Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

17. Meziválečná česká poezie

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 17. Meziválečná česká poezie
 
Titulek: 17. Meziválečná česká poezie
Datum vložení: 12.12.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'

A) Proletářská poezie ? zdůrazňovala úlohu proletariátu, sílu,která měla změnit řád. Objevují se témata sociálního zápasu, měla být optimistická a přístupná čtenáři. Jiří Wolker prosazuje revolučnost, tendenčnost.

Jiří Wolker

(1900 ? 1924)
Pocházel z Prostějova, po maturitě studia práv v Praze. Zde se seznámil s členy Devětsilu. Zemřel velmi mladý na tuberkulózu.
Dílo:
?Host do domu? (1921) ? psal je za svých studentských let? pocit osamocení, touha vrátit se domů
?Těžká hodina? (1922) ? poezie odrážející básníkův názor na svět, svět plný protikladů, rozporů, svět naplněný bídou a utrpení.
?Básně milostného charakteru? ? milenci bojují o štěstí celého světa, aby se jejich láska mohla plně rozvinout
?Básně z pozůstalosti? ? básně vznikly v období básníkovi nemoci

Stanislav Kostka Neumann

(1875 ? 1947)
Dílo:
?Rudé zpěvy? ? sbírka agitační poezie
?Láska? ? milostná lyrika, vznikla z citového vztahu básníka
?Srdce a mračna? ? politická lyrika
?Sonáta horizontálního života? ? 4 díly 5. díl je báseň Staří dělníci
?Bezedný rok? - boj proti fašismu
?Zamořená léta? ? vznik za okupace

Josef Hora

(1891 ? 1945)
Český básník, prozaik, literární kritik a překladatel. Narodil se na Roudnicku v rolnické rodině. Vystudoval gymnázium a práva. Působil jako redaktor Práva lidu, Rudé právo, České slovo. Roku 1921 byl vyloučen z KSČ.
Dílo:
?Strom v květu? (1920) - poetismus
?Pracující den? (1920) , ?Srdce a vřava světa? (1922), ?Bouřlivé jaro? (1923) ? sbírky proletářské poezie
?Itálie? (1925) ? inspirací byla návštěva Itálie
?Struny ve větru? (1927)? inspirací byla návštěva Sovětského svazu, náměty společenské, intimní, přírodní
?Máchovské variace? (1936) ? inspirace ? Karel Hynek Mácha
?Domov? (1938) ? hledá jistotu domova
?Jan Houslista? (1939) ? lyricko-epická báseň

Jindřich Hořejší

(1886 ? 1941)
Český básník a překladatel, tvůrce proletářské poezie. Narozen v Praze, po maturitě a studiu na pražské technice odešel pěšky do Paříže, kde studoval francouzský jazyk a literaturu na Sorbonně a ekonomii v Dijonu. Do vlasti se vrátil před vypuknutím 1.sv. války. Na ruské frontě byl zraněn. Ve dvacátých letech byl člen Devětsilu. Zemřel na plicní chorobu v Praze, je pochován na Vyšehradě.
Dílo:
?Hudba na náměstí? (1921) ? zážitky z války, víra ve vítězství proletariátu
?Korálový náhrdelník? (1923) ? milostný a sociální motiv
?Den a noc? (1931) ? rozpory velkoměsta, zážitky z války

B) Poetismus ? odklon od programu proletářské poezie, předobraz šťastného života, inspirace od dadaistů, pocit radosti ze života, odmítal tendenčnost, ideologii v umění, kladl důraz na obraznost a fantazii. Časté použití asociace.
Přední představitel:

Vítězslav Nezval

(1900 ? 1958)
Dílo:
?Most? ? čerpá ze zážitků z domova
?Pantomima? ? hra s fantazií
?Abeceda? ? součást Pantomimi
?Podivuhodný kouzelník?
?Básně noci?
?Skleněný havelok?
?Zpáteční lísek?
?Pět prstů?
?Sbohem a šáteček? dopisy z cesty do Francie a Itálie

Surrealistické období ? po setkání s Bretonem a Eduardem, klade důraz na podvědomí, sen a sexualitu. Odmítá rozumovou strukturu, automatické texty, proud vzpomínek, představ a zážitků.
?Zena v množném čísle?
?Praha s prsty deště?
?Absolutní hrobař?

