Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Zájem umělecké literatury o objevy vědy a technické vynálezy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > Zájem umělecké literatury o objevy vědy a technické vynálezy
 
Titulek: Zájem umělecké literatury o objevy vědy a technické vynálezy
Datum vložení: 31.3.2009

 

squareVClanku:
id='square-ir'
8. maturitní otázka

Zájem umělecké literatury o objevy vědy a technické vynálezy
VĚDA A TECHNIKA
Na konci 19. století a v průběhu století 20. začal být svět zahrnován vynálezy a objevy, tento technický pokrok ovlivnil spisovatele.Lidé se zajímají o planetu a vesmír.Rozvoj průmyslu, plně využívaná elektřina, spalovací motory a další…. Zahájení výroby benzínu, umělého kaučuku, prvních počítačových strojů, pokusy s tel. vysíláním, barevné fotografie, zvukový film. Automobilová, letecká a lodní doprava – zdokonalení. Rozvoj filozofie, historie, sociologie, pedagogiky, lingvistiky, literární věda. Nové technologie použity ve zbrojním průmyslu. Vynález 2. světové války – radar, první raketový pohon, především atomová bomba, zbraň vodíková.

Albert Einstein – německý fyzik (teorie relativity a kvantové teorie)

Rudolf Diesel - vynálezce rovnotlakého spalovacího motoru na naftu

Marie Curieová-Sklodowská – fyzička a chemička, výzkum radioaktivního záření

Thomas Alva Edison – využití elektrické energie (telegraf, psací stroj, žárovka s uhlík.vláknem)

Jan Jánský – Čech, objevitel 4 krevních skupin

D. Fahrenheit – Fahrenheitova stupnice později pak

W. Kelvin – nová stupnice teplot a pojem absolutní nuly

F. Křižík – oblouková lampa

D. I. Mendělejev – periodický zákon prvků

Isaac Newton – zákony dynamiky, gravitační zákon, zrcadlový dalekohled, rozklad světla hranolem

Alfred Nobel – výzkum a výroba výbušnin (dynamit), zakladatel nadace Nobelovy ceny

Denis Papin – vynálezce tlakového hrnce

Jan Evangelista Purkyně – základ buněčné teorie (český lékař a biolog)

W. Rőntgen – objevitel rentgenového záření

James Watt – dvojčinný parní stroj – převrat v průmyslu a dopravě


jan neruda
(1834 – 1891)
- básník, spisovatel a novinář; (májovec)
- narodil se v Praze na Malé straně a prožil tam celý život
- pocházel z chudších poměrů – zajímali ho sociální a národní problémy
- vydával noviny – NÁRODNÍ LISTY – kritizoval zde sochaře atd.
- přispíval i do časopisu Květy (spolu s Hálkem) a s ním také vydával časopis Lumír
- byl prohlášen za zrádce národa . Proto podnikl několik cest do ciziny – vedl si o tom záznamy (ty jsou zajímavým o životě té doby)
- nikdy se neoženil – ale své první a celoživotní lásce, které věnoval i celou řadu svých básní to prý nabídl (taky se zamiloval do Karolíny Světlé – tu považoval za ideální ženu)
- cítil se zneuznám – měl proto špatný vztah k lidem a problémy s alkoholem, většinu života prožil v nouzi

DÍLA : písně kosmické
- v této básni neruda reaguje na rozvoj vědy a techniky
- oslavuje kosmická tělesa a lidskou touhu po poznání – vyslovuje myšlenku, že se člověk někdy podívá i mimo Zemi – věří že se to povede (společnost ho za to obdivovala, protože nikdo ještě tak rozsáhle nepsal o vesmíru)
herbert george wells
(1866 – 1946)
- byl to anglický spisovatel
- nějakou dobu působil jako učitel, později spisovatel na volné noze
- Wells je společně s fr. spisovatelem Julesem Vernem, považován za zakladatele science fiction
- dále psal také společensko kritické romány, atd....

