Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Česká próza po roce 1945

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > Česká próza po roce 1945
 
Titulek: Česká próza po roce 1945
Datum vložení: 1.11.2013

 

squareVClanku:
id='square-ir'
ČESKÁ PRÓZA PO ROCE 1945
Ovlivnění
 1945 = konec 2. světové války
 1948 = komunistický převrat
 50. léta = politické procesy
 60. léta – 1968 = Pražské jaro
 1977 = Charta 77
 1977 – 1989 = normalizace
 1989 = Sametová revoluce
Emigrace
 1. vlna = Hostovský, Voskovec, Langer, Tigrid
 2. vlna = Kundera, Škvorecký, Lustig, Kohout
Možnost publikace
 Exil = exilová nakladatelství
o 68 Publishers = Toronto; Škvorečtí
o Index = Kolín nad Rýnem
o Křesťanská akademie = Řím
o = Paříž; Tigrid
 Samizdat
o Petlice = Vaculík, Gruša
o Expedice = Havel
o Popelnice = Topol, Jirous
 underground; časopis: Revolver revue, Vokno
o Kritický slovník = kritika
 Lopatka
o + občas: Seifert, Kohout, Hrabal
 Oficiální tvorba
o Pavel, Páral
o Körner, Šotola
Témata/skupiny
 Druhá světová válka
o 1. vlna = bezprostřední zážitek: Drda, Fučík, Weil  černobílé vidění
o 2. vlna = 50. /60. léta: Hrabal, Fuks, Lustig  propracovanější
o 3. vlna = 70. léta: Pavel  s nadhledem
 Budování socialismu
o Popis změn, zdůraznění nadšení občanů, opěvování nového režimu
o Uvědomělý komunista, proti buržoazii
 Řezáč, Otčenášek
 Kritika/vystřízlivění z nadšení
o Přelom 60. /70. let
o První kritika
 Škvorecký, Kundera, Vaculík
 Historická próza
o Únikové, bezpečné téma + možnost ukrytí nějaké dnešní reálie do minulosti
 Šotola, Körner, Daněk, Loukotková
 Psychologická próza
o Řešení osobních pocitů hrdiny, vývoj hrdiny
 Hostovský, Valenta, Mucha
 Kritika režimu
o Exil, samizdat, 70. /80. léta
 Vaculík, Kundera, Škvorecký
 Současná témata
o Rozličná témata
 Viewegh, Boučková, Soukupová, Urban…
Autoři
 Jan Drda 1915 – 1970
o 2. světová válka, oficiální, bezprostřední reakce
o Prozaik, dramatik
o Hrátky s čertem
o Dalskabáty, hříšná ves
o Nemá barikáda
 Soubor povídek; černobílé vidění
 Hlavní hrdinové = obyčejní lidé v neobvyklých situacích, stávají se z nich hrdinové
 Němá barikáda, Včelař, Vyšší princip, Záškodník
 Julius Fučík 1903 – 1943
o 2. světová válka, levicový autor, nekriticky přijímán
o Spisovatel, novinář, teoretik, aktivní v komunistickém odboji
o Reportáž psaná na oprátce
 Nekriticky přijímána
 Podbarveno komunistickou ideologií, pohled vězně
 Za minulého režimu vymazány pasáže s projevy pochopitelné slabosti
 Arnošt Lustig 1926 – 2011
o 2. světová válka, 1968 = emigrace, působil v Izraeli; 1989 = návrat do vlasti
o Spisovatel, novinář, žid
o Holocaust = celoživotní téma
o Noc a naděje
o Démanty noci
o Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 Novela
 Skupina židů je využívána němci, absurdita, motiv modlitby, cestuje s nimi mladá žena, jediná se nakonec zmůže na zbytečný odpor
o Dita Saxová
 Román
 Žena přežije koncentrační tábor, vyrovnává se s prožitým
o Krásné zelené oči
 Román, více dějových linií
 Příběh vyselektované židovky, prostitutka pro německé vojáky, přežije
 Ladislav Fuks 1923 – 1994
o 2. světová válka, holocaust  nebyl žid x homosexuál = stejný osud
o Prozaik, pracovník Národního muzea, milovník uměná
o Psychologická próza s tématy násilí, hraje si s námi, pocit pohody kryje posedlost
o Mí černovlasí bratři
o Cesta do zaslíbení země
o Příběh kriminálního rady
o Spalovač mrtvol
 Román, psychologie
 Postupné odkrývání, rostoucí fanatický nacismus u hlavní postavy
