Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Maturitní otázky Český jazyk - literatura

 
1. Zájem umělecké literatury o objevy vědy a technické vynálezy 4175 slov
8. maturitní otázka Zájem umělecké literatury o objevy vědy a technické vynálezy VĚDA A TECHNIKA Na konci 19. století a v průběhu století 20. začal být svět zahrnován vynálezy a objevy, tento tec... Celý referát
 
2. 1. Nejstarší česká literatura do doby husitské 1769 slov
Staroslověnské památky, vznik česky psané literatury, písemnictví za vlády Karla IV.,literatura doby husitské, Jan Hus, Vavřinec z Březové, Petr Chelčický,... Celý referát
 
3. 10. Ruchovci a Lumírovci 711 slov
Ruchovci, Lumírovci: Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer,... Celý referát
 
4. 11. Počátky realismu v české a světové literatuře 858 slov
Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Gustav Pfleger Moravský, Jakub Arbes, Karolína Světlá, Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová, Honoré de Balzac, Charles Dickens, Nikolaj Vasiljevič Gogol,... Celý referát
 
5. 12. Česká a světová historická próza 1544 slov
Karel Hynek Mácha, Josef Kajetán Tyl, Václav Beneš Třebízský, Alois Jirásek, Zikmund Winter, Vladislav Vančura, Miloš Václav Kratochvíl, Oldřich Daněk, Václav Kaplický, Bohumil Říha, Jarmila Loukotkov... Celý referát
 
6. 13. Česká a světová literatura kritického realismu 1391 slov
Alois Mrštík, Vilém Mrštík, Karel Václav Rais, Teréza Nováková, Josef Holeček, Jan Herben,... Celý referát
 
7. 14. Česká poezie a moderní proudy ve světovém básnictví na přelomu 19. a 20. století 2602 slov
Impresionismus, symbolismus, futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, poetismus, surealismus, Antonín Sova, Otokar Březina, Karel Hlaváček, Josef Svatopluk Machar, F.X.Šalda, Viktor Dyk, Frant... Celý referát
 
8. 15. Slovenská literatura a její vývoj 1523 slov
Jan Kolár, Ĺudovít Štúr, Samo Chalupka, Janko Král, Andrej Sládkovič, Ján Botto, Ján Kalinčiak, Pavol Orságh Hviezdoslav, Martin Kukučín, Svetozár Herban Vojanský...... Celý referát
 
9. 16. Meziválečná světovka 10918 slov
16. Světová literatura v meziválečném období - společenské problémy; ztráta optimismu; nové vědecké objevy a poznatky (A. Einstein, Z. Freud – psychologie postav, proniknutí do postav, do mo... Celý referát
 
10. 16. Obraz první světové války v naší a světové literatuře 1750 slov
Romain Rolland, Henri Barbusse, Erich Maria Remarque, Arnold Zweig, Heinrich Mann, Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Jaroslav Hašek, Jaromír John, Karel Konrád ..... Celý referát
 
11. 17. Meziválečná česká poezie 1893 slov
Jiří Wolker, Stanislav Kostka Neumann, Josef Hora, Jindřich Hořejší, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl, František Halas, Vilém Závada, Vladimír Holan, Jakub Deml, Jan Zahradníček ..... Celý referát
 
12. 18. Česká a světová próza sociálního zaměření v období mezi dvěma světovými válkami 1696 slov
Ivan Olbracht, Marie Majerová, Marie Pujmanová, Vladislav Vančura, Karel Nový, Richard Weiner, Jaroslav Havlíček, Václav Řezáč, Egon Hostovský,... Celý referát
 
13. 19. Žena jako spisovatelka a hrdinka literárního díla 1715 slov
Božena Němcová, Karolína Světlá, Eliška Krásnohorská, Gabriela Preissová, Teréza Nováková, Anna Marie Tilschová, Marie Majerová, Marie Pujmanová, Jarmila Glazarová, Helena Šmahelová, Eva Kantůrková,... Celý referát
 
