Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AD" k dispozici 369 výsledků:

 
1. ad
(hovorově) k, na... Celý referát
 
2. ad absurdum
(latinské výrazy) k nesmyslnosti... Celý referát
 
3. ad acta
(právo) uložit ke spisům... Celý referát
 
4. ad astra
ke hvězdám... Celý referát
 
5. ad audiendum verbum
k vyslechnutí slova... Celý referát
 
6. ad auditorem
k naslouchajícímu, k posluchači... Celý referát
 
7. ad baculum
(argument) klacku... Celý referát
 
8. ad exemplum
podle vzoru (příkladu)... Celý referát
 
9. ad extra
navenek... Celý referát
 
10. ad finem
na konec, do konce, koncem... Celý referát
 
11. ad finem saeculorum
do konce věků... Celý referát
 
12. ad fontes
(latinské výrazy) k pramenům, návrat k pramenům, hledání původních pramenů (např.literárních)... Celý referát
 
13. ad gloriam
pro slávu... Celý referát
 
14. ad hoc
(odborně) jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu... Celý referát
 
15. ad hominem
k člověku... Celý referát
 
16. ad ignorantiem
k nevědomosti... Celý referát
 
17. ad ilustrandum
na vysvětlenou... Celý referát
 
18. ad impossibilum
k nemožnosti... Celý referát
 
19. ad infinitum
donekonečna, stále, nekonečně... Celý referát
 
20. ad informandum
pro informaci, na vědomí... Celý referát
 
21. ad informandum medici
pro informaci lékaře... Celý referát
 
22. ad integrum
(latinské výrazy) zcela, úplně... Celý referát
 
23. ad interim
(latinské výrazy) prozatímně, s dočasnou platností... Celý referát
 
24. ad intra
dovnitř... Celý referát
 
25. ad ipsum
(latinské výrazy) k sobě samému... Celý referát
 
26. ad libitum
jak je libo, podle libosti... Celý referát
 
27. ad litteram
(latinské výrazy) do písmene, doslova, doslovně... Celý referát
 
28. ad manum
do ruky (do vlastních rukou)... Celý referát
 
29. ad manus medici
do rukou lékaře... Celý referát
 
30. ad multos annos
na dlouhá léta, přání při přípitku... Celý referát
 
31. ad notam, ad notiam
na vědomí... Celý referát
 
32. ad oculos
k očím... Celý referát
 
33. ad omnem votum
společnou vůlí všech... Celý referát
 
34. ad perpetuam memoriam
ad perpetuam rei memoriam, na věčnou památku (té věci)... Celý referát
 
35. ad personam
k osobě... Celý referát
 
36. ad populum
k lidu... Celý referát
 
37. ad rem
k věci... Celý referát
 
38. ad se ipsum
k sobě samému... Celý referát
 
39. ad situationem
podle situace, s přihlédnutím k situaci... Celý referát
 
40. ad tempus
dočasně... Celý referát
 
41. ad ultimum
konečně, naposledy, poslední, mimořádně... Celý referát
 
42. ad usum
pro potřebu někoho... Celý referát
 
43. ad usum externum
k zevnímu užití (např. masti. oční kapky)... Celý referát
 
44. ad usum internum
k vnitřnímu užití (např. tablety)... Celý referát
 
45. ad usum medici
(medicína) jen pro potřebu lékaře... Celý referát
 
46. ad usum proprium
k vlastnímu použití lékaře nebo jeho rodiny... Celý referát
 
47. ad valorem
podle hodnoty... Celý referát
 
48. ad vitam aeternam
pro život věčný... Celý referát
 
49. ad vitrum adlatum
(medicína) do přinesené lahve (informace pro lékárníka v receptu léku)... Celý referát
 
50. ad vitrum album
do bílé lahvičky... Celý referát
 
51. ad vitrum guttatum
(medicína) do kapací lahve či lahvičky... Celý referát
 
52. ad vocem
(lat., ke slovu) poznámka k té a té věci... Celý referát
 
53. ad(g)natio
(l. ad(g)nasci přivodit) ad(g)nace, druh příbuzenského poměru... Celý referát
 
54. ad(g)natus
nasci přivodit, narůstat) narozením přibylý, příbuzný... Celý referát
 
55. adaequatio
(l. adaequare vyrovnávat) adekvace, vyrovnání... Celý referát
 
56. adagio
(hudba) pomalu, volně... Celý referát
 
57. adakce
donucení, obmezování... Celý referát
 
58. adaktylie
nevyvinutí nebo chybění všech prstů na horní či dolní končetině... Celý referát
 
59. adaktylus
jedinec bez vyvinutí prstů na končetinách... Celý referát
 
60. adamantan
(chemie) bezbarvá organická krystalická látka, páchnoucí po kafru... Celý referát
 
