Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AE" k dispozici 116 výsledků:

 
1. aechmophobia
echmofobie, strach před ostrými předměty... Celý referát
 
2. aedes
příbytek... Celý referát
 
3. aedoeomania
edeománie, chorobný, zvrácený směr pohlavního pudu... Celý referát
 
4. aeger
nemocný, churavý, nezdravý... Celý referát
 
5. aegis
(ř. aigis oční vada) zákal, jizva rohovky... Celý referát
 
6. aegre
(medicína) těžce, bolestně, sklíčeně... Celý referát
 
7. aegritudo
(l. aeger nemocný) nemoc, churavost, choroba... Celý referát
 
8. aegrotus
nemocný, chorý, nezdravý, trpící... Celý referát
 
9. aelurophobia
elurofobie, strach z kočky (např. při zkřížení cesty)... Celý referát
 
10. aeluropsis
eluropse, šikmé postavení oční štěrbiny... Celý referát
 
11. aeneus
bronzový, bronzově zbarvený... Celý referát
 
12. aeon
(odborně) dlouhé období dějin, éra, věk... Celý referát
 
13. aequa vox
stejné slovo... Celý referát
 
14. aequabilis
srovnatelný, stejnoměrný... Celý referát
 
15. aequabilitas
(l. aequare vyrovnat) vyrovnanost, stejnost... Celý referát
 
16. aequalis
rovný, vyrovnaný, stálý, stejný... Celý referát
 
17. aequaliter
rovnoměrně, stejně... Celý referát
 
18. aequatio
(l. aequare vyrovnat) vyrovnání, rovnováha... Celý referát
 
19. aequator
(l. aequare vyrovnat) rovník... Celý referát
 
20. aequatorialis
ekvatoriální, rovníkový... Celý referát
 
21. aequilocalis
ekvilokální, na stejném místě se nalézající... Celý referát
 
22. aequimolecularis
ekvimolekulární, stejnomolekulární (např. roztok)... Celý referát
 
23. aequitas
nestrannost, spravedlnost, rovnost, objektivita, slušnost, přiměřenost... Celý referát
 
24. aer
(doslovný překlad) vzduch... Celý referát
 
25. aerace
(odborně) větrání, provzdušňování, nucené vnášení vzduchu nebo kyslíku do prostoru kde není, nebo je ho málo... Celý referát
 
26. aeratio
f. (ř. aer-aeros vzduch) aerace, ventilace, provzdušnění, provětrávání... Celý referát
 
27. aerátor
provzdušňovač... Celý referát
 
28. aerémie
vzduch v krvi, tvoření vzduchových bublinek v krvi... Celý referát
 
29. aereus
vzdušný, vzduchový... Celý referát
 
30. aerial
akrobatický prvek arab (hvězda bez rukou)... Celý referát
 
31. aerius
vzdušný, vzduchový... Celý referát
 
32. aero
první část složených slov mající význam vzduch nebo letadlo... Celý referát
 
33. aerobaktérie
gramnegativní aerobní baktérie časté zvláště ve střevě (Enterobacter aerogenes)... Celý referát
 
34. aerobar
pružná, kmitací, aerobní tyč jako netradiční cvičební nářadí... Celý referát
 
35. aerobie, Aerobie
sportovní náčiní, létající plastový kroužek... Celý referát
 
36. aerobik
komplex intenzivních tělesných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu... Celý referát
 
37. aerobióza
schopnost života jen v přítomnosti vzduchu (kyslíku)... Celý referát
 
38. aerobní
vyžadující k životu kyslík... Celý referát
 
39. aerobní pohyb
při aerobním pohybu má organismus (včetně mozku) velmi dobrý přísun kyslíku, tento pohyb udržuje fyziologické napětí svalů a celkovou čilost zdravého člověka (např. chůze, běh, jízda na kole)... Celý referát
 