14. 2. Vývoj české literatury od konce 14. století do počátku národního obrození 1723 slov
Literatura doby husitské, literatura renesanční a humanistická, latinský humanismus, národní obrození, sloventí humanisté v Čechách, doba pobělohorská, Jan Ámos Komenský, barokní literatura,... Celý referát
 
15. 21. Obraz boje proti fašismu a druhá světová válka v české a světové literatuře 2986 slov
Jiří Weil, Edvard Valenta, Jan Drda, Ladislav Fuks, Arnošt Lustig, Jan Otčenášek, Norbert Frýd, Karel Ptáčník, Jiří Marek, Josef Škvorecký, Bohumil Hrabal, Ota Pavel, Julius Fučík ...... Celý referát
 
16. 22. Česká a světová dramatická tvorba 20. století 2099 slov
George Bernard Shaw, Luigi Pirandello, Bertold Brecht, Frederico Garcia Lorca, Eugen O´Neil, Karel Čapek, František Langer, Osvobozené divadlo, drama po roce 1945 ...... Celý referát
 
17. 23. Česká poezie po roku 1945 2598 slov
Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl, Vilém Závada, František Hrubín, Vladimír Holan, Josef Kainar, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Miroslav Florian, Miroslav Holub, Jiří Kolář, Emil Ju... Celý referát
 
18. 24. Současná česká a světová próza 1761 slov
Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Pavel Kohout, Milan Kundera, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Zdeněk Pluhař, Bohumil Říha, Bohumil Hrabal, Vladimír Páral, Ota Pavel, Valja Stýblová, Karel Misař, Eva Kan... Celý referát
 
19. 4. Česká literatura národního obrození. Klasicismus a osvícenství 2281 slov
Moliére, Voltaire, Jean Jacgues Rousseu, Johan Wolfgang von Goethe, Fridrich Schiller, Josef Dobrovský, Václav Matěj Kramerius, Václav Thám, Prokop Šedivý, Václav Kliment Klicpera, Josef Jungmann, Fra... Celý referát
 
20. 5. Lidová slovesnost a její ohlasy v české literatuře 394 slov
Matěj Kopecký, František Ladislav Čelakovský, Karel Jaromír Erben ...Ústní lidová slovesnost vznikala dávno před vytvořením písemných památek. Tvůrcem byl lid, jedinec mluvil nejen za sebe, ale za cel... Celý referát
 
21. 6. Česká dramatická tvorba v 19. století 806 slov
Národní divadlo, Ladislav Stroupežnický, Alois Mrštík, Vilém Mrštík, Gabriela Preissová, Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, Josef Kajetán Tyl ...... Celý referát
 
22. 7. Romantismus v české a evropské literatuře 1165 slov
George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley, Walter Scott, Viktor Hugo, Stendhal, Alexandr Sergejevič Puškin, Michail Jurievič Lermontov, Karel Hynek Mácha, Karel Sabina, Josef Václav Frič ...... Celý referát
 
23. 8. Satira a humor v české literatuře 1020 slov
Karel Havlíček Borovský, Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl, Jan Neruda, Svatopluk Čech, Ladislav Stroupežnický, Josef Svatopluk Machar, Viktor Dyk, Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Vladislav Va... Celý referát
 
24. 9. Próza a poezie Májovců 752 slov
Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Rudolf Mayer, Václav Šolc, Adolf Heyduk, Karolína Světlá, Gustav Pfleger Moravský, Jakub Arbes,... Celý referát
 
25. Antika - Řecko 3530 slov
Antika Řecko Politický a kulturní vývoj v Řecku na přelomu 5. a 6. Století př. n. l. vedl k rozmachu během klasického období, které se vyznačovalo dokonalostí filozofických, politických a kul... Celý referát
 
