Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Česká poválečná poezie

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > Česká poválečná poezie
 
Titulek: Česká poválečná poezie
Datum vložení: 1.11.2013

 

squareVClanku:
id='square-ir'
ČESKÁ POVÁLEČNÁ POESIE
Témata
 1945 = 2. světová válka
o Utrpení, boje, holocaust, záchrana, osud
o Varování, vlastenecké motivy
o Oslava vítězství
 poezie reaguje pružněji
 1945 – 1948 = návaznost na předválečné umění
o Surrealisté, ohnice
o Následně zakázáno
 1948 = politické změny, komunistický převrat
o Pronásledování autorů  pro západní, buržoazie, věřící, kolaboranti, Masarykovci, židé
o Zákaz avantgardního umění = zvrhlé umění  surrealismus, poetismus
o Nové téma = opěvování komunismu, KSČ, dělnictva…
 Schematismus = omezené; černo-bílé vidění
 Agitační poezie = opěvování režimu
 Budovatelský román = hlavní hrdina  uvědomělý, nadšený komunista budující nový režim
o Tvrdá cenzura, omezení kontaktu se západem, začerňování učebnic
o 1. vlna emigrace
 Jiří Voskovec (USA), Ferdinand Peroutka, Egon Hostovský (USA)
 Ivan Blatný (VB), Jan Čep, Viktor Fisch (Izrael), Pavel Tigrid
 Zakládání krajanských spolků, exilových nakladatelství, rádií
 50. léta = tvrdý režim
o Kritika tvrdého represivního režimu = politické procesy
 Milada Horáková, Heliodor Píka, Rudolf Slánský
o Kritika kultu Stalina
 60. léta = socialismus s lidskou tváří
o Zmenšení tlaku
o Částečný kontakt se západem, překlady
o Období Pražského jara
 1967 = Manifest 2000 slov
 Ludvík Vaculík
 Kritika režimu; velmi populární  podpisy
 1968 = vrchol  potlačeno
 1968 = potlačení, okupace
o 20. – 21. 8.1968 = vstup vojsk Varšavské smlouvy
 Občané vyděšeni, protesty proti okupaci
 Politici proti, odvlečeni do Moskvy, donuceni k podpisu souhlasu
o Konec nadějí na svobodu; návrat radikálních komunistů
o 2. vlna emigrace
 Josef Škvorecký + Zdena Salivarová/Škvorecká (, Kanada)
 Arnošt Lustig, Milan Kundera, Pavel Kohout
 70., 80. léta = normalizace
o Návrat k tuhému režimu
o Zákaz vydávání, intelektuálové ztrácejí své pozice
o Leden 1969 = Jan Palach + Jan Zajíc  upálili se (studenti)
o Charta 77 = 1977
 Vychází z manifestu 2000 slov
 nechuť k režimu, porušování lidských a občanských práv
 Ostrá kritika režimu
 Ludvík Vaculík = autor
 Pavel Kohout, Václav Havel, Jaroslav Hudka, Jiří Kolář, Jan Patočka = signatáři
o Anticharta
 Provolání československých výborů uměleckých svazů
 Podpisy prorežimních autorů
 Listopad 1989 = Sametová revoluce
o Konec režimu, zánik cenzury
o Pád komunismu, uvolnění

