Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AL" k dispozici 404 výsledků:

 
1. al corso
v běžném kurzu... Celý referát
 
2. al marco
(hist. peněž.) způsob ražby stříbrných mincí ve středověku záležící v zhotovení stanoveného počtu mincí z určité hmotnostní jednotky... Celý referát
 
3. al pari
(ekonomie) shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem, au pair... Celý referát
 
4. al secco
nástěnná malba vytvářená na suché omítce... Celý referát
 
5. ala
(vojenství) jednotka římského jezdectva (500 až 1000 mužů) v čele s prefektem, původně nasazovaná na ochranu křídel legie (odtud název). Dělí se na turmy (30-40 mužů), turmy se dělí na dekurie (10 mužů), nejstarší dekurio vedl turmu. Jezdci v období ... Celý referát
 
6. alabastr
(mineralogie) jemnozrnná celistvá odrůda sádrovce (hydrotermální minerál), používaná tradičně k výrobě drobných ozdobných předmětů, úběl... Celý referát
 
7. alabastron
(historie) egyptská, později starořecká toaletní nádobka na olej, voňavky aj., původně z alabastru, později keramická, skleněná nebo kovová... Celý referát
 
8. alachestézie
špatná lokalizace citlivosti... Celý referát
 
9. alain
kyselina olejová, olein... Celý referát
 
10. alalie
vada řeči... Celý referát
 
11. alantiáza
otrava klobásovým jedem, botulismus... Celý referát
 
12. alantochorion
chorioalantois, složený plodový obal obratlovců... Celý referát
 
13. alantoický
ve vztahu k alantois... Celý referát
 
14. alantoin
(biochemie) degradační produkt kyseliny močové... Celý referát
 
15. alaris
křídlový, křídlovitý... Celý referát
 
16. alarm
(odborně) poplach, signál ohrožení... Celý referát
 
17. alarmová fáze stresu
(psychologie) poplachová až panická fáze, kdy bývá narušeno vnitřní prostředí organismu (osobnosti) např. nespecifickými reakcemi... Celý referát
 
18. alatus
okřídlený, křídlovitě odstávající... Celý referát
 
19. alba
dlouhá bílá košile, součást liturgického úboru... Celý referát
 
20. alba aqua
bílá voda... Celý referát
 
21. albano
vyznačení závodních veslařských drah bójemi... Celý referát
 
22. albatros
(ornitologie) velký mořský pták světle zbarvený, podobný rackovi, rod Diomedea... Celý referát
 
23. albedo
odrazivost difuzně odrážející matné plochy... Celý referát
 
24. albicans
bělavý, bělostný... Celý referát
 
25. albidus
bělounký, běloučký... Celý referát
 
26. albien
(geologie) nejmladší oddělení spodního útvaru křídového... Celý referát
 
27. albificatus
bílený, obílený... Celý referát
 
28. albigenští
v 12. století radikální, přísně asketická sekta prosazující novomanicheistické názory (nazvaná podle francouzského města Albi)... Celý referát
 
29. albikace
neschopnost zelených rostlin vytvářet chlorofyl, bělost listová... Celý referát
 
30. albín
(biologie) jedinec s nedostatkem nebo úplnou nepřítomností pigmentu v kůži, vlasech a duhovce... Celý referát
 
31. albinizmus, albinismus
vrozený nedostatek pigmentu v kůži a dalších orgánech lidí nebo zvířat... Celý referát
 
32. albinoidní
albinismu podobný... Celý referát
 
33. albinurie
vyměšování velmi světlé moči... Celý referát
 
34. albugineotomia
obal, ř. tome řez) albugineotomie, operační protětí, otevření obalové tkáně orgánu (varlete, vaječníku)... Celý referát
 
35. albugineus
bílý, bělavý. Tunica albuginea bělavý obal z tuhého vaziva... Celý referát
 
36. albugo
(l. albus bílý) bílé místo, skvrna na rohovce, bělmo... Celý referát
 
37. album
(odborně) kniha se sbírkou známek, fotografií, nálepek, poštovních známek apod.... Celý referát
 
38. albumen
vaječný bílek... Celý referát
 
39. albumin
bílkovinný typ živočišných i rostlinných tkání... Celý referát
 
40. albumincholie
přítomnost albuminu ve žluči... Celý referát
 
41. albuminémie
koncentrace albuminu v krvi... Celý referát
 
42. albuminoidní
bílkovině podobný... Celý referát
 
43. albuminometrie
stanovení množství albuminu v roztoku (tělní tekutině)... Celý referát
 
44. albuminózní
obsahující bílkovinu... Celý referát
 
45. albuminurický
týkající se albuminurie... Celý referát
 
46. albuminurie
vylučování bílkovin močí, protein urie... Celý referát
 
47. albumosurie
vylučování albumózy močí... Celý referát
 
48. albumóza
štěpný produkt albuminu během trávení... Celý referát
 
49. albus
bílý... Celý referát
 
50. alcaptonum
(arab. al-kalij soda, ř. haptein chytit) kyselina homogentisová... Celý referát
 
51. alchymie
(historie) středověká spekulativní forma chemie spojená s experimenty a řemeslnou výrobou... Celý referát
 
52. aldamáš
(nářečí) zapíjení uzavřené koupě... Celý referát
 
53. aldehyd
(chemie) organická sloučenina vzniklá z primárních alkoholů odnětím vodíku... Celý referát
 
54. alditoly
cukerné alkoholy... Celý referát
 
55. aldolizace
(chemie) chemická reakce aldehydů, resp. ketonů v kyselém nebo zásaditém prostředí vedoucí ke vzniku hydroxyaldehydů, resp. hydroxyketonů... Celý referát
 
