Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

21. Obraz boje proti fašismu a druhá světová válka v české a světové literatuře

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 21. Obraz boje proti fašismu a druhá světová válka v české a světové literatuře
 
Titulek: 21. Obraz boje proti fašismu a druhá světová válka v české a světové literatuře
Datum vložení: 27.4.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'

A) Česká próza:
Jiří Weil (1900 ? 1958)
Narodil se v židovské rodině, studoval na filozofické fakultě. Před válkou patřil k levicově orientovaným intelektuálům.
Dílo:
?Moskva ? hranice?
?Život s hvězdou? ? za tento román byl Jiří Weil umlčen kritikou

Edvard Valenta (1901 ? 1978)
Český prozaik, redaktor Lidových novin. Auror psychologických a životopisných próz, cestopisných fejetonů.
Dílo:
?Jdi za zeleným světlem? (1956) ? psychologický román

Jan Drda (1915 ? 1970)
Český prozaik a dramatik, autor knih pro mládež.
Dílo: ?Němá barikáda? ? povídky zachycující boj našich lidí proti okupantům

Ladislav Fuks (1923 ? 1994)
Prozaik, častá témata 2. sv. války.
Dílo:
?Pan Theodor Mundstock?
?Mí černovlasí bratři? ? cyklus šesti povídek
?Spalovač mrtvol?
?Smrt morčete? ? povídky opět s židovskou tématikou

Arnošt Lustig (1926 ?
Prozaik a publicista. V letech 1942-45 vězněn v koncentračních táborech ? Terezín, Osvětim. Na jaře 1945 uprchl z transportu smrti. Po válce působil jako novinář. V roce 1968 odešel do emigrace.
Dílo:
?Noc a naděje? ? povídky, v nichž autor čerpá se svých zážitků z ghetta
?Démanty noci? ? povídky - zážitky z koncentračních táborů, z transportu smrti, z květnového povstání
?Ulice ztracených bratří?
?Dita Saxová?
?Nikoho neponížíš?
?Motlitba pro Kateřinu Horowitzovou? ? novela vycházející ze skutečné události za 2. sv. války
?Bílé břízy na podzim?
?Hořká vůně mandlí?

Jan Otčenášek (1924 ? 1979)
Prozaik, filmový a televizní scénárista, jeden z výrazných tvůrců poválečné socialistické prózy.
V roce 1944 byl totálně nasazen do továrny v Čakovicích. Od roku 1952 působil ve Svazu československých spisovatelů, od roku 1960 pracoval jako spisovatel z povolání. Od roku 1973 působil jako dramaturg filmového studia Barrandov. Publikoval v Literárních novinách, Hostu do domu, Květech a v mnoha dalších. Je autorem řady filmových a televizních scénářů.
Dílo:
?Občan Brych?- román byl i zfilmován
?Romeo, Julie a tma? ? příběh studenta a židovské dívky
?Kulhavý Orfeus? ? zachycuje osudy mladých chlapců, kteří jsou poslání na nucené práce
Na přelomu 60. a 70. let Otčenášek tématicky vychází se skutečnosti. Vzniká satirická novela ?Mladík z povolání? a román ?Když v ráji pršelo?.

Norbert Frýd (1913 ? 1976)
Prozaik a kulturní publicista. Na univerzitě vystudoval moderní literaturu a práva. Za války byl jako žid vězněn v Terezíně, Osvětimi a Dachau. Po válce pracoval v diplomatických službách, v rozhlase a posléze se věnoval výhradně spisovatelské činnosti.
Dílo:
?Krabice živých? - obraz koncentračních táborů
?Kat nepočká? - novela

Karel Ptáčník (1921 ? 2002)
Dílo: ?Ročník 21? ? osobní zážitky z let 1942-45 , autor sleduje osud mladých Čechů, ročníku 1921, kteří byli nasazeni do Německa na práci ve válečném průmyslu.

Jiří Marek (1914 -
Dílo: ?Muži jdou ve tmě? ? příběh vypráví o skupině sovětských a českých parašutistů

Josef Škvorecký (1924 ?
Spisovatel a nakladatel. Od roku 1969 žije v Kanadě, kde spolu se svou ženou, spisovatelkou Zdenou Salivarovou, založili nakladatelství Publishers 68 ? převážně díla autorů, kteří nesměli doma publikovat nebo žili v emigraci.
Dílo: ?Zbabělci? ? prvotina

Bohumil Hrabal (1914 ? 1997)
Dílo: ?Ostře sledované vlaky¨?

