Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AC" k dispozici 181 výsledků:

 
1. acanthoma
(medicína) tis, n. (ř. akantha bodlák, trn) akantom, kožní nádor, spinocelulární karcinom... Celý referát
 
2. acapnus
nekouřící, bezdýmový... Celý referát
 
3. acariasis
acarinosis, is, f. (ř. akari roztoč) akarióza, onemocnění zákožkou, choroba vyvolávaná roztoči (např. svrab)... Celý referát
 
4. acatastasis
(lentis) (ř. alfa priv., ř. katastasis stálost) akatastáza, viklavost, nepevnost, pohyblivost (oční čočky)... Celý referát
 
5. accelerando
(hudba) postupně zrychlovat, stále rychleji... Celý referát
 
6. accelerated pulse
zrychlený tep... Celý referát
 
7. accelerator
(l. accelerare zrychlovat) akcelerátor, zrychlovač, urychlovač... Celý referát
 
8. accentatio
(l. accentus tón) akcentace, zesílení... Celý referát
 
9. accentato
důrazně... Celý referát
 
10. accentuatio
(l. accentus tón, zdůraznění) akcentuace, zdůraznění, zesílení (např. srdečních ozev)... Celý referát
 
11. accepted conception
přijatelné (akceptovatelné) pojetí... Celý referát
 
12. acceptor
(l. accipere přijímat) akceptor, přijímač, příjemce... Celý referát
 
13. access requirements
požadavky pro přijetí (přístup) ke studiu... Celý referát
 
14. accidens
přihodící se, náhodný, příležitostný... Celý referát
 
15. accidentalia negotii
(právo) nahodilé, nepravidelné složky právních úkonů (např. smluv), patří mezi ně např. podmínky a určení termínu... Celý referát
 
16. accidentialis
náhodný, nepodstatný, nesouvisející s nemocí... Celý referát
 
17. accipiens et solvens
objednatel a dodavatel, věřitel a dlužník... Celý referát
 
18. acclimatisatio
(l. ad k, ke, ř. klima oblast) aklimatizace, přivykání jinému podnebí, jiné oblasti, krajině... Celý referát
 
19. accrementum
(l. accrescere přirůstat) výrůstek... Celý referát
 
20. accretio
(l. accrescere přirůstat) přirůstání, srůstání, přibývání... Celý referát
 
21. accretus
přirostlý, srostlý... Celý referát
 
22. accrued interest
Přírůstek úroku... Celý referát
 
23. accuracy
přesnost... Celý referát
 
24. accuratus
pečlivý, důkladný... Celý referát
 
25. acedia
lenost, zahálčivot, apatie, nedostatek snah realizovat svůj subjekt možný, svou potencionalitu... Celý referát
 
26. acefalie
vrozená vada, kdy se nevyvine plodu hlava... Celý referát
 
27. acefalobrachius
zrůda bez hlavy a horních končetin... Celý referát
 
28. acefalochirus
zrůda bez hlavy a rukou... Celý referát
 
29. acefalogastrie
vrozené nevyvinutí hlavy, hrudníku a horních částí břicha... Celý referát
 
30. acefalokardia
vrozené nevyvinutí hlavy a srdce, zrůda bez hlavy a srdce... Celý referát
 
31. acefalopodie
zrůda bez hlavy a nohou... Celý referát
 
32. acefalorachie
zrůda bez hlavy a páteře... Celý referát
 
33. acefalostomie
zrůda bez hlavy, s ústy v horní polovině trupu... Celý referát
 
34. acefalus
bezhlavý, zrůda bez hlavy. Acephalus paracephalus zrůda s částečně vyvinutou hlavou a mozkem... Celý referát
 
35. acelie
vrozené nevyvinutí břicha, dutiny břišní... Celý referát
 
36. acelius
zrůda bez vyvinutého břicha... Celý referát
 
37. acelulární
nebuněčný... Celý referát
 
38. acenestézie
absence normálního vnímání fyzické existence a uvědomování si funkčních schopností... Celý referát
 
39. acentricus
(ř. alfa priv., l. centrum střed) acentrický (chromosom), uložený mimo střed... Celý referát
 