56. aldosteron
(biochemie) hormon nadledvin regulující metabolizmus minerálních látek a ovlivňující také krevní tlak, zejména u selhání ledvin... Celý referát
 
57. aldosteronismus
(medicína) nadměrné tvoření aldosteronu... Celý referát
 
58. alea iacta est
kostky jsou vrženy... Celý referát
 
59. aleatorické hraní
... Celý referát
 
60. aleatorika
(hudba) kompoziční hudební technika využívající prvky náhodnosti a nejistoty... Celý referát
 
61. alef
(lingvistika) první písmeno hebrejské abecedy... Celý referát
 
62. alefbet
abeceda... Celý referát
 
63. alegace
(právo) citování z listin, ze zákona... Celý referát
 
64. alegát
(právo) doslovný citát z listiny, ze zákona... Celý referát
 
65. alegorický
(literatura) související s alegorií... Celý referát
 
66. alegorie
(odborně) obrazně symbolické literární nebo výtvarné zobrazení (bajka, obraz, sousoší) abstraktních pojmů, lidských vlastností, událostí ap., jinotaj... Celý referát
 
67. alektorofobie
(psychologie) chorobný strach ze slepic... Celý referát
 
68. alela
dědičný základ znaku, jedna z více alternativních forem genu... Celý referát
 
69. alelomorfie
dědičné faktory... Celý referát
 
70. alelomorfní
párový, homologní (např. chromosom)... Celý referát
 
71. alelopatie
nepříznivý vliv jedné rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny... Celý referát
 
72. aleluja
chvalozpěv chvalte Jahveho v žalmech a bohoslužbě... Celý referát
 
73. alergen
(medicína) antigen způsobující alergickou přecitlivělost s tvorbou imunoglobulinu E... Celý referát
 
74. alergická rýma
... Celý referát
 
75. alergický
přecitlivělý... Celý referát
 
76. alergie
(medicína) přecitlivělost, porušený stav imunitní reaktivity, jejiž důsledkem mohou být ekzémy, vyrážky, otoky apod.... Celý referát
 
77. alergik
člověk trpící alergií... Celý referát
 
78. alergologie
(medicína) obor zabývající se alergiemi... Celý referát
 
79. alergometrie
zkouška síly alergické reakce na dávkované alergeny, metoda k ohodnocení rozsahu přecitlivělosti... Celý referát
 
80. alergóza
nespecifikované označení pro alergické choroby vyvolané alergeny... Celý referát
 
81. alertní
přirozeně aktivní, čilý... Celý referát
 
82. alestézie
porucha čití, při které je dráždění vnímáno na jiném místě... Celý referát
 
83. alétheia
pravda... Celý referát
 
84. alethologie
nauka o pravdě... Celý referát
 
85. aleukémie
chorobný nedostatek bílých krvinek v krvi u jedné z forem leukémie... Celý referát
 
86. aleukie
onemocnění charakterizované nepřítomností bílých krvinek... Celý referát
 
87. aleukocytóza
(leukopenie), snížení počtu bílých krvinek v krvi... Celý referát
 
88. alexandrit
(mineralogie) drahokam, který je při denním světle smaragdově zelený s šedavým odstínem nebo šedofialový, při umělém osvětlení však svou barvu mění na jasnou višňově nebo nafialověle červenou; je to druh chryzoberylu... Celý referát
 
89. alexie
chorobná neschopnost čtení... Celý referát
 
90. alexin
přirozená nespecifická obranná látka v krevním séru... Celý referát
 
91. alexitymický
neschopný adekvátně prožívat, příměřeně projevovat a chápat (,,číst") vlastní city, emoce, afekty a nálady... Celý referát
 
92. alexitymie
(psychologie) snížená schopnost a dovednost identifikovat, chápat a rozumět, "číst" vlastní emoce, city, afekty a nálady a správně je popsat, hodnotit, posoudit... Celý referát
 
93. alfa
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku a... Celý referát
 
94. alfa element
alfa funkcí transformovaný senzorický dojem (Wilfred R. Bion)... Celý referát
 
95. alfa spánek
první stadium (fáze) spánku, lehký spánek charakterizovaný mozkovými vlnami alfa... Celý referát
 
96. alfa typ konzumenta alkoholu
občasná konzumace alkoholu, většinou s cílem odstranit špatnou náladu, stres, vnitřní napětí, úzkosti, strachy, subdeprese a deprese, často pije o samotě, dovede se kontrolovat... Celý referát
 
97. alfa-1-fetoprotein
(medicína) Nádorový marker karcinomu jater.... Celý referát
 
98. alfabeta
(typografie) abeceda - obecně latinka (mezinárodně používaná v PC) 26 písmen bez diakritiky... Celý referát
 
99. alfabetizace
odstranění negramotnosti... Celý referát
 
100. alfablokátory
(farmakologie) alfablokátory (alfalytika) ? léky, které blokují některé účinky sympatického nervového systému zprostředkované adrenergním alfareceptorem. Neselektivní jsou např. námelové alkaloidy a fentolamin, selektivním alfa 1 blokátorem je např. ... Celý referát
 
101. alfamimetika
(farmakologie) léky, které mají účinek podobný některým účinkům sympatiku zprostředkovaným adrenergním alfareceptorem... Celý referát
 
102. alfanumerický
abecedně-číslicový, např. kód... Celý referát
 
103. alfodermie
albinismus, nedostatek kožního barviva v těle... Celý referát
 
104. alg-
(medicína) kořen řec.slova - algos / bolest... Celý referát
 
105. algaesthesia
(medicína) (ř. algos bolest, ř. aisthesis vnímání) algestézie, schopnost vnímání bolesti... Celý referát
 
106. algebra
(matematika) odvětví matematiky, které vzniklo z nauky o řešení rovnic, v současnosti zobecněné o další odvětví, zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice apod.... Celý referát
 