Roku 1938 se Nezval rozešel se surrealistickou skupinou. V tomto období vznikly sbírky:
?Matka naděje?
?5 minut za městem?
?Óda na návrat K. H. Máchy?

Jaroslav Seifert

(1901 ? 1986)

1. Sbírky proletářské poezie:
?Město v slzách? (1921), ?Samá láska? (1923) ? částečně poetismus, sen o spravedlivější budoucnosti

2. Poetismus:
?Na vlnách TSF? (1925),
?Slavík zpívá špatně? (1926) ? soc. problematika,
?Poštovní holub? (1929) - sbírka tvoří jakýsi přechod v jeho tvorbě, začínají se objevovat motivy plynoucího času ? melancholie, stesk,
?Hvězdy nad rajskou zahradou? - autobiografická skica o významu poetismu v jeho životě a o vlivu K. Teigla

3. 30. léta:
?Jablko z klína? (1933), ?Ruce Venušiny? (1936), ?Jaro, sbohem? (1937) - sbírky intimní lyriky, melancholie
?Zhasněte světla? (1938) - reakce na Mnichov, v básni ?Píseň o rodné zemi? se básník vyznává z lásky k rodné vlasti, v básni ?30.9.1938? se loučí s přírodou, která byla po Mnichově oddělena, vyjadřuje stesk, bolest smutek.

4. za okupace:
?Vějíř Boženy Němcové? (1940) - sbírka vydaná k jejímu výročí
?Kamenný most?, ?Světlem oděná?- sbírky obsahující vlastenecké básně

Konstantin Biebl

(1898 ? 1951)
Český lyrický básník a esejista. Narozen ve Slavětíně u Loun. V květnu 1916 byl odveden na frontu, roku 1918 byl raněn na balkánské frontě, zajat a odsouzen k smrti. Podařilo se mu uprchnout, ale prožité útrapy v něm zanechaly trvalou těžkou chorobu a sklon k depresím. V roce 1951 spáchal sebevraždu. V roce 1952 dostal in memoriam státní literární cenu.
Dílo:
?Zlom? (1925) ? proletářská poezie
?Zloděj v Bagdádu? (1925) ? prolet. poezie
?S lodí, jež dováží čaj a kávu? (1927) - podnětem byla cesta do Tichomoří , poetismus
?Nový Ikaros? (1929) - polytématická báseň ? pásmo zážitků z dětství, obrazy z Dálného východu, milostné vzpomínky, výjevy denního života, zážitky z války ? zážitky se prolínají a vytvářejí proud představ
?Zrcadlo noci? (1939) ? surrealistické období

František Halas

(1901 ? 1949)
Básník, publicista a kulturní činitel. Pocházel z dělnického prostředí, vyučil se knihkupcem. Působil jako nakladatel a redaktor v časopisech. . Za okupace přispíval do ilegálních časopisů a sborníků. Po válce řídil publikační odbor ministerstva informací a byl předsedou Syndikátu českých spisovatelů.
Dílo:
?Sepie? ? proletářská poezie
?Kohout plaší smrt? ? pocit skepse, nedůvěry, básník se rozchází s poetickým směrem
?Tvář? ? na tuto sbírku navazuje samostatná báseň: ?Staré ženy? ? motiv nemoci, smrti, báseň vyvolala polemiku S.K. Neumanna ? Staří dělníci
?Dokořán? ? projevují se zde vlivy velkých společenských událostí
?Torzo naděje?
?Naše paní Božena Němcová?
?Ladění? ? dětské básně
?V řadě? ? básně vznikly za okupace, vyzývají k boji proti fašismu
?Já se tam vrátím? ? poetická próza

