Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Světová literatura po roce 1945

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > Světová literatura po roce 1945
 
Titulek: Světová literatura po roce 1945
Datum vložení: 1.11.2013

 

squareVClanku:
id='square-ir'
SVĚTOVÁ LITERATURA PO ROCE 1945
 Ovlivnění
o 2. světová válka = holocaust, bojiště, i humorné pojetí
o Studená válka = východ x západ
o Hrozba další války, jaderné zbrojení, špionáž
o Rozvoj techniky, poznávání vesmíru
o Rasové nepokoje, drogy, rychlé životní tempo
o Války ve světě = Korejská válka, Vietnamská válka
Témata
 Odraz 2. světové války
o Holocaust, bojiště x i humorný popis
o Deník Anne Frankové
 14tiletá židovská, 2 roky s es rodinou schovávala
o W. Styron = Sophiina volba
 Holocaust
o M.Mailer = Nazí a mrtví
 Válka v Koreji
o J.Heller = Hlava XXII.
o P.Ryan= Jak jsem vyhrál válku
 Humorný pohled
o J.Clavell = Král krysa
 Zajatecký tábor
o M.Šolochov = Osud člověka
 Angažovaná próza
o Popis nedostatků ve společnosti
o Existencialismus  Francie
 J.P.Sartre = Zeď
 A.Camus = Cizinec
o Neorealismus  Itálie
 A.Moravia = Horalka
 Kritici doby
o Američtí beatnici
 Snaha šokovat, kritika
 „ubití“ životem
 J.Kerouac = Na cestě
 K.Kesey = Vyhoďte ho z kola ven
 Zfilmováno = Přelet nad kukaččím hnízdem
 A.Grisberg = Kvílení
o Angličtí rozhněvaní muži
 Kritika x daleko uhlazenější než v USA
 K.Amis = Šťastný Jim
o Experiment
 Absurdní drama
 S.Beckett = Čekání na Godota
 E.Ionesco = Plešatá zpěvačka
 Nový román
 Francie = 50/60.léta  antiromán
 A.Robbe-Gillet = Žárlivost
 C.Simon
o Magický realismus
 Literatura Latinské Ameriky
 Prolínání reality a mýtů, magika
 G.García Márguez = Sto roků samoty
 M.Bulgakov = Mistr a Markétka
 Č.Ajtmatov = Stanice Bouřná
o Vědeckofantastická literatura
 Fantazy
 Vymyšlený svět, kouzla, magie
 J.R.R.Tolkien
 T.Pratchett
 Sci-fi
 Podoba světa v budoucnosti, pokročilé technologie
 R.Bradbury
 A.C.Clarke
 G.Orwell
o Postmoderna = Postmodernismus
 Více možností chápání děl = esejistické a filozofické pasáže
 Více dějových i časových linií
 M.Kundera
 U.Eco = Jméno růže
 V.Nabokov = Lolita
o Německá skupina 47
 Snaha vyrovnat se s válkou, s nacistickou minulostí
 Západoněmečtí tvůrci
 G.Grass
 H.Böll
o Populární/komerční literatura
 Detektivní, milostné, společenské romány
 Různá úroveň
 M.Viewegh
 D.Brown = Šifra mistra Leonarda
 D.Francis
1.) Odraz 2. světové války
 William Styron 1925 – 2006
o Americký prozaik
o Jižanská próza
o Přímý účastník válka, redaktor
o Ulehni v temnotách
o Doznání Nata Turnera
 Román o černošském rebelovi a osobní vzpouře
o Viditelná temnota
 Autobiografie, deprese
o Sophiina volba
 Sophie = polka, během života se musí několikrát obtížně rozhodovat
 Nathan = závislý na drogách, schizofrenik, žije se Sophií (bouřlivý vztah)
 Stingo = vypravěč, nechápe jejich vztah, poslouchá Sophiiny vzpomínky
 S. volby = účast/neúčast v odboji, volba mezi vlastními dětmi, sebevražda
 Přeskakování mezi liniemi, v čase
 Témata: 2. světová válka, holocaust, americká společnost
 Imre Kertész 1929 –
o Maďar, žid, prošel koncentračními tábory
o Nobelova cena
o Témata: pronásledování židů během holocaustu, neschopnost vyrovnat se s minulostí
o Kaddiš za nenarozené dítě
o Fiasko
o Likvidace
o Člověk bez osudu
 Román, autobiografické dílo; zfilmováno
 György Köves = 15 let  zkreslený pohled na svět kolem, žid
 Bandi Citrom
 G.je odvezen do Osvětimi a následně dalších táborů, potkává B.
