. abdominalis
břišní,abdominální... Celý referát
 
39. abdominální
břišní... Celý referát
 
40. abdominatio
(l. abdominare zavrhovat) abdominace, ohavnost, ohyzdnost... Celý referát
 
41. abdominocentéza
nabodnutí, otevření břišní dutiny... Celý referát
 
42. abdominohysterectomia
(medicína) (l. abdomen břicho, ř. hystera děloha, ř. ektome odstranění) abdominohysterektomie, chirurgické odstranění dělohy břišní cestou... Celý referát
 
43. abdominopatie
blíže nespecifikované onemocnění břicha... Celý referát
 
44. abdominoplastika
Abdominoplastika, známá také jako plastika břicha nebo "tummy tuck," je chirurgický zákrok v oblasti plastické chirurgie, který se zaměřuje na estetickou a funkční úpravu břišní oblasti. Tento zákrok je oblíbený mezi lidmi, kteří trpí nadměrným povislým kůží a svalovým laxitou v této oblasti. Abdominoplastika umožňuje odstranění nadbytečné kůže a tuku, utažení břišních svalů a vytvoření zlepšeného tvaru pasu, což vede k výraznému zlepšení celkového vzhledu a sebevědomí pacientů. <h2>Proč se lidé rozhodují pro abdominoplastiku?</h2> Existuje několik důvodů, proč se lidé rozhodují podstoupit abdominoplastiku: <h3>Úbytek hmotnosti:</h3> Lidé, kteří podstoupili významný úbytek hmotnosti, často čelí problému s povislou kůží na břiše. Po ztrátě velkého množství hmotnosti se kůže nemusí dostatečně zredukovat a zůstává volná a visící. <h3>Těhotenství:</h3> Během těhotenství se břišní svaly a kůže mohou výrazně protáhnout. Po porodu se u některých žen vrací kůže a svaly do původního stavu, ale u jiných se povislá kůže a svalová laxita udržuje. <h3>Stárnutí:</h3> S postupujícím věkem se může kůže ztrácet svou pružnost a pevnost, což vede k povislé kůži na břiše. <h2>Jak probíhá abdominoplastika?</h2> Abdominoplastika je prováděna v nemocničním prostředí pod celkovou anestézií. Zákrok trvá obvykle dvě až tři hodiny, avšak délka operace se může lišit v závislosti na rozsahu a komplexnosti zákroku. Průběh operace se obecně skládá z následujících kroků: <h3>Anestézie:</h3> Pacient je podroben celkové anestezii, což znamená, že bude spát a nebude cítit žádnou bolest během zákroku. <h3>Řez:</h3> Plastický chirurg provede řez v dolní části břicha, přibližně nad pubickou oblastí. Tvar řezu může být různý, v závislosti na konkrétních potřebách pacienta a plánovaném rozsahu zákroku. <h3>Odstranění nadbytečné kůže a tuku:</h3> Plastický chirurg následně odstraní nadbytečnou kůži a tuk z břišní oblasti. Pokud je potřeba, může provést také liposukci, což je zákrok, který odstraňuje další tuk z oblasti břicha. <h3>Utažení břišních svalů:</h3> Břišní svaly mohou být utaženy a posíleny, což pomáhá vytvořit pevnější a rovnější siluetu břicha. <h3>Uspořádání kůže:</h3> Po odstranění nadbytečné kůže a tuku chirurg přizpůsobí zbylou kůži a zašije řez, čímž se minimalizuje viditelnost jizev. <h2>Typy abdominoplastiky</h2> Existují různé typy abdominoplastiky, které se liší rozsahem a komplexností zákroku. Některé z nich zahrnují: <h3>Kompletní abdominoplastika:</h3> Toto je nejrozšířenější typ, který zahrnuje odstranění nadbytečné kůže a tuku z celé břišní oblasti a utažení břišních svalů. <h3>Mini abdominoplastika:</h3> Tento typ je vhodný pro pacienty s menším množstvím povislé kůže a svalovou laxitou. Řez je menší než u kompletní abdominoplastiky a zaměřuje se na spodní část břicha. <h3>Pánevní abdominoplastika:</h3> Tato varianta zahrnuje odstranění nadbytečné kůže a tuku pouze v oblasti kolem pánve. <h3>Rozšířená abdominoplastika:</h3> Tento typ zahrnuje odstranění nadbytečné kůže a tuku nejen z břicha, ale také z boků a zadní strany. <h3>Circumferenční abdominoplastika:</h3> Toto je nejrozsáhlejší varianta, která zahrnuje kompletní odstranění nadbytečné kůže a tuku ze všech stran břicha a pasu. <h2>Pooperační péče a zotavení</h2> Po abdominoplastice je důležité dodržovat přesně stanovené pokyny od lékaře, aby se zabránilo komplikacím a zajistilo úspěšné zotavení. Během prvních několika dnů po zákroku může být nutné nosit speciální kompresní oblečení, aby se snížil otok a podpořilo hojení ran. V průběhu pooperačního období je také vhodné vyhnout se fyzicky náročným aktivitám a dbát na správné stravování, aby se minimalizoval stres na břišní oblast a podpořilo hojení ran. <h2>Další plastické operace:</h2> <br><a href="https://ireferaty.cz/6/28373/mastectomia">Mastectomia</a>... Celý referát
 
