Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Májovci

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > 311 > Májovci
 
Titulek: Májovci
Datum vložení: 22.5.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Generace Májovců

• 1848 pod absolutistickou vládou Františka Josefa I.
• Alexandr Bach zavedl přísnou cenzuru, byla potlačena svobodná publicistika a svoboda projevu.
• Omezilo se vydávání knih.
• Společnost byla vystavena germanizaci, situace se stávala neúnosnou.
• 1859 byl Bach odvolán, vydán tzv. říjnový diplom, jímž císař přislíbil rakouským národům konstituční zřízení.
• Národní strana se rozdělila na křídlo staročeské (konzervativní) a mladočeské, relativně pokrokové.

Vycházení jen dvě knihy:
 Babička
 Kytice

Jediným beletrickým časopisem byl Lumír.
Fričův almanach Lada-Nióla.

Almanach Máj
- vyprovokoval společné vystoupení nové, mladé básnické generace.
- redaktorem je básník Josef Barák, nemohl být nepříznivě hodnocen za sbírku Hřbitovní kvítí.
Májovci požadovali:
 Prolomit svým literárním dílem „mrtvé“ období.
 Chtěli dát najevo svou nespokojenost politickým i kulturním životem.
 Cílem májovců bylo vytvořit novou literaturu, jež by pravdivě zobrazovala svět.
 Požadavek světovosti literatury – ne však ve smyslu nápodoby, ale využití nových evropských tendencí.
 Přihlásili se k odkazu Karla Hynka Máchy.

Karolína Světlá
- pocházela z pražské patricijské rodiny, díky svému domácímu učiteli a později i manželovi Petru Mužákovi se sblížila s českým národním životem, později s literaturou.
- udržovala více než jen přátelství s Janem Nerudou.
- po smrti své dcery odjíždí do rodiště manžela, vesničky Světlé v Podještědí (odtud pseudonym).
2 základní okruhy:
a) prózy z městského prostředí: Černý Petříček.
b) prózy z venkovského prostředí: Ještědské romány (hlavními hrdinkami jsou většinou ženy)
Vesnický román.
Kříž u potoka: hl. hrdinka je Eva, dozvídá se tragickou historii vztahující se ke kapličce nedaleko mlýna. Týka se rodu Potockých a jejich prokletí, které jim prorokovalo neštěstí v každém manželství. Eva si bere za muže Štěpána, taky z rodu Potockých, ten po svatbě začíná pít, na rodinu zapomíná a je nevěrný. Eva nachází útěchu jen v zákoutí s křížem u potoka. K Evě se začíná chovat pěkně Štěpánův svobodný bratr Ambrož, po vyhroceném konfliktu mezi Štěpánem a Evou je Eva zraněna, což způsobí zlom v chování i myšlení, a po čase se z něj stává vážený občan. Ambrož umírá při rvačce. Prokletí rodu je překonáno, mravní síla Evy je nadobro zažehnána.
Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec.


Vítězslav Hálek
- Neruda byl autorem plným zvratů, rozporů a nesmiřitelnosti, Hálek je jeho pravým opakem.
- Z básní cítíme harmonii, radost a lásku, kvůli tomu byl později mnohokrát napadán, i když byl čtenářsky oblíbenější než Neruda.
Večerní písně: lyrika milostná, plná štěstí a lásky.
V přírodě: tří dílný cyklus lyrické poezie, příroda je vyzdvihována jako zdroj moudrosti.
Pohádky z naší vesnice: převažuje epika, zachycuje venkovský život, charakteristické postavy.
Muzikantská Liduška.
Na vejmlinku.
Poldík rumař.