40. aerobus, airbus
(letectví) velkokapacitní dopravní letadlo... Celý referát
 
41. aerocele
(ř. aer-aeros vzduch, ř. kele kýla, výhřez) aerokéla (pneumatokéla), vzduchová cysta, dutina vyplněná plynem... Celý referát
 
42. aerocholie
proniknutí vzduchu do žlučových cest... Celý referát
 
43. aerocystografie
rentgenové znázornění močového měchýře s použitím negativního kontrastu po aplikaci vzduchu... Celý referát
 
44. aerodermektáze
vzduchová rozedma (emfyzém) kůže, resp. podkoží, podkožní enfyzém... Celý referát
 
45. aerodiafanometr
přístroj k měření průzračnosti vzduchu... Celý referát
 
46. aerodontalgia
(medicína) (ř. aer-aeros vzduch, ř. odus-odontos zub, ř. algos bolest) aerodontalgie, bolest zubů vzniklá při zvýšení nebo snížení atmosférického tlaku... Celý referát
 
47. aerodrom
letiště... Celý referát
 
48. aerodyn
(letectví) letadlo těžší než vzduch (letoun, vrtulník)... Celý referát
 
49. aerodynamický
(fyzika) týkající se aerodynamiky... Celý referát
 
50. aerodynamika
(fyzika) nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech (vzduchu)... Celý referát
 
51. aerodynemika
nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech... Celý referát
 
52. aeroembolie
(medicína) onemocnění z dekomprese... Celý referát
 
53. aerofagie
říhání, záchvaty excesivního říhání, nasávání (nikoliv polykání) vzduchu do jícnu a vypuzování vzduchu ústy ven... Celý referát
 
54. aerofiltr
(vodárenství) biologický filtr k čištění odpadních vod... Celý referát
 
55. aerofobie
(psychologie) letectví^chorobný strach z létání, z letadel a také z proudícího vzduchu (průvanu) a plynů... Celý referát
 
56. aerofon
(hudba) vzduchový či dechový hudební nástroj, kde zvuk vzniká chvěním sloupce vzduchu a průchodem speciálně tvarovanou trubicí získává svou barvu... Celý referát
 
57. aerofor
starší druh dýchacího přístroje pro potápěče... Celý referát
 
58. aerofotogrammetrie
(geografie) určování rozměrů fotografickými snímky provedenými z letadel na dvou různých místech... Celý referát
 
59. aerogastrie
přítomnost vzduchu v žaludku... Celý referát
 
60. aerogastrokolie
přítomnost vzduchu v žaludku a tlustém střevě... Celý referát
 
61. aerogel
syntetický porézní materiál pocházející z křemíkatého gelu, v němž je tekutá složka nahrazena plynem... Celý referát
 
62. aerogenní
tvořící vzduch, vzduchového původu... Celý referát
 
63. aerogram
(poštovnictví) listovní zásilka na zvláštním blanketu přednostně letecky dopravovaná (zejména do zámoří)... Celý referát
 
64. aerohydroterapie
léčení vzduchem a vodou... Celý referát
 
65. aerokolie
nahromadění plynu v tlustém střevě... Celý referát
 
66. aerokolpos
roztažení pochvy vzduchem... Celý referát
 
67. aerolit
(geologie) kamenný meteorit... Celý referát
 
68. aerologie
nauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře... Celý referát
 
69. aerománie
duševní porucha spojená s představou létání... Celý referát
 
70. aeromechanika
nauka zabývající se zákony mechaniky plynů, tj. vlastnostmi a pohyby plynů... Celý referát
 
71. aerometr
vzduchoměr, přístroj k měření složení vzduchu... Celý referát
 
72. aeronautika
letectví, vzduchoplavba... Celý referát
 
73. aeronomie
nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace... Celý referát
 
74. aerootitis
(medicína) (ř. aer-aeros vzduch, ř. us-otos ucho) aerootitida, zánět středoušní dutiny častý u letců při náhlé změně tlaku vzduchu... Celý referát
 