45. abdominoskopie
vyšetření břišních orgánů pomocí zvláštního přístroje - endoskopu... Celý referát
 
46. abdominoskrotální
týkající se břicha a šourku... Celý referát
 
47. abdominovaginální
týkající se břicha a pochvy... Celý referát
 
48. abdominovezikální
týkající se břicha a močového měchýře... Celý referát
 
49. abdukce
(odborně) odtažení, odchýlení, upažení... Celý referát
 
50. abduktor
(anatomie) sval, který umožňuje abdukci, odtahovač... Celý referát
 
51. aberace
odchylka, výchylka, úchylka... Celý referát
 
52. aberantní
(odborně) projevující se aberací... Celý referát
 
53. aberantní percepce
vnímání odchylné od normy, abnormální, scestné, neobvyklé... Celý referát
 
54. aberující
odchylující se, odbočující. Vas aberrans céva odbočující... Celý referát
 
55. abgébovat se
s někým si zadávat, špinit se... Celý referát
 
56. abhidhamma
meditativní východní psychoterapie a psychohygiena... Celý referát
 
57. abilita
(odborně) schopnost, způsobilost, obratnost, potencialita... Celý referát
 
58. abilympiáda
(společnost) soutěžní přehlídka schopností a dovedností lidí se zdravotním postižením... Celý referát
 
59. abiogeneze, abiogenese
(biologie) samoplození, teorie vzniku živého z neživého... Celý referát
 
60. abiogenní
(odborně) vzniklý, probíhající bez účasti živých organismů... Celý referát
 
61. abionóza, abionosa
(botanika) vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy... Celý referát
 
62. abionyma
vlastní jména neživých objektů a jevů... Celý referát
 
63. abiotická realita
neživá skutečnost... Celý referát
 
64. abiotický
neživý... Celý referát
 
65. abiotrofie
neschopnost k životu, vrozená méněcennost, předčasná ztráta životnosti určitých buněk nebo tkání... Celý referát
 
66. abióza
ukončení životních funkcí, ztráta životních pochodů... Celý referát
 
67. abirritans
uklidňující, zmírňující... Celý referát
 
68. abirritatio
(l. ab od, l. irritare dráždit) abiritace, uklidňování, zmírňování dráždění... Celý referát
 
69. abiturient
(školství) absolvent školy nebo student v období krátce před a krátce po závěrečných zkouškách... Celý referát
 
70. abitus
odcházení, odchod, východ... Celý referát
 
71. abjekce
(psychologie) duševní stav při degradaci, zavrhnutí, ponížení... Celý referát
 