Vilém Závada

(1905 ? 1982)
Narozen 22.5. 1905 v Ostravě. Otec zemřel za 1. sv. války, tato skutečnost velmi poznamenala desetiletého Viléma Závadu. Vystudoval gymnázium v Ostravě, po maturitě roku 1923 odešel studovat do Prahy filozofickou fakultu, obor čeština, francouzština. Souběžně studoval i státní knihovnickou školu. V Praze se seznámil s K. Bieblem, J. Seifertem, V. Nezvalem a dalšími umělci. Po ukončení studia pracoval v nakladatelství Aventium, později Melantrich. Věnoval se i práce redaktora. V roce 1937 pracoval v Národní knihovně a později byl jmenován jejím ředitelem. Roku 1966 byl jmenován národním umělcem. Zemřel 30.11. 1982 v Praze.
Dílo:
?Panychida? (1927) ? sbírka, která odráží básníkovu společenskou nezakotvenost, nenachází místo ve společnosti. Verš je nemelodický, vyjadřuje pocit smutku, skepse a melancholie
?Siréna? (1932) ? sbírka vznikla v době hospodářské krize, básník vyjadřuje zoufalství, zklamání, bezvýchodnost a úzkost. Uvědomuje si bídu rodného Ostravska
?Cesta pěšky? (1937) ? básník hledá jistotu v domově, ve vlasti
?Hradní věž? (1940) ? kritiky považována za dosavadní lyrický vrchol básníka
?Povstání z mrtvých? (1946) ? sbírka vznikla za okupace, vyšla až po osvobození ? obraz válečného utrpení

Vladimír Holan

(1905 ? 1980)
Narozen v Praze, dětství prožil v Bělé pod Bezdězem. Psal abstraktní a meditativní poezii.
Dílo:
?Triumf smrti?
?Vanutí?
?Kamení, přicházíš? ? meditativní lyrika, zahledění do vlastního světa. Básník používá originální obraznost ? často nesrozumitelnou
?Září 1938? ? odpověď na Mnichov
?Terezka Planetová? ? epická skladba, tragický příběh lásky a smrti

Jakub Deml (1878 ? 1961)
?Moji přátelé? ? kniha básní v próze, symbolika květin
?Tanec smrti? ? kniha lyrických próz
?Šlépěje? ? denní záznamy, úvahy, zápisy snů

Jan Zahradníček

(1905 ? 1960)
Český básník, překladatel a publicista. Nejvýznamnější představitel katolicky orientované poezie. Studia na filozofické fakultě nedokončil. Od roku 1940 redigoval katolický časopis Akord, v letech 1945-49 byl redaktorem nakladatelství Brněnské tiskárny. V roce 1951 byl ve vykonstruovaném procesu nezákonně odsouzen k 13 letům vězení. Po propuštění brzy zemřel.
Dílo:
?Pokušení smrti? (1930), ?Návrat? (1931), ?Jeřáby? (1933) ? první básníkovy sbírky
?Žíznivé léto? (1935) ? oslava života, přilnutí k domovu
?Pozdravení slunci? (1937)
?Korouhve? (1940) ? modlitby k českým patronům
?Pod bičem milostným? (1944)? milostná lyrika
?Stará země? (1946) - válečná lyrika, vyjadřuje lásku k národu

Jiří Orten

(1919 ? 1941)
Básník s tragickým životním osudem, v roce 1941 sražen německou sanitkou a umírá.
Dílo:
?Čítanka jara? ? vydal pod pseudonymem Karel Jílek, vyjadřuje důvěřivý vztah k životu
?Cesta k mrazu? ? vyjadřuje pocity smutku, úzkosti
?Jeremiášův pláč?, ?Ohnice?, ?Elegie? ? sbírky, kde se snaží básník překonat pocit smutku, objevují se motivy strachu, úzkosti, smutku


Hodnocení: (hodnotilo 12 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info