 Pracovník krematoria postupně zavraždí ženu a syna, u dcery pokus  chce jim pomoci = stejně by zemřeli
o Pan Theodor Mundstock
 Žid, systematicky se připravuje na pobyt v koncentračním táboře
 Při cestě na transport sražen autem
 Jan Otčenášek 1924 – 1979
o 2. světová válka, budování socialismu
o Oficiální autor
o Občan Brych
 Budovatelský román, uvědomělý soudruh si rozmyslí emigraci
 Jednoduchý, optimistický náhled
o Romeo, Julie a tma
 Novela, z období Heydrichiády
 Obdobné: Petr a Lucie (R. Roland), Romeo a Julie (Shakespeare)
 Židovka neodejde na místo transportu, setká se s Pavlem, ten ji skrývá, zamilují se do sebe
 Ester tlak nevydrží, vyběhne z úkrytu, zastřelena
 Bohumil Hrabal 1914 – 1997
o 2. světová válka, vývojový román, autobiografie
o částečně oficiální, částečně samizdat
o Autobiografické rysy v dílech, vazba na Kersko, Liběň
o Složitá a dlouhá větná skladba, všechny formy jazyka = spisovný, hovorový, vulgární
o Pábitelé = ve více dílech; užívají si života, trošku pobuřují, obyčejní lidé
o Ostře sledované vlaky
 Z války, sledované německé transporty
 Hlavní hrdina jeden zneškodní, zemře  dokázal si že je „muž“, cítí se silný
 Částečně autobiografické = také pracoval na dráze
o Pábitelé
 Povídkový soubor
o Postřižiny
 Autobiografické, o dětství v pivovaru
 Strýc Pepin = pábitel
o Slavnosti sněženek
 Banální spory mezi lidmi, oblast Kerska
o Skřivánci na niti
o Perlička na dně
o Něžný barbar
o Obsluhoval jsem anglického krále
 Vývojový román, částečně autobiografické
 Hlavní hrdina časem pochopí, že není důležité být milionářem a hoteliérem ale být smířen sám se sebou i se svým životem = práce v pohraničí
 Ota Pavel 1930 – 1973
o 2. světová válka, autobiografie = dětství; oficiální autor
o Vlastní jméno: Otto Popper; žid; maniodepresivní psychóza
o Novinář, spisovatel, sportovní reportér, rybář, cestovatel
o Smrt krásných srnců
 9 povídek
 Humorně a jemně pojatá doba Protektorátu, války = dětství
o Dukla mezi mrakodrapy
 Sportovní tématika; umělecko-publicistický styl
 Jako reportér doprovázel fotbalisty Dukly do Ameriky
o Plná bedna šampaňského
o Jak jsem potkal ryby
o Zlatí úhoři
 Václav Řezáč 1901 – 1956
o Budovatelský román, původně psychologické romány
o Nástup
 Během budování nového režimu vzpomínky na vyhnání němců
 Typická slovní spojení: dobrý dělník…
 Josef Škvorecký 1924 – 2012
o Kritika režimu, samizdat, exil
o Spisovatel, překladatel, novinář, univerzitní profesor v Torontu
o Držitel Řádu Bílého lva
o Danny Smiřický = alter ego Škvoreckého  promítá do něj sebe
o Zbabělci
 Formou deníků, autobiografické motivy
 Vůbec 1. kritika Čechů = nebyli jsme za války jen hrdinové nebo poškození, ale i kolaboranti, pokrytci (v knize se štítí vězňů z táborů)
o Prima sezóna
o Tankový prapor
o Mirákl
o Příběh inženýra lidských duší
o Sedmiramenný svícen
o Legenda Emöke
o Hříchy pro pátera Knoxe
 Detektivka
 Zdena Salivarová 1933 –
o Manželka Škvoreckého
o Honzlová
o Nebe, peklo, ráj
 Milan Kundera 1929 –
o Píše česky i francouzsky (odmítá překlady, zfilmování děl, dramatizace)
o Emigroval do Francie
o Post moderna = více dějových linií  milostný motiv + filozofické úvahy
o Žert
 Konfrontační román
 Mladík kvůli vtipu o KSČ v dopise své dívce vyloučen ze školy, ze života, žije pomstou
 Pomstu nevykoná = ztrácí smysl života
o Nesnesitelná lehkost bytí
 Více dějových linií, filozofické úvahy
o Valčík na rozloučenou
 Lázeňský román
o Nesmrtelnost
o Jakub a jeho pán
 Denis Diderot – Jakub fatalista a jeho pán