61. adamantina
(substantia) (ř. adamas-adamantos ocel) adamantin, sklovina... Celý referát
 
62. adamantinitis
(medicína) (ř. adamas ocel) adamantitida, zánět zubní skloviny... Celý referát
 
63. adamantinoma
(medicína) tis, n. ( adamantina sklovina) adamantinom, nádor vycházející z epitelu skloviny... Celý referát
 
64. adamantinus
týkající se adamantinu, skloviny... Celý referát
 
65. adamantius
(ř. adamas-adamantos ocel) tvrdý jako ocel... Celý referát
 
66. adamantoblastoma
(medicína) tis, n. ( adamantina sklovina) ameloblastom, nádor pocházející ze skloviny zubu nebo z epitelových zbytků Hertwigovy pochvy... Celý referát
 
67. adamantoblastos
ameloblastos, i, m. (ř. adamas-adamantos ocel, adamantina sklovina, ř. blastos výhonek) adamantoblast, ameloblast, buňka tvořící zubní sklovinu... Celý referát
 
68. adamita
příslušník sekty u husitského Tábora, vyhlazené na příkaz Jana Žižky... Celý referát
 
69. adaptabilita
schopnost a dovednost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita... Celý referát
 
70. adaptabilitas
(l. adaptare přizpůsobovat) adaptabilita, schopnost organismu přizpůsobit se změněným podmínkám... Celý referát
 
71. adaptabilní
(odborně) přizpůsobivý, přizpůsobovací... Celý referát
 
72. adaptable
adaptabilní, přizpůsobivý, flexibilní, adjustabilní... Celý referát
 
73. adaptace
přizpůsobení, předělání, úprava něčeho k něčemu... Celý referát
 
74. adaptace ascendentní
... Celý referát
 
75. adaptace descendentní
... Celý referát
 
76. adaptační
přizpůsobený, přizpůsobitelný... Celý referát
 
77. adaptační dotazníky
dotazníky zjišťující osobní a sociální přizpůsobivost,adaptivitu... Celý referát
 
78. adaptát
pozorovatelný výsledek adaptace organizmu... Celý referát
 
79. adaptátoři, adaptátor
pracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou, globální a originální inovaci... Celý referát
 
80. adaptér, adaptor
zařízení rozšiřující původní použitelnost... Celý referát
 
81. adaptive capacity
přizpůsobovací kapacita... Celý referát
 
82. adaptivita
přizpůsobivost, adaptabilita... Celý referát
 
83. adaptivní chování
... Celý referát
 
84. adaptivní edukace
přizpůsobování vyučování a výchovy potřebám a možnostem jednotlivých žáků či studentů... Celý referát
 
85. adaptivní manažer
řídící pracovník, který se snaží optimalizovat situaci na pracovišti v rámci dosavadních tradic a zvyklostí organizace... Celý referát
 
86. adaptivní nevědomí
... Celý referát
 
87. adaptivnost
(odborně) přizpůsobivost, často účelová... Celý referát
 
88. adaptogen
harmonizátor a stimulátor, biolátka, která zvyšuje výkonnost a odolnost organismu proti některým chorobám a stresům (např.ženšen)... Celý referát
 
89. adaptometrie
měření rychlosti, kterou se oko přizpůsobí změnám intenzity světla... Celý referát
 
90. adaptovatelný
upravitelný, přizpůsobitelný... Celý referát
 
91. adarme
(jednotky) (z arab. ad-dirham = drachma), bývalá španělská, nyní pouze jihoamerická váha = 1,797 g... Celý referát
 
92. adat
islámské zvykové právo... Celý referát
 
93. adaxiální
přivrácený k ose, ke stonku... Celý referát
 
94. adde
l. addere přidávat) dej, přidej!... Celý referát
 
95. adde guttatorium
(latinské výrazy) přidej kapátko, zkratka adde gutt.... Celý referát
 
96. addenda
(knižně) přídavky, dodatky... Celý referát
 
97. addendum
(odborně) přídavek, dodatek... Celý referát
 
98. addikce
návyk, často nežádoucí nebo chorobný (např. na drogu), zlozvyk... Celý referát
 
99. addisonismus
( podle angl. lékaře Th. Addisona) nesprávné označení pro souhrn příznaků připomínajících Addisonovu nemoc... Celý referát
 
100. additio
(l. addere přidávat) adice, přidávání, sčítání... Celý referát
 
101. additional information
doplňkové informace... Celý referát
 
102. additionalis
přídatný, přiřčený... Celý referát
 
103. addolorato
(hudba) žalostně... Celý referát
 
104. adducens
přivádějící, přitahující... Celý referát
 
105. adductio
(l. adducere přitahovat) addukce, přitažení... Celý referát
 
106. adductor
přitahovač... Celý referát
 
107. adductorius
přitahující, přívodný... Celý referát
 
108. adductus
přitažený, stažený... Celý referát
 
109. addukce
přitažení, připažení... Celý referát
 
110. adduktor
(anatomie) sval, který umožňuje addukci, přitahovač... Celý referát
 
