Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Mimoevropská literatura

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > 311 > Mimoevropská literatura
 
Titulek: Mimoevropská literatura
Datum vložení: 27.5.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Starověká mimoevropská literatura

- 3 tis. Let před naším letopočtem (vynález písma) - až 5 století našeho letopočtu (rozpad západořímské říše)
- Mimoevropská literatura - Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Hebrejská literatura

Mezopotámie
- Důležitou roli hrái řeky Eufrat a Tygrit
- Je považována za kolébku civilizace
- Většina oblastí, kde vznikla civilizace byla situována u řek
- 2000 let před naším letopočtem vznikají první písemné památky
- Bylo zde vynalezeno klínové písmo
- Rozvíjela se architektura, malířství, sochařství, města, ekonomika, obchod =>bylo potřeba vytvořit právní systém =>vzniká CHamurapiho zákoník (princip oko za oko a zub za zub)
- Vrcholným dílem je Epos o Gilgamešovy
- Epos = rozsáhlá veršovaná skladba, která opěvuje hrdinské činy

-Epos o Gilgamešovi-
- Nejstarší dílo světové literatury
- Vznikla roku 2000 před naším letopočtem
- Gilgameš byl sumerský král města Uruků
- Bál se smrti a proto se rozhjhodl stát se nesmrtelným
- Vydal se tedy hledat rostlinu, která by ho nesmrtelným učinila
- Po dlouhém putování ji našel, ale opět ji ztratil
- Když se vracel se svým přítelem do svého hradu, zármutek ze ztráty rostliny z něj opadl, protože si uvědomil, že muže zůstat nesmrtelným svými činy - nad jeho skutky nevládne smrt
- Proto nechal postavit hradby kolem města Uruků

Egyptská literatura
- Hymnus = oslava bohů nebo boha
- Alchatonův hymnus na slunce = asi 1360 př. N. l.
- Naučení = soubory životních moudrostí a norem


Naučení Ptahhotepovo
- Vzniklo 2400 př. N. l.
- Mezír (hodnostář)
- Principi, kterými s eřídili Egypťané přetrvali až do Novověku
- Principi jak by měla vypadat Egyptská rodina, jaké by mělo být soužití muže a ženy


Hebrejská literatura
- Území dnešní palestiny
- Hebrejci jsou nazýváni -národ boží-
- Vládce = král Šalamoun
- Vznikla zde slavná píseň písní
- texty hebrejské bible vznikali už od 1. tisíciletí před naším letopočtem
- bible- nejslavnější kniha na světě
o soubor textů, jsou zde pravidla náboženské víry a molárky
o starý zákon
o nový zákon
o byla přeložena přibližně do 1800 jazyků a dialektů
o překlad do taroslovenštiny - přeložil koncem 9 století Cyril Metoděj
- nejstarší překlad bible na našem území
o překlad do češtiny - nejvýznamnějším překladem bible (Nového zákona) se stal překlad Jana Blahoslava, text vyšel roku 1564
o nejstarší překlad bible pochází z 60 let 14 stol.(z latiny do češtiny)
- starý zákon - 1200 let př.n.l.
- součást bible
- jsou zde historické, liturgické a právnické testy
- nejstarší část tvoří Knihy Mojžíšovy (Genesis)
- mladším souborem jsou Knihy Proroků
- nejmladším souborem je soubor Svatých Spisů (obsahuje žalmy, přísloví-.)
- žalm = skladba, která skládá slávu a dík k bohu;chvalozpěv, lidé se obracejí k Bohu a žádají ho o pomoc a útěchu
- žaltář = soubor žalmů
- obsahuje Genesis a Potopu
- Genesis-kniha Mojžíšova první
o Stvoření světa
o Popisuje jak Bůh postupoval při stvoření světa
o 1. den stvořil den a noc
o 6.den stvořil muže a ženu
o 7.den odpočíval
- Potopa - Bůh seslal na Zemi ptomu , protože lidé začínali být zlí
o Před začátkem potopy navštívil Bůh Noéa a zadal mu úkol - postavit plavidlo a na něj vzít zvířectvo a svoji rodinu ( aby život na Zemi přetrvával)
o Potopa trvla 40 dní a 40 nocí a po celou dobu pršelo
o Když přestalo pršet, vyslal holubici, aby zjistila, zda už voda opadla (opadla po 150 dnech)
o Když voda opadla, vyšel ven a vyvedl zvířectvo

- Nový zákon- jádrem Nového zákona jsou 4 evangelia (jedná se o vylíčení Ježíšova života)
- Máme evangelia sepsaná Matouše, Markem, Lukášem, a Janem
- Obsahuje také epištoly (někdy listy) - jsou to listy, které Apoštol Pavel adresoval různým osobám
- Závěrečnou částí N.Z. je Zjevení Janovo (Apokalypsa) - tento spis je o konci světa o posledním soudu
Indická Literatura

Indie = centrum indické kultury se stalo povodí řek Indus a Gamga
-na literaturu měli vliv dva směry: a) buddhismus
b)hinduismus
-vznikly védy
Védy- nejstarší vznikly 1500 - 1000 př.n.l.
-dílo, ve kterém lidé uctívali Bohy a Bozi byli zosobněním přírodních sil
-literatura, ve které Indové velebili své Bohy
- lidé zde vyjadřovali své představy o světě, životě, vesmíru
- uctívají noc, jitřenku, oheň - zosobnění přírodních sil
- Báseň noc = lidé se modlí k noci a prosí ji o ochranu a bezpečí
- ve védách tehdejší Indové velebili své bohy, většinou zosobněné přírodní síly
- védy psané zvláštním veršem vyjádřili představy nejstarších obyvatel Indie o světě a vesmíru
Mahabharáta - rozsáhlý epos, patří mezi nejstarší památky
- 4 st. Př. N. l. - 4 st. N. L.
- Soubor mýtů, legend, lidových vyprávění
- Zahrnuje 100000 dvojverší
- Podkladem byla historická událost, rozvitá a doplněná fantazií

Čínská literatura

- čínskou literaturu ovlivnil koncofionismus, staonismus a také budhismus
- kulturní centra se soustředila v povodí žluté a velké řeky (200l. před. N.l.)

básníci - Li Po - autor veršů o přírodě, volnosti, přátelství a víře
Tu Fu - kritický vůdce společnosti, jeho verše odrážejí krizi císařství, utrpení lidu

Kniha písní
- vznikla ve 12 - 7 stol. Před. Na. Let.
- Nejstarší sbírka čínské poezie
- Jsou zde písně milostné, svatební, sociální a písně s mitologickým námětem
- Např: báseň Prosím tě - dívka prosí svého přítele aby k ni přestal chodit;bojí se co by na to řekli rodiče, bratři a sousedi;objevuje se zde milostná tématika


Hodnocení: (hodnotilo 11 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info