 po válce zjišťuje, že přišel o kus sebe sama, že ztratil vlastní identitu
 James Clavell 1824 – 1994
o Australan britské národnosti
o Romanopisec, scénárista, režisér, filmový producent
o Aktivní účastník války = zajatecký tábor, vězení Čangi
o Film = Moucha, Watusi, Velký útěk
o Romány
 Šógun
 Smršť
 Tchaj-pan
 Král krysa
 Král = americký desátník, jediný si umí opatřit skoro cokoli
 nikdo ho nemá rád, ale všichni ho potřebují
 Petr Marlowe = možná alter ego autora; čestný muž, jediný opravdový přítel krále
 K. + P. chovají krysy, před koncem války vypuká neklid, povstání proti K.
 K. je zoufalý = smysl života měl ve své pozici = v civilu bude zas nikdo
 Patrick Ryan 1916 – 1989
o Brit irského původu, spisovatel, žurnalista
o Jak jsem vyhrál válku
 Román s humorným pohledem na válku
 Ernest Goodbody = nesnesitelný, puntičkář
 E. je neustále povyšován, jen aby se všichni zbavili, jako důstojník s dostane až na frontu  zachycení celé války až do vítězství
 Jednoduchý jazyk, hovorové výrazy; absurdní situace
 Anne Franková 1929 – 1945
o Deník 14tileté židovské dívky vydán posmrtně po válce jejím otcem
o Rodinů židů se 2 roky skrývala v zadním traktu jedné amsterodamské budovy
o Válku přežil jen otec
o Anne chtěla být spisovatelkou, deník během války částečně sama upravovala s myšlenkou na pozdější vydání
o Deník Anne Frankové
 Josef Heller 1923 – 1999
o Američan, spisovatel, profesor literatury
o Přímý účastník 2. světové války
o Gold za všechny peníze
o Něco se stalo
o Hlava XXII
 Bez zjevné dějové linie, každá kapitola blíže přibližuje 1 postavu
 Kapitán Yossarian = snaží se dostat z války
 Plukovník Cathcast = nadřízený Y.
 Mudr. Daneeka = psychiatr, lékař
 Y. Se snaží dostat domů, jenže C. neustále navyšuje povinný počet odlétaných hodin  Y.se snaží letům vyhýbat
 Letci smějí být vyřazeni a posláni domů, pokud jsou blázni a za blázny se sami prohlásí  blázen o sobě nikdy neřekne, že je blázen = zákon hlava XXII
 absurdita armády
 Y. smí odejít, musí armádu chválit, nakonec prchá do Evropy, snem je Švédsko

 Pracovní tábory v SSSR
 Alexandr Solženicyn 1918 – 2008
o Ruský spisovatel, publicista, politický činitel
o Vyhnanství v Kazachstánu, vyloučen ze Svazu spisovatelů
o Nobelova cena, Templetonova cena
o Vyhoštěn; po revoluci rehabilitován  návrat do Ruska, řádný člen ruské akademie věd
o V kruhu prvním
o Souostroví GULAG I-III
o Jeden den Ivana Děnisoviče
 50. léta 20.stolet, koncentrační tábory na Sibiři
 Krátká novela; zachycení jednoho dne
 Ivan Děnisovič Šuchov
 Ťurin = vedoucí party
 Myšlenka komunismus = vězni sdruženi do party, hodnoceni jako celek
 Prostý jazyk, slangové výrazy a vulgarismy
 Literární skupina 47
 Skupina západoněmeckých spisovatelů snažících se o vyrovnání se s nacistickou minulostí
 Günter Grass 1927 –
o Člen Hitlerjugend, jednotek SS, zajat za války Američany x považován za autoritu
 o jeho minulosti nikdo nevěděl
o Gdaňská trilogie
 Plechový bubínek
 Oskar = syn A, zobrazuje svévolnost a vzdor doby
 Matzerath = „otec“ Oskara
 Jan = nevlastní bratr Anežky
 Anežka = matka O., žena M., miluje J.