111. adefagie
chorobná žravost, též bulimie... Celý referát
 
112. adekvace
přirovnání, souhlas, připodobnění... Celý referát
 
113. adekvátní
(odborně) odpovídající, přiměřený, uzpůsobený něčemu... Celý referát
 
114. adekvátní selfmanagement
přiměřené sebeřízení, sebevýchova... Celý referát
 
115. adekvátní stres
přiměřený stres... Celý referát
 
116. adekvátnost
(odborně) přiměřenost, shoda... Celý referát
 
117. adelomorfní
nejistého, neurčitého tvaru, beztvarý, sotva zřetelný... Celý referát
 
118. adenalgia
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. algos bolest) adenalgie, bolestivost žláz... Celý referát
 
119. adenectomia
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. ektome vynětí) adenektomie, chirurgické odnětí žlázy, mízní uzliny... Celý referát
 
120. adenitida
(medicína) zánět žlázy... Celý referát
 
121. adenitis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza) adenitida, zánět žláz... Celý referát
 
122. adenoakantom
adenokankroid, podvojný karcinom v okrsku, kde se stýká dvojí druh epitelu (např. ve slinných žlázách, děložním čípku)... Celý referát
 
123. adenocarcinoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, carcinoma zhoubný nádor) adenokarcinom, zhoubný nádor žlázového epitelu... Celý referát
 
124. adenochondroma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. chondros chrupavka) adenochondrom, nádor ze žlázové a chrupavčité tkáně... Celý referát
 
125. adenocystoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. kystis dutina) adenocystom, cystadenom, nádor žlázového epitelu s tvorbou dutin a se sekrecí do nitra dutiny... Celý referát
 
126. adenodynia
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. odyne bolest) adenodynie, bolestivost žláz... Celý referát
 
127. adenofibroma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, l. fibra vlákno) adenofibrom, nezhoubný nádor ze žlázového epitelu a vaziva... Celý referát
 
128. adenofibróza
tvorba vaziva ve žláze... Celý referát
 
129. adenografie
metoda s užitím kontrastní látky pro rentgenové znázornění žlázy... Celý referát
 
130. adenohypofýza
Přední lalok podvěsku mozkového... Celý referát
 
131. adenoides
es (eus, a, um) (ř. aden-adenos žláza, ř. eidos podoba) adenoidní, žláze podobný, žlázovitý... Celý referát
 
132. adenoiditis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. eidos podoba) adenoiditida, zánět nosohltanové mandle... Celý referát
 
133. adenoidní výraz
výraz obličeje při zbytnělé nosohltanové vegetaci (tzv. nosní mandli), též facies adenoidea (pootevřená ústav nedýchá nosem, může působit nechápavým dojmem), zbytnělé mohou být i tonzily... Celý referát
 
134. adenolipoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. lipos tuk) adenolipom, nezhoubný nádor ze žlázového epitelu a tukové tkáně... Celý referát
 
135. adenologie
nauka o žlázách a jejich chorobách... Celý referát
 
136. adenolymphoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. lymfa míza) adenolymfom, smíšený nádor žlázy s účastí mízní tkáně... Celý referát
 
137. adenom
(medicína) nezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza... Celý referát
 
138. adenoma
(medicína) tis, n. (ř. aden žláza) adenom, nezhoubný nádor ze žlázového epitelu, napodobující v podstatě všechny známé struktury žláz (acinózní, cystický, trabekulární, folikulární). Adenoma destruens adenom destruující, může napodobovat základní str... Celý referát
 
139. adenomalacie
chorobné změknutí žlázy... Celý referát
 
140. adenomatoides
es (-eus, a, um) (ř. aden-adenos žláza, ř. eidos podoba) adenomatoidní, podobný adenomu... Celý referát
 
141. adenomatóza
žlázové bujení... Celý referát
 
142. adenomatózní
týkající se adenomu, žlázový, žláznatý... Celý referát
 
143. adenomyoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. mys-myos sval) adenomyom, nezhoubný nádor ze žlázové a svalové tkáně... Celý referát
 
144. adenomyometritis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. mys-myos sval, ř. metra děloha) adenomyometritida, zánět dělohy se zbytněním v podobě nádoru ze žlázové a svalové tkáně... Celý referát
 
145. adenomyosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. mys-myos sval, sarcoma zhoubný nádor) adenomyosarkom, zhoubný nádor ze žlázové a svalové tkáně... Celý referát
 