107. algebraický
související s algebrou, obvykle ve smyslu nahrazování čísel písmeny... Celý referát
 
108. algeoscopia
(medicína) (ř. algos bolest, ř. skopein pozorovat) algeoskopie, zkouška bolestivosti orgánu tlakem... Celý referát
 
109. algerus
(medicína) a, um (ř. algeros bolestivý) bolestivý, bolest vyvolávající... Celý referát
 
110. algesia
(medicína) (ř. algos bolest) algezie, vnímání bolesti... Celý referát
 
111. algesimetria
(medicína) (ř. algos bolest, ř. metron měřítko, míra) algezimetrie, měření citlivosti bolesti... Celý referát
 
112. algesimetrum
(medicína) i, n. (ř. algos bolest, ř. metron měřítko, míra) algezimetr, přístroj k měření citlivosti, ostrosti bolesti... Celý referát
 
113. algezie
(medicína) vnímání bolesti... Celý referát
 
114. algeziologie
(medicína) medicinský vědní obor zabývající se léčbou bolesti... Celý referát
 
115. algicid
pesticid určený k hubení řas... Celý referát
 
116. algický
(medicína) bolestivý... Celý referát
 
117. algiditas
(l. algidus mrazivý, studený) chlad, podchlazení, snížení teploty těla pod 36 oC... Celý referát
 
118. algídny
chladný... Celý referát
 
119. algidus
mrazivý, chladný, studený... Celý referát
 
120. algie
(medicína) bolest orgánu nebo tkáně, bolestivý stav... Celý referát
 
121. algo-
první část složených slov mající význam 1. bolest, bolestivý... Celý referát
 
122. algofobie
(psychologie) chorobný strach z bolesti, a to nejen vlastní, ale i cizí... Celý referát
 
123. algogenesis
(medicína) is, f. (ř. algos bolest, ř. genesis vznik, původ) algogeneze, vznik, původ bolesti... Celý referát
 
124. algol
(výpočetní technika) programovací jazyk pro samočinné počítače... Celý referát
 
125. algolagnia
(medicína) (ř. algos bolest, ř. lagneia smyslnost, chlípnost) algolagnie, scestná forma pohlavního ukájení (sadomasochismus)... Celý referát
 
126. algolagnie
(medicína) potěšení z bolesti způsobené druhým a někdy i sobě, souvisí s pohlavní úchylkou, sadomasochismus... Celý referát
 
127. algologie
odvětví botaniky zabývající se studiem řas a sinic, fykologie... Celý referát
 
128. algomenorrhoea
(medicína) (ř. algos bolest, ř. men měsíc, ř. rhoia tok) algomenorea, bolestivá menstruace, měsíční krvácení... Celý referát
 
129. algometria
(medicína) (ř. algos bolest, ř. metron měřítko, míra) algometrie, měření stupně citlivosti k bolesti... Celý referát
 
130. algonkium
starohory, proterozoikum... Celý referát
 
131. algopareunia
(medicína) (ř. algos bolest, ř. pareunos spolu v loži) algopareunie, bolestivé pocity při pohlavním styku... Celý referát
 
132. algophobia
(medicína) (ř. algos bolest, ř. fobos strach) algofobie, chorobný strach před bolestí... Celý referát
 
133. algor
chlad... Celý referát
 
134. algor mortis
chladnutí mrtvého těla, mrtvolný chlad... Celý referát
 
135. algoritmická orientace
hledání algoritmu (předpisu, programu, adekvátní metody, vzorce) při řešení dané problematiky, též konvergentní a programátorská orientace... Celý referát
 
136. algoritmické myšlení
... Celý referát
 
137. algoritmus
(matematika) posloupnost konečného počtu elementárních kroků, kterými je možno řešit stejnorodé úkoly, např. výpočty, programy pro počítač... Celý referát
 
138. algospasmus
(medicína) i, m. (ř. algos bolest, ř. spasmos křeč) algospazmus, křečové bolesti... Celý referát
 
139. algospazmus
(medicína) bolestivá křeč... Celý referát
 
140. algóza
onemocnění vyvolané řasami... Celý referát
 
141. alguria
(medicína) (ř. algos bolest, ř. uron moč) algurie, bolestivé močení... Celý referát
 
142. alhidáda
část měřického přístroje s odečítacím a zaměřovacím zařízením, otočná kolem svislé osy... Celý referát
 
143. aliance
(politika) spolek, spojenectví, spojenecká smlouva, zpravidla mezi státy... Celý referát
 
144. alias
(hovorově) neboli, přezdívkou... Celý referát
 
145. aliasing
roztřepení (schodovitost, vroubkovatost) diagonálně vedených čar v počítačové grafice, ke kterému dochází v dúsledku omezené rozlišovací schopnosti... Celý referát
 
146. alibi
(kriminalistika) důkaz obviněného, že v době spáchání trestného činu byl na jiném místě, než byl čin spáchán... Celý referát
 
147. alibismus
(psychologie) snaha vyhnout se odpovědnosti, politika dvojí tváře... Celý referát
 
148. alibista
(společnost) člověk, jež jedná v zájmu alibizmu... Celý referát
 
149. alibistický
(odborně) opatrnický, budující si alibi, unikající před odpovědností, vyhýbající se riziku... Celý referát
 
150. alicyklický
(chemie) označující alifatické uhlovodíky a jejich deriváty s řetězci atomů uhlíku uspořádanými do kruhu... Celý referát
 
151. alien hand syndrom
soubor příznaků odcizené (cizí) ruky... Celý referát
 
152. alienace
odcizení... Celý referát
 
153. alienatio
(l. alienare zcizit) alienace, zcizení, odvrácení, oddálení... Celý referát
 