40. acer
acris, acre ostrý, prudký, krutý... Celý referát
 
41. acerbus
hořký, trpký, kyselý, drsný... Celý referát
 
42. acerofobie
(psychologie) chorobný strach z kyselosti... Celý referát
 
43. acervuloma
(medicína) tis, n. (l. acervulus písek) acervulom, nezhoubný nádor mozkových plen obsahující drobná zvápenatělá tělíska (psamom)... Celý referát
 
44. acervulus
hrudka, písek... Celý referát
 
45. acetabulární
týkající se kloubní jamky... Celý referát
 
46. acetabulum
nádoba na ocet, puška... Celý referát
 
47. acetát
octan... Celý referát
 
48. aceton
(chemie) nejjednodušší z ketonů, dimetylketon, rozpouštědlo... Celý referát
 
49. acetonémie
přítomnost acetonu v krvi... Celý referát
 
50. acetonurie
vylučování ketonů močí, ketonurie... Celý referát
 
51. acetum
ocet. Acetum aromaticum ocet aromatický. Acetum glaciale koncentrovaná kyselina octová. Acetum profumatum ocet vonný... Celý referát
 
52. acetylcholin
(biochemie) Trimethylamoniová sůl (kation), látka přenášející vzruchy v nervové soustavě (neurotransmiter). Uplatňuje se v parasympatickém nervovém systému, dále v mozku, při nervosvalovém přenosu v kosterním svalstvu a v některých místech sympatické... Celý referát
 
53. acetylcholinesteráza
acetylcholinesteráza (zkr. AChE) ? enzym, který rozkládá acetylcholin, a tlumí tak jeho působení na synapsi. Léčebně se inhibice a. používá v léčbě demencí, viz inhibitory a. Srov. cholinacetyltransferáza. A. je inhibována organofosfáty, což je podst... Celý referát
 
54. acetylcholinum
acetylcholin, ester cholinu s kyselinou octovou, látka umožňující přenos nervového vzruchu... Celý referát
 
55. acetylen
(chemie) nenasycený uhlovodík, bezbarvý plyn, který se ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem užívá k svařování a řezání kovů a jako surovina chemického průmyslu,... Celý referát
 
56. ach(e)ilia
(ř. alfa priv., ř. cheilos ret) ach(e)ilie, vrozené nevyvinutí jednoho nebo obou rtů... Celý referát
 
57. ach(e)iria
(ř. alfa priv., ř. cheir ruka) ach(e)irie, vrozené nevyvinutí horní končetiny... Celý referát
 
58. ach(e)iropodia
(ř. alfa priv., ř. cheir ruka, ř. pus-podos noha) ach(e)iropodie, nevyvinutí rukou a nohou... Celý referát
 
59. achalazie
(medicína) vzácné onemocnění, při němž dochází k poruše hybnosti jícnu (nedostatečnému uvolnění svalstva na přechodu jícnu a žaludku) a jeho neschopnosti přenášet sousto do žaludku. Projevuje se dysfágií. Příčina je neznámá, podstatou onemocnění je p... Celý referát
 
60. achát
(mineralogie) mnohobarevný proužkovaný polodrahokam chalcedon... Celý referát
 
61. achbar
písemná tradice šíitů, analogie sunny (u sunnitů)... Celý referát
 
62. acheuléen
podle lokality St. Acheul u Paříže - první výrazný technologický (kulturní?) komplex staršího až středního paleolitu, společný ještě téměř všem obyvatelům tehdy obydleného světa: Afriky, kde začíná před min. 1,5 mil. let, pak Z poloviny Evropy, také ... Celý referát
 
63. achiever
vyhledávač úspěchu... Celý referát
 
64. achieving society
výkonová společnost... Celý referát
 
65. achillobursitis
(medicína) ( tendo Achillis Achillova šlacha, l. bursa váček) achilloburzitida, zánět tíhového váčku, burzy mezi šlachou a kostí patní... Celý referát
 
66. achillodynia
(medicína) bolesti v oblasti Achillovy šlachy (v jejím průběhu nebo úponu), achillodynie... Celý referát
 
67. achillorrhaphia
(medicína) ( tendo Achillis Achillova šlacha, ř. rhafe šev) achillorafie, chirurgické sešití Achillovy šlachy... Celý referát
 
68. achillotenotomie
operační protětí Achillovy šlachy (šlachy m. triceps surae)... Celý referát
 