26. Antika - Řím 3356 slov
Antika Řím Řím vznikl v době vzestupu moci sousedních Etrusků. Název Roma je snad podle etruského rodu Ruma. V roce 509 př. n. l., kdy byla zřízena římská republika, byli Etruskové vyhnáni. ... Celý referát
 
27. Avantgardní směry 831 slov
AVANTGARDNÍ SMĚRY Asociace = představa na základě původní představy, vyvozování nových myšlenek ze starých Volný verš = verš bez běžné stavby Pásmo = volné plynutí myšlenek mezi verši, naruše... Celý referát
 
28. Buřiči 753 slov
Generace buřičů - navazuje na generaci 90. let 19. stol. (Českou modernu) - společný bohémský život. - Téměř všichni se stali členy anarchistické skupiny soustředěné kolem časopisu S. K. Neumanna N... Celý referát
 
29. Česká literatura po roce 1989 186 slov
ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1989 Uvolnění, rozrůznění témat Michal Viewegh 1962 – o Spisovatel, publicista, krátce učitel o Mladá fronta, redaktor nakladatelství Český spisovatel o Níz... Celý referát
 
30. Česká literatura v 60. a 70. letech 19. století (Májovci,Ruchovci, Lumírovci) 9417 slov
Česká literatura v 50. – 70. Léta 19. století – 50. léta: Bachův absolutismus potlačil výsledky revolučního roku 1848 - dopad na kulturní život, málo česky psané literatury, zaniká v... Celý referát
 
31. Česká moderna 793 slov
ČESKÁ MODERNA 90.léta 18.století – 1914 (začátek 1.světové války) Vidí pokrok a rozmach vědy, bojí se budoucnosti, válka je na spadnutí Pocit skepse, vyjádření apatie Prolínání smyslov... Celý referát
 
32. Česká poezie 1.poloviny 20.století 1175 slov
ČESKÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ Témata 1. světová válka o Viktor Dyk o Fráňa Šrámek Proletářské umění o Vliv socialismu o Život dělníků, chudoba, sociální problémy, opěvování dělníků... Celý referát
 
33. Česká poválečná poezie 1546 slov
ČESKÁ POVÁLEČNÁ POESIE Témata 1945 = 2. světová válka o Utrpení, boje, holocaust, záchrana, osud o Varování, vlastenecké motivy o Oslava vítězství  poezie reaguje pružněji 1945 &#8... Celý referát
 
34. Česká próza a drama v meziválečném období 1555 slov
ČESKÁ PRÓZA A DRAMA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ Svobodná, vlivy z ciziny, volnost témat, velká možnost publikace Ovlivnění avantgardou, existencialismem, expresionismem, levicovým hnutím Důraz na n... Celý referát
 
35. Česká próza po roce 1945 1886 slov
ČESKÁ PRÓZA PO ROCE 1945 Ovlivnění 1945 = konec 2. světové války 1948 = komunistický převrat 50. léta = politické procesy 60. léta – 1968 = Pražské jaro 1977 = Charta 77 1977 ... Celý referát
 
36. České drama po roce 1945 818 slov
České drama po roce 1945 Témata Po celou dobu = ve velkých divadlech klasické hry 1945 – 1948 = po válce o Obnovená divadla  E.F.Buriana D 46 přejmenováno na Armádní umělecké... Celý referát
 
37. Český humanismus 402 slov
5. ČESKÝ HUMANISMUS (70. léta 15. stol. – 20. léta 17. stol.) Znaky: - literatura naukového typu, rozkvět humanistické vzdělanosti - pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi - rozkvět spi... Celý referát
 
38. Drama dvacátého století 1759 slov
Drama dvacátého století Na počátku 20. let se pražská divadla otřásala detonacemi smíchu. Svět prošel krutou válečnou vichřicí, zažil první socialistickou revoluci a zároveň se jí i bránil. Lidé vš... Celý referát
 