154. alienie
nevyvinutí sleziny... Celý referát
 
155. alienigena
(l. alienus cizí, l. gignere rodit) cizinec, cizorodý... Celý referát
 
156. alienofobie
(psychologie) chorobný strach ze všeho cizího... Celý referát
 
157. alienus
cizí... Celý referát
 
158. alifatický
(chemie) označující nasycené i nenasycené uhlovodíky s necyklickými řetězci... Celý referát
 
159. alifer
odmítnutí rozdaných karet, prohlášení hry za neplatnou... Celý referát
 
160. aliformní
křídlovitý, podobný křídlu... Celý referát
 
161. aligát, adligát
(knihovnictví) samostatný spis, tištěný nebo rukopisný, přivázaný k jinému, často obsahově odlišnému... Celý referát
 
162. aligátor
(zoologie) druh amerického krokodýla... Celý referát
 
163. aligátorové nůžky
(technika) pákové nůžky používané zvláště k rozstřihování šrotu... Celý referát
 
164. alikvóta
(odborně) poměrná část... Celý referát
 
165. alikvotní
(odborně) odpovídající části, podílový, úměrný podílu... Celý referát
 
166. alimentace
(medicína) výživa, strava... Celý referát
 
167. alimentační
vyživovací... Celý referát
 
168. alimentární
potravinový, mající vztah k výživě... Celý referát
 
169. alimentární úsměv
úsměv související s příjmem potravy u dětí v útlém věku... Celý referát
 
170. alimentatio
(l. alimentum potrava, pokrm) alimentace, výživa, přijímání potravy... Celý referát
 
171. alimentoterapie
léčení příslušnou výživou, dietou... Celý referát
 
172. alimentum
potrava, pokrm, výživa... Celý referát
 
173. alimenty
(právo) soudem přiznané nebo domluvené výživné na děti placené rodičem, který je nemá v trvalé péči... Celý referát
 
174. aliminace
odmítnutí návrhu nebo stížnosti bez jejich projednání... Celý referát
 
175. alinea
nový odstavec... Celý referát
 
176. aliotropní člověk
zaměřený na jinou osobu nebo se vztahující k jiným osobám... Celý referát
 
177. aliquot
několik... Celý referát
 
178. alitace
(metalurgie) pokrývání železa vrstvou hliníku, difuzní hliníkování, alitování... Celý referát
 
179. aliter
jinak, jiným způsobem... Celý referát
 
180. aliterace
opakování shodných hlásek na začátku po sobě následujících slov nebo veršů... Celý referát
 
181. alitování
(technika) pokrývání povrchu železa (oceli, litiny) vrstvou hliníku chránící povrch před korozí i za vysokých teplot... Celý referát
 
182. aliud
jiné než dohodnuté plnění závazku vedoucí k zániku závazku... Celý referát
 
183. alium
česnek... Celý referát
 
184. alius
jiný. Alius - alius jeden - druhý... Celý referát
 
185. alizarin
(chemie) organické červené mořidlové barvivo vyráběné z antracenu... Celý referát
 
186. alka
(ornitologie) severský mořský pták z rodů Alca a Plautus, s krátkými křídly, dokonalý potápěč živící se mořskými živočichy... Celý referát
 
187. alkáč
(hovorově) alkoholik, člověk nadmíru požívající alkohol... Celý referát
 
188. alkahest
tekutina údajně všechny látky (v alchymistických spisech do 18. století)... Celý referát
 
189. alkajská strofa
(literatura) tvořená čtyřmi verši, z nichž první dva jsou jedenáctislabičné jambické verše s anapestem ve čtvrté stopě, třetí je devítislabičný jambický verš a čtvrtý desítislabičný, smíšený ze dvou daktylů a trochejů... Celý referát
 
190. alkalicelulóza
(chemie) produkt získávaný z celulózy působením louhu sodného, využívaný ve výrobě viskózových vláken... Celý referát
 
191. alkalický
(chemie) zásaditý, bazický... Celý referát
 
192. alkálie
silná zásada... Celý referát
 
193. alkaliémie
zvýšená zásaditost, projev poruchy acidobazické rovnováhy, kdy se pH krve zvýší nad 7,45... Celý referát
 
194. alkalimetrie
(chemie) metoda odměrné analýzy k stanovení látek kyselé povahy jejich neutralizací roztokem zásady nebo uhličitanu... Celý referát
 
195. alkalipenie
nedostatek zásaditých látek, zmenšená rezerva alkalických látek v krvi... Celý referát
 
196. alkalita
(chemie) obsah alkalicky reagujících látek v roztoku, alkaličnost... Celý referát
 
197. alkaliterapie
léčba zásaditými látkami (roztoky)... Celý referát
 
198. alkaliurie
vylučování alkalické, zásadité moči (např. typický nález pro ledvinovou tubulární acidózu)... Celý referát
 
199. alkalizace
(chemie) postup, kterým se mění reakce prostředí na alkalickou... Celý referát
 
200. alkalofilní
organismy vyžadující zásadité prostředí... Celý referát
 
201. alkalofyt
(botanika) rostlina vyžadující zásadité prostředí o pH 7,5 - 11... Celý referát
 
202. alkaloid
(biochemie) látka ze skupiny dusíkatých zásaditých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organizmus... Celý referát
 
203. alkaloterapie
léčení alkalickými látkami... Celý referát
 
204. alkalóza
(medicína) zvýšení zásadité reakce krve vzestupem zásaditých látek... Celý referát
 
205. alkan
nasycený uhlovodík, parafín... Celý referát
 
206. alkaptonurie
(medicína) onemocnění způsobené vrozenou poruchou metabolizmu bílkovin... Celý referát
 
207. alken
(chemie) (častěji v množném čísle alkeny) Nenasycený uhlovodík s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci, patřící mezi alifatické sloučeniny. Názvy alkenů jsou zakončeny koncovkou -en. Dříve se používal název olefíny.... Celý referát
 
