Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AM" k dispozici 261 výsledků:

 
1. amabile
líbezně, něžně... Celý referát
 
2. amakrinní
bezvláknitý, bez výběžků... Celý referát
 
3. amalgám, amalgam
(stomatologie) slitina rtuti (příp. gallia) s dalšími kovy (se sodíkem, stříbrem, zlatem, nebo zinkem), užívaná na výplně zubů... Celý referát
 
4. amalgamum
amalgam, slitina rtuti s kovem... Celý referát
 
5. amant
(zastarale) milenec, nápadník... Celý referát
 
6. amantadin
amantadin ? látka bránící množení některých virů, lze ji použít k profylaxi chřipky (antivirotikum). Potlačuje též některé projevy parkinsonismu (antiparkinsonikum). Předpokládá se ovlivnění různých mediátorů (acetylcholinu, dopaminu, glutamátu). Pod... Celý referát
 
7. amara
(farmakologie) léky hořké chuti povzbuzující chuť k jídlu... Celý referát
 
8. amarant
(ornitologie) drobný pestře zbarvený pták rodu Lagonosticta, žijící v Africe... Celý referát
 
9. amarantový
týkající se amarantu: amarantový květ - květ laskavce... Celý referát
 
10. amarena
(vinařstí) sladké sicilské víno, k němuž se při kvašení přidávají listy broskvoně, mandloně a višně... Celý referát
 
11. amarities
hořkost... Celý referát
 
12. amarum
lék obsahující hořké látky, určený ke stimulaci vylučování trávících šťáv a povzbuzení chuti k jídlu... Celý referát
 
13. amarus
hořký... Celý referát
 
14. amaseze
neschopnost žvýkat... Celý referát
 
15. amastie
(biologie) nevyvinutí prsní žlázy (jedné nebo obou) včetně bradavky (u žen i mužů)... Celý referát
 
16. amatér
(odborně) neprofesionál, laik, kutil (daným oborem se neživí, má jej pouze jako koníčka)... Celý referát
 
17. amatérizmus, amatérismus
provozování něčeho ze záliby, nikoliv z povolání, amatérství... Celý referát
 
18. amatérský
ochotnický... Celý referát
 
19. amatofobie
(psychologie) chorobný strach z prachu... Celý referát
 
20. amatoxin
skupina jedů muchomůrky zelené (amanitin a falotoxin), které mají cytotoxický efekt... Celý referát
 
21. amatricana
(gastronomie) italská omáčka na těstoviny obsahující rajčata, cibuli, slaninu, mrkev a řapíkatý celer... Celý referát
 
22. amaurotický
slepý... Celý referát
 
23. amauróza, amaurosa
(medicína) nezvratná ztráta zraku, slepota... Celý referát
 
24. amaxofobie
(psychologie) chorobný strach z dopravních prostředků a z jízdy v nich... Celý referát
 
25. amazonit
(mineralogie) zelená odrůda živce (nazv. podle řeky Amazonas v Brazílii)... Celý referát
 
26. amazonka
bojovná, statečná žena... Celý referát
 
27. ambaláž, emballage
obal,balení... Celý referát
 
28. ambasáda
(diplomacie) velvyslanectví - úřad trvalé diplomatické mise v cizím státě (objekt vyslanectví je územím vysílajícího státu)... Celý referát
 
29. ambasador
(politika) velvyslanec na ambasádě... Celý referát
 
30. ambažúra
(hudba) nátisk... Celý referát
 
31. ambice
(odborně) ctižádost, životní plány, cíle, touhy... Celý referát
 
32. ambiciosní
toužící, snažící se vyniknout... Celý referát
 
33. ambiciózní
(odborně) toužící, snažící se vyniknout... Celý referát
 
34. ambicióznost
(odborně) ctižádostivost, touha po vyniknutí... Celý referát
 
35. ambidexter
ten, kdo má ,,obě ruce pravé", člověk se stejně obratnou pravou i levou končetinou (především horní)... Celý referát
 
36. ambidextrie
nevyvinuté nebo chybějící přednostní užívání jednoho z párových orgánů těla... Celý referát
 
37. ambiens
(l. ambire chodit kolem, obcházet) obklopující... Celý referát
 
38. ambient
(hudba) hudební forma, převážně syntezátorová hudba s využitím přírodních či technických zvuků, např. motoru, letadla, vody, šumy..... Celý referát
 