69. achilovka
(hovorově) šlacha upínající se zezadu na patní kost, Achillova šlacha... Celý referát
 
70. achloroblepsie
druh částečné barvosleposti, snížení schopnosti až neschopnost vnímat zelenou barvu,též deuteranopie... Celý referát
 
71. achloropsie
neschopnost rozeznat zelenou barvu... Celý referát
 
72. achluofobie
(psychologie) chorobný strach ze tmy... Celý referát
 
73. acholický
bez žluči, nedostatečné zbarvení žlučí... Celý referát
 
74. acholie
nedostatek tvorby žluči... Celý referát
 
75. acholiurie
nepřítomnost žlučového barviva v moči... Celý referát
 
76. acholurický
bez prokazatelné příměsi žlučových barviv v moči... Celý referát
 
77. achondrit
(geologie) meteorický kámen bez chonder... Celý referát
 
78. achondroplasticus
(ř. alfa priv., ř. chondros chrupavka, ř. plastike (techne) umění tvárné) achondroplastický, netvořící chrupavku... Celý referát
 
79. achondroplazie
porucha růstu a tvaru kostí vznikajících z chrupavky. V důsledku toho jsou již u novorozenců dlouhé kosti nápadně krátké. Ačkoliv trup je přitom normální, výsledkem je trpasličí vzrůst. Mentální vývoj dětí je normální nebo jen opožděný.... Celý referát
 
80. achresticus
(ř. alfa priv., ř. chresis využití) nedostatečně využitelný (např. achrestická anémie, chudokrevnost způsobená nedostatečným využitím železa při tvorbě krevního barviva)... Celý referát
 
81. achroma
(ř. alfa priv., ř. chroma barva) nedostatek barviva na ohraničených místech kůže (leukoderma)... Celý referát
 
82. achromacyt
buňka bez vlastního barviva, bezbarvá buňka... Celý referát
 
83. achromát
(optika) optická soustava odstraňující barevnou vadu... Celý referát
 
84. achromatický
bezbarvý, nebarvitelný... Celý referát
 
85. achromatismus
(medicína) barvoslepost, postižený vidí vše šedě, neostrost barevných obrysů... Celý referát
 
86. achromatodermie
nedostatečné zbarvení kůže, bezbarvá kůže... Celý referát
 
87. achromatofilie
neschopnost barvit se, neschopnost vázat barvivo... Celý referát
 
88. achromatopsie
barvoslepost, neschopnost vidět barvy... Celý referát
 
89. achromatosis
is (achromasia, achromia, ae), f. (ř. alfa priv., ř. chroma barva) achromatóza, achromazie, achromie, nedostatek pigmentu (zděděný nebo získaný) v kůži, vlasech... Celý referát
 
90. achromatotrichia
ae, achromatrichosis, is, f. (ř. alfa priv., ř. chroma barva, ř. thrix-trichos vlas) achromatotrichie, achromatrichóza, nedostatečné přirozené zbarvení vlasů... Celý referát
 
91. achromaturie
bezbarvá, nedostatečně zbarvená moč... Celý referát
 
92. achromázický
barvoslepý, achromatopsický... Celý referát
 
93. achromazie
úplná barvoslepost... Celý referát
 
94. achromie
bezbarvost, albinismus... Celý referát
 
95. achromoderma
(medicína) bělavost kůže, bílé skvrny na kůži, leukoderma... Celý referát
 
96. achromotrichóza
plísňové onemocnění vlasů vedoucí ke ztrátě pigmentu... Celý referát
 
97. acht
(sociologie) klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství... Celý referát
 
98. achylie
naprostý nedostatek žaludeční šťávy, zastavení jejího vylučování... Celý referát
 
99. achymóza
chybění nebo závažný nedostatek chymu... Celý referát
 
100. acidémie
zvýšená kyselost krve... Celý referát
 
101. acidifikace
okyselení... Celý referát
 
102. acidimetrie
odměrná analýza k určení stupně kyselosti... Celý referát
 
103. acidita
kyselost... Celý referát
 
104. aciditas
kyselost, acidita... Celý referát
 
105. acidní
kyselý... Celý referát
 
106. acidobazická rovnováha
(biologie) acidobazická rovnováha (zkratka ABR) ? rovnováha mezi kyselinami a zásaditými látkami v těle, tj. mezi jejich tvorbou na jedné straně a vylučováním na straně druhé. Její přesné udržení v určitém rozmezí je nezbytné pro správnou činnost org... Celý referát
 