Ota Pavel (1930 ? 1973)
Český spisovatel, novinář a sportovní reportér. Vlastním jménem Ota Popper. Narodil se 2.7. 1930 v Praze v židovské rodině. V roce 1944 se stal hornickým učněm. V letech 1949-56 působil v Československém rozhlase, poté byl sportovním redaktorem v časopise Stadion. Ota Pavel trpěl duševní chorobou, která byla příčinou k trvalému invalidnímu důchodu. Zemřel předčasně ? 43 let ? v Praze. Je pochován na židovském hřbitově ve Strašnicích.
Dílo:
?Smrt krásných srnců? ? soubor sedmi povídek, které jsou soustředěny především kolem postavy Pavlova tatínka.
?Jak jsem potkal ryby?
?Kapři pro Wehrmacht?

Julius Fučík (1903 ? 1943)
Dílo: ?Reportáž psaná na oprátce?

Budovatelský román: snaha vytvořit kladného dělníka, který zasahuje do děje tehdy, kdy je potřeba radikálního zásahu. Odráží budovatelské úsilí lidí. Hrdinovy se často staví do cesty ti, kteří se snaží práci brzdit.

Alena Bernášková
?Cesta otevřená? (1950) ? román o obnově výroby syntetického benzínu

Jiří Marek (1914 -
?Nad námi svítá? ? povídky, hlavními hrdiny jsou dělníci

Květoslav F. Sedláček (1911 ? 1971)
Narozen v Praze v řemeslnické rodině. Vyučil se zámečníkem a poté pracoval jako dělník. Po válce působil jako reportér a redaktor. Souběžně byl scénáristou Československého státního filmu. Od roku 1953 pracoval jako spisovatel z povolání.
?Luisiana se probouzí? ? román o obnovení těžby
?Závod ve stínu? ? román o budování vodní přehrady

Bohumil Říha (1907 ? 1987)
Český spisovatel, publicista, učitel a v letech 1956-67 ředitel nakladatelství pro děti a mládež Albatros. Vystudoval učitelský ústav Čáslavi a v roce 1945 se stal okresním školním inspektorem. Je autorem literatury pro děti, jejímž hlavním tématem je cesta za poznáním.
?Venkovan? (1955, 1958 ? dva díly), ?Dvě jara? (1952), ?Země dokořán? (1950)

Václav Řezáč (1901 ? 1956)
Vlastním jménem Václav Voňavka. Narodil se 5.5. 1901 v Praze, absolvoval gymnázium, řadu let pracoval jako úředník, později se stal redaktorem Lidových novin. Po válce působil v Československém státním filmu. Nejvlastnějším Řezáčovým projevem byl román, i když je autorem několika povídek. Zemřel 22.6. 1956 v Praze.
?Nástup? ? líčí osudy prvních přistěhovalců po osvobození
?Bitva? ? volné pokračování románu Nástup, líčí situaci nově osídleného území až do roku 1948

T. Svatopluk
?Bez šéfa? ? líčí osudy dělnického šéfa, který podlehl svodům moci a stal se zrádcem

Ivan Kříž
?Velká samota? ? hlavní hrdina se vrací do rodné vesnice, aby pomohl zemědělskému družstvu z krize

B)Světová próza
Ruská literatura:
Viktor Někrasov
Bojoval na ruské frontě, účastník bitvy u Stalingradu.
?V stalingradských zákopech? ? román začíná roku 1942 bitvou u Stalingradu? osobní zkušenosti autora

Michail Šolochov (1905 ? 1984)
?Osud člověka?

Boris Pasternak (1890 ? 1960)
Ruský básník, prozaik a překladatel. Studoval filozofii, ovlivněn ruskými futuristy a symbolisty.
?Doktor Živágo? ? román vydán v Itálii. V roce 1958 mu byla pod tlakem udělena Nobelova cena - autor se jí zřekl. Roku 1989 převzal Nobelovu cenu jeho syn.

Alexandr Solženicyn
Odešel na frontu. Za kritiku Stalina zatčen a odsouzen k 8 letům nucených prací. Roku 1953 propuštěn z vyhnanství Kazachstán.
?Jeden den Ivana Děnisoviče? ? novela autor čerpá z osobních zkušeností v táboře

Čingiz Ajtmanov
?Džamila? ? poetický příběh ženy ? Džamily. Příběh kirgizské rodiny, do jejíchž života se promítá válka. Román autorovy přinesl světový úspěch
?Popraviště?