39. ambientní
(hovorově) okolní, všesměrový (osvětlení, hudba)... Celý referát
 
40. ambiguita
dvojsmyslnost,dvojznačnost, neurčitost... Celý referát
 
41. ambiguity tolerance
respektování a snášenlivost dvojznačnosti, nejednoznačnosti, neurčitosti, víceznačnosti, výjimek z pravidla... Celý referát
 
42. ambiguus
dvojitý... Celý referát
 
43. ambilateralita
ambidextrie... Celý referát
 
44. ambilaterální
nalézající se na obou bocích... Celý referát
 
45. ambilogie
dvojsmyslná řeč... Celý referát
 
46. ambiopie
dvojité vidění, diplopie... Celý referát
 
47. ambisexuální
dvojpohlavní, náležící k oběma pohlavím... Celý referát
 
48. ambit
otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní shaně budovy, křížová chodba,ochoz... Celý referát
 
49. ambitendence
současný výskyt dvou protikladných tendencí u téhož člověka,obtížné rozhodování, nerozhodnost... Celý referát
 
50. ambitendenční
prožívající protikladné tendence, nerozhodný, kolísavý... Celý referát
 
51. ambitions
ambiciózní, toužící po úspěchu, ctižádostivý, podnikavý... Celý referát
 
52. ambitus
(hudba) rozsah hlasu nebo hudebního nástroje, tónový rozsah melodie... Celý referát
 
53. ambivalence
(odborně) součásná existence protichůdných citových postojů (sympatie, antipatie apod.) k určité osobě nebo předmětu... Celý referát
 
54. ambivalentní
(odborně) mající současně dvojí platnost, hodnotu (i protikladné povahy), dvojstranný, dvojsmyslný apod.... Celý referát
 
55. ambivert
(psychologie) člověk, u něhož jsou většinou tendence k introverzi i extraverzi v rovnováze, mezityp introverta a extraverta... Celý referát
 
56. amblyacusia
ae, amblyacusis, is, f. (ř. amblys slabý, otupený, ř. akuein slyšet) amblyakuz(i)e, oslabené slyšení, porucha sluchových orgánů... Celý referát
 
57. amblyafie
porušená hmatová funkce... Celý referát
 
58. amblyakusie
oslabené slyšení... Celý referát
 
59. amblyakuzie
oslabené slyšení... Celý referát
 
60. amblyopický
tupozraký... Celý referát
 
61. amblyopie
snížení zrakové ostrosti oka, tupozrakost... Celý referát
 
62. ambo
dvojnost... Celý referát
 
63. amboceptor
(l. ambo oba dva, l. capere brát) amboceptor, látka přítomná v séru, ničící baktérie, stává se účinnou spolupůsobením s dalšími faktory (komplement, alexin)... Celý referát
 
64. ambona
vyvýšené místo, řečnická tribuna ve starokřesťanských chrámech... Celý referát
 
65. ambra
výměšek vorvaně používaný pro svou vůni k přípravě voňavek... Celý referát
 
66. ambrosie
pokrm řeckých bohů dávající nesmrtelnost a věčné mládí... Celý referát
 
67. ambrozie
(mytologie) pokrm řeckých bohů dávající nesmrtelnost a věčné mládí... Celý referát
 
68. ambulance
(medicína) zdravotnické zařízení pro docházející pacienty... Celý referát
 
69. ambulant
nemocný schopný docházet na vyšetření, léčení, ošetření do zdravotnického zařízení... Celý referát
 
70. ambulantní
chodící, docházející, pohyblivý... Celý referát
 
71. ambulantní péče
odborná péče (např. zdravotní)poskytovaná docházejícím klientům (resp. pacientúm)... Celý referát
 
72. ambulatorní
týkající se zdravotnického zařízení, ambulatoria... Celý referát
 
73. ambustio
(l. amburere opalovat) opálení, spálení, spálenina... Celý referát
 
74. ambustura
popálenina, spálenina... Celý referát
 
75. améba
měňavka... Celý referát
 
76. amebicidní
ničící améby... Celý referát
 
77. améboidní
amébovitý, podobný měňavce... Celý referát
 
78. amébóza
onemocnění vyvolané amébami... Celý referát
 
79. améburie
přítomnost améb v moči... Celý referát
 
80. amelie
vrozené nevyvinutí končetin... Celý referát
 
81. ameliorace
zlepšení, zjemnění, zušlechtění, očista, detoxikace (např. půdy, ale také zdravotního stavu člověka nebo jeho verbální komunikace)... Celý referát
 