 Oskar se rozhodne přestat růst a skočí ze schodů….
 Kočko a myš
 Psí roky
o Žabí lamento
o Při loupání cibule
 Autobiografické, přiznání se k nacistické minulosti (vyšlo dlouho po válce)
 Heinrich Böll 1917 – 1985
o Překladatel, esejista, spisovatel
o Nobelova cena
o Katolická výchova, aktivní účastník války
o Témata: válka, poválečný vývoj Německa
o Kdes byl, Adame?
 Román; reakce na 2. světovou válku
o Biliár o půl desáté
 Román zachycující poválečný vývoj Německa na osudu jedné rodiny
o Ztracená čest Kateřiny Blumové
 Novela poukazující na moc, kterou má tisk nad našimi životy = očerňování 
2.) Angažovaná próza
 Existencialismus
 Smysl života, odcizení od společnosti
 hlavní hrdina se cítí být mimo společnost
 Francie
 Jean – Paul Sartre 1905 – 1980
o Prozaik, dramatik, esejista, filozof
o Levicově zaměřený
o Nobelova cena = z politický důvodů ji nepřijal
o Zeď
 Soubor absurdních povídek
 Zeď = psychická či fyzická bariéra oddělující hlavního hrdinu od zbytku společnosti
 povídky: Zeď, Místnost, Herostratos, Intimita, Mládí vůdce
o S vyloučením veřejnosti
 Absurdní divadelní hra
o Nevolnost/hnus
 Román
 Albert Camus 1913 – 1960
o Spisovatel, filozof
o Levicově orientovaný, kritika francouzského kolonialismu
o Nobelova cena
o Cizinec
 Román
 Meursault je vůči společnosti necitelný, neoplakává vlastní matku, jak společnost čeká
 Z neznámého důvodu spáchá vraždu, neprojevuje lítost, chce už mít vše za sebou
 nakonec souzen za necitelnost než za vraždu
 Neorealismus
 Detailní zachycení pravdy, detailní popis postav a prostředí
 Odraz v literatuře a kinematografii
 Itálie
 Alberto Moravia 1907 – 1990
o Kritika společnosti (přetvářka) a nacismu (zakázán Mussolinim)
o Obdiv vitalitě, živosti, živočišnosti  hrdinové jsou skutečně živé bytosti
o Horalka
 Román popisující konec války; zfilmováno
 Cesira a její dcera Rosetta odejdou na venkov za bezpečím, při cestě zpátky jsou znásilněny vojáky  Rosetta upadá do letargie
 probudí ji až smrt blízkého přítele rodiny
 Surový popis, z pohledu Cesiry = vulgární, hovorový jazyk

3.) Kritika společnosti, snaha šokovat a odlišit se
 Beatníci
 „Bít“ = zbitý, poraženi; rytmus, pulz „beatus“ = blažený  buddhistické osvícení
 Zasaženi válkami, vývojem společnosti
 Vliv jazzu jako rytmu života
 Jako jediný našli osvícenou skutečnost
 Šokují = neusadili se, neměli děti  nebo opustili; toulají se, drogová závislost, alkoholici
 Odmítají se zařadit do společnosti, pobuřující díla = vulgarita
 Allen Ginsberg 1926 – 1997
o Básník
o Kvílení
 Sbírka básní, zakázáno pro obscénnost
 Pocit marnosti, kontrasty ve společnosti, psychická choroba matky, drogy
 Laurence Ferlinghetti
 Jack Kerouac 1922 – 1969
o Spisovatel, toulavý život, nezaměstnaný, závislý na drogách
o Na cestě
 Román, stěžejní dílo této generace, autobiografické rysy
 Metoda spontánního psaní = bez interpunkce, volné myšlenky, na rolích papíru