146. adenomyositis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. mys-myos sval) adenomyozitida, zánět sliznice a svaloviny děložní... Celý referát
 
147. adenomyóza
přítomnost ostrůvků endometria (sliznice děložní) v děložním svalstvu... Celý referát
 
148. adenomyxoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. myxa hlen) adenomyxom, smíšený nádor ze žlázové a mukózní tkáně... Celý referát
 
149. adenopatie
onemocnění žláz (blíže nespecifikované)... Celý referát
 
150. adenopharyngitis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. farynx hltan) adenofaryngitida, zánět hltanu... Celý referát
 
151. adenosarcoma
(medicína) tis. n. (ř. aden-adenos žláza, sarcoma zhoubný nádor) adenosarkom, zhoubný nádor ze žlázové a pojivové tkáně... Celý referát
 
152. adenosinum
(ř. aden žláza) adenozin... Celý referát
 
153. adenoskleróza
vazivové ztvrdnutí tkáně žláz... Celý referát
 
154. adenotom
kruhový nůž k odstranění adenoidní vegetace... Celý referát
 
155. adenotomie
(medicína) chirurgické protětí, odstranění zbytnělé nosohltanové mandle pomocí speciálně upraveného nože... Celý referát
 
156. adenotonsillectomia
(medicína) ř. aden-adenos žláza, l. tonsilla mandle, ř. ektome vyjmutí) adenotonzilektomie, chirurgické vynětí nosních a krčních mandlí... Celý referát
 
157. adenovirus
(medicína) i, n. (ř. aden-adenos žláza, l. virus virus) adenovirus, virus vyvolávající u člověka respirační onemocnění... Celý referát
 
158. adenoviry
(medicína) živočišné viry vyvolávající například infekční onemocnění dýchací soustavy... Celý referát
 
159. adenóza
onemocnění žláz postihující zvláště žlázy lymfatické. Adenosis mammae adenóza prsu, zatvrdliny prsu tvořené fibrózní nebo tukovou tkání... Celý referát
 
160. adeps
(biologie) tuk... Celý referát
 
161. adept
(odborně) uchazeč o zaměstnání, pozici, funkci, začátečník v oboru... Celý referát
 
162. adermie
vrozené nevyvinutí kůže... Celý referát
 
163. adermogeneze
nedostatečný, neúplný vývoj kůže... Celý referát
 
164. adesmóza
kožní choroba se ztrátou vazivové tkáně... Celý referát
 
165. adespoton
(literatura) drobné literární dílo od neznámého autora... Celý referát
 
166. adhaesio
(l. adhaerere vězet, váznout) adheze, přilnavost, srůst, chemicky přitažlivost... Celý referát
 
167. adhaesiotomia
(medicína) (l. adhaesio srůst, ř. tome protětí) adheziotomie, chirurgické uvolnění srůstů, protětí srůstů... Celý referát
 
168. adherence
přilnavost, adherentnost... Celý referát
 
169. adherentnost
přilnavost, adherence... Celý referát
 
170. adherovat
(odborně) přilnout, přilepit se, srůstat... Celý referát
 
171. adherující
přiléhající, lpící... Celý referát
 
172. adheze, adhese
(fyzika) přilnavost, ulpívání látek na sobě (např. přilnavost pneumatiky k vozovce)... Celý referát
 
173. adhezívní
(odborně) přilnavý, přirostlý... Celý referát
 
174. adhuc
dosud, do té míry... Celý referát
 
175. adiabata
(fyzika) křivka vyjadřující vztah mezi tlakem a objemem plynu při tzv. adiabatickém ději... Celý referát
 
176. adiabatický
děj probíhající za dokonalé tepelné izolace, bez výměny tepla s okolím... Celý referát
 
177. adiadochokineze
neschopnost na pokyn provádět rychlé a přesné pohyby... Celý referát
 
178. adiafora
věci údajně nedůležité, eticky bezvýznamné nebo neutrální, lhostejné, služebné... Celý referát
 
179. adiaforéza
neschopnost vylučovat pot... Celý referát
 
180. adiaforon
nelišné... Celý referát
 
181. adiaspora
(medicína) ae, f. (ř. sporos setba) adiaspora, forma houby rodu Emmensia vyvolávající onemocnění adiaspiromykózu... Celý referát
 
182. adice, addice
souhrn, součet, slučování... Celý referát
 
183. adié, adieu
sbohem... Celý referát
 
184. adihemoryze
porucha v přívodu krve... Celý referát
 
185. adikce
(medicína) závislost na lécích... Celý referát
 
186. adikia
bezprávnost, bezpráví, nespravedlnost, křivda, vybočení z řádu nebo řady... Celý referát
 
187. adiktivní
(odborně) vyvolávající závislost... Celý referát
 
188. adiktologie
(odborně) věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí... Celý referát
 