82. amelius
(odborně) zrůdný jedinec bez vyvinutých končetin... Celý referát
 
83. ameloblast
emailoblast, adamantoblast, buňka tvořící zubní sklovinu, email... Celý referát
 
84. ameloblastický
ve vztahu k ameloblastu... Celý referát
 
85. ameloblastom
novotvar skloviny (adamantinom)... Celý referát
 
86. amen
vpravdě, jistě... Celý referát
 
87. amence
(psychologie) porucha vědomí projevující se neschopností orientovat se... Celý referát
 
88. amend
opravovat, měnit, dodatkovat, doplňovat, novelizovat... Celý referát
 
89. amenie
vynechání měsíčního krvácení, amenorea... Celý referát
 
90. ameningeální
(medicína) nevykazující meningeální příznaky, např. bolesti hlavy, nauzeu, zvracení, závratě poruchy vědomí, fotofobii, fonofobii, ztuhlost šíje... Celý referát
 
91. amenorea
(medicína) nedostavení se menstruace... Celý referát
 
92. amenorrhoea
(medicína) vynechávání menstruace... Celý referát
 
93. amensalismus
negativní ovlivňování objektu ze strany subjektu, přičemž škodlivě ovlivňovaný objekt je neutrální (též antibióza)... Celý referát
 
94. amentní
zmatený, pošetilý, bez rozumu... Celý referát
 
95. americký brouk
... Celý referát
 
96. amerikanistika
vědní obor zabývající se zkoumáním americké angličtiny, literatury, dějin, kultury aj. USA... Celý referát
 
97. amerikanizace
poameričtění... Celý referát
 
98. amerizie
neschopnost správně oddělovat slova při řeči nebo psaní... Celý referát
 
99. ametrie
nevyvinutí dělohy... Celý referát
 
100. ametropie
refrakční (lomivostní) vada oka, např. hypermetropie (dalekozrakost), myopie (krátkozrakost) a astigmatismus... Celý referát
 
101. amfetamin
látka z velké skupiny syntetických drog se silným stimulačním (sympatomimetickým) účinkem na centrální nervový systém... Celý referát
 
102. amfi-, amfo-
první část složených slov mající význam dvojaký, dvoustranný, zdvojený... Celý referát
 
103. amfiartróza
kombinované skloubení... Celý referát
 
104. amfibie
obojživelník... Celý referát
 
105. amfibol
(mineralogie) černý nebo tmavozelený křemičitan jednoklonné soustavy (mající tři nestejně dlouhé osy)... Celý referát
 
106. amfibolie
logická chyba, která vyplývá z dvojsmyslnosti... Celý referát
 
107. amfibolit
(mineralogie) tmavošedá až černá krystalická břidlice složená z amfibolu a živce (tj. křemičitanu obsahujícího sodík, vápník aj.)... Celý referát
 
108. amfibolní
kolísající, dvojznačný, střídavý... Celý referát
 
109. amfidexní
na obě ruce "pravý", zručný... Celý referát
 
110. amfigonie
(biologie) pohlavní rozmnožování (splýváním pohlavních buněk)... Celý referát
 
111. amfikaryon
jádro se dvěma jednoduchými sadami chromosomů... Celý referát
 
112. amfiktyonie
(historie) starověké Řecko - doslova spolky sousedů ? původně náboženská sdružení jež pečovala o některý významný kult nebo chrám. Například středem kykladské amfiktyonie byl ostrov Délos, zasvěcený Apollónovi. Poseidónova svatyně na mysu Mykalé v Ma... Celý referát
 
113. amfimixe
promíšení jaderného obsahu splynutého vajíčka a spermie po oplození... Celý referát
 
114. amfion
obojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj... Celý referát
 
115. amfiteátr
(divadlo) elipsovitý nezastřešený prostor se stupňovitě se zvedajícími řadami pro diváky, velké přírodní divadlo... Celý referát
 
116. amfodiplopie
dvojité vidění každého z obou očí... Celý referát
 
117. amfofilie
barvitelnost zásaditými i kyselými barvivy... Celý referát
 
118. amfofilní
snadno se barvící jak kyselými, tak zásaditými látkami... Celý referát
 