DÍLA : stroj času
- příběh o muži, který se přenesl do vzdálené budoucnosti (do roku 802270), kde se setkal s lidskou rasou biologicky rozštěpenou na dva odlišné a nepřátelské poddruhy
- obyvatelé povrchu Země – Eloánové žijí bezpracným (rajským) životem, protože je z podzemí zásobuje rasa Morloků, kteří si ale za odměnu v noci vybírají mezi Eloány oběti, protože pořádají lidožroutské hostiny

DÍLA : válka světú
- asi nejslavnější jeho román
- popisuje zde krvavou invazi mimozemšťanů z Marsu na Zemi
- román proslavila zejména rozhlasová dramatizace (rok 1938) – při jejím poslechu vypukla mezi lidmi panika – protože to považovali za skutečnost

DÍLA : první lidé na měsíci
- román, který vypráví příběh inženýra Cavora a jeho vynálezu – kovu pohlcujícího gravitaci, díky němuž může uskutečnit kosmickou výpravu na Měsíc a setkat se tam s jeho obyvateli
- jejich společnost je tím jak je uspořádáním podobná mraveništi zkříženému s průmyslovou společností a ukazuje zde úskalí absolutní specifikace

jakub arbes
(1840 – 1914)
- realista, spisovatel, novinář
- narodil se v Praze a byl žákem jana Nerudy, byl redaktorem Národních listů, pak byl z politických důvodů 13 měsíců ve vězení
- spolu s Mikolášem Alšem vydával časopis Šotek
- tvůrce romaneta= literární útvar, krátký román, ve kterém jsou fantastické prvky, jejichž součástí je zprvu nepochopitelná zásada (nadpřirozená záležitost), ale v závěru se objevuje vysvětlení na základě rozumové úvahy nebo vědeckých poznatků
- věřil totiž v ozřejmění všeho!

DÍLA : newtonův mozek
- fantasy
- je to příběh o 2 studentech, kteří se věnují kouzelnictví a nechodí do školy
- pak jeden odchází na vojnu a druhý se stává tesařem (vypravěč), domluví se, že když na vojně umře, tak mu přítel doma uspořádá hostinu – opravdu umře a tak ho jede vypravěč identifikovat – je to on – uspořádá proto hostinu , ale přijde tam jen on sám, potom jde spát a na dveře mu zaklepe mrtvý přítel a zve ho na hostinu, říká mu, že se vrátil z bitvy u Hradce (kde měl údajně zemřít) – vypravěč tedy přijímá pozvání a jdou do vily, kde je spousta matematiků, fyziků,.. a všichni čekají na kouzelnické díl, kde přijíždí rakev s mrtvým přítelovým tělem – tělo obživne a vypráví jak žilo a že sestrojil stroj času a ptá s etaké kdo by s ním chtěl letět do minulosti
- přihlásí se přítela tak tedy letí do minulosti, kde vidí všechny bitvy, až se dostanou do pravěku, kde se udála první bitva – a stroj se jim porouchá...
- v tom se tesař probouzí ze sna a stojí nad ním matka s doktorem a hovoří o záchvatu šílenství (byl 3 dny v bezvědomí)...

jules verne
(1828 – 1905)
- studoval v Paříži práva, pak se živil jako obchodník s akciemi
- měl syna, který po jeho smrti dopsal některá jeho díla
- Verne hodně cestoval a zážitky z těchto cest zapracoval i do svých románů
- měl uzavřenou smlouvu s nakladatelstvím na 20 let – ta smlouva ho finančně zajistila a umožnila mu živit se pouze psaním
- Verne je společně s Wellsem, považován za zakladatele science fiction
- ve svých dílech předpověděl celou řadu objevů (např. dálkové lety říditelným balónem, velkorážní dělo, videofon, skafandr, kosmické cesty, elektrický motor, tank, vrtulník,...)