 Sal Paradise = mladý člověk, nepracuje, potuluje, hledá samotu
 Dean Moriarty = stejný způsob života, kamarádi
 celkem 5 knih; „Bible“ beatníků
 Ken E.Kesey 1935 – 2001
o Vyhoďte ho z kola ven
 Zfilmováno pod názvem přelet nad kukaččím hnízdem
 Čerpá z vlastních zážitků = drogová závislost, pacient i pracovník psychiatrie
 Náčelník Bromden
 Randle Mc Murphy
 Sestra Ratchedová
 Motivy: autobiografie, každý má právo na svobodu, postavení postižených ve společnosti
 Angličtí rozhněvaní muži
 Kritika, snaha šokovat x ale ne vulgaritou a vlastním způsobem života
 kritika měšťanské společnosti, univerzitní půdy (sami spořádaný život, zaměstnaní…)
 Kingsley Amis 1922 – 1995
o Spisovatel, básník, novinář, kritik, univerzitní profesor
o Univerzitní román
 Román odehrávající se na univerzitní půdě
 Kritika zkostnatělých názorů
o Šťastný Jim
 50. léta, malé univerzitní město
 Jim Dixon
 Welch
4.) Experiment
 Absurdní divadlo
 Vyprázdněné dialogy, ustálený klišé
 Samuel Beckett 1906 – 1989
o Ir působící ve Francii
o Dramatik, prozaik, básník, esejista
o Literatura neslova
o Nobelova cena
o Konec hry
o Poslední páska
o Čekání na Godota
 Vladimír
 Estragon
 Pozzo
 Lucky
 Čekání na příchod někoho, kdo nepřijde
 nemáme čekat, až něco či někdo přijde a změní nám život = máme se snažit sami
 absurdita: totožné otázky, neustálé čekání, vztah a debata P. a L.
 Eugene Ionesco 1912 – 1994
o Francouzský básník, dramatik a překladatel německého původu
o Otevřeně vystupoval proti okupaci ČSR vojsky varšavské smlouvy
o Plešatá zpěvačka
 Jednoaktovka, komunikace = schopnost/neschopnost
 Manželé Smithovi
 Manželé Martinovi
 Absurdní
 Edward Albee 1928 –
o Dramatik, Američan
o Kdo se bojí Virginie Woolfové?
 Tvrdí, že je realistická
 Psychologický příběh o vztazích a nepochopení
 Marta + Jiří
 Nick + Drahunka
 Odkazy na světové autory
 Negativní vize = mladší pár bude později vypadat stejně jako pár starší
 Tennessee Williams 1911 – 1983
o Americký dramatik
o Psychologické divadelní hry, depresivní
o Kočka na rozpálení plechové střeše
 Drama manželského páru  vzájemné ubližování si
o Tramvaj do stanice Touha
 Psychologická hra

 Nový román
 Experiment v próze, snaha o objektivitu, detailní popis, každá část se několikrát opakuje
 Snaha o zachycení jedné skutečnosti z více úhlů pohledu, očima více postav
 nevíme kde je pravda = téma k zamyšlení
 O hlavních hrdinech nevíme v podstatě nic, více vypravěčů (stejná věc – různé názory)
 Francie
 Alain Robbe-Grillet
o Spisovatel
o Žárlivost
 Popis všech zbytečných věcí, nevíme nic, čeho bychom se mohli chytit
 Claude Simon
5.) Magický realismus
 Prolínání realismu (realistický popis) a magična (Biblické motivy, legendy, magie)
 Gabriel García Márquez 1928 –
o Prozaik, novinář, scénárista
o Nobelova cena
o Sto roků samoty
 Rozsáhlý román; rodinná sága + historie Jižní Ameriky
 Buendíové: José Arcadio, Aurelianus, Úrsula, Remedios
 jména se opakují během generací, nesou typické vlastnosti