39. Generace buřičů, divadlo na přelomu 19./20.století 798 slov
GENERACE BUŘIČŮ Poprvé před válkou Ovlivněni technickým pokrokem, moderním a rychlým životem (vidí i klady) Ovlivněni myšlenkovými a politickými směry  dělnické hnutí, rovnost lidí o... Celý referát
 
40. Kritický realismus v českých zemích 1443 slov
Kritický realismus v českých zemích - historická próza - próza s venkovskou tématikou 1. venkovská próza Karel Václav RAIS - Raisovi knihy ... Celý referát
 
41. Literární památky starověku 2533 slov
1. LITERÁRNÍ PAMÁTKY STAROVĚKU 3300 př. n. l. – 476 n. l. (vznik písma – pád Západořímské říše) - se vznikem prvních civilizací vzniká i písmo, a to nezávisle na přinejmenším 4 místech... Celý referát
 
42. Literární struktura, básnické prostředky, znaky poezie a členění verše 710 slov
Literatura odvozeno od slova litera (písmeno, písmo, znak) dělí se na: písemnictví (psané památky) ústní lidová slovesnost (ÚLS) má funkci: poznávací (vzdě... Celý referát
 
43. Literární útvary 1705 slov
Literární útvary 1. Epika – má děj, časové a příčinné souvislosti; píše se prózou nebo formou poezie 2. Lyrika - je založena na pocitech, náladách a dojmech; nemá děj - milostná, přír... Celý referát
 
44. Literatura 1.světové války 527 slov
LITERATURA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 – 1918 = celosvětový konflikt Atentát na následníka trůnu Ferdinanda d’Este a jeho ženu Žofii Chotkovou v Sarajevu Trojdohoda x Trojspolek &#6... Celý referát
 
45. Literatura 19./20.století 561 slov
LITERATURA 19./20.STOLETÍ Válečné konflikty, blížící se 1.světová válka Rozvoj průmyslu, lékařství, nové objevy = kino, telefon, dynamit Reakce na změny o obava z dalšího vývoje, nejistota ... Celý referát
 
46. Literatura doby husitské 788 slov
3. LITERATURA DOBY HUSITSKÉ - konec 14. a 15. stol. - na trůn nastupuje Václav IV. → ekonomické a politické problémy - církev upevňuje svoji moc → odpor lidových vrstev → zaklád... Celý referát
 
47. Literatura druhé poloviny 14. století 5101 slov
Literatura druhé poloviny 14. století Slovesná tvorba doby Karla IV. je proto neobyčejně členitá, vedle převažujících veršovaných útvarů se objevují díla prozaická, vedle duchovní lyriky se prosa... Celý referát
 
48. Májovci 1335 slov
Generace Májovců • 1848 pod absolutistickou vládou Františka Josefa I. • Alexandr Bach zavedl přísnou cenzuru, byla potlačena svobodná publicistika a svoboda projevu. • Omezilo ... Celý referát
 
49. Mimoevropská literatura 1078 slov
Starověká mimoevropská literatura • 3 tis. Let před naším letopočtem (vynález písma) - až 5 století našeho letopočtu (rozpad západořímské říše) • Mimoevropská literatura – Mezop... Celý referát
 
50. Mnohotvárnost české meziválečné prózy 7166 slov
14. Mnohotvárnost české meziválečné prózy • velmi rozmanitá tvorba – mnoho autorů; hodně z nich bylo velice kvalitní • mohou se soustředit na uměleckou stránku tvorby, nemusí řeš... Celý referát
 
51. Nové umělecé směry od počátku 20. století 4863 slov
9. maturitní otázka nové umělecké směry od počátku 20. století HISTORICKÁ SITUACE 19/20. stol. - už na konci 19. století se v literatuře objevují drobné umělecké směry - dosavadní rozvo... Celý referát
 
52. Poezie 1. pol. 20. století, hledání nových uměleckých forem 5025 slov
13. Poezie 1. pol. 20. století, hledání nových uměleckých forem Literární avantgarda – „PŘEDVOJ“ - vznik nových lit. směrů (vznik před, v průběhu, po válce) - předvoj, který ... Celý referát
 