DÍLA : dvacet tisíc mil pod mořem
- o ponorce – el. energie (akumulátory, které tu loď pohání)
- je jedním z Vernových nejznámnějších románů
- děj začíná tím, že někteří lidé na moři viděli podivuhodné skalisko, které se pohybovalo (někdo zas tvrdil, že to je obrovské zvíře), tak se vypraví jedna velká loď, aby ho našla a zabila
- když ho loď našla, tak nastala velká honička; v noci dokonce zvíře světélkovalo
- pak narazilo zvíře do lodi a přes palubu vypadl: mohutný velrybář, uznávaný biolog a jeho oddaný sluha skočil za ním
- potom seděli všichni na nějakém železném plátovaném monstru (brzy všem došlo, že místo zvířete honili stroj)
- všichni se ale polekali, když se najednou zvedl poklop a z něj vylezli ozbrojení muži a přinutili je jít dovnitř
- zavřeli je do jendé místnosti, pak za nimi přišel kapitán Nemo a dal jim najíst
- postupně se dozvídali že plují v obrovské ponorce, která se jmenuje Nautilus (tu vyrobil kapitán Nemo a žije se svými muži jen v ní) – přes prosklené boky mohli pozorovat obdivuhodná zvířata ( je zde nastíněno co by s emohlo ukrývat na samém dně moře), ponorka se mohla ponořit kam chtěla a dělat si co chtěla
- všichni byli ve speciálních oblecích i mimo ponorku a dohromady objevili jižní pól
- ale na lodi neměli volnost a Nemo je podle svých slov, protože poznali jeho tajemství, nikdy nepustí pryč
- proto když kapitál s velikou nenávisti potopil jim neznámou loď rozhodli se že utečou
- tak tedy po 20 000 mílích proplutých pod hladinou moře, když sedostalo plavidlo do nebezpečného víru, nasedli do člunu připoutaného k ponorce a utekli....

DÍLA : cesta kolem světa za 80 dní
- je to dobrodružný příběh ang. džent. Philease Fogga (je to typický angličan, který si velmi potrpí na přesnost)
- jeho život, není nijak zajímavý; jen spí, jí a achodí do klubu, jednoho dne se v klubu vsadí skoro o celé své jmění, že dokáže objet svět za 80 dní
- cestu teda podniká, ale ani jednou nevyhlédne ven do krajiny a neprohlédne si město, ze začátku pan Fogg získává i nějaké hodiny navíc (jede vlakem, lodí, plachetnicí, parníkem, sněžnými saněmi, na slonovi,...)
- doprovází ho věrný sluha Proklouz (který hledal pána, u kterého bude mít klid, ale jakmile nastoupil k Foggovi, tak s ním musel odcestovat) – a způsobí panu Foggovi jisté potíže....
- další postaou je detektiv pan Fix – který si neověří informace a stíhá pana Fogga jako zločince - vyloupil banku
- poslední postavou je Auda (indická vdova, která měla být upálena zaživa, spolu s mrtvým manželem), ale Fogg jí zachrání
- když pak přijednou do Londýna, mysloí si že sázku prohrál a požádá paní Audu o ruku – přijímá
- vyšlou, tedy sluhu pro kněze a zjistí, že jeli proti času, takže mají jeden den k dobru
- jako vždy vejde zcela přesně na vteřinu, a to 80 dní od svého odchodu do klubu a sázku vyhrává!

futurismus
- z latinského slova futuro = budoucnost
- vznikl v Itálii a zajímá se o technickou civilizaci (stroje, pohyb, rychlost) – proniká moderní život a obraz světa v pohybu
- za zakladatele je považován Filippo Tommaso Marinetti- obdivoval Prahu
- vychází ze součastnosti a směřuje k budoucnosti
- odmítání minulých kultur a žádné navázání na minulou kulturu
- mají rádi riziko, nebezpečí, použití agresivních prostředků (dostávají se k cíli jen přes boj), třeba člověk držící volent – je spojen s technologií
- vytěsňují ženu ze společnosti – myslí si, že patří jen do kuchyně, chtějí zavřít muzea – kvůli historismu
- futurismus schvaloval válku, protože jí brali jakou jedinou věc, jak svět očistit od jeho nešvarů (od všeho starého)

civilismus
- počátky v USA
- je to směr, který zobrazuje technické vymoženosti moderní civilizace, životní styl velkoměsta (mrakodrapy, kouzelná architektura, lektřina, moderní osvětlení, lokomotivy, auta,...)
- oslavuje všední věci a lidskou práci
- ,,volný verš´´ - autor se vzdává pevné formy rýmu, libovolně užívá interpunkci, velká a malá písmena, graf. úpravy

