Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

15. Slovenská literatura a její vývoj

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 15. Slovenská literatura a její vývoj
 
Titulek: 15. Slovenská literatura a její vývoj
Datum vložení: 12.12.2006
Referát vložil: RG

 

squareVClanku:
id='square-ir'
A) Obrození:

Jan Kolár

(1793 – 1852)
Dílo:
Básně“ – 4 oddíly, básně převážně milostné, některé i vlastenecké
Slávy dcera
O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slovanskými“ – názor, že by se Slované měli učit cizím jazykům – psáno česky

B) Slovenský romantismus: - generace Štúrovců
Ve 40. letech 19. století zaznamenává slovenská literatura prudký vzestup. Až od této doby, tj. od vytvoření spisovné slovenštiny (1843), můžeme hovořit o slovenské literatuře. Do této doby zde byla spisovným jazykem bibličtina a bernoláčtina. 40. léta znamenají nástup generace Štúrovců, kterým šlo převážně o vytvoření spisovné slovenštiny.
Anton Bernolák - spisovný jazyk bernoláčtina – vznik ze západoslovenského nářečí

Ĺudovít Štúr

(1815 – 1856)
Narodil se v Uhrovci na Slovensku. Studoval na lyceu v Bratislavě, následně odešel studovat do Halle v Německu.
Představitel spolku Společnost československá. Stavěl se proti maďarizaci, prosazoval nový spisovný jazyk – slovenštinu. Vydával politický časopis Slovenské národné noviny – rozvinul národní sociální program. Po revoluci byl pod policejním dozorem. Zemřel na následky zranění.
Dílo:
Nauka reči slovenskej“ – gramatika nového spisovného slovenského jazyka
O národních písních a pověstech slovanských“ – vyzdvihuje význam lidové slovesnosti
Dumky večerní“ - básně
Spevy a piesně“ – básně

Samo Chalupka

(1812 – 1883)
První básník nové štúrovské spisovné slovenštiny.
Dílo:
Likavský väzeň“ – věnováno Jánošíkově postavě
Turčín Poníčan
Boj pri Jelšave“ – boj Slováků proti Turkům
Mor ho!“ – děj se odehrává ve 4. století, báseň o slovenských poslech k římskému císaři Konstantinovi – nabízí mu přátelství, ale císař odmítá a chce si jejich zem porobit.

Janko Král

(1822 – 1876)
Nejradikálnější básník štúrovské školy. Narodil se v Liptovském Mikuláši, studoval práva v Bratislavě a v Budapešti. Po revoluci působil na Slovensku jako rušivý element , byl zatčen a vězněn.
Ve svém díle často vyjadřuje rozpor mezi ideálem a skutečností.
Dílo:
Výlomky z Jánošíka
Zakliata panna vo Váhu a divny Janko“ – veršovaná balada

Andrej Sládkovič


Pocházel z učitelské rodiny, vystudoval lyceum v Banské Štiavnici, poté studoval v Bratislavě, kde ho ovlivnil Ĺudovít Štúr.
Dílo:
Marina“ – lyricko-epická milostná báseň, oslava krásy, lásky a mládí
Detvan“ – báseň o pěti zpěvech, děj se odehrává v kraji pod Detvou za vlády Matyáše

Ján Botto

(1829 – 1881)
Pocházel z rolnické rodiny, absolvoval inženýrská studia v Banské Bystrici.
Vychází z lidové poezie.
Dílo:
Smrť Jánošíkova“ – lyricko-epická báseň, obsahuje úvod + 9 zpěvů

Ján Kalinčiak


Psal povídky ze života slovenských zemanů, romantické povídky, historickou prózu.
Dílo:
Reštavrácia“ – život zemanstva ve 30. letech 19. století

C) Tvorba z druhé poloviny 19. století:
Založení Matice Slovenské = podpora literatury a vzdélání.

