Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Kritický realismus v českých zemích

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > 311 > Kritický realismus v českých zemích
 
Titulek: Kritický realismus v českých zemích
Datum vložení: 22.5.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Kritický realismus v českých zemích

- historická próza
- próza s venkovskou tématikou

1. venkovská próza

Karel Václav RAIS
- Raisovi knihy jsou svázány s prostředím, jež autor důvěrně znal.

Výminkáři: střed dvou generací; o konfliktech staré generace s jejich podnikatelsky bezohlednými dětmi. Hrdiny většinou smutných nebo tragických příběhů jsou stařenky a starci, kteří se jeví jako překážka v hromadění zisku mladých, proto jsou odstrkováni, nenáviděni a ponižováni.
Kalibův zločin: Vojta Kaliba, starší mládenec, majitel pěkného hospodářství miluje vášnivě mladou Karlu, jež si ho nakonec na nátlak své matky bere za manžela. Když zjišťuje že Karla již dávno patří jinému muži, který je současně otcem jejího dítěte, zachvátí ho pocit mstivosti a zabíjí svou ženu. Sám nakonec taky umírá.
Zapadlí Vlastenci.
Pantáta Bezdoušek: zavádí nás do Prahy. Bedroušek je venkovský sedlák, přijíždí do Prahy za synem, jež má advokátní praxi. Povídka je konfrontací dvou světů.

Tereza NOVÁKOVÁ
- zabývá se náboženskými a sociálními proudy mezi venkovským lidem na Vysočině.
- jedná se většinou o knihy monografické.

Jan Jílek: osudy evangelíka 18. stol.
Jiří Šmatlán: kniha o duchovní cestě tkalce, který nakonec nachází naději v socialismu.
Na Librově gruntě
Děti čistého živého: román o náboženské sektě.
Drašar: osudy obrozeneckého kněze.

Antal STAŠEK

O ševci Matoušovi a jeho přátelích: román, který vznikl přepracováním povídky Švec Matouš, kde hl. postavou je švec Matouš, který bojoval proti utlačovatelským metodám, ke konci příběhu se seznamuje s myšlenkami Komunistického manifestu.


Regionální realističtí spisovatelé

Jindřich Šimon Baar
- Na Chodsku jedna z nejpopulárnějších uměleckých osobností.

Pro kravičku: Dva chudí mladí lidé se vezmou, aby si mohli zajistit skromnou existenci, musí si koupit krávu. Odejdou za prací do Mnichova a musí velmi těžce dřít. Německo a velkoměstský život je jim naprosto cizí. Jakmile mají potřebnou částku, odjedou prvním vlakem domů a začnou hospodařit. Koupí krávu, ale kravička jim za nějaký čas pojde. Všechna jejich dřina, krátký klid a jistota přišla vniveč, jim i jejím dětem hrozí už jen bída. Na novou kravičku se sotva zmůžou a mnichovské měsíce nechtějí opakovat.
Trilogie: Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy.

Karel Klostermann
Mlhy na Blatech


2. historická próza

Zikmund Winter

Mistr Kampanus: vše se soustřeďuje kolem rektora pražského vysokého učení. Právě jeho postava spojuje osudové historické události, a to nástup rekatolizace, bělohorskou bitvu nebo staroměstské popravy. Aby zachránil univerzitu před jezuity, se sám odhodlá přestoupit ke katolické církvi, ale jeho oběť je marná, proto svůj život dobrovolně ukončuje.

Alois Jirásek
- hronovský rodák, studoval historii na filozofické fakultě v Praze.
- po studiích učil téměř 15 let na gymnáziu v Litomyšli, poté se usadil v Praze.
- když byl roku 1917 sepsán Manifest českých spisovatelů, kterým se umělci přihlásili k myšlence státní samostatnosti, podepsal ho Jirásek jako první.

A. Doba mýtů a pověstí

Staré pověsti české: příběhy o praotci Čechovi, Bivojovi, o Krokovi, Libuši, Horymírovi atd.

B. Husitské období

Mezi proudy.
Proti všem.
Bratrstvo.
Husitský král: soustřeďuje se na postavu krále Jiří z Poděbrad.
Z Čech až na konec světa: vypráví o pouti krále Jiřího z Poděbrad do západoevropských zemí, kniha byla napsána na základě dobového cestopisu Václava Staška z Bířkova.