53. Realismus v české literatuře 744 slov
REALISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský = první náznaky realismu Karolína Světlá, jan Neruda Snaha o popis zkušenosti x nekritizuje Vyvrcholení sporů o rukopis... Celý referát
 
54. Renesance a Humanismus 6490 slov
Renesance a Humanismus Tyto směry vytvořily Evropě zcela jiné prostředí, na antické památky se přestává hledět s despektem, ale naopak jsou velmi obdivovány Objevuje se knihtisk, který umožnil... Celý referát
 
55. Renesance v Evropě 1782 slov
4. RENESANCE V EVROPĚ - vznik Itálie - už na přelomu 13. a 14. st. - Milán, Janov, Benátky, Florencie - Evropa - konec 14. - 17. st. - Renesance o umělecký směr o z franc. La renaissance ( = zn... Celý referát
 
56. Ruchovci a lumírovci 934 slov
RUCHOVCI A LUMÍROVCI Přichází po májovcích Časopis Květy, časopis Osvěta, časopis Lumír, almanach Ruch Ruchovci o Almanach Ruch – 1868 o České problémy, české dějiny, důraz na češství... Celý referát
 
57. Samizdatová a exilová literatura 4375 slov
24. Autoři exilové a samizdatové literatury - hlavním znakem byla skutečnost, že se tato literatura objevuje po okupaci v roce 1968 => jde o 70. a 80. léta - náměty: psychologické (zaměřena na od... Celý referát
 
58. Starověk 1452 slov
Starověk (4. Tisíciletí př. n. l. – 6/7 století) Označuje historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě a v oblasti Středomoří Čína Vzniká obrázkové písm... Celý referát
 
59. Starší česká literatura do doby Karlovy 2363 slov
2. STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA DO DOBY KARLOVY (NEJSTARŠÍ ČESKÁ LITERATURA) 1. Písemnictví staroslověnské (9.st.) - 1.útvar - Velkomoravská říše 8.- 9. st. - období staroslověnské vzdělanosti - vzni... Celý referát
 
60. Středověk 4492 slov
Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492 Evropa se stává namísto Středomoří těžištěm veškerého politického, ekonomického ... Celý referát
 
61. Světová literatura po roce 1945 3357 slov
SVĚTOVÁ LITERATURA PO ROCE 1945 Ovlivnění o 2. světová válka = holocaust, bojiště, i humorné pojetí o Studená válka = východ x západ o Hrozba další války, jaderné zbrojení, špionáž o Rozvoj tec... Celý referát
 
62. Světová próza a drama 1.poloviny 20.století 1524 slov
SVĚTOVÁ PRÓZA A DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ Válečné konflikty Fašismus, nacismus, nebezpečí Ruská revoluce = 1917 Španělská občanská válka Hospodářská krize, avantgardní směry PRÓZ... Celý referát
 
63. Světová válka v české literatuře 893 slov
OBRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY - otřesné zážitky z fronty, válka pojímaná jako nesmyslné vraždění (F. Šrámek – Žasnoucí voják, R. Weiner - Lítice, J. John, J. Hašek, K. Konrád - Rozchod). JAROMÍR ... Celý referát
 
64. Vývoj české poezie 2. poloviny 19. století 4606 slov
generace májovců - Bachův absolutismus – byla velká cenzura (utkal se s ním Borovský) - v této době ale i přesto vycházela některá díla, která mohla pomoci vývoji českého jazyka (např... Celý referát
 
65. Vyznamné osobnosti a dila českého dramatu 1564 slov
Vyznamné osobnosti a dila českého dramatu Divadlo vzniklo v Řecku - oslava boha Dionýse, které se hrály o velkých svátcích a byly zasvěceny bohu Dionýsovi. Nejprve se se hrály pod Athénskou Akrop... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info