208. alkin
nenasycený uhlovodík s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci... Celý referát
 
209. alko
alkoholický nápoj... Celý referát
 
210. alkohol
(chemie) některý z hydroxyderivátů alifatických a dalších nearomatických uhlovodíků, které se odvozují náhradou vodíku za OH-skupinu... Celý referát
 
211. alkohol tester
detektor zjišťující množství alkoholu v dechu... Celý referát
 
212. alkoholát
(chemie) sloučenina alkoholu s kovem... Celý referát
 
213. alkoholémie
přítomnost alkoholu v krvi... Celý referát
 
214. alkoholická halucinóza
specifická psychotická komplikace, mající základ v chronické otravě alkoholem (alkoholismus), při snížení obsahu alkoholu v krvi. Typická je nespavost, výrazná úzkost, prchavé paranoidní bludy, a sluchové halucinace, zpravidla antagonistického charak... Celý referát
 
215. alkoholické kvašení
enzymatický rozklad cukrů... Celý referát
 
216. alkoholický
lihový... Celý referát
 
217. alkoholik
(psychologie) osoba chorobně oddaná nadměrnému pití alkoholických nápojů... Celý referát
 
218. alkoholizmus, alkoholismus
(psychologie) chorobný návyk, závislost na požívání alkoholu... Celý referát
 
219. alkoholomanie
chorobná vášeň po alkoholickém opojení... Celý referát
 
220. alkoholometr
měřič obsahu alkoholu v tekutině, lihoměr... Celý referát
 
221. alkoholýza
rozložení, rozklad alkoholu... Celý referát
 
222. alkovna
(stavebnictví) výklenek, přístěnek místnosti, přístupný z hlavní místnosti... Celý referát
 
223. alkyl
jednovazný uhlíkový zbytek odvozený od molekuly nasyceného uhlovodíku odtržením atomu vodíku... Celý referát
 
224. alkyón
v řecké mytologii mořský pták pokládaný za věstitele klidných dnů za zimního slunovratu... Celý referát
 
225. all inclusive
(cestovní ruch) Pojem používaný u různých druhů pobytů, nejčastěji u dovolených u moře, znamenající vše v ceně. Jedná se tedy o pobyty, kde jídlo a pití, případně jiné služby jsou již zahrnuty v pořizovací ceně pobytu, často mylně navozující dojem lu... Celý referát
 
226. all right
v pořádku, správně... Celý referát
 
227. alla marcia
(hudba) pochodově... Celý referát
 
228. alla prima
přímý způsob malby na podklad bez podmaleb... Celý referát
 
229. allabreve
(hudba) celý takt, v němž se počítá podle půlí, nikoli podle čtvrtí, dvoupůlový takt... Celý referát
 
230. Alláh
(náboženství) Bůh, prorok Mohamed, nejvyšší bytost v Islámu a u Židů... Celý referát
 
231. allantois
(z allantoeides ) (ř. allas-allantos klobása, ř. eidos podoba) alantois, zárodečný obal tvořený vychlípením entodermu... Celý referát
 
232. allargando
volnějším pohybem, rozvláčně... Celý referát
 
233. allegreto, alegreto
(hudba) trochu pomaleji než allegro... Celý referát
 
234. allegretto
o něco málo pomaleji než allegro... Celý referát
 
235. allegro
(hudba) rychle, živě... Celý referát
 
236. allemanda
(hudba) starý tanec mírného tempa německého původu... Celý referát
 
237. allergia
(ř. allos jiný, ř. (en)ergeia činnost) alergie, přecitlivělost, porušený stav imunitní reaktivity. Allergia alimentaria alergie alimentární, alergeny vnikají do organismu per os (potraviny). Allergia bacterialis alergie bakteriální, na bakteriální... Celý referát
 
238. allergoides
chemicky pozměněné alergeny, které dají vznik protilátkám IgG, ale nikoliv IgE, a tak snižují projevy alergie... Celý referát
 
239. alleröd
teplý výkyv v rámci pozdního glaciálu... Celý referát
 
240. allevatio
(l. allevare ulehčovat) alevace, ulevování, zmírňování... Celý referát
 
241. alligatio
(l. alligare přivazovat) aligace, připevňování, poutání... Celý referát
 
242. allium
(alium) i, n. česnek. Allium cepa cibule kuchyňská... Celý referát
 
243. alliumfilie
záliba v česneku... Celý referát
 
244. alliumfobie
(psychologie) chorobný strach z česneku... Celý referát
 
245. allo(go)trophia
jiný, cizí, ř. trofe výživa) alogotrofie, růst, zbytnění jedné části těla nebo tkáně na účet jiné části... Celý referát
 
246. alloarthroplastica
(ř. allos jiný, cizí, ř. arthron kloub, ř. plastike (techné) umění tvárné) aloartroplastika, plastická náhrada kloubu jiným, cizím materiálem... Celý referát
 
247. allocentrismus
(sociologie) postupný morálně-sociální vývoj od zdůrazněného zaměření na sebe sama k adekvátnímu zaměření i na jiné osoby, vstřícnost, sociální podpora... Celý referát
 
248. allocortex
(ř. allos jiný, l. cortex kůra) alokortex, mozková kůra u člověka ve vývojově starší části mozku s jednodušší stavbou... Celý referát
 
249. allodynie
(medicína) přecitlivělý, bolestivý vjem vyvolaný stimulem (podnětem), který normálně bolest nevyvolává... Celý referát
 
250. allogenní
týkající se jiného druhu, allogenní kostní dřeň, kostní dřeň dárce určená k transplantaci příjemci, která je antigenně podobná, nikoliv však identická... Celý referát
 