107. acidobazický
vztahující se na kyselé i zásadité látky... Celý referát
 
108. acidofilní
kyselomilný, žijící v kyselém prostředí... Celý referát
 
109. acidofyt
(botanika) rostlina vyžadující nebo snášející kyselou půdu... Celý referát
 
110. acidometr
měřič kyselosti... Celý referát
 
111. acidometrie
měření kyselosti... Celý referát
 
112. acidóza, acidosa
zvýšení kyselé reakce krve... Celý referát
 
113. acidum
(chemie) kyselina... Celý referát
 
114. acidum lacticum
kyselina mléčná... Celý referát
 
115. acidum uricum
kyselina močová... Celý referát
 
116. acidus
kyselý... Celý referát
 
117. acies
ostří, hrot... Celý referát
 
118. acikulární
protáhly... Celý referát
 
119. aciniformní
lalůčkovitý... Celý referát
 
120. acinus
lalůček, bobulka... Celý referát
 
121. aclimatisatio
(ř. klima krajina, podnebí) aklimatizace, přivykání určitému novému podnebí... Celý referát
 
122. aclusio
(ř. alfa priv., l. claudere uzavřít) akluze, neúplné, nedostatečné uzavření... Celý referát
 
123. acognosis
is, acognosia, ae, f. (ř. akos prostředek, lék, ř. gnosis poznání) akognoze, akognozie, lékoznalství, nauka o poznávání léků a jejich účinků... Celý referát
 
124. acompagnato
recitativ za doprovodu orchestru... Celý referát
 
125. acquired dysarthria
získaná dysartrie... Celý referát
 
126. acquis
právo, pravidla... Celý referát
 
127. acquis communautaire
ACQUIS COMMUNAUTAIRE, tj.... Celý referát
 
128. acquisition of knowledge
získávání znalostí... Celý referát
 
129. acratothermae
(ř. akratos nesmíšený, l. thermae teplé lázně) přírodní teplé prameny bez účinného množství plynu nebo minerálů... Celý referát
 
130. acre
akr... Celý referát
 
131. acroasphyxia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. alfa priv., ř. sfyxis tep) akroasfyxie, bolestivé křeče v končetinách (prstech) při poruše krevního oběhu... Celý referát
 
132. acrocephalus
(ř. akros horní, krajní, ve špici vybíhající, ř. kefale hlava) akrocefal(us), jedinec se šišatou hlavou (lebkou) tvaru komolého kužele... Celý referát
 
133. acrodermatitis
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. derma kůže) akrodermatitida, zánět kůže na okrajových částech těla... Celý referát
 
134. acrodynia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. odyne bolest) akrodynie, bolestivost končetin, koncových částí těla... Celý referát
 
135. acroerythrosis
(medicína) is, f. (ř. akros horní, krajní, ř. erythros červený) akroerytróza, chronické bolestivé zčervenání a zduření na rukou a nohou... Celý referát
 
136. acromelalgia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. melos úd, ř. algos bolest) akromelalgie, bolestivost koncových částí rukou a nohou... Celý referát
 
137. acromion
výčnělek lopatky... Celý referát
 
138. acromionectomia
(medicína) (ř. akromion nadpažek, ř. ektome vynětí) akromionektomie, chirurgické odnětí nadpažku... Celý referát
 
139. acromiothoracicus
(ř. akromion nadpažek, ř. thorax hruď) týkající se nadpažku a hrudníku... Celý referát
 
140. acroostealgia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. osteon kost, ř. algos bolest) akroostealgie, bolest kostí končetin... Celý referát
 
141. acropathia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. pathos choroba) akropatie, nespecifikované bolesti v okrajových částech těla... Celý referát
 
142. acropigmentatio
(ř. akros horní, krajní, pigmentatio zbarvení) akropigmentace, zbarvení okrajových částí těla (například prstů)... Celý referát
 
143. acropodion
(ř. akros horní, krajní, ř. pus-podos noha) nejdorzálněji uložený bod paty... Celý referát
 
144. acroposthitis
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. posthe mužský pohlavní úd) akropostitida, zánět předkožky... Celý referát
 