72. abjudikace
(právo) zamítnutí žaloby soudem... Celý referát
 
73. abjurace
veřejné zřeknutí se názorů (víry)... Celý referát
 
74. ablace
(odborně) snesení, odnětí, snětí, odchlípení... Celý referát
 
75. ablaktace
odstavení mláděte... Celý referát
 
76. ablatio retinae
odchlípení sítnice... Celý referát
 
77. ablativ
pád vyjadřující východisko,odluku... Celý referát
 
78. ablaut
(lingvistika) střídání samohlásek v kmeni slova, alternace... Celý referát
 
79. able
schopný, dovedný, umějící, nadaný, šikovný, zdatný... Celý referát
 
80. ablefarie
vrozené nevyvinutí nebo ztráta očního víčka... Celý referát
 
81. ablegace
(politika) vypovězení, vyobcování... Celý referát
 
82. ablepsie
slepota... Celý referát
 
83. abluce
omývání bohoslužebných nádob a rukou po slavení eucharistie... Celý referát
 
84. abluens
smývající, pročišťující, projímající... Celý referát
 
85. ablutio
(l. abluere smývat) omytí, omývání, laváž... Celý referát
 
86. ablutofilie
(psychologie) pohlavní vzrušení z horké koupele nebo sprchy, a to skutečné nebo i jen představované... Celý referát
 
87. abnorm(al)itas
(l. ab od, l. norma pravidlo) abnormalita, nepravidelnost, úchylka (vrozená nebo získaná), vada... Celý referát
 
88. abnormalis
abnormální, odchylný od normy, nepravidelný... Celý referát
 
89. abnormalita
(odborně) nenormalita, zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost, zvláštnost... Celý referát
 
90. abnormální
(odborně) nenormální, jiný než je norma, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu... Celý referát
 
91. abnormální chování
... Celý referát
 
92. abnormální osobnost
(sociologie) osoba s takovými trvalými poruchami chování a prožívání, která nedovede udržovat přiměřené vztahy s okolím a jejíž chování je dlouhodobě nevhodné a nemožné ve vztahu k převládajícím sociálním, kulturním, morálním i právním normám... Celý referát
 
93. abnormální PMV
psychomotorický vývoj mimo normu... Celý referát
 
94. abolice
(právo) zastavení soudního řízení kvůli udělení milosti... Celý referát
 
95. abolicionista
(historie) člověk, který se zasazoval o zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století - stoupenec abolicionizmu... Celý referát
 
96. abolicionizmus, abolicionismus
(historie) hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví (v USA 1. pol. 19 stol.)... Celý referát
 
97. abominatio
(l. abominari zohavit) abominace, zohavení, ohyzdnost, ošklivost... Celý referát
 
98. abonent
(odborně) předplatitel, účastník... Celý referát
 
99. abonmá, abonomá, abonnement
(odborně) předplatné, předplacení, subskripce... Celý referát
 
100. aborální
(biologie) opačná část těla než je část orální (ústní)... Celý referát
 
101. aborce
(medicína) potrat... Celý referát
 
102. abordáž
(lodnictví) uvázání lodi u břehu a vyloďování... Celý referát
 
103. aborigenní
v příslušném území původní, vzniklý, autochtonní... Celý referát
 
104. aborigines
australští domorodci... Celý referát
 
105. abort, abortus
potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství... Celý referát
 
106. abortace
zakrnění... Celý referát
 
107. aborticidní
vyvolávající potrat... Celý referát
 
108. abortio
(l. aboriri potrácet, zničit) abort, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství... Celý referát
 
109. abortiva
látky vyvolávající potrat... Celý referát
 
110. abortivní
způsobující potrat... Celý referát
 
111. abortus artificialis
umělý potrat, interrupce, záměrné ukončení těhotenství, též abortus arteficialis... Celý referát
 
112. abortus imminens
(medicína) hrozící potrat... Celý referát
 
113. abortus spontaneus
samovolný potrat, samovolné ukončení těhotenství... Celý referát
 