189. adimpletio
decimovať, vyhladiť... Celý referát
 
190. adipektomie
odstranění tukové tkáně... Celý referát
 
191. adipocera
tuk, vosk... Celý referát
 
192. adipocire
zmýdelnění... Celý referát
 
193. adipofibroma
(medicína) tis, n. (l. adeps tuk, l. fibra vlákno) adipofibrom, nádor z tukové a vazivové tkáně... Celý referát
 
194. adipohepatický
označující tukovou degeneraci jater... Celý referát
 
195. adipokéla
(medicína) tuková kýla, kýla z tukové tkáně... Celý referát
 
196. adipokineze
mobilizace tuku v těle, uvolňování mastných kyselin do krevního oběhu... Celý referát
 
197. adipolýza
natrávení, hydrolýza tuků... Celý referát
 
198. adipoma
(medicína) tis, n. (l. adeps-adipis tuk) adipom, nezhoubný nádor z tukové tkáně... Celý referát
 
199. adiponekróza
odumření, zanikání tukové tkáně... Celý referát
 
200. adipopexe
zpevnění tukové tkáně... Celý referát
 
201. adiposalgia
(medicína) (l. adeps-adipis tuk, ř. algos bolest) adiposalgie, nepravidelně rozeseté tukové nádorky vyvolávající bolest (adipositas dolorosa)... Celý referát
 
202. adipozita
(medicína) lokální či globální nadváha, nadměrná tělesná hmotnost, obezita, otylost... Celý referát
 
203. adipózní
(biologie) tuková tkáň... Celý referát
 
204. adipozogenitální
otylý, tučný, vyznačený otylostí a změnou pohlavního dozrávání... Celý referát
 
205. adipozogigantismus
nadměrná tloušťka... Celý referát
 
206. adipozurie
vylučování tukových látek močí... Celý referát
 
207. adipsie
chybění pocitu žízně... Celý referát
 
208. adirektivní
nepřímý, nondirektivní... Celý referát
 
209. aditiva v potravě
přídatné látky v potravě ( např. příchutě a barviva)... Celý referát
 
210. aditivní
(odborně) přídavný, příměsný... Celý referát
 
211. aditivní bilingvismus
po velmi dobrém osvojení si jednoho (mateřského) jazyka si člověk velmi dobře osvojí ještě i další jazyk, jde o tzv. ,,sčítací" , vzestupný bilingvismus... Celý referát
 
212. aditivum
(odborně) přísada, příměs... Celý referát
 
213. aditus
(medicína) vchod... Celý referát
 
214. aditus laryngis
horní vstup (vchod) do laryngu... Celý referát
 
215. adiunctio
(l. adiungere připojit) adjunkce, připojení... Celý referát
 
216. adiuretický
tlumící vylučování moči... Celý referát
 
217. adiuvans
pomáhající, podporující, posilující... Celý referát
 
218. adjacentní
vedle ležící, vedlejší, přilehlý... Celý referát
 
219. adjektiva
přídavná jména... Celý referát
 
220. adjektivizace
(lingvistika) (čeho) přechod slova jiného slovního druhu k přídavným jménům (= adjektivům); viz transpozice... Celý referát
 
221. adjektivum
přídavné jméno... Celý referát
 
222. adjudikace
soudní přiřčení práva nebo nároku... Celý referát
 
223. adjunkce
(lingvistika) vyjádření větného vztahu determinace, kdy tvar členu závislého není určován členem řídícím, přimykání... Celý referát
 
224. adjunkt
(historie) úřednický pomocník, elév, koncipient, příručí, dočasný zástupce... Celý referát
 
225. adjustace
(odborně) vybavení vším potřebným,připravení k činnosti... Celý referát
 
226. adjustovaná osobnost
konformní osobnost, formovaná převážně vnějším prostředím, působením a výchovou, při pouze částečném rozvíjení a sebeutváření některých individuálních možností... Celý referát
 
227. adjustovaná persona
(psychologie) přizpůsobená osobnost... Celý referát
 
228. adjustované chování
... Celý referát
 
229. adjustovaný
(odborně) přizpůsobený... Celý referát
 
230. adjustovat
(odborně) (co) opatřovat, opatřit vším potřebným, náležitě vypravit... Celý referát
 
231. adjutant
(vojenství) vojenská hodnost, pobočník... Celý referát
 
232. adjutor
pomocník (knižně, řidčeji)... Celý referát
 
233. adjuvancia
součásti léků zesilující účin vlastního léčiva... Celý referát
 
234. adjuvans
prostředek podporující,doplňující zesilující účinek (např. léku)... Celý referát
 
235. adjuvantní terapie
(medicína) doplňující, podpůrná, ochranná, pomocná, zajišťovací léčba (např. po chirurgickém výkonu)... Celý referát
 