Pavol Orságh Hviezdoslav

(1849 – 1921)
Narodil se ve Vyšném Kubíně v zemanské rodině. Vystudoval gymnázium v Maďarsku – již zde psal maďarské básně. Vystudoval práva v Prešově, působil jako advokát v Dolném Kubíně.
Dílo:
a) poezie: lyrika
Básnické prviesenky Jozefa Zbránského“, „Žalmy a hymny“, „Prechádzky jarom“, „Prechádzky letom“, „Letorosty“,
Krvavé sonety“ – na jedné straně líčí krvavé hrůzy nesmyslného vraždění a násilí a na druhé straně vyjadřuje touhu po míru
b) epika:
Hájníkova žena“
c) eposy:
Ežo Vlkolinský“, „Gábor Vlkolinský
d) drama:
Herodes a Herodias“ – tragická hra s biblickým námětem

Martin Kukučín

(1860 – 1928)
Vlastním jménem Matěj Bencúr. Pocházel z chudé vesnické rodiny. Vystudoval gymnázium a medicínu v Praze. Jako lékař působil v Chorvatsku.
Dílo:
Mladé letá
Rysavá jalovica
Dom v stráni“ – román z chorvatského prostředí, líčí vztah mezi venkovany a zemanstvem

Svetozár Herban Vojanský


Dílo:
Tatry a moře“ – sbírka poezie
Suchá ratolest“ – román zachycující život zemanů

Ivan Krasko

(1876 – 1958)
Představitel symbolismu. Studoval v Praze, 14 let zaměstnán ve Slaném – měl velmi vřelý vztah k Čechám.
Dílo: poezie
Nox et solitudo“ (Noc a samota, 1909) – básník vyjadřuje pocity opuštěnosti, stesku, melancholie
Verše“ (1912) – snaha překonat smutek, básně vyjadřují optimistický pohled na život

D) Tvorba – 20. století:

Janko Jesenský


Za 1. světové války byl na ruské frontě. Představitel realistické poezie, přejímal podněty z impresionismu.
Poezie:
Verše“ – milostné básně
Zo zajatia“ – vznikly za 1. sv. války – básník se vyrovnává s osudem zajatce a brutalitou války
Na zlobu dňa“ – politické poměry v 1. republice
Čierne dni“ – z období Slovenského státu ? verše proti fašismu, myšlenka jednoty Čechů a Slováků
Próza: „Demokrati

Ján Smrek


Představitel vitalismu = poezie oslavující život.
Dílo:
Cválajůce dni“ – přirovnává dny ke koňům, chce je osedlat a ovládnout čas
Božské uzly
Iba oči“ – dychtí po darech života
Básník a žena“ – erotický vztah k ženě, její oslava, ztělesnění krásy
Zrno“ – oslava rodného kraje a přírody

Ján Rob Poníčan


- průkopník proletářské poezie, oslava dělnictva, revoluční myšlenky

Ladislav Novomeský

(1904 – 1976)
Narodil se v Budapešti. Novinář, nějaký čas žil v Čechách ? sžil s s moderní českou literaturou. Roku 1951 byl obviněn z buržoazního nacionalismu ? vězněn.
Dílo:
Neděĺa
Romboid“ – sociální motiv
Otvorené okna
Vila Tereza
Do mesta 30 minut
Svetý za dedinou“ – pocit smutku nad bolestmi světa, melancholie

Milo Urban
Dílo: „Živý bič“ – román zachycující slovenskou vesnici za 2. sv. války

Jozef Cíger Hronský


Dílo:
Chlieb“ – román zachycující soudobou slovenskou vesnici, všímá si sociálních poměrů ? období hromadného stěhování do Ameriky v důsledku špatných sociálních poměrů
Jozef Mak“ – obraz prostého slovenského dělníka, jeho psychologie a vnitřní svět

Ĺudo Ondrejev


Dílo: „Zbojnická mladost“ – lyrizovaná próza

Dobroslav Chrobák


Dílo: „Drak s vracia

Margita Figuliová


Dílo: „Tri gaštanove kone

E) Sociálně kritická próza:

Fraňo Král


Dílo: „Cesta zarúbaná

Peter Jilemnický

(1901 – 1949)
Slovenský prozaik a publicista českého původu. Od r. 1921 působil jako učitel na Slovensku, především na Kysucku. Dva roky pobýval i v Sovětském svazu, kam se dostal se slovenskými vystěhovalci. V r.1939 byl vypovězen ze Slovenska do Čech. Pro účast v ilegální protinacistické činnosti byl zatčen a vězněn.
Dílo:
Víťazný pád“ – prostředí slovenské vesnice, bída
Zuniaci krok“ – prostředí československých osadníků na Kavkaze, kam odešli po 1. sv. válce
Pole neorané“ – prostředí Kysucka – kraj chudý a zaostalý, lidé často propadají alkoholu
Kus cukru“ – život cukrovarnických dělníků
Kompas v nás“ – 6 novel z prostředí Slovenska, před a porevolučního Ruska
Kronika“ – dílo o Slovenském národním povstání, jedná se o skutečný příběh vesnice v Nízkých Tatrách

Hodnocení: (hodnotilo 78 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info