Literární skupiny
 Skupina 42
o 1942 – 1948
o Inspirace městem, civilizací, periférií města
o Nepřikrášlené, svědectví života, útržkovitost, syrovost
o Navazuje na ně skupina Květen
o Lyrické výjimečně, i detaily, často volný verš
 Jindřich Chalupecký = teoretik
 Jiří Kolář = básník, výtvarník
 Josef Kainar
 Ivan Blatný = do emigrace
 Kamil Lhoták = malíř
 Skupina Ohnice
o 1939 – 1945
o Jarní almanach na rok 1940
o Hledání nahého člověka  podstata vnitřního rozpoložení
o Pocit zoufalství z války
 Kamil Bednář
 Jiří Orten
 Skupina Surrealistů
o 1938 – 1948
o Hra s jazykem, ovlivněni režimem, technikou
o Navazuje na původní surrealistickou skupinu
o Potlačena režimem
o Vladislav Effenberger = hlavní teoretik, snaží se o pokračování
o Ra =skupina v Rakovníku  Ludvík Kundera
o Spořilovská skupina surrealistů  Zbyněk Havlíček
 Skupina Host do domu
o 50. – 70. léta
o Kolem časopisu Host do domu
o Moravští autoři; Brno
o Náznaky vlivu víry
 Oldřich Mikulášek
 Jan Skácel
 Ludvík Kundera
 Skupina Květen
o 1955 – 1960
o Kolem časopisu Květen
o Návaznost na skupinu 42
o Volný verš, rytmus
o Poezie všedního dne = popis všedného dne, maličkostí  prostý, obyčejný život
 Josef Kainar
 Miroslav Florian
 Miroslav Holub
 Karel Šiktanc
 Skupina katolických autorů
o Zákaz publikování, pronásledováni
o Smysl života = víra
 Jan Zahradníček
 Bohuslav Reynek
 Zdeněk Rotrekl
 Skupina Tvář
o 60. léta
o Kolem časopisu Tvář
o Kritika režimu, odklon od oficiální tvorby, otisk zakázán
 Jiří Gruša
 Ivan Wernisch
 Václav Havel
 Skupina Undergroundu
o 70., 80. léta
o Zakázáni, „máničky“
o Nepoetická poezie = vše porušeno
o Objektivnost, kritičnost, vulgarita, hrubost
o Proti totalitnímu režimu
o „trapná“ poezie
 Egon Bondy
 Jáchym Topol
 Ivan Magor Jirous
 J.H.Krchovský
o Kapely
 Plastic people of the universe
 Jasná páka (M.Kocáb)
 Skupina písničkářů
o Individuálně zpívající autoři
o Text zároveň i básní
 Karel Kryl
 Jaroslav Hutka
 Jaromír Nohavica
Autoři
 Jiří Kolář 1914 – 2002
o Skupina 42, proslaven kolážemi, hybatel umění
o Zakázán, tvorba vychází v samizdatu a exilu
o Chartista, v 70. letech odchází
o Poezie i próza
o Prométheova játra
 Sbírka = básně, deníkové zápisky, dopisy
 Proláže
 Utrpení básníka v totalitním režimu
 Josef Kainar 1917 – 1971
o Skupina 42, Květen
o Básník, překladatel, fotograf, kreslíř
o „rozhlásky“
o Důraz na „poezii všedního dne“
o Oficiální autor, směl publikovat
o Nové mýty
 Sbírka; melodické, málo ozdob
 Zhudebňovány  Stříhali dohola malého chlapečka
o Nevídání, neslýcháno
 Sbírka pro děti
 Miroslav Holub 1923 – 1998
o Skupina Květen, Ohnice
o Lékař, překladatel
o Odraz poezie všedního dne
o Jednoduchost, jednoduchý verš
o Denní služba
o Jdi a otevři dveře
 Karel Šiktanc 1928 –
o Skupina Květen
o Novinář, prozaik, básník
o Překlady, tvorba pro děti, přispíval do novin
o Normalizace  samizdat, do šuplíku
o Královské pohádky
 Próza pro děti
o Horoskopy
o Adam a Eva
 Skladba; vychází z Biblického motivu
 Jan Skácel 1922 – 1989
o Skupina Host do domu, moravský básník
o Skepse, obrat k přírodě, mravnímu řádu, opora ve víře
o Děti: jednoduché, melodické verše x dospělí: depresivní, reflexe, hledání jistoty
o Motivy ticha, přírody, hledání jistoty, podstaty
o Klasický verš nedodržen, jazyk jednoduchý
o 60. léta
 Hodina mezi psem a vlkem
 Puténka
o 80. léta
 Odlévání do ztraceného vosku
 Kdo pije potmě víno
o Pro děti
 Proč ten ptáček z větve nespadne
 Kam odešly laně
 jednoduchá písňová forma, pravidelný rým, motiv zvířat, přírody
 Oldřich Mikulášek 1910 – 1985
o Skupina Host do domu
o Moravan, novinář
o Motiv skepse, smutek, milostná a reflexivní lyrika
o Četné básnické ozdoby, složitější jazyk, nepravidelný verš
o Ortely a milosti
o Žebro Adamovo
 Václav Hrabě 1940 – 1965
o Nepatří do žádné skupiny
o Básník, hudebník, miloval jazz
o Obdivoval americké Bídníky = překlady
o Zdánlivá rytmičnost volného verše = jazzový rytmus, bluesový motiv
o Motivy smutku, látky, melancholie
o Stop – time
o Blues pro bláznivou holku
 Karel Kryl 1944 – 1994
o Skupina písničkářů
o Kritika příchodu vojsk varšavské smlouvy, 1968 = exil v Německu = Svobodná Evropa
o Texty písní  protirežimní; rychlá reakce poezie na dané historické události
o Veličenstvo Kat
o Bratříčku, zavírej vrátka
 J.H.Krchovský 1960 –
o Skupina undergroundu; vulgarismy, hovorové výrazy
o Vlastní jméno: Jiří Hásek
o Duševní problémy; snaha šokovat  ovlivněn dekadencí
o O smrti, lásce, sexu, pouze výkřiky + duševní choroby
o Bestiální něha
o Mé lebky stín
o Leda s labutí
o Noci, po nichž nepřichází ráno
 Jiří Žáček 1945 –
o Nezařaditelný, oficiální autor
o Tvorba pro děti, překlady, slabikáře, i pro dospělé = jednoduché verše, zpěvné
o Milostná, metodická lyrika
o Ráno modřejší večera
 Vladimír Holan 1905 – 1980
o Reflexivní, meditativní lyrika
o Ovlivněn onemocněním dcery
o Noc s Hamletem
o Noc s Ofélií
 František Hrubín 1910 – 1971
o Špalíček pohádek
 Pro děti
o Romance pro křídlovku
 Lyricko-epická retrospektivní skladba; více časových linií
 Celá škála slovní zásoby = vulgarismy, hovorová i spisovná čeština
 Jaroslav Seifert 1901 – 1986
o Tvoří i před válkou; viz 19. Česká poezie 1. poloviny 20. století
o Nobelova cena = 1984, literatura  následně povolený autor
o Šel malíř chudě do světa
 Dětské motivy, sbírka básní
o Píseň o Viktorce
 Motiv osudu bláznivé Viktorky
o Maminka
 Liší se od tehdejší tvorby = lehká, intimní lyrika x agitační poezie
 Jednoduchá prosta forma, básnické obraty
o Koncert na ostrově
 Skladba; reflexivní lyrika
 Popis života, žen, Prahy
 Vzpomínky, život stojí za to žít
o Odlévání zvonů
o Halleyova kometa
o Morový sloup
 Sbírka, kritika příchodu vojsk Varšavské smlouvy
 Připomíná prózu jednoduchý jazyk  dočasný zákaz publikace
o Deštník z Piccadily
 Intimní, reflexivní lyrika, vzpomínky
o Býti básníkem
 Poslední sbírka
 Reflexivní, intimní lyrika
 Smysl života = láska, ženy
o Všecky krásy světa
 Memoáry, vzpomínky, úvahy v próze

Hodnocení: (hodnotilo 2 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info