,,osvobozená slova´´
- aby bylo možno ještě více zdůraznit rychlost, tak vytvořili osvobozená slova
- a to tak že slova (nebo jen hlásky) ve větě nebo verši byla vytržena z kontextu a skládala se bez ohledu na jejich logické vazby a pravidla syntaxe

,,polytematická poezie´´
- díla se snaží zachytit volný, spontánní proud představ, pocitů a úvah
- autorům nezáleželo na rozumu, ale usilovali o to, aby básně samy vytvářely skutečnost – ne jí jen reprodukovaly nebo popisovaly
- např. Guillaume Appolinaire, Nezval,...

vítězslav nezval
(1900 – 1958)
- představitel poetismu (na tom se podílel v rámci Děvetsilu a dá se říct, že vlastně spole se Seifertem dali poetismu takovou podobu) a surrealismu
- básník, prozaik, dramatik, překladatel
- byl členem Devětsilu, působil v Osvobozeném divadle; publikoval v Rudém právu, Lidových novinách,..
- velmi ho ovlivňovaly cesty do zahraničí (např. SSSR, Řecko, Itálie,..), kde se seznámil s mnoha surrealisty

DÍLA : podivuhodný kouzelník (Z BÁS. SBÍRKY BÁSNĚ NOCI)
- inspirací mu byl název Apollinairovy prózy – Zahnívající kouzelník
- tato báseň se stala symbolem poetismu
- kouzelník přichází především proto, aby naučil lidi radovat se ze života
- jsou zde užity představy o budoucím člověku: který touží po lásce, buduje nový svět, ale také je bezmocný před smrtí...
- psáno bez interpunkce, lehkost tvoření, inspiroval se zážitky z dětství
DÍLA : EDISON (Z BÁS. SBÍRKY BÁSNĚ NOCI)
- je to vrchol české tvorby – vychází z apollinairovské linie moderní poezie
- zamýšlí se zde nad tím, co zůstane po člověku po jeho smrti – a dochází k závěru, že je to jeho dílo
- za vzor si vzal vanálezce Edisona právě proto, že toho mnoho dokázal(říká že práce básníka se podobá tvorbě básníka)
- je to jakási úvaha nad prací člověka – Edisonova postava, je zosobnění kladných vlastností, které dávají životu potřebné impulsy
- protikladem je svět hazadních hráčů, opilců,.. a ty nesou špatné vlastnosti (spekulace a další zápory) – ty je pak vedou k životní prázdnotě... žijí ze dne na den... nedávají si v životě cíle... atd
- pravidelné rýmované vetše, vracejí se jednotlivé motivy
- příběh je o člověku, který jde z baru domů – potká muže sebevraha a ten chce skočit z mostu (ale byl to on sám), nakonec se ale přemohl a jeho druhé já – které chtělo žít zvítězilo, muž odchází domů

DÍLA : pantomima
= divadlo hrané pouze tělem
- jeho vůbec první poetistická sbírka
- použity jsou zde drobné hříčky, kaligramy, divadelní a pantomimické scénky
DÍLA : ABECEDA (Z BÁS. SBÍRKY PANTOMIMA)
- verš závislé na představách vycházejících ze vzhledu písmen abecedy (inspiroval se od Rimbauda – barvy hlásek)

karel čapek
(1900 – 1958)
- světově známý spisovatel, novinář, překladatel (Národní listy, Lidové noviny - tvůrce tzv. Sloupku)
- usadil se v Praze, Hovory s T. G. Masarykem
- byl prvním na seznamu gestapa, zemřel na zápal plic
- náměty – rozvoj techniky, působení na moderní civilizaci
humanismus – vzájemná snášenlivost mezi lidmi
- byl stoupencem pragmatismu (vyvinul se v USA) – klade důraz na pravdu každého člověka (,,to co prospívá životu, to je pravda´´ - neničí ho ani neohrožuje)
- byl velice dobrým amatérským fotografem (což dokazuje v Dášence)