251. alloimmunisatio
(ř. allos jiný, l. immunis odolný) aloimunizace, vznik protilátek po transfúzi krve vlivem jiných antigenů (transfúze krve kompatibilní v ABO a Rh systému)... Celý referát
 
252. alloiosis
kvalitní pohyb... Celý referát
 
253. allonge
připojená část listiny... Celý referát
 
254. allonym
autorem vypůjčené jméno jiného skutečného člověka (obvykle z politických a cenzurních důvodů)... Celý referát
 
255. alloparalgia
(medicína) (ř. allos jiný, cizí, ř. para u, při, ř. algos bolest) aloparalgie, přechod bolesti z jednoho párového orgánu na druhý, z jedné poloviny těla na druhou... Celý referát
 
256. allophlogistia
(medicína) (ř. allos jiný, ř. flogistos spálený) aloflogistie, změna (zesílení nebo zmírnění) dispozice organismu k zánětu podmíněná současně jiným probíhajícím zánětem... Celý referát
 
257. alloplastica
(ř. allos jiný, ř. plastike (techne) umění tvárné) aloplastika, náhrada ztracené tkáně jiným, cizorodým materiálem (umělé hmoty) při plastické operaci... Celý referát
 
258. allopsychická depersonalizace
lehká závada či porucha vědomí, kdy se postiženému jeho okolí nebo on sám sobě jeví jako cizí... Celý referát
 
259. allopsychická dezorientace
snížená úroveň orientovanosti člověka v daném čase, místě a situaci... Celý referát
 
260. allopsychická orientace
míra správnosti dat uváděných klientem o času, místu a situaci při vyšetřování psychického stavu... Celý referát
 
261. allotransplantatio
(ř. allos jiný, druhý, cizí, l. transplantatio přenesení) alotransplantace, transplantace orgánu, tkáně jedné osoby druhé osobě... Celý referát
 
262. alma mater
matka živitelka... Celý referát
 
263. alma mater studiorum
vysoká škola, univerzita... Celý referát
 
264. almanach
(literatura) sborník, ročenka, pamětní kniha nebo brožura... Celý referát
 
265. almandin
(mineralogie) červený až červenofialový průhledný drahokam, granát železnatohlinitý, nacházející se zvláště v Indii a na Cejloně... Celý referát
 
266. almara
(zastarale) stará zdobená masivní skříň na oblečení nebo k uložení liturgických předmětů... Celý referát
 
267. almast
sněžný muž... Celý referát
 
268. almemor
vyvýšené místo v centru židovské synagogy k předčítání Tóry, řečniště... Celý referát
 
269. almukantarát
myšlená kružnice rovnoběžná s obzorníkem... Celý referát
 
270. almužna
(hovorově) nepatrný dar, obvykle peněžní... Celý referát
 
271. alnico
nekujná slitina zejména železa, hliníku, niklu a kobaltu... Celý referát
 
272. alo-, allo-
první část složených slov mající význam jiný, odlišný... Celý referát
 
273. alobal
obchodní název hliníkové fólie... Celý referát
 
274. alobióza
změny životních pochodů podmíněné vnitřními a vnějšími podmínkami... Celý referát
 
275. alocheirie
porucha vnímání taktilního podnětu, chybná lokalizace podráždění (např. vpich do pravé ruky udává pacient do levé ruky)... Celý referát
 
276. alochezie
nepřirozené vyprazdňování, vyprazdňování krve, hnisu, moči místo normálních fekálií... Celý referát
 
277. alochie
nedostatečné vylučování očistek po porodu... Celý referát
 
278. alochorie
rozšiřování rozmnožovacích částic rostlin větrem, vodou, živočichy nebo člověkem... Celý referát
 
279. alochromazie
měnění, střídání barvy... Celý referát
 
280. alochton
(odborně) živočich nebo neživá věc pocházející původně z jiného místa... Celý referát
 
281. alochtonní
přicházející z jiného místa... Celý referát
 
282. alod
(historické právo) pozemek, který nepodléhá feudálním povinnostem nebo břemenům, plně svobodný statek bez lenního závazku (feudální právo)... Celý referát
 
283. alodromie
nepravidelná srdeční činnost... Celý referát
 
284. alodynie
(medicína) nadměrná citlivost a reakce bolestivosti na podněty, které normálně bolest nevyvolávají (např. letmý dotek, mírné teplo), neuropatická bolest... Celý referát
 
285. aloe
(botanika) rostlina s tuhými špičatými listy, často pěstovaná v bytech... Celý referát
 
286. alofon
(lingvistika) poziční varianta fonému, hláska nebo odstín hlásky, který nemění význam slova... Celý referát
 
287. alogamie
(botanika) opylení květu pylem z jiného květu téže nebo jiné rostliny téhož druhu, cizosprašnost... Celý referát
 
288. alogenní, allogenní
(odborně) týkající se, pocházející ze stejného druhu (alogenní transplantát - přenos tkáně nebo orgánu mezi dvěma lidmi nebo mezi dvěma kmeny zvířat)... Celý referát
 
289. alogia
(ř. alfa priv., ř. logos nauka, slovo, řeč) alogie, neschopnost řeči (afázie)... Celý referát
 
290. alogický
nelogický... Celý referát
 
291. alogizmus, alogismus
nelogický soud, výrok odporující logice... Celý referát
 
292. alogodika
Teoretická i praktická nauka o řešeních (pravých i nepravých) úkorných situací... Celý referát
 
293. alograf
rukou psaná závěť... Celý referát
 
294. alograft
alograft (allograft) ? štěp pocházející z jiného jedince stejného živočišného druhu (od jiného člověka). Srov. alogenní transplantace, autograft, xenograft... Celý referát
 
295. aloha
(nářečí) indiánský pozdrav - užívaný především na Hawaii... Celý referát
 
