Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

17. Meziválečná česká poezie

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 17. Meziválečná česká poezie
 
Titulek: 17. Meziválečná česká poezie
Datum vložení: 12.12.2006
Referát vložil: RG

 

squareVClanku:
id='square-ir'
A) Proletářská poezie – zdůrazňovala úlohu proletariátu, sílu,která měla změnit řád. Objevují se témata sociálního zápasu, měla být optimistická a přístupná čtenáři. Jiří Wolker prosazuje revolučnost, tendenčnost.

Jiří Wolker

(1900 – 1924)
Pocházel z Prostějova, po maturitě studia práv v Praze. Zde se seznámil s členy Devětsilu. Zemřel velmi mladý na tuberkulózu.
Dílo:
Host do domu“ (1921) – psal je za svých studentských let? pocit osamocení, touha vrátit se domů
Těžká hodina“ (1922) – poezie odrážející básníkův názor na svět, svět plný protikladů, rozporů, svět naplněný bídou a utrpení.
Básně milostného charakteru“ – milenci bojují o štěstí celého světa, aby se jejich láska mohla plně rozvinout
Básně z pozůstalosti“ – básně vznikly v období básníkovi nemoci

Stanislav Kostka Neumann

(1875 – 1947)
Dílo:
Rudé zpěvy“ – sbírka agitační poezie
Láska“ – milostná lyrika, vznikla z citového vztahu básníka
Srdce a mračna“ – politická lyrika
Sonáta horizontálního života“ – 4 díly 5. díl je báseň Staří dělníci
Bezedný rok“ - boj proti fašismu
Zamořená léta“ – vznik za okupace

Josef Hora

(1891 – 1945)
Český básník, prozaik, literární kritik a překladatel. Narodil se na Roudnicku v rolnické rodině. Vystudoval gymnázium a práva. Působil jako redaktor Práva lidu, Rudé právo, České slovo. Roku 1921 byl vyloučen z KSČ.
Dílo:
Strom v květu“ (1920) - poetismus
Pracující den“ (1920) , „Srdce a vřava světa“ (1922), „Bouřlivé jaro“ (1923) – sbírky proletářské poezie
Itálie“ (1925) – inspirací byla návštěva Itálie
Struny ve větru“ (1927)– inspirací byla návštěva Sovětského svazu, náměty společenské, intimní, přírodní
Máchovské variace“ (1936) – inspirace – Karel Hynek Mácha
Domov“ (1938) – hledá jistotu domova
Jan Houslista“ (1939) – lyricko-epická báseň

Jindřich Hořejší

(1886 – 1941)
Český básník a překladatel, tvůrce proletářské poezie. Narozen v Praze, po maturitě a studiu na pražské technice odešel pěšky do Paříže, kde studoval francouzský jazyk a literaturu na Sorbonně a ekonomii v Dijonu. Do vlasti se vrátil před vypuknutím 1.sv. války. Na ruské frontě byl zraněn. Ve dvacátých letech byl člen Devětsilu. Zemřel na plicní chorobu v Praze, je pochován na Vyšehradě.
Dílo:
Hudba na náměstí“ (1921) – zážitky z války, víra ve vítězství proletariátu
Korálový náhrdelník“ (1923) – milostný a sociální motiv
Den a noc“ (1931) – rozpory velkoměsta, zážitky z války

B) Poetismus – odklon od programu proletářské poezie, předobraz šťastného života, inspirace od dadaistů, pocit radosti ze života, odmítal tendenčnost, ideologii v umění, kladl důraz na obraznost a fantazii. Časté použití asociace.
Přední představitel:

Vítězslav Nezval

(1900 – 1958)
Dílo:
Most“ – čerpá ze zážitků z domova
Pantomima“ – hra s fantazií
Abeceda“ – součást Pantomimi
Podivuhodný kouzelník
Básně noci
Skleněný havelok
Zpáteční lísek
Pět prstů
Sbohem a šáteček“ dopisy z cesty do Francie a Itálie