119. amfolyt
amfoterní elektrolyt, obojaký elektrolyt - látka, která se chová podle pH okolí jako látka kyselé nebo zásadité povahy... Celý referát
 
120. amfora
(historie) dekorativní terakotová případně skleněná antická nádoba vejčitého tvaru s dvěma svisle připojenými uchy (vznikly kolem 15. století před n.l. u Libanonu)... Celý referát
 
121. amforický
(odborně) dutý, dutě znějící, dutinový, např. poklep nad plicní kavernou... Celý referát
 
122. amforofonie
dutinový, dutě znějící hlas... Celý referát
 
123. amfoterní
obojaký, dvojstranný, jevící se ve dvou podobách... Celý referát
 
124. amfotonie
tonus obou vegetativních systémů, tj. sympatiku a parasympatiku... Celý referát
 
125. amfotropie
různý způsob účinku léku na různé orgány... Celý referát
 
126. amhorec
výraz z jidiš označující ateistu, neznaboha, nevzdělance, hlupáka... Celý referát
 
127. amicrobiosis
(intestinalis) (ř. alfa priv., ř. mikros malý, ř. bios život) amikrobióza (střevní), úplné vymizení střevních baktérií... Celý referát
 
128. amiculum
plášť... Celý referát
 
129. amid
(chemie) organická i anorganická sloučenina obsahující aminoskupinu -NH2... Celý referát
 
130. amigo
kamarád (španělsky)... Celý referát
 
131. amikace
(psychologie) přátelský, partnerský a laskavý vztah ke světu, k jiným lidem i k sobě samému, který charakterizuje např. antimanipulativní edukaci... Celý referát
 
132. amimie
ztráta mimických pohybů... Celý referát
 
133. amin
derivát amoniaku... Celý referát
 
134. amino(s)uria
(l. aminum amin, ř. uron moč) amino(s)urie, vylučování aminu močí... Celý referát
 
135. aminoacidurie
přítomnost aminokyselin v moči... Celý referát
 
136. aminokyselina
(biochemie) karboxylová kyselina s jednou či dvěma aminoskupinami -NH2 stavební jednotka bílkovin... Celý referát
 
137. aminoplast
plast (termoset), jehož základní jednotkou jsou polykondenzační produkty formaldehydu s močovinou nebo jejími deriváty... Celý referát
 
138. aminosaliciláty
(farmakologie) skupina léků používaných k léčbě některých střevních (neinfekčních) zánětů, zejména ulcerózní kolitidy. Např. sulfasalazin... Celý referát
 
139. aminotransferáza
Jaterní enzymy, které pokud jsou v krvi zvýšeny, značí poškození jater - především Aspartátaminotransferáza (AST), Alaninaminotransferáza (ALT). Hodnoty těchto enzymů jsou v mikrokatalech/litr.... Celý referát
 
140. aminum
amin, sloučenina odvozená od amoniaku nahrazením vodíku jinými uhlovodíkovými radikály... Celý referát
 
141. amiodaron
amiodaron ? antiarytmikum, které přetrvává v organismu až několik měsíců. Vzhledem k obsahu jodu může ovlivnit činnost štítné žlázy. L.: Cordaron, Sedacoron... Celý referát
 
142. amitóza
přímé dělení buněčného jádra zaškrcením... Celý referát
 
143. amixie
(biologie) nepohlavní množení organizmů (bez oplození)... Celý referát
 
144. amlodipin
amlodipin ? blokátor kalciových kanálů 2. generace s dlouhým poločasem... Celý referát
 
145. ammonia
roztok amoniaku... Celý referát
 
146. amnésie
porucha nebo ztráta paměti pod vlivem silného citového, psychického nebo traumatizujícího zážitku (afektogenní, psychogenní, poúrazová)... Celý referát
 
147. amnestická afázie
problémy při vyhledávání (vzpomínání) a výběru správných slov z vlastní slovní zásoby pro pojmenování něčeho či někoho, též anomická afázie... Celý referát
 
148. amnestický
týkající se amnézie... Celý referát
 
149. amnestický iktus
metaforické vyjádření pro neschopnost zapamatovat si nové události, postižení tzv. epizodické paměti... Celý referát
 
150. amnestický syndrom
(medicína) závady a poruchy paměti, zejména krátkodobé, neschopnost zapamatovat si nové informace a údaje, což často vede ke konfabulacím a dezorientaci postiženého... Celý referát
 