Jan Neruda
- spjat s Malou Stranou, kde trávil celé své dětství a mládí.
- studoval práva, filozofii.
- zakotvil jako novinář v deníku Čas, vzápětí Hlas, stal se členem Národních Listů.
Neruda novinář
- napsal přes 2000 fejetonů.
- Neruda své fejetony podpisoval malým trojúhelníkem pod textem.
Fejeton: lístek vkládaný do novin jako příloha, je většinou zaměřen k aktuálním problémům doby.
Nerudovi Fejetony jsou uspořádány do 5 svazků:
Studie, krátké a kratší (2 svazky)
Žerty hravé i dravé, Menší cesty a Obrazy z ciziny.
- legendární fejeton: Kam s ním, První máj 1890 a fejetonistická povídka Trhani.
Kam s ním: hl. hrdina přemýšlí, kam se starými věcmi. Na silnici leží pekáč u chodníku, bandaska. Jak tam ty věci přišly? Každý Pražan smí mít nějaký džbán nebo pekáč a ten, když se rozbije tak když ho vyhodíš na dvůr, přinutí tě domovník, abys ho sebral, vyhodíš-li ho na ulici, sebere tě strážník. Vezmeš tedy džbán v noci, vyjdeš na ulici a postavíš ho kamkoliv, tak nikdo neví, kdo ho tam dal. Hl. hrdina neví co má dělat se slamníkem, tak ho chce dát na ulici v noci, ale Anča zjistila, že mlynářka potřebuje slamník do chléva. Tak jí ho zavezou a všechno je vyřešeno.

Neruda básník
Hřbitovní kvítí.
Knihy veršů: např. Dědova mísa.
Písně kosmické: sbírka vyslovuje moderní životní pocit, víru v pokrok lidstva.
- Motiv kosmu vybral zcela záměrně, souvisí úzce s rozvojem přírodních věd, jenž umožnil nové pohledy vnímání světa a rozšířil lidské obzory.
- Kosmos je ve sbírce jistou protiváhou pozemského života.
Balady a romance: Romance o Karlu IV.
Balada dětská, Balada tříkrálová.

Balada – báseň ponurného děje a většinou tragického konce.
Romance – původně žánr španělské literatury, jenž byl inspirován bojem Španělů s Maury.
- později je tak nazývána báseň rozmanitého obsahu, tématika milostná nebo romantická, na rozdíl od balady vyznívá optimisticky.
Prosté motivy.
Zpěvy páteční.

Neruda prozaik
Povídky malostranské: malostranský život z dob Nerudova mládí. Svět maloměstských lidiček, žebráky počínaje a přes živnostníky honorací konče.
Např.: Doktor Kazisvět, Hastrman, Figurky.
Arabesky: drobnokresba charakteristických postaviček Prahy.


Jakub Arbes
- je ovlivněn svým učitelem náboženství, jenž hlásal, že všechny záhady jsou vysvětlitelné na podkladě přírodních zákonů.
- patří do realistických spisovatelů v období baroka.
- vznikl nový literární útvar ROMANETO – románová skladba menšího rozsahu, tajemné záhady jsou zdrojem napětí. To co zprvu vypadá jako nadpřirozený jev, je ke konci vysvětleno vědeckým výkladem, případě domněnkou. Pojem romaneto vymyslel Neruda.
Romaneta:
Ďábel na skřipci
Svatý Xaverius: hlavní hrdina se zabývá výtvarným uměním. Při jedné z návštěv malostranského chrámu sv.Mikuláše se seznamuje s podivínem, rovněž Xaveriem od něhož se dozvídá o záhadě obrazu Sv. Xaveria malíře Fr. Xavela Balka. Dle staré legendy ten, kdo bude obraz pozorně sledovat, dojde k vypátrání záhady a sv. Xaverius mu zjeví místo, kde je nesmírný poklad. Pospojováním různých bodů na obraze skutečně dostal se svým přítelem jakýsi plánek k pokladu, ale našli jen plechovou schránku. Dochází k bouři, objevuje se záhadný přírodní úkaz v podobě bledožlutého světla, Xaverius uprchne a pak je ovlivněn z loupeže drahokamů z oltáře, kterou však nemohl spáchat neboť v onen den kopal poklad v rokli. Xaverius umírá. Ještě předtím než se dozvídá o bezcennosti vykopaného pokladu.

Ukřižovaná
Newtonův mozek

Romány
Kandidáti existence
Štrajchpudlíci

Hodnocení: (hodnotilo 43 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info