Valentin Rasputin (1937 -
Psal vesnickou prózu.
?Žij a nezapomínej? ? tragický příběh válečného zběha
?Loučení? ? novela, loučení lidí, kteří jsou nuceni odejít z míst, kde žili. Děj se odehrává na Sibiři

Vasilij Šukšin
Prozaik, filmový herec, režisér a scénárista. Autor vesnické prózy.
?Červená kalina? ? filmová novela, baladický příběh hrdiny, který se dostal do vězení. Po propuštění se snaží začít žít nový život, ale jeho bývalí přátelé se ho snaží přinutit témuž činu, hrdina odmítá a proto je zabit

Německá literatura:
Anna Seghercová (1900 ? 1973)
?Sedmý kříž? ? román líčí útěk politického vězně Georga Heislera z koncentračního tábora. Utíká spolu s dalšími šesti vězňů. Pro uprchlíky je připraveno sedm křížů. Vězni jsou chyceny, jen Georgovi se podaří uprchnout. Ve městě se ho ujme lékař, který ač tuší, že jde o uprchlého vězně, ošetří ho. V románu autorka klade do popředí hrůzy fašismu a zároveň ukazuje i solidaritu lidí.

Heinrich Böll
Za 2. sv. války na frontě, kde byl několikrát zraněn, konec války prožil v americkém zajetí.
Přední představitel Skupiny 77 ? vznikla po válce, mladí němečtí prozaici, kteří na základě svých autobiografických zkušeností z války, se snažili o vyrovnání se s nacismem
?Kdes byl, Adame??
?Neřekl jediné slovo? ? zážitky z války, snaha ukázat mravní odpovědnost lidí za to, co se v této době dělo
?Biliár o půl desáté? ? satirický román
?Klaunovy názory? ? nekomplikovaný děj pouze s jednou postavou ? klaun Hans Schnier

Fridrich Dürrenmatt (1921 ?
Švýcarský prozaik ? psal německy. Představitel absurdního literatury a dramatu.
?Návštěva staré dámy?
?Frank pátý?
?Fyzikové? ? dvoutaktová komedie z prostředí psychiatrické léčebny

Francouzská literatura:

Albert Camus (1913 ? 1960
Narozen 7.11. 1913 v Alžírsku. Hlásil se k existencialismu = směr úzce propojený s filozofií, která vznikla v první polovině 20. století. Vychází z jejích výkladů osamoceného jedince trpícího pocitem nedobrovolné existence ve světě, kde vše je zmítáno pochybami. Existencialistická filozofie proti sobě staví objektivní pravdy vědy a obecné normy společnosti proti subjektivnímu prožitku jedince. Zkoumá odcizení člověka a krizi jeho hodnot. Mnozí existencialisté po dvou světových válkách, které zcela převrátily jak vnější, tak vnitřní lidský svět, vidí samu existenci člověka ? jedince v tomto soukolí ? jako absurdní a jedinou životní jistotu shledávají smrt.
V roce 1957 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Zemřel na následky autonehody v Paříží 4.1. 1960.
Drama: ?Caligula?, ?Nedorozumění?, ?Spravedlivý?
?Cizinec? (1942) ? novela odehrávající se v Alžírsku, dílo patří k nejvýznačnějším dílem literárního existencialismu.

Louis Aragon
?Cestující z Imperiálu?
?Aurelián? ? milostný příběh mladého intelektuála a ženy venkovského lékárníka. Mladík je poznamenán 2. sv. válkou ? zbaven iluzí, zaujímá pasivní postoj ? jejich láska ztroskotává. Příběh končí tragicky ? žena se stane obětí německých výstřelů.
?Komunisté?
?Velikonoční týden? ? o Napoleonovi

Jean Paul Sartre (1905 ? 1980)
Dramatik, filozof. Narozen 21.6. 1905. Byl předním představitelem francouzského ateistického existencialismu.
?Nevolnost? ? román
?Zeď? ? román
?Počestná děvka?

Samuel Beckett (1906 ? 1989)
Irský původ, psal francouzsky a anglicky. Roku 1969 jeho dílo oceněno Nobelovou cenou. Představitel existencialismu. Jeden z nejvýznamnějších představitelů absurdního divadla.
?Čekání na Godota?