114. about
(hovorově) asi, kolem, okolo, skoro, přibližně, o (něčem)... Celý referát
 
115. above average ability
nadprůměrná schopnost... Celý referát
 
116. above-level testy
diagnostické psychologické zkoušky pro identifikaci nadprůměrně nadaných... Celý referát
 
117. aboyer
expedient v restauraci... Celý referát
 
118. abrachie
vrozené nevyvinutí horní končetiny... Celý referát
 
119. abrachiocefalus
zrůda bez horních končetin a hlavy... Celý referát
 
120. abrachius
jedinec bez horní končetiny... Celý referát
 
121. abradovat
(medicína) provádět, provést abrazi... Celý referát
 
122. abrahamita
(historie) (v 18. stol.) člen východočeské křesťanské sekty blízké židovství... Celý referát
 
123. abrahámoviny
(hovorově) padesáté narozeniny, padesátiny... Celý referát
 
124. abrasor
(l. abradere oškrábat) nástroj k oškrábání, vyškrábání... Celý referát
 
125. abraxas
gnostické označení božstva... Celý referát
 
126. abraze
(odborně) plošné broušení, obrušování (např. erozí - oblázky, nebo cíleně brusivem)... Celý referát
 
127. abraze, abrase
(odborně) plošné broušení, obrušování... Celý referát
 
128. abrazit
(technika) umělé brusivo (z abrazivní hmoty)... Celý referát
 
129. abrazivní, abrazívní, abresivní
(odborně) brusný... Celý referát
 
130. abrazivní, abrazní
(technika) k abraze, brusný... Celý referát
 
131. abrazivum
(odborně) suroviny, nerosty, syntetické hmoty vynikající vysokou tvrdostí a užívané k broušení, hlazení, vrtání, řezání (např. diamanty, korund, granát, křemen, karborundum), brusidlo... Celý referát
 
132. abreakce
(psychologie) odreagování, vybití afektivního (akčního) napětí... Celý referát
 
133. abreaktivní psychoterapie
(psychologie) Abreaktivní psychoterapie využívá k navození abreakce asociativní pamětní vzpomínky na duševní a psychosomatické problémy, které člověk prožil v minulosti ve stresujících a traumatizujících situacích, kdy byl ve stavu zúženého vědomí a... Celý referát
 
134. abreografie
(medicína) rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)... Celý referát
 
135. abreuvoir
umělé napajedlo(vodní nádrž) na okraji barokních zámeckých zahrad, často soch. zdobené... Celý referát
 
136. abreviace
(lingvistika) částečné vypsání slova... Celý referát
 
137. abreviatura
zkratka... Celý referát
 
138. abri
převislá skála, převis... Celý referát
 
139. abrogace
(právo) zrušení právního předpisu nebo jeho části... Celý referát
 
140. abrupce
utržení, odtržení svalu nebo šlachy... Celý referát
 
141. abruptio
abrupce, utržení, odtržení... Celý referát
 
142. abruptní
srázný, náhlý, úsečný, nesouvislý... Celý referát
 
143. ABS
(motorizmus) zkratka pro Antiblokační Brzdový Systém (volně přeloženo), systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu... Celý referát
 
144. abscedovat
zanítit se a hnisat, měnit se v absces... Celý referát
 
145. absces
(biologie) hlíza, dutina, ložisko vyplněné hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně (tvořící se na povrchu nebo uvnitř těla)... Celý referát
 
146. abscisa
vodorovná (horizontální) osa, osa úseček, souřadnice x... Celý referát
 
147. abscise
odnětí, oddělení, opadávání... Celý referát
 
148. abscisio
(l. abscidere odříznout) abscize, odnětí, snětí, odloučení... Celý referát
 
149. absence
(odborně) nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity... Celý referát
 
150. absens
nepřítomný, vzdálený, daleký... Celý referát
 
151. absentér
(odborně) kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci... Celý referát
 