236. adjuvatika
nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách... Celý referát
 
237. adlatus
pomocník, zástupce... Celý referát
 
238. adlerián
stoupenec(vyznavač a následovník) teorie a praxe individuální psychologie rakouského psychiatra a psychologa Alfreda Adlera (1870-1937)... Celý referát
 
239. adlerovská psychoterapie
projekt optimálního životního stylu, plán adekvátních životních cílů pro individuální sebeuplatnění, ovlivňování vertikálních i horizontálních psychosociálních vztahů, interakcí a konstelací v rodině a ve společnosti... Celý referát
 
240. adminiculum
podpěra, podpora, opora... Celý referát
 
241. administrace
(odborně) kancelář, ekonomicko-provozní útvar... Celý referát
 
242. administratio
(l. administrare obstarávat) administrace, podávání (léčiva)... Celý referát
 
243. administrativa
(státní správa) správa, správní složka,úřady... Celý referát
 
244. administrativní
správní, úřední... Celý referát
 
245. administrativní region
územní celek vytvořený uměle např. při správním rozdělování státního území... Celý referát
 
246. administrátor
správce... Celý referát
 
247. admirál
velitel loďstva... Celý referát
 
248. admiralita
(námořnictví) námořní velitelství... Celý referát
 
249. admise
vpuštění, vstup... Celý referát
 
250. admissio
(l. admittere připouštět) admise, přijetí. Admissum přečin, provinění... Celý referát
 
251. admitance
(elektrotechnika) zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem, převrácená hodnota impedance... Celý referát
 
252. admixtio
(l. admiscere přimíchat) přimíšení, příměsek... Celý referát
 
253. admixtum
přimíšenina, příměs, směs... Celý referát
 
254. admodum
nadmíru, příliš... Celý referát
 
255. admonice
pokárání, výtka, důtka... Celý referát
 
256. admorsus
nakousnutí, ukousnutí... Celý referát
 
257. adnátní
vrozený... Celý referát
 
258. adnatus (agnatus)
(l. ad(g)nasci přirodit) narozením přibylý, příbuzenský... Celý referát
 
259. adnexa
(organa) (l. adnectere připevňovat) připojené orgány... Celý referát
 
260. adnexectomia
(medicína) ae, f. (l. adnexa přívěsky, ř. ektome vynětí) adnektomie, adnexektomie, adnexotomie, odstranění, vynětí děložních přívěsků, tj. vaječníků a vejcovodů... Celý referát
 
261. adnexektomie
(medicína) odstranění, vynětí děložních přívěsků (vaječníků a vejcovodů)... Celý referát
 
262. adnexitida
(medicína) zánět děložních přívěsků ? adnex (vejcovodů a vaječníků), které jsou často postiženy současně (zánět vaječníku ? ooforitida, zánět vejcovodu ? salpingitida). Zánět vejcovodu vzniká nejčastěji šířením z dělohy, zánět vaječníku může vznikat ... Celý referát
 
263. adnexogeneze
vývoj zárodku z adnex... Celý referát
 
264. adnexopexis
(medicína) is, f. (l. adnexa přívěsky, ř. pexis zpevnění) adnexopexe, chirurgické zpevnění přívěsků k přední stěně břišní... Celý referát
 
265. adnextumor
(medicína) blíže nespecifikovaný nádor děložních přívěsků (vaječníků, vejcovodů)... Celý referát
 
266. adnexus
připevněný, připojený, spojený... Celý referát
 
267. adnominální
(lingvistika) závislý na podstatném jménu... Celý referát
 
268. adobe
(geologie) rozsáhlé sprašové usazeniny v jihozápadní části USA a v Mexiku... Celý referát
 
269. adocilita
extrémní neučenlivost, a to buď univerzální, nebo v konkrétní oblasti poznání... Celý referát
 
270. adolescence
dospívání... Celý referát
 
271. adolescent
(sociologie) jedinec ve věku mezi pubertou a dospělostí... Celý referát
 
272. adolescentní
dospívající, dorůstající, mladý... Celý referát
 
273. adolescere
dospívat, dorůstat, mohutnět, dozrávat... Celý referát
 
274. adolfactorius
čichový, k čichovému ústrojí patřící... Celý referát
 
275. adon olam
oblíbená liturgická píseň, připisovaná Solomonu ibn Gabirolovi (11. stol.), ale možná ještě starší... Celý referát
 
276. adonidin
látka obsažená v hlaváčku jarním... Celý referát
 
277. adónský
(literatura) adónský verš - verš skládající se z daktylu a trocheje, daktylský dimetr... Celý referát
 
