Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Česká próza a drama v meziválečném období

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > Česká próza a drama v meziválečném období
 
Titulek: Česká próza a drama v meziválečném období
Datum vložení: 1.11.2013

 

squareVClanku:
id='square-ir'
ČESKÁ PRÓZA A DRAMA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ
 Svobodná, vlivy z ciziny, volnost témat, velká možnost publikace
 Ovlivnění avantgardou, existencialismem, expresionismem, levicovým hnutím
 Důraz na noviny a časopisy  výchova čtenáře
o Lidové noviny
o Národní politika
o Rudé právo
TÉMATA
 Reakce na 1. světovou válku
o Jaroslav Hašek
o Jaromír John
o legionáři
 Demokratický proud
o Humánní zásady, témata, humanistické myšlenky, zdůraznění demokracie
o Bratři Čapkové
o Eduard Bass
o Karel Poláček
 Lyrizovaná/imaginativní próza
o Vladislav Vančura
 Sociální proud
o Ivan Olbracht
 Psychologická próza
o Duše, pocity, dojmy, důvody k činu
o Jaroslav Havlíčk
o Egon Hostovský
 Katoličtí autoři
o Důraz na víru
o Jaroslav Durych
o Jakub Deml
 Historická próza
o Alois Jirásek
o Jaroslav Durych
o Miloš Václav Kratochvíl
 Pražský/židovský okruh
o Franz Kafka
o Franz Werfel
o Ergon Erwin Kisch
 Drama
o Avantgardní divadlo, kabarety, osvobozené divadlo
o Jan Werich
o Jiří Voskovec
o E.F.Burian
o František Langer
o Bratři Čapkové
 Oddychová literatura
o rodokpasy , červená knihovna
o časopis: Dobrý den
o Jaroslav Foglar
o Josef Váchal
o Zdeněk Jirotka
o Jiří Brdečka
LITERÁRNÍ SKUPINY
 Devětsil
o 1920 – 1929
o Teige, Vačura, Woskovec, Werich, Seifert, Štýrský, Toyen
 Surrealistická skupina
o 1934 –
o Myšlenky, podvědomí, psychoanalýza
o Teige, Štýrský, Nezval, Toyen
 Literární skupina
o 1921 –
o Moravští autoři
o Časopis: Host
o Biebl, Voskovec, Kalista, Götz
 Pražský lingvistický kroužek
o 1926 –
o Jazykový, jazykovědný kroužek
o Struktura, výběr jazykových prostředků, zkoumání verše
o Časopis: Slova a slovesnost
o Mathesius, havránek, Jakobson
 Literární kritika
o Zpětná vazba autorů,
o Časopis: Šaldův zápisník, Kritický měsíčník
o F.X.Šalda, Václav Černý, Bedřich Fučík, Július Fučík, Karel Teige, Ferdinand Peroutka
o J.Hora, bratři Čapkové, Arné Novák, O.Fišer, Z.Kalandra
AUTOŘI
Demokratický proud
 Karel Čapek 1890 – 1938
o Spisovatel, novinář, překladatel, prozaik, dramatik, zahrádkář, fotograf
o Starší bratr Josef
o Velmi široká slovní zásoba  spisovný i nespisovný jazyk, vulgární i nářečné výrazy
o Fascinován vědecko-technickou revolucí
o V dílech názor, že technika převládne nad člověkem
o Povídky
 Povídky z jedné a druhé kapsy
 Detektivní, fantastické motivy
 Jednoduchý jazyk
 Boží muka
 Trapné povídky
o Romány
 Krakatit
 Více dějových linií
 Utopický román reagující na hrozbu války
 Kombinace hovorové mluvy a odborných výrazů
 Noetická trilogie
 Hordubal
 Povětroň
 Obyčejný život
 Válka s mloky