151. amnestie
(politika) jednotlivé či hromadné udělení milosti, částečné či úplné prominutí trestu... Celý referát
 
152. amnestovaný
propuštěný z vězení na amnestii... Celý referát
 
153. amnézie
(psychologie) celková nebo částečná ztráta paměti způsobená úrazem nebo nemocí... Celý referát
 
154. amnézie anterográdní
... Celý referát
 
155. amneziofobie
(psychologie) chorobný strach ze ztráty paměti... Celý referát
 
156. amnioblast
buňka vzniklá diferenciací z buňky trofoblastu, tvořící výstelku amniového váčku... Celý referát
 
157. amniocentéza
(medicína) odběr plodové vody během těhotenství, sloužící k odhalení některých závažných vrozených vad plodu... Celý referát
 
158. amniogeneze
vývoj vnitřní plodové blány... Celý referát
 
159. amniogenický
týkající se vzniku plodové blány... Celý referát
 
160. amnioma
(medicína) tis, n. (ř. amnion plodová blána) amniom, nádor vycházející z amnia... Celý referát
 
161. amnion
vnitřní plodový obal, obal zárodku, ovčí blána... Celý referát
 
162. amnionitis
(medicína) (ř. amnion plodová blána) amnionitida, zánět vnitřní plodové blány... Celý referát
 
163. amniorea
předčasný odtok plodové vody... Celý referát
 
164. amniorexe
protržení vnitřní plodové blány... Celý referát
 
165. amnioskopie
vyšetření plodové vody a plodového vaku zrakem pomocí endoskopu... Celý referát
 
166. amniotický
týkající se vnitřní plodové blány... Celý referát
 
167. amniotom
nůž používaný k protětí plodové blány... Celý referát
 
168. amniotomia
(ř. amnion plodová blána, ř. tome řez) amniotomie, instrumentální protržení plodové blány k urychlení porodu... Celý referát
 
169. amo ergo sum
(latinské výrazy) miluji, tedy jsem... Celý referát
 
170. amobarbitalové interview
Skupiny látek, které musí buď uměle dodávat nebo jsou tvořeny prekurzory tlumící NS. Při podání léku musí spolu komunikovat (inhibují a excitují). V minulosti byly častěji používány diagnostickým a terapeutickým účelům intravenózní aplikace krátkodob... Celý referát
 
171. amoce
odstranění, odcizení, sesazení... Celý referát
 
172. amoeba
měňavka, poměrně primitivní organismus měnící tvar, pohybující se vysouváním tzv. panožek - vychlípenin těla, pohlcuje potravu tak, že ji obalí vlastním tělem a stráví ji.... Celý referát
 
173. amoeboma
(medicína) tis, n. ( Amoeba měňavka) amébom, nádor vyvolaný amébami... Celý referát
 
174. amok
(psychologie) neovladatelná zuřivost, šílenství... Celý referát
 
175. amoleta
(hovorově) omeleta, palačinka, lívanec, jemná vaječná placka... Celý referát
 
176. amonal
(chemie) bezpečnostní trhavina, jejíž hlavní součástí je dusičnan amonný s přísadou práškového hliníku (dříve se takto označovala výbušná směs TNT)... Celý referát
 
177. amoniak
(chemie) čpavek (štiplavý plyn či kapalina k technickému užití a čichání při mdlobě)... Celý referát
 
178. amonit
druh vymřelých hlavonožců... Celý referát
 
179. amonium
(chemie) kation NH4... Celý referát
 
180. amonotelní
(zoologie) živočich vylučující amoniak... Celý referát
 
181. amor
symbol lásky a jeho zobrazení v podobě jinocha s lukem a šípy... Celý referát
 
182. amor vacui
láska k prázdnu (prázdnotě)... Celý referát
 
183. amora
učenec talmudské éry, Aramejský termín pro mudrce, kteří objasňovali a vykládali učení mudrců období Mišny. Amora´im rozváděli starší rabínské texty a jejich rozpravy tvoří převážnou část obou Talmudů a agadického midraše.... Celý referát
 
184. amoralizmus, amoralismus
odmítání mravních zásad, nerespektování mravních norem, zvyklostí, mravnosti... Celý referát
 
185. amorální
(odborně) nemorální, morálně lhostejný... Celý referát
 
186. amorální charakter
jedinec zcela sobecký, bez morálních zábran a bez výčitek svědomí... Celý referát
 