278. adopce
(právo) osvojení, přijetí někoho za vlastního... Celý referát
 
279. adopcianismus
heterodoxní učení, podle kterého Bůh Ježíše Krista ,,adoptoval"... Celý referát
 
280. adoptant
osvojitel... Celý referát
 
281. adoptát
osvojenec... Celý referát
 
282. adoptivní
přijímající někoho cizího za vlastního... Celý referát
 
283. adoptovat
osvojit... Celý referát
 
284. adorace
(odborně) zbožné uctívání, zbožňování... Celý referát
 
285. adorační
zbožňující, uctívající, klanící se... Celý referát
 
286. adorální
k ústům, kolem, v okolí úst... Celý referát
 
287. adoramus te
uctíváme tě... Celý referát
 
288. adoratio crucis
uctívání kříže... Celý referát
 
289. adorátor
zbožňovatel... Celý referát
 
290. adorátorský
zbožňovatelský... Celý referát
 
291. adorovat
(odborně) obracet se k někomu, něčemu s adorací... Celý referát
 
292. adrenalektomie
vynětí nadledviny... Celý referát
 
293. adrenalin
(biochemie) hormon dřeně nadledvinek, vytvářený organizmem ve stresových situacích, umožňující vyšší výkony... Celý referát
 
294. adrenalinémie
koncentrace adrenalinu v krvi... Celý referát
 
295. adrenalinleukocytóza
zmnožení bílých krvinek v periferní krvi po injekci adrenalinu... Celý referát
 
296. adrenalinový
(společnost) vzrušující, nebezpečný, strašidelný, způsobující produkci adrenalinu: adrenalinový sport, adrenalinový zážitek... Celý referát
 
297. adrenalinový typ osobnosti
(psychologie) člověk vyhledávající spory, soutěže, dobrodružství, nebezpečí, vypjaté situace, usilující voluntaristicky o mimořádné výkony a o vedení jiných lidí, též osobnost typu T... Celý referát
 
298. adrenalinum
adrenalin, hormon dřeně nadledvin... Celý referát
 
299. adrenální
ležící u ledviny, týkající se nadledviny... Celý referát
 
300. adrenální persona
osoba výrazně energická, mimořádně výkonná a vytrvalá (termín L. Bermanna)... Celý referát
 
301. adrenarche
(odborně) projevy dospívání následkem zvýšené tvorby hormonů (androgenů) kůry nadledvin... Celý referát
 
302. adrenergní
(medicína) týkající se noradrenalinu (neurotransmiteru uvolňovaného zejména sympatickými nervy na jejich synapsích). Často název pro tyto nervy. A. receptor (adrenoreceptor) ? receptor pro noradrenalin a jemu podobné látky. Existují alfareceptory (1,... Celý referát
 
303. adrenogenitální
týkající se nadledviny a pohlavních orgánů... Celý referát
 
304. adrenokortikální
vztahující se ke kůře nadledviny... Celý referát
 
305. adrenolytický
působící opačně než adrenalin, tlumící účinek adrenalinu... Celý referát
 
306. adrenopatie
nespecifikovaná choroba nadledvin... Celý referát
 
307. adrenopauza
útlum produkce hormonů v nadledvinách... Celý referát
 
308. adresa
(poštovnictví) údaj na dopise nebo zásilce, obsahující jméno příjemce, místo dodání a poštovní směrovací číslo... Celý referát
 
309. adresant
(odborně) ten, kdo promlouvá, kdo oslovuje... Celý referát
 
310. adresát
ten, kdo je oslovený, ke komu se promlouvá... Celý referát
 
311. adresograf
(technika) druh rozmnožovacího stroje na tištění stále se opakujících adres nebo různých osobních údajů (např. zaměstnanců), adrema... Celý referát
 
312. adria
(geografie) Jadran, Jaderské moře... Celý referát
 
313. adsorbce
(fyzika) vázání na povrch... Celý referát
 
314. adsorbens
prostředek schopný pohlcovat, vázat na svůj povrch různé sloučeniny nebo toxiny (např. aktivované adsorpční uhlí)... Celý referát
 
315. adsorbent
(chemie) nerozpustná látka schopná vázat na svůj povrch molekuly některých látek z roztoků nebo plynů... Celý referát
 
316. adsorbovat
(chemie) zadržovat, zadržet na svém povrchu částice jiných látek (adsorpcí)... Celý referát
 
317. adsorpce
(chemie) hromadění plynné nebo rozpuštěné látky (adsorbátu) na povrchu jiné látky, adsorbentu... Celý referát
 