296. aloi
(numismatika) obsah drahého kovu v minci, ryzost mince... Celý referát
 
297. alokace
(ekonomie) rozdělení výrobních faktorů mezi jednotlivé směry užití (výroby, oblasti)... Celý referát
 
298. alokátor
(odborně) přidělovač (např. finančních zdrojů, počítačové paměti), rozdělovač, přiřazovač, rozmíšťovač, správce... Celý referát
 
299. alokineze
porucha pohybového centra, nekoordinované pohyby... Celý referát
 
300. alokovat
(odborně) vyhradit, rezervovat dopředu nějakou část prostředků, která bude potřebná pro nějaký proces, projekt, nebo obecně účel... Celý referát
 
301. alokuce
veřejná slavnostní promluva, oslovení... Celý referát
 
302. alolalie
žvatlání, porucha řeči při vadné funkci řečových center v mozku... Celý referát
 
303. alometrie
nerovnoměrnost růstu, vývinu... Celý referát
 
304. alomorf
varianta téhož morfému... Celý referát
 
305. alomorfie
odlišné vlastnosti látek při různém prostorovém uspořádání a stejné chemické struktuře... Celý referát
 
306. alonym
krycí jméno autora díla, vypůjčené od jiného autora... Celý referát
 
307. alonž
připojená část listiny (allonge)... Celý referát
 
308. alopatie
(medicína) léčba pomocí léků vyvolávajících opačný účinek, než jaký vyvolává nemoc... Celý referát
 
309. alopatrie
výskyt dvou nebo více druhů živočichů zcela odděleně... Celý referát
 
310. alopecia areata
ložisková (ohraničená) pleš např. na hlavě, v obočí, ve vousech... Celý referát
 
311. alopecia barbae
ztráta obličejového ochlupení u mužů (zejména v oblasti brady)... Celý referát
 
312. alopecie
(medicína) vypadávání vlasů, holohlavost, pleš... Celý referát
 
313. aloplastika
nahrazení ztracené tkáně neživým umělým materiálem... Celý referát
 
314. aloplazie
vývojová odchylka, úchylka... Celý referát
 
315. alopolyploidie
polyploidie při rozdílných jednoduchých sadách chromosomů... Celý referát
 
316. alopsychóza
porucha vnímání vnějšího světa... Celý referát
 
317. alorytmie
porucha srdečního rytmu nástupem extrasystol... Celý referát
 
318. aloše
(brněnský hantec) výživné na dítě, alimenty... Celý referát
 
319. alostatický
(biologie) navozující stabilitu a homeostázu (rovnováhu) organismu prostřednictvím adaptační změny... Celý referát
 
320. alostáza
adaptační změna (úprava) stresové situace, aby byl dosažen adekvátně stabilizovaný stav organismu... Celý referát
 
321. alotopie
nenormální uložení orgánů (dystopie)... Celý referát
 
322. alotrie
(hovorově) zlobení, skopičiny, rozpustilé skotačení, neposlušnost, lumpárna, neposednost, nezbednost... Celý referát
 
323. alotriofagie
chorobný zvyk, vášeň pojídat nevhodné, nepoživatelné věci... Celý referát
 
324. alotriogeuzie
porucha chuti, neobvyklá chuť na nepoživatelné látky... Celý referát
 
325. alotriosmie
heterosmie, porucha čichového vnímání... Celý referát
 
326. alotrium
nezbednost... Celý referát
 
327. alotropie
vlastnost některých prvků vyskytovat se ve dvou i více strukturně odlišných modifikacích... Celý referát
 
328. alotropismus
mnohotvárnost... Celý referát
 
329. alozom
(biologie) nepárový pohlavní chromozom... Celý referát
 
330. alpa
vysokohorská pastvina... Celý referát
 
331. alpaka
(technika) bílá slitina mědi, niklu a zinku, pakfong, ve šperkařství nahrazuje stříbro... Celý referát
 
332. alpha privativum
první písmeno (a) v řeckých slovech složených popírá to, co následuje, značí tedy zápor... Celý referát
 
333. alphareceptor
(ř. alfa, l. recipere brát) a-receptor, receptor sympatického nervového systému zprostředkující vazokonstrikci a vzestup krevního tlaku... Celý referát
 
334. alpín
(zastarale) příslušník italské, francouzské nebo rakousko-uherské pěchoty v alpské oblasti... Celý referát
 
335. alpinista
(sport) vysokohorská horolezec... Celý referát
 
336. alpinizmus, alpinismus
forma vysokohorské turistiky, horolezectví... Celý referát
 
337. alpínka
skalnička... Celý referát
 
338. alpinum
(zahradnictví) umělá zahradní skalka osázená nízkými vysokohorskými rostlinami... Celý referát
 
339. alt
hluboký ženský nebo chlapecký hlas... Celý referát
 
340. altán
(architektura) menší zastřešená, zčásti otevřená stavba, besídka... Celý referát
 
341. altepetl
aztécký název pro opevněný městský stát... Celý referát
 
342. alter
jeden ze dvou, druhý... Celý referát
 
343. alter ego
druhé já, vnitřní přirozený rozpor osobnosti... Celý referát
 
344. altera pars
protistrana (diskuse, sporu), opačná strana... Celý referát
 
345. alterace
(odborně) změna, porucha, kolísání, poškození nemocí nebo prostředím (např. poškození až zánik buněk zánětem)... Celý referát
 
346. alterance
změna či proměna oproti dosavadnímu stavu, "zjinačení"... Celý referát
 
347. alterance osobnosti
(psychologie) proměna osobnosti oproti dosavadnímu stavu... Celý referát
 
348. alteranční degrese osobnosti
(psychologie) pokles úrovně v určité oblasti psychiky a osobnosti oproti dosavadnímu stavu... Celý referát
 