Surrealistické období – po setkání s Bretonem a Eduardem, klade důraz na podvědomí, sen a sexualitu. Odmítá rozumovou strukturu, automatické texty, proud vzpomínek, představ a zážitků.
Zena v množném čísle
Praha s prsty deště
Absolutní hrobař

Roku 1938 se Nezval rozešel se surrealistickou skupinou. V tomto období vznikly sbírky:
Matka naděje
5 minut za městem
Óda na návrat K. H. Máchy

Jaroslav Seifert

(1901 – 1986)

1. Sbírky proletářské poezie:
Město v slzách“ (1921), „Samá láska“ (1923) – částečně poetismus, sen o spravedlivější budoucnosti

2. Poetismus:
Na vlnách TSF“ (1925),
Slavík zpívá špatně“ (1926) – soc. problematika,
Poštovní holub“ (1929) - sbírka tvoří jakýsi přechod v jeho tvorbě, začínají se objevovat motivy plynoucího času – melancholie, stesk,
Hvězdy nad rajskou zahradou“ - autobiografická skica o významu poetismu v jeho životě a o vlivu K. Teigla

3. 30. léta:
Jablko z klína“ (1933), „Ruce Venušiny“ (1936), „Jaro, sbohem“ (1937) - sbírky intimní lyriky, melancholie
Zhasněte světla“ (1938) - reakce na Mnichov, v básni „Píseň o rodné zemi“ se básník vyznává z lásky k rodné vlasti, v básni „30.9.1938“ se loučí s přírodou, která byla po Mnichově oddělena, vyjadřuje stesk, bolest smutek.

4. za okupace:
Vějíř Boženy Němcové“ (1940) - sbírka vydaná k jejímu výročí
Kamenný most“, „Světlem oděná“- sbírky obsahující vlastenecké básně

Konstantin Biebl

(1898 – 1951)
Český lyrický básník a esejista. Narozen ve Slavětíně u Loun. V květnu 1916 byl odveden na frontu, roku 1918 byl raněn na balkánské frontě, zajat a odsouzen k smrti. Podařilo se mu uprchnout, ale prožité útrapy v něm zanechaly trvalou těžkou chorobu a sklon k depresím. V roce 1951 spáchal sebevraždu. V roce 1952 dostal in memoriam státní literární cenu.
Dílo:
Zlom“ (1925) – proletářská poezie
Zloděj v Bagdádu“ (1925) – prolet. poezie
S lodí, jež dováží čaj a kávu“ (1927) - podnětem byla cesta do Tichomoří , poetismus
Nový Ikaros“ (1929) - polytématická báseň ? pásmo zážitků z dětství, obrazy z Dálného východu, milostné vzpomínky, výjevy denního života, zážitky z války ? zážitky se prolínají a vytvářejí proud představ
Zrcadlo noci“ (1939) – surrealistické období

František Halas

(1901 – 1949)
Básník, publicista a kulturní činitel. Pocházel z dělnického prostředí, vyučil se knihkupcem. Působil jako nakladatel a redaktor v časopisech. . Za okupace přispíval do ilegálních časopisů a sborníků. Po válce řídil publikační odbor ministerstva informací a byl předsedou Syndikátu českých spisovatelů.
Dílo:
Sepie“ – proletářská poezie
Kohout plaší smrt“ – pocit skepse, nedůvěry, básník se rozchází s poetickým směrem
Tvář“ – na tuto sbírku navazuje samostatná báseň: „Staré ženy“ – motiv nemoci, smrti, báseň vyvolala polemiku S.K. Neumanna – Staří dělníci
Dokořán“ – projevují se zde vlivy velkých společenských událostí
Torzo naděje
Naše paní Božena Němcová
Ladění“ – dětské básně
V řadě“ – básně vznikly za okupace, vyzývají k boji proti fašismu
Já se tam vrátím“ – poetická próza