 Děj složen z epizodních příběhů, pocit osamocení, vyprázdněné vztahy
 Magično: postavy mají dar jasnozřivosti, prší kvítka, dožívají se věku 120let, dítě s prasečím ocáskem
o Kronika ohlášené smrti
 Novela zachycující jeden den, vyprávěna retrospektivně jedním z účastníků
 Santiago Nasar
 Pablo a Pedro Vicariové
 Bodyard San Roman
 Vicariové mstí ztracenou čest své sestry vraždou údajného viníka, Santiaga
 absurdita: všichni vědí, že S. hrozí smrt, myslí si, že to ví = nikdo mu nic neřekne
o Láska za časů cholery
 Milostný román, neobvyklý vztah dvou lidí
 Florentino Ariza
 Fermina Dazová
 Doktor Urbino
 Důraz na popis společnosti, manželství, milostných vztahů
 Čingiz Ajtmatov 1928 – 2008
o Píše Kyrgyzky, rusky
o Příroda, folklórní tradice, psychologicko-filozofická díla s nereálnými motivy
o Romány, povídky
o Stanice Bouřná
 Román
6.) Vědeckofantastická literatura
 Sci-fi
 Science fiction
 Popis světa v budoucnosti, pokročilých technologií
 Často snaha varovat před přehnaným pokrokem, reakce na nějaké aktuální téma formou náznaku
 Georgie Orwell 1903 – 1950
o Novinář, spisovatel (romány, eseje), pracovník BBC, zamřel na TBC
o Kritika nehumánních totalitních dějin, sociální témata, v ČSR zakázán
o Tvoře pod pseudonymem  pravé jméno: Eric Arthur Blair
o Farma zvířat
 Alegorický, satirizující román kritizující totalitní politiku formou bajky
 Pravděpodobně kritika Stalinistického Ruska
 Prasata =komunisté (Major, Napoleon, Kuliš, Pištík = Lenin, Stalin, Trocký, propaganda)
 Psi = tajná služba; koně = pracující lid; ovce = tupý dav lidí, krkavec, osel Benjamín
 „Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.“
 Všechna zvířata jsou prasaty utlačována více, než je dříve utlačovali lidé
 Lidé vždy zapomínají na to, co bylo a soustředí se jen na to, co je
o 1984
 Antiutopistický román = dohnání nějaké ideologie do krajnosti
 Winston Smith
 Julie
 O’Brien
 Valorizace = celkové vymazání nepohodlných lidí režimem = z minulosti, budoucnosti
 Newspeak = nový jazyk natolik jednoduchý, aby se nedal vyjádřit vlastní názor
 Doublething = dvojité myšlení; schopnost věřit dvěma protichůdným věcem
 Ray Bradbury 1920 –
o Američan
o Sci-fi, antiutopostické romány a povídky, psychologická próza, detektivní příběhy
o Marťanská kronika
 Cyklus sci-fi povídek o fiktivní kolonizaci Marsu
 Přímo na sebe nenavazují; rámcovým tématem je Mars
 Příběhy o objevitelských výpravách na Mars
 Nejdříve řada neúspěchů
 Příběhy o osidlování Marsu
 Snaha o koexistenci s Marťany ; Marťané nakonec vymírají na lidskou infekci
 Příběhy o návratu na Zem
 Na Zemi zuří válka, lidé se vracejí zpět pomoci
 Varování před přehnanou vírou v pokrok, před nevyzpytatelným rozmachem techniky
 Popis a kritika americké společnosti
o 451 stupňů Fahrenheita
 Sci-fi /antiutopistický román zasazený do budoucnosti
 Guy Montag = „požárník“
 Mildred = žena G., velmi poživačný život