187. amoret
nahá okřídlená bytost dětského vzhledu... Celý referát
 
188. amorfie
beztvárnost... Celý referát
 
189. amorfní
(odborně) beztvarý, bez vnitřní struktury... Celý referát
 
190. amorfní nerost
(mineralogie) nerost bez krystalické struktury... Celý referát
 
191. amorfognozie
nechopnost poznávat tvary předmětů jen hmatem... Celý referát
 
192. amorizace
naplnění kosmu láskou (Teilhard de Chardin)... Celý referát
 
193. amoroso
(hudba) milostně, něžně... Celý referát
 
194. amorphicus
beztvárný, beztvarový... Celý referát
 
195. amortizace
úmor, umořování... Celý referát
 
196. amoterapie
léčení písečnou a vodní lázní... Celý referát
 
197. amotio
(l. amovere oddalovat) oddálení, odstranění (ablace)... Celý referát
 
198. amotio retinae
odchlípení sítnice... Celý referát
 
199. amotivační syndrom
duševní stav, ve kterém je postižený člověk přesvědčen, že je vše ztraceno, že úspěch již není možný, a proto není důvod se o něco snažit, bezcílnost, apatie, pasivita (např. u některých osob závislých na drogách, ale nejenom u nich), též apaticko-ab... Celý referát
 
200. ampakiny
Farmakologický přípravek podporující lidskou paměť a to v každém věku. Vzhledem k dosti radikálnímu zásahu do integrity člověka je jejich používání i otázkou eticko-právní... Celý referát
 
201. ampelografie
(botanika) obor studující a popisující odrůdy vinné révy... Celý referát
 
202. ampér
(fyzika) jednotka elektrického proudu, značka A... Celý referát
 
203. ampérmetr
přístroj na měření elektrického proudu... Celý referát
 
204. ampersand (&)
obchodní A... Celý referát
 
205. ampérsekunda
(jednotky) jednotka SI elektrického náboje, zn. As, coulomb... Celý referát
 
206. amphetaminum
amfetamin, benzedrin, látka ze skupiny budivých aminů s dráždivým účinkem na CNS... Celý referát
 
207. amphiaster
(ř. amfi kolem, ř. aster hvězda) amfiaster, zdvojené hvězdicovité uspořádání chromosomů během mitotického dělení buněk... Celý referát
 
208. amphicrania
(medicína) (ř. amfi kolem, okolo, na obou stranách, ř. kranion lebka) amfikranie, bolest na obou stranách hlavy... Celý referát
 
209. amphimixtio
(ř. amfi kolem, na obou stranách, l. miscere mísit) amfimixtie, pohlavní rozmnožování, splývání dvou gamet jedinců s rozdílným pohlavím... Celý referát
 
210. amphitrichia
(ř. amfi kolem, okolo, na obou stranách, ř. thrix-trichos vlas) amfitrichie, mikroorganismy mající na obou pólech po jednom bičíku... Celý referát
 
211. ampicilin
polosyntetické antibiotikum s širokým uplatněním... Celý referát
 
212. amplektace
(psychologie) první fáze seznamování a sbližování s objektem erotického zájmu... Celý referát
 
213. amplexus
ovíjení, kruh... Celý referát
 
214. amplidyn
elektrický dvojstupňový rotační zesilovač... Celý referát
 
215. amplificatus
rozšířený, zvětšený... Celý referát
 
216. amplifikace
(odborně) zvětšení, zesílení, rozšíření, rozmnožení, zdokonalení, rozhojnění... Celý referát
 
217. amplion, amplión
(technika) zařízení zesilující zvuk... Celý referát
 
218. amplituda
rozkmit, výchylka, odchylka (minimum a maximum)... Celý referát
 
219. amplitudo
(l. amplus prostorný) amplituda, šíře, objem, velikost... Celý referát
 
220. amplus
široký, prostorný, prostranný. Lagoena ampla nádoba, láhev se širokým hrdlem... Celý referát
 
221. ampulla
ampule, baňatá lahvička, nádoba, džbánek, pouzdro, rozšířená část. Ampulla ductus deferentis vřetenovité rozšíření chámovodu. Ampulla ductus lacrimalis rozšířená část slzných vývodových cest. Ampulla hepatopancreatica rozšíření ve stěně dvanáctníku... Celý referát
 
222. ampulla recti
rozšířená část konečníku... Celý referát
 
223. ampullaris
nádobkovitý, baňkovitý, rozšířený, vztahující se k rozšířené části dutého orgánu... Celý referát
 