152. absentérství
nepřítomnost, nedocházení do práce, resp. na různá dojednaná jednání... Celý referát
 
153. absiemens
v absolutní elekromagnetické soustavě jednotka pro vodivost, značka aS... Celý referát
 
154. absint
(potravinářství) hořký silný pelyňkový likér (ve většině zemí zakázaný)... Celý referát
 
155. absinthium
pelyněk pravý... Celý referát
 
156. absintismus
křeče, pomatenost, chorobné projevy z přílišného požívání alkoholového nápoje z pelyňku (absintu)... Celý referát
 
157. absit violentia
bez násilí... Celý referát
 
158. absoluce
odpuštění hříchů... Celý referát
 
159. absolute error
absolutní (velmi závažná) chyba... Celý referát
 
160. absolutio
(l. absolvere zprošťovat) odpoutání, vyproštění, uvolnění, osvobození... Celý referát
 
161. absolutizace, absolutisace
nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování... Celý referát
 
162. absolutizmus, absolutismus
(politologie) samovláda, neomezená vládní moc jedince... Celý referát
 
163. absolutně
(hovorově) nezávisle, svrchovaně... Celý referát
 
164. absolutní
(odborně) úplný, naprostý, nepodmíněný, neomezený, totální, zcela bezvýhradný... Celý referát
 
165. absolutní chudoba
nemožnost přiměřeně uspokojit ani zcela základní lidské potřeby (např. stravování, ošacení, ubytování, péče o zdraví)... Celý referát
 
166. absolutní nula
(fyzika) nejnižsí možná teplota, při které se zastavuje tepelný pohyb částic (přibližně -273,15 °C)... Celý referát
 
167. absolutno
co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní... Celý referát
 
168. absolutorium
(odborně) konečné potvrzení, schválení účtů nebo činnosti... Celý referát
 
169. absolutus
absolutní, naprostý, neomezený, bezpodmínečný... Celý referát
 
170. absolvent
(školství) ten, kdo řádně splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání... Celý referát
 
171. absolvovat
(co) vychodit, vycházet školu, dokončit, dokončovat studia, návštěvu kurzu apod.... Celý referát
 
172. absorbance
(fyzika) míra absorpce záření... Celý referát
 
173. absorbce
pohlcování, vstřebávání, schopnost pohltit, též okluze... Celý referát
 
174. absorbent
látka objemově pohlcující jiné látky... Celý referát
 
175. absorbovaný
vstřebaný... Celý referát
 
176. absorbovat
(odborně) vstřebávat, pohlcovat, přijímat, nasávat... Celý referát
 
177. absorbující
vstřebávající... Celý referát
 
178. absorpce
(odborně) objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé... Celý referát
 
179. absorpční
(odborně) pohlcující, nasákavý... Celý referát
 
180. abštajg
vedlejší byt... Celý referát
 
181. absťák
(drogový slang) abstinenční syndrom - stav nastávající po přerušení užívání drog u závislých osob, má složku psychickou a tělesnou, může být i smrtelný, zvláště po vysazení alkoholu, benzodiazepinů a barbiturátů... Celý referát
 
182. abstence
(odborně) zdržení se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva... Celý referát
 
183. abstergencium
mírně projímavý lék... Celý referát
 
184. abstergens
odstraňující, projímavý... Celý referát
 
185. abstinence
(odborně) zdrženlivost, zříkání se požitku (alkoholu, drog, kouření, sexu)... Celý referát
 
186. abstinenční indoktrinace
psychagogický léčebný postup, kterým se snažíme klienta poučit a přesvědčit, že je pro něho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním účinkem (kouření, alkohol, drogy)... Celý referát
 
187. abstinenčni syndrom
(psychologie) souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření... Celý referát
 
188. abstinent
(společnost) člověk, který nekonzumuje alkohol... Celý referát
 
189. abstinentismus
(odborně) hnutí šířící zdrženlivost, střídmost... Celý referát
 