 Clarisa = odlišná, nežije poživačně
 Velitel Beatty, profesor Faber
 V dané společnosti je zločinem vlastnit knihu  nastal velký technický pokrok a lidé se chtěli jen bavit  dnes už je vědění diktaturou zakázané
 Končí nadějí = město zničeno rychlou válkou, ale tuláci znající knihy zpaměti přežijí
 A.C.Clarke
 S.Lem
 Fantasy
 Vymyšlený svět, kouzla, magie…
 John Ronald Renel Tolkien 1892 – 1973
o Přímý účastník 2. světové války, narozen v JAR, profesor na Oxfordu
o Řád Britského impéria
o Hrdinské eposy = fantasy, kde je kladen důraz na příběh čestného a šlechetného hrdiny
 jedním ze zakladatelů
o Hobit
 Putování Bilba Pytlíka, nalezení Prstenu moci
o Silmarillion
o Pán prstenů
 Válka o Středozem, o prsten moci, cesta k hoře Osudu v zemi Mordor
 Tolkien vytvořil zcela nový svět s vlastní historií, kulturou, řečí…
 Trilogie o 6 knihách
 Společenstvo prstenu
 Dvě věže
 Návrat krále
 Sauron = temný pán
 Saruman = bílý čaroděj, na straně Saurona
 9 přízraků = dávní králové lidí sloužící Sauronovi
 Pán Nasgúlů = Černokněžný král Angmaru, černý kapitán; v čele přízraků
 Gandalf = Bílý jezdec; hlava řádu Istari (po Sarumanově zradě); člen Společenstva
 Legolas = elf z Temného hvozdu; člen Společenstva
 Aragorn = hraničář; dědic Gondorského trůnu; člen Společenstva + Arwen
 Gimli = trpaslík; člen Společenstva
 Frodo = hobit z Kraje nesoucí prsten moci k hoře Osudu; člen Společenstva
 Sam = putuje s Frodem, F.zahradník
 Smíšek + Pipin = hobiti z kraje, Pipin složí v Minas Tirith ; členi Společenstva
 trpaslíci, lidé, elfové
 Terry Pratchett

7.) Postmoderna
 Vícevrstevné romány s rozlišným bytím
 ČR = Milan Kundera
 Umbelo Eco 1932 –
o Ital, sémiolog, estetik, spisovatel, filozof
o Avantgarda, postmoderna
o Odborný náhled = odraz v tvorbě
o Farcaltovo kyvadlo
o Pražský hřbitov
o Jméno růže
 1. a asi nejúspěšnější dílo autora
 Více rovin = historická detektivka, horo, teologické a filozofické dílo
 Protkáno odkazy na díla Tomáše Akvinského, Rogera Bacona
 Vilém z Baskervillu = inkvizitor, mnich, jako jediný používá logiku
 Adson z Melku = vypravěč, žák Viléma
 Venanti, Brenegar, Severin, Adelmus, Malachiáš, Jorge, Opat, Bernardo Gui
 Vladimír Nabokov 1899 – 1977
o Rus, žil v Anglii, Německu, USA, Švýcarsku
o Psal rusky, francouzsky, anglicky
o Lolita
 Román; vyvolal skandál, nesměl vycházet  označován jako čirá pornografie
 Formou deníkových zápisků hlavního hrdiny; retrospektivní vypravování
 Pornografický příběh o vztahu muže středního věku a 12leté dívky
+ psychologický a psychiatrický příběh + studie
 Humbert Humbert = hlavní hrdina, nevyrovnaný, mladý muž, Evropské kořeny
 Charlotte Hazeová = ovdovělá, vzala si H. H.
 Doloros (Lo, Lolita) = dcera Ch., provokuje H. H.; má s ním milostný poměr, využívá ho
 Ch.nevěru odhalí, umírá, H. uteče s D = po letech se oba vidí, H. zastřelí jejího muže a umírá

Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info