 Utopický román = reakce na nebezpečí války
 Rozmanité jazykové prostředky
 Kombinace klasického romány, publicistiky, utopie
 Továrna na absolutno
 Utopický román
 Absolutno = látka způsobující blaženost  vyvolává fanatismus
 Život a dílo skladatele Foltýna
 Nedokončeno; deník
o Divadelní hry
 Ze života hmyzu
 Kritika lidských vlastností; s bratrem
 Loupežník
 O revoltě; bouření se mládí proti stáří
 Motiv lásky
 RUR
 Hrozba zneužití techniky; roboti ovládnou svět
 Robot = Josef Čapek
 Věc Makropulos
 Téma dlouhověkosti a elixíru mládí
 Utopie; úvaha nad smyslem života
 Bílá nemoc
 Choroba se objevuje během války, zdánlivě nevyléčitelná
 Sobeckost lidí, hrozba války, kritika nacismu
 Matka
 Reakce na válku
o Tvorba pro děti
 Dášenka
 Devatero pohádek
o Cestopisy
 Anglické listy
 Italské listy
 Cesta na sever
o Překlady
o Teorie
 Francouzská poezie moderní doby
o Další
 Zahradníkův rok
 Bajky a povídky
 Kniha apokryfů
 Hovory s TGM
 Karel Poláček 1892 – 1944
o Prozaik, dramatik, humorista, novinář (sloupky, fejetony, soudničky)
o Žid, zahynul v Osvětimi; sbíral židovské anegdoty
o Bylo nás pět
 Příběh pro děti
 Vzpomínky na dětsví
o Muži v ofsajdu
 Humoristický román, popis měšťáctví = kritka, vysmívání
 Výsměch poblázněním sportovním fanouškům
o Pentalogie
 Okresní město
 Hrdinové táhnou do boje
 Podzemní město
 Vyprodáno
 5.díl ztracen
o Hostinec U Kamenného stolu
o Vše pro firmu
 Eduard Bass 1888 – 1946
o Satirik, novinář, kabaretiér, herec, spisovatel
o Cirkus Humberto
 Rodinná sága
 Cirkusové prostředí
o Klapzubova jedenáctka
 Zaznamenává úspěchy mužstva
 Otec sestaví ze svých synů fotbalové mužstvo
Lyrizovaný proud
 Vladislav Vančura 1891 – 1942
o Prozaik, scénárista, režisér, novinář, tvorba pro děti
o Předseda Devětsilu, zemřel během Hiedrichiády
o Obdiv k renesanční češtině = těžký jazyk
o Markéta Lazarová
 Baladický román
 2 nepřátelské bandy, motiv lásky
o Útěk do Budína
o Obrazy z dějin národa českého
o Rozmarné léto
 Novela
 Lázeňské město Krokovy Vary  život na malém městě
 Kritika maloměšťáctví
o Pole orná a válečná
o Pekař Jan Marhoul
o Jezero Ukereve
 drama
o Kubula a Kuba Kubikula
 Pro děti
Sociální proud
 Ivan Olbracht 1882 – 1952
o Prozaik, překladatel, novinář (Rudé právo)
o Nejchudší vrstvy, inspirace na Podkarpatské Rusi
o Země beze jména
o Anna proletářka
o Biblické příběhy
o Nikola Šuhaj loupežník
 Inspirace se skutečné události z Podkarpatské Rusi
 Vesnice Koločava
 Příběh o loupežníkovi
o Golet v údolí
 Soubor 3 příběhů z Podkarpatské Rusi
o O zlých samotářích
o Podivuhodné přátelství herce Jesenia
o Žalář nejtemnější
o O mudrci Bidpájovi a jeho zvířátkách
Levicový proud
 Marie Majerová 1882 – 1967
o Robinsonka
 Pro mládež
o Přehrada
 O životě dělníků na Kladně
 Marie Pujmanová 1893 – 1958
o Lidé na křižovatce
o Předtucha
Psychologická próza
 Zachycení vývoje hlavního hrdiny