145. actinicus
(ř. aktis-aktinos paprsek) vyvolaný zářením... Celý referát
 
146. actinium
radioaktivní prvek zn. Ac, atom. čís. 89, atom. hmotnost 227... Celý referát
 
147. actinodermatitis
(medicína) (ř. aktis-aktinos paprsek, ř. derma kůže) aktinodermatitida, zánět kůže po ozařování ultrafialovými nebo rentgenovými paprsky... Celý referát
 
148. actinoid, aktinoid
(chemie) aktinoidy = 14 chemických prvků s vyšším atomovým číslem než má aktinium, např. protaktinium, thorium, uran.... Celý referát
 
149. actinomycinum
antibiotikum s cytostatickým účinkem... Celý referát
 
150. actio
žaloba, nárok, jednání... Celý referát
 
151. actio in distans
působení na dálku... Celý referát
 
152. actio in proximum
působení na blízko... Celý referát
 
153. actio nata
(právo) vznik žaloby (moment, kdy žalobu lze uplatnit poprvé - relevantní pro promlčení)... Celý referát
 
154. action research
akční výzkum v sociálních vědách využívaný na poznávání, hodnocení a rozvíjení praxe (např. edukační)... Celý referát
 
155. activatio
(l. agere činit, konat) aktivace, rozvinutí intenzívnější činnosti... Celý referát
 
156. activator
(l. agere konat, činit) aktivátor, činitel vyvolávající jednání, činitel urychlující reakci... Celý referát
 
157. activitas
(l. agere činit, konat) aktivita, činnost, účinnost, působivost, jednání. Activitas nervosa superior vyšší nervová činnost... Celý referát
 
158. activitygram
hodnocení úrovně pohybové činnosti... Celý referát
 
159. actum
čin, skutek... Celý referát
 
160. actus essendi
akt udělující bytí, uskutečnění, stvoření (Tomáš Akvinský)... Celý referát
 
161. actus fidei
svědectví víry... Celý referát
 
162. actus hominis
čin, skutek člověka... Celý referát
 
163. actus humanus
lidský čin, skutek... Celý referát
 
164. actus humanus malus
špatný lidský čin, úkon, skutek, hřích... Celý referát
 
165. actus purus
čistý akt, čirá aktivita, čisté uskutečnění (Tomáš Akvinský)... Celý referát
 
166. acuitas
(l. acuere ostřit) akuita, ostrost, prudkost, prudký průběh nemoci... Celý referát
 
167. aculeata
(l. acus jehla) akuleata, souborné označení pro hmyz s jedovatým žihadlem (vosa, včela)... Celý referát
 
168. acumen
špička, hrot, vrchol, ostří... Celý referát
 
169. acuminatus
špičatý, zahrocený... Celý referát
 
170. acupressio
(medicína) (l. acus jehla, l. pressio tlak) akuprese, metoda podobná akupunktuře, krouživými pohyby konečky prstů se mají odstranit nebo zmírnit bolesti na určitých částech těla... Celý referát
 
171. acupunctura
(medicína) (l. acus jehla, l. pungere píchat) akupunktura, léčebné vpichování jehel do určitých částí těla, používané hlavně k odstranění bolesti... Celý referát
 
172. acus
jehla... Celý referát
 
173. acusma
(ř. akuein slyšet) sluchový přelud... Celý referát
 
174. acutenaculum
(l. acus jehla, l. tenere držet) jehelec... Celý referát
 
175. acuto
ostře, pronikavě... Celý referát
 
176. acutus
ostrý, prudký, silný, náhle vznikající, rychle probíhající, akutní... Celý referát
 
177. acyanoblepsie
druh částečné barvosleposti projevující se neschopností rozeznat modrofialovou barvu, též tritanopie... Celý referát
 
178. acyanopsis
is, acyanopsia, ae, f. (ř. alfa priv., ř. kyaneos modrý, ř. opsis vidění) acyanops(i)e, neschopnost rozeznat modrou barvu... Celý referát
 
179. acyéza
neplodnost, nemožnost rodit... Celý referát
 
180. acylpyrin
(farmakologie) lék snižující teplotu, utišující bolest, působící proti revmatizmu, obdoba aspirinu... Celý referát
 
181. acystie
(medicína) vrozené nevyvinutí močového měchýře... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info