 Divadelní hra; motiv osudu
o Směšné lásky
 Soubor povídek; motiv lásky potlačen
 Ludvík Vaculík 1926 –
o Spisovatel, redaktor, fejetonista, publicista
o Manifest 2000 slov = 1967, za lidská práva
o Charta 77 = jeden z autorů, signatář
o Petlice = jeden ze zakladatelů, samizdatová edice
o Sekyra
 Autobiografický román
 Mísení více časových rovin, popisy přírody, vlastní historky
 Kritika režimu, valašské nářečí
o Český snář
 Deník Vaculíka = 1/1979 – 2/1980
 Popis života stíhaného, kontrolovaného člověka; tajně vydáváno
 Vypravování, rady zahrádkářům, filozofické úvahy
o Jak se dělá chlapec
 Řešení milostných problémů = Vaculík – Vaculíková – Procházková
 Madla Vaculíková 1925 –
o Žena Vaculíka
o Já jsem oves
 Reakce na milostný trojúhelník
o Drahý pane Kolář
 Lenka Procházková 1951 –
o Milenka Vaculíka
o Chartistka, milenka chartisty, otec (Jan Procházka) také stíhán
o Smolná kniha
 Milostný trojúhelník, rodinný život s Vaculíkem
o Růžová dáma
 Jan Procházka 1929 – 1971
o Dramaturg, scénárista
o Člen reformního hnutí KSČ, po roce 1969 zakázán
o Ucho
 Novela; absurdita komunistického režimu, kritika
 Zachycení jednoho dne náměstka čerstvě padlého komunistického ministra  strach, panika, beznaděj x nakonec sám povýšen na ministra
 Eva Kantůrková 1930 –
o Zakázána, vězněna
o Přítelkyně z domu smutku
 Autobiografické motivy
 Příběh z vězení = vězenkyně, ztráta soukromí
 Karel Pecka 1928 – 1997
o 1949 = obviněn z velezrady, 11 let strávil v Jáchymově
o Autobiografické = zážitky z Jáchymova
o Motáky nezvěstnému
o Na co umírají muži
 Ivan Klíma 1931 –
o Povídkář
o Má veselá jitra
 Absurdita komunismu
 Vladimír Páral 1932 –
o Oficiální autor, celkově populární
o Rozporuplný pohled literární kritiky na jeho díly = úroveň upadá
o Zasazeny do oblastí kolem Ústí nad Labem, chemických závodů
o Jazyková strohost, zkratkovitost; povrchní vztahy mezi lidmi
o Černá pentalogie = 70. léta  pesimismus; celkem 5 knih = dokončena
 Veletrh splněných přání
 Soukromá vichřice
 Katapult
 Milenci a vrazi
 Ústecká chemička; Velmi populární, realistická ukázka doby
 Profesionální žena
o Bílá pentalogie = 70. léta  více optimismu; celkem 4 = zatím nedokončena
 Mladý muž a bílá velryba
 Radost až od rána
 Generální zázrak
 Muka obraznosti
o Pokušení A-ZZ
 Pavel Kohout 1928 –
o Exil, samizdat
o Překlady, drama, próza
o Kritika režimu + vstup vojsk Varšavské smlouvy absurdita, grotesknost
o 1978 = cestuje do Vídně, nucený exil = nepustili ho zpět
o Ubohý vrah
o August, August, August
o Kde je zakopán pes
 Kritika režimu, pronásledování
o Hodina tance a lásky
 1. světová válka, Terezín
 Dcera velitele se chce učit tancovat  učí ji vězenkyně, baletka  dívka prozře a děsí se
o Katyně
 Groteskní popis totalitního režimu, absurdita
 Je založena škola pro katy z důvodu zvětšeného množství poprav
 Lízinka Tachecí = 1.katyně na světě
 Jarmila Loukotková 1923 – 2007
o Historická próza
o Navzdory básník zpívá
o Není římského lidu
 Jiří Šotola 1924 – 1989
o Historická próza
o Tovaryšstvo Ježíšovo
 Václav Kaplický 1895 – 1982
o Historická próza
o Kladivo na čarodějnice
 Vladimír Körner 1939 –
o Spisovatel, scénárista
o Historická próza = středověk (německé rytířské řády), 2. světová válka = Češi x Němci
o Údolí včel
 13. století, řád německých rytířů
 Zvláštní styl, rozhovory omezeny, častý popis = lyrické
o Adelheid
 Těsně před koncem 2. světové války, české pohraničí

Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info