318. adsorptivus
adsorpční, vázající, pohlcující... Celý referát
 
319. adsorptus
adsorbovaný, zadržený na povrchu... Celý referát
 
320. adspekce
(odborně) obhlídka,vyšetření zrakem, pohledem... Celý referát
 
321. adspersorius
(l. aspergere posypat) zasýpací... Celý referát
 
322. adstrát
jazyk nově přišlé národnosti ovlivňující jazyk národnosti původní (výsledkem je vzájemné působení jazyků, jež nevede k zániku jednoho z nich). Srv. substrát, superstrát... Celý referát
 
323. adstrinctio
(l. adstringere zužovat) utažení, zúžení... Celý referát
 
324. adstringens
adstringencia látky působící na povrchu tkáně svíravě... Celý referát
 
325. adstringentní
stahující, svírací... Celý referát
 
326. adsumus
Jsme přítomni, pomáháme (latinsky)... Celý referát
 
327. adulescentulus
mladičký, velmi mladý... Celý referát
 
328. adulterace
padělání, falšování mincí,rukopisů... Celý referát
 
329. adulteratio
(l. adulterare zfalšovat) adulterace, cizoložství... Celý referát
 
330. adulterinus
nepravý, falešný, padělaný... Celý referát
 
331. adulterium
cizoložství... Celý referát
 
332. adultní
(odborně) dospělý, zralý, dorostlý... Celý referát
 
333. adultofilie
eroticko sexuální zaměření (orientace) na dospělé... Celý referát
 
334. adultomorfní
projevující se dospěle, zrale... Celý referát
 
335. adultopsychologie
(psychologie) psychologie dospělých osob... Celý referát
 
336. adultus
dospělý, dorostlý... Celý referát
 
337. adumbilicalis
ležící u, vedle pupečníku... Celý referát
 
338. adustus
opálený, osmahlý... Celý referát
 
339. adut
karetní trumf... Celý referát
 
340. advaita
(filozofie) učení indické náboženské filozofie, podle něhož bráhma představuje samu reálnou existenci, zatímco svět je pouhou iluzí... Celý referát
 
341. advanced directives
přání do budoucna, např. jaké formy si nemocný přeje či nepřeje, pokud upadne do bezvědomí... Celý referát
 
342. advanced organizers
orientační a motivační prezentace vztahů mezi minulými a budoucími aktivitami nebo poznatky a dovednostmi... Celý referát
 
343. advantage
(sport) první bod skórovaný po shodě (v tenise, vt. deuce)... Celý referát
 
344. advehentní
přívodný... Celý referát
 
345. advekce
(meteorologie) přenos, přemístění dané veličiny prouděním v atmosféře... Celý referát
 
346. advent
příchod... Celý referát
 
347. adventicie
zevní vrstva cévní stěny... Celý referát
 
348. adventista
člen křesťanského společenství zdůrazňujícího očekávání druhého příchodu Ježíše Krista na svět... Celý referát
 
349. adventivní
zanesený odjinud, vyskytující se na neobvyklém místě... Celý referát
 
350. adventizmus, adventismus
protestantské hnutí založené v USA zdůrazňující dodržování bible a hlásající víru v nový příchod Krista... Celý referát
 
351. adventní
předvánoční... Celý referát
 
352. adventura
(počítačové hry) druh počítačové hry, kde hráč prochází spletitým příběhem pomocí řešení hádanek a zápletek, hledáním souvislostí a logickým myšlením... Celý referát
 
353. adverbální
závislý na slovese... Celý referát
 
354. adverbia
příslovce... Celý referát
 
355. adverbiale
(lingvistika) příslovečné určení - větný člen rozví jející adverbium, adjektivum, nebo sloveso... Celý referát
 
356. adverbiální
(lingvistika) příslovečný, mající funkci přísloveč. určení (viz adverbiale)... Celý referát
 
357. adverbium
příslovce... Celý referát
 
358. adversarius
proti obrácený, proti stojící... Celý referát
 
359. adversity
neštěstí, nepřízeň osudu, starosti, útrapy, těžkosti, trauma, stres... Celý referát
 
360. adversus
naproti stojící, opačný... Celý referát
 
361. advertising
reklama... Celý referát
 
362. adverzativní
odporovací, odporující... Celý referát
 
363. adviser
poradce, rádce... Celý referát
 
364. advocatus diaboli
ďáblův advokát... Celý referát
 
365. advocatus ecclesiae
laik, který ve světských záležitostech před soudem zastupoval círk. zájmy (ve středověku)... Celý referát
 
366. advokacie
(právo) instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení... Celý referát
 
367. advokát
(právo) právník poskytující právní pomoc (pokud je určen soudem ex offo - bezplatný právní zástupce)... Celý referát
 
368. adware
(informatika) software pro zobrazování reklamy, mající různou podobu a různou míru agresivity (nejedná se o virus, nešpehuje uživatele, který často se zobrazováním reklam souhlasí)... Celý referát
 
369. adynamie
slabost, ztráta energie, malátnost, únava... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info