DÍLA : krakatit
- dílo pojmenováno podle sopky Krakotii – prach z ní měl být údajně roznesen po celé zeměkouli
- román je o vynálezci Prokopovi, který vynalezl třaskavinu – zajímali se o to mocnosti, ale vynález byl nakonec zneužit – továrna totiž bouchne a objeví se dědeček (pohádkový) a mluví s ním o životě
- říká mu, že by měl dělat jen věci, které lidem pomáhají a nebudou jim škodit (to je hlavní myšlenka Karla Čapka)

DÍLA : rur
- vědeckofantastické drama, poprvé zde zaznělo slovo robot (a tím se dostalo do mezinár. Slovníku)
- Čapek nás zde varuje před zneužitím techniky, úzkost nad budoucností lidstva
- továrník Rossum vyrábí dokonalé roboty, kteří jsou k nerozeznání od lidí
- roboti vykonávají čím fál více práca, a tak nastane to že lidé začnou degenerovat
- roboti se vzbouří a začnou vyvražďovat lidi- vyvraždí všechny, kromě starého Alquista; ale robotů hrozí zánik, protože nejsou schopni vyrábět sami sebe, tak po Alquistovi chtějí, aby objevil tajemství jejich výroby....
- pak se objevují roboti z poslední série – Primus a Helena – alquist zjišťuje, že mají některé lidské vlastnosti, které ostatním robotům chybí (např. cit) – milují se
- Alquist jim tedy požehná jako zakladatelům nového rodu


Čingiž ajtmatov
(1928 – ???? asi ještě žije)
- kyrgyzský spisovatel
- prozaik, dramatik, publicista a představitel magického realismu (=magické prvky, které se objevují v realistickém prostředí)
- v mládí mu popravili otce (justiční orgány)
- v 16 letech se stal tajemníkem Sovětů, vystudoval VŠ zemědělskou a literární; dále působil v postu velvyslance

DÍLA : jamila (džamila)
- dílo co ho nejvíce proslavilo
- milostný příběh, který se odehrává ze 2. světové války

DÍLA : popraviště
- román z 80. let; kniha má 3 části (každá část je více zaměřena na určitý příběh), ale příběhy se vzájemně prolínají
- je zde opravdu mnoho myšlenek (otázky, problémy)
- témata: drogy, věda, víra, smrt, ničení ŽP,... je tu velké množství témat a autor se jim proto nevěnuje tak podrobně
- autor zde mnoho využívá symboliky (zejména ve jménech postav); a poprvé v sovětské literatuře, zde píše o tom, že v SSSR narkomani (a že mají samozásobitelskou síť)
- první část je vyprávění o vlčici Akbaře a jejím ,,manželovi´´ Taščajnarovi, kterým lidé už 3krát zabili štěňátka, autor se zde zamýšlí nad bezohledností lidí – negativní jev ( zabili je při: štvanici na zvěř, pak když vypalovali travnaté pole, pak je sebrali, aby je zpeněžili)
- druhá část je o Avdiji Kallistratovi (který byl vyloučen ze studií teologie, pro své kacířské myšlenky), vžil se do role spasitele, chtěl lidi napravovat; a tak se rozhodně jet s narkomany sbírat divoké konopí (do Uzbekistánu); tuto cestu se snaží obrátit v cestu víry a snaží se jim to rozmluvit, oni si myslí, že je chce udat; tak ho zbijí a vyhodí ho z jedoucího vlaku. On to ale přežije a pak se s narkomany setká ještě na polní stanici, seznámí se s ženou do které se zamiluje, ale odjíždí zpět do Moskvy, kde chce napsat článek o narkomanech, to mu ale nevyjde. Jede tedy zpět za přítelkyní (ta se rozvádí s bývalým manželem) – Avdij na ní tedy čeká a pracuje – získá práci jako vybíječ antilop, jen proto aby lovcům vymluvil původní záměr a přesvědčuje je, ža takové zabíjení je špatné. Oni ho ale přivážou ke stromu a nechají ho zemřít.
- ve třetí části se dozvídáme o Bostonovi (ovčák), který si po smrti své ženy vzal vdovu – Guljumkan, po jeho dlouholetém příteli Ernazatovi. Boston má pak spory s Bazarbajem, který vybral vlčí doupě a ukradl štěňata,ale poslední stopa pro vlky, končí u Bostonova domu. Odtamtud je totiž Bazarbaj odvezl autem. Vlčí pár, tedy každou noc chodí k domu a vyje po svých štěňatech. Budí tím Bostona, ženu a synka. Proto se Boston snaží přesvědčit Bazarbaje, aby vrátil štěnata, ale ten je neoblomný. Potom jednoho dne mu vlčice odnese jeho syna (2 roky) a když jí chce zastřelit, zastřelí i svého synka. Proto potom ve vzteku jde a zastřelí také Bazarbaje. Boston se jde sám udat, ale pak spáchá sebevraždu skokem do stejné propasti, kde skonal i bývylý manžel jeho ženy.