349. alternace
(odborně) střídání, obměna, např. hlásek, dvou herců v jedné roli, zastupování, suplování... Celý referát
 
350. alternát
člen delegace určený k případnému střídání jiného účastníka... Celý referát
 
351. alternativa
(odborně) možnost volby mezi dvěma i více možnostmi... Celý referát
 
352. alternative conception
alternativní pojetí... Celý referát
 
353. alternativní
založený na možnosti výběru, volby mezi několika eventualitami, jsoucí jednou z alternativ... Celý referát
 
354. alternativní komunikace
náhradní způsob či zástupná metoda komunikace (např. s neslyšícími) jako je makaton, piktogramy, gesta... Celý referát
 
355. alternativní rekomandace
náhradní, zástupné, jiné doporučení... Celý referát
 
356. alternátor
(elektrotechnika) synchronní generátor na výrobu střídavého proudu (měnící pohybovou energii na elektrickou)... Celý referát
 
357. alternující
(odborně) střídavý, kolísající... Celý referát
 
358. alternus
střídavý... Celý referát
 
359. altis
zasvěcený prostor, místo poskytující azyl... Celý referát
 
360. altista
zpěvák zpívající altem... Celý referát
 
361. altitudinalis
výškový, hloubkový... Celý referát
 
362. altitudo
(l. altus vysoký, hluboký) výška, hloubka... Celý referát
 
363. altocumulus
vysoká kupa,skupina bílých nebo šedých kupovitých oblaků... Celý referát
 
364. altofobie
(psychologie) chorobný strach z výšek... Celý referát
 
365. altostratus
vysoká sloha, souvislá šedivá nebo bílá vrstva oblaků... Celý referát
 
366. altovka
(hudba) altová křídlovka v ladění Es dur n. F dur... Celý referát
 
367. altriciální mláďata
(zoologie) také nidikolní (v souvislosti s ptáky), krmivá (neschopná se o sebe postarat, plně závislá na rodičovské péči)... Celý referát
 
368. altruismus
(psychologie) nesobecký způsob myšlení a cítění, láska k ostatním lidem... Celý referát
 
369. altruista
(psychologie) lidumil, člověk jednající pro dobro jiných lidí, nesobecký, orientovaný prosociálně, laskavý, vstřícný, nápomocný druhým, milosrdný... Celý referát
 
370. altruistické chování
... Celý referát
 
371. altruistický
(odborně) nezištný, lidumilný... Celý referát
 
372. altun
(numismatika) zlatá mince osmanských sultánů... Celý referát
 
373. altus
hluboký, vysoký... Celý referát
 
374. alula
(l. ala křídlo) křidélko... Celý referát
 
375. aluminiový
(odborně) hliníkový... Celý referát
 
376. aluminium
hliník... Celý referát
 
377. aluminosis
(pulmonum) ( aluminium hliník) aluminóza, zaprášení (plic) hliníkovým prachem... Celý referát
 
378. alumnát
školské zařízení vzniklé v reformaci, zakládané zvláště pro žáky bez prostředků... Celý referát
 
379. alumnus
(z latinského žák) chovanec alumnátu, seminarista... Celý referát
 
380. alura
(zastarale) (častěji v množném čísle alury) chování, způsoby, mrav, vzhled... Celý referát
 
381. alurgit
(mineralogie) červená odrůda muskovitu... Celý referát
 
382. aluvium
nejmladší oddělení čtvrtohor, období vzniku mladočtvrtohorních naplavenin,holocén... Celý referát
 
383. aluze
narážka... Celý referát
 
384. alveola
(fonetika) dásňový výstupek u horních zubů, na němž se tvoří hlásky... Celý referát
 
385. alveolabiální
týkající se zubního lůžka a rtu... Celý referát
 
386. alveolára
(fonet., lingv.) dásňová, alveolární souhláska (d, n, t)... Celý referát
 
387. alveolární
dásňový... Celý referát
 
388. alveolectomia
(medicína) (l. alveolus lůžko, sklípek plicní, ř. ektome vyříznutí) alveolektomie, chirurgické odstranění zubního lůžka... Celý referát
 
389. alveoli pulmonis
plicní sklípky, dýchací váčky... Celý referát
 
390. alveolingvální
týkající se zubního lůžka a jazyka... Celý referát
 
391. alveolitis
itidis, f. (l. alveolus lůžko, plicní sklípek) alveolitida, zánět zubního lůžka... Celý referát
 
392. alveolobronchiolitis
(medicína) (l. alveolus sklípek, ř. bronchos průduška) alveolobronchiolitida, zánět bronchiolů a plicních sklípků... Celý referát
 
393. alveolodentální
týkající se zubního lůžka a zubu... Celý referát
 
394. alveoloektázie
rozšíření plicních sklípků... Celý referát
 
395. alveololabiální
týkající se zubního lůžka a rtů... Celý referát
 
396. alveolopalatální
týkající se zubního lůžka a patra... Celý referát
 
397. alveolotomia
(medicína) (l. alveolus lůžko, ř. tome řez) alveolotomie, chirurgické protětí zubního lůžka, váčku... Celý referát
 
398. alveolus, alveol
dutinka, plicní sklípek... Celý referát
 
399. alveus
dutina, rýha... Celý referát
 
400. alvus
břicho... Celý referát
 
401. alweg
sedlová jednokolejnicová rychlodráha pohybující se po nadzemní pevné konstrukci... Celý referát
 
402. alychna
(fyzika) rovina zobrazující v kolorimetrickém prostoru místo barev o nulovém jasu... Celý referát
 
403. alymfocytóza
nepřítomnost nebo výrazné snížení počtu lymfocytů... Celý referát
 
404. alzheimerova choroba
... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info