75. aeropatie
kesonová nemoc, vzduchová embolie při rychlém poklesu tlaku, pozorovaná u osob pracujících v potápěčských zvonech (kesonech) při rychlé dekompresi... Celý referát
 
76. aeroplán
letadlo, aero... Celý referát
 
77. aeropletyzmografie
zjišťování množství vdechovaného vzduchu... Celý referát
 
78. aeroskopie
drobnohledné zkoumání znečištění vzduchu... Celý referát
 
79. aerosol
(fyzika) disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu... Celý referát
 
80. aerostat
(letectví) letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)... Celý referát
 
81. aerostatika
součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil... Celý referát
 
82. aeroterapie
(medicína) léčení vzduchem... Celý referát
 
83. aerotermoterapie
léčení teplým vzduchem... Celý referát
 
84. aerotonometr
přístroj k měření tlaku vzduchu, plynu (v tělních tekutinách)... Celý referát
 
85. aerotorax
plyn v pohrudniční dutině... Celý referát
 
86. aerotriangulace
triangulace pomocí leteckých snímků... Celý referát
 
87. aerouretroskop
přístroj k optickému vyšetření vzduchem rozšířené močové trubice... Celý referát
 
88. aes grave
(latinsky doslova těžká měď) nejstarší římská mince z mědi, základní jednotkou byl as. Římané zavedli tento peníz r. 289 př.n.l., průměrnou hmotnost měl okolo 268 g.... Celý referát
 
89. aeskulap
lékař (nazv. podle ant. boha lékařství Aeskulapa, zobrazovaného s holí ovinutou hádkem, která je dodnes znakem lékařského povolání)... Celý referát
 
90. aesthesiodermia
esteziodermie, porucha citlivosti kůže... Celý referát
 
91. aesthesiogenes
esteziogenní, vzbuzující dojem... Celý referát
 
92. aesthesiometria
esteziometrie, měření (kožní) citlivosti... Celý referát
 
93. aesthetic education
estetická výchova a vzdělávání... Celý referát
 
94. aesthetic emotion
estetická emoce... Celý referát
 
95. aesthetic experience
estetická experience (prožitek, zkušenost)... Celý referát
 
96. aesthetic sensitivity
estetická senzitivita (citlivost, vnímavost)... Celý referát
 
97. aesthetics of consume
estetika spotřeby... Celý referát
 
98. aestivalis
e, aestivus, a, um letní... Celý referát
 
99. aestivoautumnalis
estivoautumnální, vyskytující se v létě a na podzim (např. malárie)... Celý referát
 
100. aestuarium
estuárium, parní lázeň, vyhřívárna... Celý referát
 
101. aestus
teplo, horko, vedro... Celý referát
 
102. aetas
věk, období, doba... Celý referát
 
103. aetas aurea
zlatý věk, zlatá doba lidstva... Celý referát
 
104. aetas provecta
(medicína) pokročilý věk... Celý referát
 
105. aeternitas
věčnost, nesmrtelnost, eternita... Celý referát
 
106. aeternus
věčný... Celý referát
 
107. aethanolum
(i, n.) spiritus vini etanol, etylalkohol... Celý referát
 
108. aether
(ř. aither-aitheros průzračný vzduch) vzduch... Celý referát
 
109. aethereus
éterový... Celý referát
 
110. aetherismus
éterismus, chronická otrava éterem... Celý referát
 
111. aetherius
éterový... Celý referát
 
112. aethylismus
etylismus, nadměrné požívání alkoholu... Celý referát
 
113. aethylmorphinum
hydrochloricum chlorid etylmorfinu, dionin, diolan, látka tlumící kašlací reflex (působí silněji než kodein)... Celý referát
 
114. aethylum
chloratum, aether chloratus etylchlorid, monochloretan... Celý referát
 
115. aetiologicus
etiologický, týkající se etiologie, původce nemoci... Celý referát
 
116. aevus
věk, životní běh, generace, epocha, éra... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info