Raymond douglas bradbury
(1920 – ???? asi ještě žije)
- americký povídkář, romanopisec a scénárista, také herec (předčítal v pořadu pro děti)
- pocházel z rodiny anglických osadníků žijících v USA, matka Švédka ho seznamovala s evropskou kulturou, miloval umění, komiksy; ve 12-ti letech jejo otec přišel o práci, a tak Reymond získal velké sociální cítění;
- inspiroval se E.A.Poem

DÍLA : Marťanská kronika
- sci-fi román (=vědecká fantazie vycházející z technických vymožeností té doby
- vydáno v roce 1950, ale děj je zasazený do let 1999 – 2026
- příběh o osidlování Marsu lidmi, první výprava skončí katastroficky – Marťané zabijí Pozemšťany. Druhou výpravu zabijí telepatií. Třetí výprava (to už ale hodně Marťanů vymřelo na nemoc, kterou tam donesly dřívější výpravy) – postupně po této třetí invazi se začal Mars osidlovat lidmi, sázeli stromy (kvůli kyslíku), zakládali vesnice,....
- nejprve se tam lidi uchylovali jen kvůli svobodě, ale postupně se tam dostala vláda i civilizace – díky lidské nenasytnosti vypuká atomová válka – úplné vyhubení Marťanů
- proto lidé, kteří přežijí se vracejí zpátky na Zem; na Zemi vypuká také válka, z které se lidé poučí a odjíždí na Mars, kde osidlují už ,,více civilizovaněji´´ nejsou tak bezohlední
- autor se nechal inspirovat: Korejskou válkou (atomovou)- (1950), kritizuje lidskou společnost, vztah lidí k jiné rase a životnímu prostředí; spisovatel byl v té době velice nadčasový – v dnešní době je dílo velice reálné

stanislav kostka neumann
(1877 – 1952)
- český novinář, básník, kritik, a překladatel
- jako student se stýkal s dělníky; při procesu s Omladinou byl odsouzen k 1 letému trestu – Plzeň Bory
- byl významnou osobností generace anarchistických buřičů- vydával anar. časopis Nový kult
- přispíval do Lidových novin; později opustil anarchii a začal se zajímat o přírodu
- s bratry Čapkovými se podílel na Almanachu na rok 1914 (který odmítl symbolismus a individualismus a propagoval civilismus)
- za 1. světové války působil jako řidič sanitního vozu v albánské frontě
- iniciátor proletářské poezie
- ve 30. letech onemocněl a během 2. sv. války žil ústraní na venkově, aby unikl pozornosti gestapa

DÍLA : nové zpěvy
- oslavuje civilizaci, techniku, moderní život, velkoměsto – samozřejmě vliv civilismu
DÍLA : zpěvy drátů (z nové zpěvy)
- o drátech (elektrických, telegrafních
- jsou všude, vedou všude, kde se dají postavit a zmrazeným hlasem si zpívají
- namají srdce, takže neví co je milovat, nenávidět; o životě neví nic, ale život přes ně vlastně plyne
- v tomto díle autor užil polidštění; jeden drát je vedle druhého – tím jsou zotročeny

Hodnocení: (hodnotilo 7 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info