190. abstinovat
dodržovat abstinenci... Celý referát
 
191. abstinující
zdržující se požitků... Celý referát
 
192. abstrahovat
(odborně) (od čeho) nepřihlížet k něčemu, nedbat něčeho, pomíjet, odmýšlet něco... Celý referát
 
193. abstrakce
(odborně) myšlenkový proces odlučující odlišnosti a zvláštnosti a zjišťující obecné, podstatné vlastnosti a vztahy... Celý referát
 
194. abstrakt
(odborně) stručný výtah z obsahu odborného článku, knihy, referátu, dizertační práce apod. umístěný zpravidla na začátku práce, sloužící pro rychlou představu o obsahu práce... Celý referát
 
195. abstrakt norem
souhrn, shrnutí norem... Celý referát
 
196. abstraktní
(odborně) týkající se abstrakce, abstrakcí vytvořený, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový, konceptuální... Celý referát
 
197. abstraktum
abstraktní pojem... Celý referát
 
198. abstrúzní, abstrusní
nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný... Celý referát
 
199. absurdita
(odborně) protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spor, rozpornost lidské existence, absurdnost... Celý referát
 
200. absurdní
(odborně) nesmyslný... Celý referát
 
201. absurdum
co je sporné, nelogické, nemůže platit současně... Celý referát
 
202. absurdus
skřípavý, sluchu nelahodící či pro sluch nepříjemný... Celý referát
 
203. abulie
(psychologie) nerozhodnost, ztráta nebo nedostatek vůle, např. ve vztahu k jídlu... Celý referát
 
204. abundance
početnost, hojnost, nadbytek... Celý referát
 
205. abundantia
nadbytek, hojnost, přemíra... Celý referát
 
206. abundantní
přeplněný, nadměrný... Celý referát
 
207. abusio
(l. abuti zneužívat) abúze, nadměrné užívání... Celý referát
 
208. abusivní
(odborně) nadužívající, zneužívající, ponižující, zanedbávající, omezující, týrající, agresivní... Celý referát
 
209. abuzabilita
(psychologie) hypoteticky zvýšená osobnostní (tělesná nebo duševní) dispozice člověka (např. hendikep, plachost, hypersenzitivnost) k tomu, aby se např. stal obětí šikany, tělesného nebo duševního týrání nebo zneužívání... Celý referát
 
210. abuzéř
(odborně) člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol... Celý referát
 
211. abúzus alkoholu typu delta
podle Jellineka (1960) chronická konzumace alkoholických nápojů se syndromem závislosti, subintoxikace , tzv. románský typ... Celý referát
 
212. abúzus alkoholu typu epsilon
podle Jellineka (1960) epizodická nadměrná konzumace alkoholických nápojů, závislost psychického i somatického typu s dramatickým průběhem a psychickými poruchami trvající dny i týdny, ,,kvartální pití", ´´šnůry", dříve označován jako dipsomanie... Celý referát
 
213. abúzus na alkohol typu gama
podle Jellineka (1960) již závislost na nadměrné konzumací alkoholu se znaky ztráty sebekontroly, pití až do intoxikace, tzv. anglosaský typ... Celý referát
 
214. abúzus na alkoholu typ alfa
podle Jellineka (1960) občasné konzumování alkoholu pro získání euforie, redukci vnitřního napětí ( tenzí), úzkostí (anxiozity) a vnitřních konfliktů... Celý referát
 
215. abúzus na alkoholu typ beta
podle Jellineka (1960) nepravidelný,příležitostný, ale již nadměrný konzum alkoholických nápojů... Celý referát
 
216. abúzus na alkoholu typ gama
podle Jellineka (1960) již závislost na nadměrné konzumaci alkoholu se znaky ztráty sebekontroly... Celý referát
 
217. abúzus, abusus
(knižně) nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání... Celý referát
 
218. abysál
(geologie) část oceánského dna v hloubce 2-6 km... Celý referát
 
219. abysální
hlubinný... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info