Vilém Závada

(1905 – 1982)
Narozen 22.5. 1905 v Ostravě. Otec zemřel za 1. sv. války, tato skutečnost velmi poznamenala desetiletého Viléma Závadu. Vystudoval gymnázium v Ostravě, po maturitě roku 1923 odešel studovat do Prahy filozofickou fakultu, obor čeština, francouzština. Souběžně studoval i státní knihovnickou školu. V Praze se seznámil s K. Bieblem, J. Seifertem, V. Nezvalem a dalšími umělci. Po ukončení studia pracoval v nakladatelství Aventium, později Melantrich. Věnoval se i práce redaktora. V roce 1937 pracoval v Národní knihovně a později byl jmenován jejím ředitelem. Roku 1966 byl jmenován národním umělcem. Zemřel 30.11. 1982 v Praze.
Dílo:
Panychida“ (1927) – sbírka, která odráží básníkovu společenskou nezakotvenost, nenachází místo ve společnosti. Verš je nemelodický, vyjadřuje pocit smutku, skepse a melancholie
Siréna“ (1932) – sbírka vznikla v době hospodářské krize, básník vyjadřuje zoufalství, zklamání, bezvýchodnost a úzkost. Uvědomuje si bídu rodného Ostravska
Cesta pěšky“ (1937) – básník hledá jistotu v domově, ve vlasti
Hradní věž“ (1940) – kritiky považována za dosavadní lyrický vrchol básníka
Povstání z mrtvých“ (1946) – sbírka vznikla za okupace, vyšla až po osvobození ? obraz válečného utrpení

Vladimír Holan

(1905 – 1980)
Narozen v Praze, dětství prožil v Bělé pod Bezdězem. Psal abstraktní a meditativní poezii.
Dílo:
Triumf smrti
Vanutí
Kamení, přicházíš“ – meditativní lyrika, zahledění do vlastního světa. Básník používá originální obraznost – často nesrozumitelnou
Září 1938“ – odpověď na Mnichov
Terezka Planetová“ – epická skladba, tragický příběh lásky a smrti

Jakub Deml (1878 – 1961)
Moji přátelé“ – kniha básní v próze, symbolika květin
Tanec smrti“ – kniha lyrických próz
Šlépěje“ – denní záznamy, úvahy, zápisy snů

Jan Zahradníček

(1905 – 1960)
Český básník, překladatel a publicista. Nejvýznamnější představitel katolicky orientované poezie. Studia na filozofické fakultě nedokončil. Od roku 1940 redigoval katolický časopis Akord, v letech 1945-49 byl redaktorem nakladatelství Brněnské tiskárny. V roce 1951 byl ve vykonstruovaném procesu nezákonně odsouzen k 13 letům vězení. Po propuštění brzy zemřel.
Dílo:
Pokušení smrti“ (1930), „Návrat“ (1931), „Jeřáby“ (1933) ? první básníkovy sbírky
Žíznivé léto“ (1935) – oslava života, přilnutí k domovu
Pozdravení slunci“ (1937)
Korouhve“ (1940) – modlitby k českým patronům
Pod bičem milostným“ (1944)– milostná lyrika
Stará země“ (1946) - válečná lyrika, vyjadřuje lásku k národu

Jiří Orten

(1919 – 1941)
Básník s tragickým životním osudem, v roce 1941 sražen německou sanitkou a umírá.
Dílo:
Čítanka jara“ – vydal pod pseudonymem Karel Jílek, vyjadřuje důvěřivý vztah k životu
Cesta k mrazu“ – vyjadřuje pocity smutku, úzkosti
Jeremiášův pláč“, „Ohnice“, „Elegie“ – sbírky, kde se snaží básník překonat pocit smutku, objevují se motivy strachu, úzkosti, smutku

Hodnocení: (hodnotilo 11 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info