224. amputace
(medicína) chirurgické snesení, operační odnětí koncové části organizmu (např. horní, dolní končetina) z důvodu neuzdravitelného stavu... Celý referát
 
225. amputatio
operativní odnětí části těla, amputace... Celý referát
 
226. amputovaný
snesený, odňatý... Celý referát
 
227. amt
(zastarale) úřad... Celý referát
 
228. AMU
(zkratka) akademie múzických umění (divadelní, filmová, hudební, výtvarná)... Celý referát
 
229. amulet
drobný předmět nošený při sobě na ochranu nebo pro štěstí, talisman... Celý referát
 
230. amusie
nedostatek nebo ztráta hudebních schopností... Celý referát
 
231. amuzie
chorobný nedostatek či ztráta smyslu pro hudbu, dysmuzie... Celý referát
 
232. amuzikální
hudebně málo nadaný, trpící fonickou dysmuzií až amuzií... Celý referát
 
233. amyelencefalie
vrozené nevyvinutí mozku a míchy... Celý referát
 
234. amyelie
vrozené nevyvinutí míchy... Celý referát
 
235. amygdala
(anatomie) jedno z mozkových jader funkčně se řadící k limbickému systému. Má vztah k hypothalamu a k čichové oblasti mozku, podílí se na cítění, náladě, paměti apod.... Celý referát
 
236. amygdalitis
(medicína) (ř. amygdalon mandle) amygdalitida, zánět mandlí... Celý referát
 
237. amygdaloidní
mandlový, mandli podobný... Celý referát
 
238. amygdalolit
kaménky v mandli... Celý referát
 
239. amygdalopathia
(medicína) (ř. amygdalon mandle, ř. pathos bolest) amygdalopatie, bolestivé mandle, nespecifikované onemocnění mandlí... Celý referát
 
240. amygdalotomie
chirurgické protětí corpus amygdaloideum (okrsek šedé hmoty mozkové)... Celý referát
 
241. amygdalotrypse
rozdrcení kaménku v mandli... Celý referát
 
242. amylacea
(ř. amylon škrob) amylacea, látky bohaté na škrob... Celý referát
 
243. amylaceus
(ř. amylon škrob) škrobovitý... Celý referát
 
244. amyláza
(biochemie) enzym vyvolávající štěpení škrobu na jednodušší cukry... Celý referát
 
245. amyloid
látka podobná škrobu, chemicky mukopolysacharid, za patologických stavů infiltruje řadu orgánů... Celý referát
 
246. amyloidní
škrobu podobný... Celý referát
 
247. amyloidosis
(medicína) is, f. (ř. amylon škrob, ř. eidos podoba) amyloidóza, amyloidová infiltrace, ukládání amyloidu ve tkáních, a to buď samostatně (primárně), nebo druhotně (sekundárně) při vleklých, hnisavých zánětech (degeneratio amyloidea)... Celý referát
 
248. amyloidóza
(medicína) onemocnění charakterizované ukládáním zvláštních bílkovin (amyloidu) do prostoru mezi buňky a do okolí cév různých orgánů (srdce, ledviny, konečníku aj.). Projevuje se jejich různě těžkým poškozením. Někdy je příčina neznámá, jindy je nemo... Celý referát
 
249. amylolýza
uvolnění škrobu v procesu látkové přeměny, rozklad škrobu... Celý referát
 
250. amylopektin
polysacharid, složka škrobu... Celý referát
 
251. amylorea
vylučování nestráveného škrobu stolicí... Celý referát
 
252. amylóza
polysacharid, složka škrobu ve vodě rozpustná... Celý referát
 
253. amylum
škrob (jeden z polysacharidů)... Celý referát
 
254. amylurie
přítomnost škrobových látek v moči... Celý referát
 
255. amyoplazie
zpravidla vrozené nevyvinutí svalstva... Celý referát
 
256. amyostenie
svalová slabost... Celý referát
 
257. amyotaxie
svalová ataxie... Celý referát
 
258. amyotonie
ztráta svalového napětí, svalová ochablost... Celý referát
 
259. amyotrofický
týkající se podvýživy svalů... Celý referát
 
260. amyotrofie
(medicína) chorobné ubývání svaloviny... Celý referát
 
261. amyxie
nedostatečné vylučování hlenu... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info