 Jaroslav Havlíček 1896 – 1943
o Bankovní úředník, účastník 1.světové války
o Témata: vývoj hrdinů
o Petrolejové lampy
 Původně myšleno jako trilogie
 Život maloměšťáků
o Helimadoe
 Necitelnost lidí
o Neviditelný
 Egon Hostovský 1908 – 1973
o Spisovatel, diplomat, žid, emigroval (celkem 2x)
o Témata: vykořeněnost, cizinci
o Žhář
 Román
 Malé městečko, žhářské útoky = všichni s vzájemně podezřívají
Katolická literatura
 Obrat k baroku = rekatolizace
 Po roce 1948 = zakázána  utlačování víry
 Důraz na víru
 Příklon k pravici, proti Čapkovi, TGM
 Uzavření, ironičtí, nesnášenlivý

 Jaroslav Durych 1886 – 1962
o Katolická, historická próza  díla zasazena do doby Albrechta z Valdštejna, baroka
o Básně, povídky, čerty, romány
o Rekviem
 „menší valdštejnská trilogi“
 O Albrechtu z Valdštejna
 Kurýr, Budějovická louka, Valdice
o Bloudění
 „velká valdštejnská trilogie“
 Román, velmi náročné a dlouhé
 Jakub Deml 1878 – 1961
o Katolický kněz
o Básně, próza, překlady, příspěvky do novin
o Motivy smrti, hledání smysly života; cítil se zneuznaný, velmi radikální názory
o Zapomenuté světlo
 Jan Čep
 František Křelina
Oddechová literatura
 Zdeněk Jirotka 1911 – 2003
o Prozaik, příspěvky do novin
o Saturnin
 Román, nepřekonaný
 Britský humor, skoro bez přímé řeči
DIVADLO V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ
 Velmi aktivní
 Oficiální scéna
 Národní divadlo
 Vinohradské divadlo
 Tyl, Moliere = klasika
 Avantgardní divadla
 Pod vlivem avantgardy = improvizace, satyra, humor
 Moderna, neobvyklé způsoby ztvárnění = tanec, film, snaha o navázíní kontaktu s publikem
 Červená sedma
o Kabaret
o Jiří Červený = ředitel, zakladatel
o Eduard bass = konferenciér, dramatik
o Dnešní divadlo Rokoko
 Revoluční scéna
o Emil Artur Longer = ředitel, zakladatel
o Dramatizace Švejka
 Burianovo divadlo
o Vlasta Burian
o 1925
 Divadlo E.F.Buriana = D34
o 1934
o I filmová produkce
 Osvobozené divadlo
o 1926 – 1938
o Jan Werich
o Jiří Voskovec
o Jaroslav Ježek = hudba
o Jindřich Honzl = režie
o Jiří Frejka = režie
 Další osobnosti
o Karel Hugo Hilan
 ND, Vinohradské divadlo
o Jiří Mahen
 Brno, režisér a autor her
 Autoři
o Karel Čapek
o František Langer
o Vladislav Vančura
o Vítězslav Nezval
o Franc Werfel
Osvobozené divadlo
 Jan Werich 1905 – 1980
 Jiří Voskovec 1905 – 1981
 Jaroslav Ježek = hudba
 Vysmívají se maloměšťáctví, protifašistické, levicově zaměřené, absurdita
 1938 = emigrace do USA, po válce návrat; Voskoev odchází zpět = hraje i na Brodway
 Vest Pocket Revue
o Vůbec první
 Těžká barbora
 Golem
 Caesar
o Výrazně protifašistická
 Osel a stín
o Absurdní
 Kat a blázen
o Kritika nacismu
 Werich  Divadlo Voskovce a Wericha
o Forbíny = předscény
o Spolupráce s Horníčkem
o Fimfárum
o Hovory „H“
o Hej rup (film)
o Balada z hadrů
 Inspirace pro divadla malých forem  malá divadla = reakce na dobové události
o Semafor
o Rokoko
o Divadlo Y
o Husa na provázku
o Voskovec + Werich  Suchý + Šlitr

Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info