Eugen Ionesco (1912 ? 1994)
Francouzský dramatik, básník, esejista, literární kritik a profesor na gymnáziu. Představitel absurdního dramatu.
?Plešatá zpěvačka? (1948)
?Židle? (1952) ? příběh staré manželské rodině, která neustále čeká na návštěvu, ale nedočkají se jí
?Nosorožec? (1959), ?Hlad a žízeň? 1964) - tvz. antihry

Anglická literatura:
Graham Greene (1904 ? 1991)
Anglický romanopisec, autor divadelních her a novinář. Několikrát navržen na Nobelovu cenu, ale nikdy ji nezískal.
?Jádro věci? ? román řešící závažné filozofické a etické problémy. Odehrává se na západním pobřeží Afriky.
?Tichý Američan? ? zabývá se otázkou viny a svědomí
?Ministerstvo strachu?
?Náš člověk v Havaně?

George Orwell (1903 ? 1950)
Vlastním jménem Eric Arthur Blair. Britský novinář a prozaik.
?Farma zvířat? (1945) ? alegorický román psaný formou bajky
?1984? ? utopický román, vznikl roku 1948
?Rozhněvaní mladí muži?

Italská literatura:
Alberto Moravia (1907 ? 1990)
Italský novinář, prozaik, dramatik a esejista. Narodil se v Římě v židovské rodině. Vzdělání mu poskytli soukromí učitelé. Pro svůj židovský původ měl za války omezené publikační možnosti a musel se skrývat. V poválečném období se dostal do sporu s církví. Představitel existencialismu a neorealismus ? sociální kritika, v popředí lidé vytlačeni na okraj společnosti, ale často mají větší mravní převahu než ostatní.
?Římské povídky? (1954, 1959) ? dva svazky povídek, které se svou poetikou hlásily k italskému neorealismu
?Horalka? (1957) ? zfilmována v hlavní roli se Sophii Loren
?Láska manželská? (1949)
?Nuda? (1960)

Americká literatura:
Joseph Heller (1923 ? 1999)
Americký romanopisec a dramatik. Narozen v Brooklynu, studoval na Oxfordu. Za 2. sv. války byl pilotem amerického válečného letectva. V roce 1997 navštívil Prahu. Zemřel na infarkt.
?Hlava XXII? ? autobiografické zkušenosti z 2. sv. války, děj se odehrává na konci války na ostrově ve Středozemním moři, odkud startují americká válečná letadla. Hlavní hrdina se snaží uniknout, aby nemusel startovat ? pocit ohrožení svého života, vyhýbá se povinnostem, nakonec zvolí útěk do Španělska

Jerome David Salinger (1919 ?
Americký spisovatel narozen v New Yorku. Za 2. sv. války působil v americké armádě v Evropě.
?Kdo chytá v žitě? (1945)

William Styron (1925 ?
Představitel jižanské prózy.
?Sophiina volba? (1976)

Edvard Albee (1928 ?
?Kdo se bojí Virginie Wolfové? ? drama, které se dotýká krizových situací v rodině, obsahuje prvky absurdního dramatu

Arthur Miller (1915 ? 2005)
Americký dramatik, autor memoárů a společensko-kritických her. Manžel Marylin Monroe (1956-1961).
?Všichni moji synov? (1947) ? drama za 2. sv. války
?Po pádu?
?Smrt obchodního cestujícího? (1949)

Tennessee Williams (1914 ? 1983)
Vlastním jménem Thomas Lanier Williams. Americký černošský dramatik, básník a prozaik, jeden z největších představitelů moderního dramatu. Narozen ve státě Mississippi. Během hospodářské krize pracoval jako úředník, od roku 1938 žil v New Orleansu. Používal realistické, naruralistické a expresionistické stylové prostředky. Témata pro své hry čerpal ze svého mládí. Téměř všichni jeho hrdinové jsou lidé, kteří čelí brutální a zničující životní situaci, a proto často utíkají k iluzím, které nemají reálný podklad. Měl problémy s alkoholem, které se mu staly osudným.
?Skleněný zvěřinec? (1945)
?Tetovaná růže? (1950)
?Kočka na rozpálené plechové střeše? (1955)
?Tramvaj do stanice Touha? (1947)


Hodnocení: (hodnotilo 31 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info