C. Období baroka (temna), období po bitvě na Bílé Hoře.

Temno: o době pobělohorské, také díky této knize bylo chápáno svatořečení Jana Nepomuského jako snaha o zahlazení památky Jana Husa.
Zavádí nás do 20 let 18. stol., kdy se jezuité horlivě snažili vymýtit poslední zbytky Kacířství, sledujeme také osudy tajných nekatolíků, kteří pro uchování víry svých otců musí utíkat za hranice.
Psohlavci: využívá skutečné historické osobnosti Jana Sladkého Koziny. Kniha je vykreslením chodského venkova a života na něm,ale je i plastickým obrazem selské vzpoury na Chodsku.
- díky tomuto románu mají lidé zafixovanou hlavu psa jako znak Chodů, ačkoli historie hovoří o botě.
Skály.
Skaláci.

D. Období rokoka a osvícenství

Poklad: příběh z konce 18. stol. odehrávající se na hradu Potštejn.

E. Národní obrození

F.L.Věk: hlavní postava je nedostudovaný filozof František Ladislav Věk (lit.vzorem byl skutečný F.L.Hek)
- životní Věkovi osudy nás zavádějí do Prahy, kde jsme svědci například rušení klášterů výnosem císaře, kde se ale také rodí první české divadlo a vzniká obrozenecký proces, zavítáme do Krameriova knihkupectví nebo na korunovaci krále. V pentalogii se setkáváme se spoustou postav, z nichž mnohé jsou skutečné: Václav Thám- herec, dramatik.
Filozofická historie: povídková idyla z Litomyšle, obraz života mladých studentů.

Drama

Vojnarka, otec, Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč
Lucerna: příběh mladé kněžny, kterou musí hrdý mlynář doprovodit do lesního zámečku. Hraběnce se mlynář zalíbí, je mu nabídnuto bohatství i moc, avšak on odolá a zachová věrnost své Haničce.

Naturalismus v české próze

KAREL MATĚJ ČAPEK-CHOD
- byl naturalistický spisovatel a novinář. Působil v časopisech Našinec,Hlas národa,Národní politika,Národní listy,Cesta.

Povídky,
Nejzápadnější Slovan,
V třetím dvoře,
Nedělní povídky,
Patero novel,
Nové patero,
Patero třetí,
Z města i obvodu,
Turbína, Antonín Vondrejc,
Vilém Rozkoč,
Řešany,
Čtyři odvážné povídky.

Ladislav STROUPEŽNICKÝ
Naši furianti: veselohra ze života jihočeské vesnice, která se stala mezerníkem, ve vývoji českého realistického dramatu.
- jedná se o spor mezi vysloužilým vojákem a krejčím, kdo bude v obci obsazen do místa ponocného.
Furiant – chce vypadat nejlépe.

Gabriela PREISSOVÁ
- své náměty čerapa ze Slovácka, kde prožila část života.

Gazdina roba: příběh chudé švadleny Evy, která opouští svého muže, odchází s ženatým milencem do Rakouska a nakonec volí sebevraždu.
Její pastorkyňa: postavou je mlynářka Kostelnička, která utopí nemanželské dítě své schovanky Jenúfy, aby ji uchránila před hanbou.

Alois a Vilém MRŠTÍKOVÉ

Maryša: děj začíná v okamžiku, kdy jsou z vesnice odváděni rekruti na vojnu. Jedním z nich je i Francek, který miluje Maryšu. Její otec, sedlák Lízal s ní má jiné plány. Chce ji provdat za vdovce Vávru, mlynáře, ale on nemá dobrou pověst. Je ale ochoten Lízalovi za mladou manželku dobře zaplatit a to je rozhodující. Maryša s svatbě brání ze všech sil. Vávra svou předešlou manželku s chutí mlátil. Maryša je nakonec provdána.
Po dvou letech se Francek vrací z vojny a v hospodě se setká s Maryšou. Doprovodí ji domů a Vávrovi do očí oznámí že bude chodit za jeho ženou. Franckovi se podaří sehnat v Brně živobytí pro sebe i Maryšu, ta s ním ale odmítá odjet, protože jí to nedovoluje její katolická víra. Vávra po Franckovi i vystřelí. Nešťastná Maryša vysype Vávrovi do kávy otrušík, Vávra umírá. Hra končí v okamžiku, kdy se Maryša přiznává ke svému travičskému kousku.

Hodnocení: (hodnotilo 28 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info