Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

22. Česká a světová dramatická tvorba 20. století

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 22. Česká a světová dramatická tvorba 20. století
 
Titulek: 22. Česká a světová dramatická tvorba 20. století
Datum vložení: 28.4.2006
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
A) Světové drama:

George Bernard Shaw (1856 – 1960)
Anglický dramatik, kritik soudobé společnosti, zastánce fabiánského socialismu – kritika buržoazní společnosti, snaha o sociální reformy. V jeho dílech satira, ironie. Zakladatel moderního anglického dramatu. Nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1925.
Dílo:
Živnost paní Varanové“ – kritika měšťácké morálky a prostituce
Candida“ – kritika postavení ženy ve společnosti
Pekelník“ – zaměřeno proti militarismu
Caesar a Kleopatra“ – historický námět
Svatá Jana“ – historická hra
Pygmalion“ – námět z Ovidiových Proměn

Luigi Pirandello (1867 – 1936)
Nositel Nobelovy ceny. Hlásil se k pragmatismu a relativismu.
Dílo:
Každý má svou pravdu
Jindřich IV.
Šest postav hledá svého autora“ – tragikomedie, divadlo na divadle
Člověk, zvíře a cnost

Bertold Brecht (1898 – 1956)
Německý dramatik, básník, prozaik a literární teoretik. Vystudoval medicínu a přírodní vědy. Po nástupu Hitlera žil v emigraci.
Dílo:
Pušky paní Carrarové“ – děj se odehrává ve Španělsku
Strach a bída třetí říše“ – odhaluje poměry v nacistickém Německu, hra má dokumentární charakter
Život Galileiho
Matka kuráž a její děti
Kavkazský křídový kruh

Frederico Garcia Lorca (1898 – 1936)
Španělský dramatik.
Dílo:
Dům Bernardy Albové“ - tragédie
Krvavá svatba“ – hra ze španělského venkova, střídání veršů a prózy

Eugen O´Neil (1888 – 1953)
Americký dramatik, nositel Nobelovy ceny.
Smutek sluší Elektře“ – doba po občanské válce severu proti jihu

B) České drama:

Karel Čapek (1890 – 1938)
Loupežník“ – spolu s bratrem Josefem
Ze života hmyzu“ – alegorická hra, představa soudobé společnosti jako říše hmyzu, kritika maloměšťáctví. Vystupuje zde pouze jedin člověk – Tulák, který chování hmyzu pozoruje a komentuje
R.U.R.“ – utopická hra
Věc makropulos“ – hra dala podnět Leoši Janáčkovi k opeře
Bílá nemoc
Matka

František Langer (1888 – 1965)
Dramatik, prozaik, za 1. světové války bojoval na ruské frontě, vstoupil do legií. Dramaturg Vinohradského divadla.
Dílo:
Velbloud uchem jehly“ – prostí lidé z pražského prostředí, sleduje společenský vzestup jednoho z nich
Periférie“ – problém viny a trestu, drama muže, který nechtěně zabije - trápí ho svědomí a chce potrestání, ale okolí nevěří v jeho zločin
Obrácení Ferdyše Pištory“ – příběh muže, který se proti své vůli stává hrdinou (při krádeži se octne u požáru a zachrání dítě)
Dvaasedmdesátka“ – tragédie z vězeňského prostředí, divadlo na divadle
Jízdní hlídka“ – o bojích československých legionářů v Rusku

Osvobozené divadlo:
Jiří Voskovec (1905 – 1981) a Jan Werich (1905 – 1980)
- autorská a herecká dvojice
- roku 1925 založili Osvobozené divadlo, které se po dvou letech definitivně změnilo v jevištní centrum českého klaunství reagující na aktuální politické a společenské problémy
- Jaroslav Ježek (1906 -1942) – hudební skladatel
- Jindřich Honzl – režisér
- Vítězslav Nezval - dramaturg
- revue = nový typ divadelní hry = řada scénických obrazů, témata z různých dob a prostředí, spojení tenkým dějovým pásmem, značně uvolněná kompozice, doprovázeno hudebními tanečními čísli, světelné efekty, hra se slovy, intelektuální humor - podněcuje divákovu fantazii
West pocket revue“ – revue z kapsy vesty, humor a recese
Ostrov dynamit“, „Sever proti jihu“, „Fata morgana“ – první hry, vtipná adaptace, snaha pobavit
30. léta - změna v divadlo politické a bojovné – boj na obranu demokracie a svobody
Caesar“ (1932) – postavy z období antiky, ale jedná se o satiru na současnou politickou situaci v Evropě, hra zaměřena proti válce a militarismu
Osel a stín“ (1933) – všímá si situace v Německu, osel je symbolem diktatury
Kat a blázen“ (1934)– příběh bezvýznamného úředníka, z nějž se stane krutý diktátor
Balada z hadrů“ (1935) – kritika doby, naráží na fašismus
Těžká Barbora
Nebe na zemi
Rub a líc“ – naráží na hrozbu sousedního Německa. Na námět této hry byl natočen film Svět patří nám
Pěst na oko
Filmy: „Svět patří nám“, „Hej rup“, „Peníze nebo život“ „Pudr a benzín

D 34
- levicově orientované divadlo - aktuální problémy doby. Roku 1941 divadlo uzavřeno, Burian odvezen do koncentračního tábora, po jeho návratu divadlo změněno na armádní divadlo
E. F. Burian (1904 – 1959)
Milenci v kiosku“, „Švejk“, „Věra Lukášová“, „Evžen Oněgin“, „Žebrácká opera“,

Drama po roce 1945:
Roku 1946 bylo obnoveno Divadlo Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Po emigraci Jiřího Voskovce toto divadlo zaniklo.
E.F. Burian po návratu z koncentračního tábora obnovuje divadlo D 46.

Jan Drda (1915 – 1970)
Český prozaik a dramatik, autor knih pro mládež.
Hrátky s čertem“ – alegorická hra, Martin Kabát se dovedl postavit proti peklu - odpor lidu proti fašismu
Dalskabáty, hříšná ves

Vojtěch Cach (1914 – 1980)
Duchcovský viadukt“ – události z 30.let - demonstrace dělníků
Mostecká stávka

Vašek Káňa (1905 – 1985)
Vlastním jménem Stanislav Řada. Autor her s budovatelskou tématikou.
Parta brusiče Karhana“ – tovární prostředí
Patroni bez svatozáři

Miloslav Stehlík (1916 – 1994)
Mordová rokle“ – zobrazení české vesnice, která má být vystěhována v době okupace
Jarní hromobití
Vysoké letní nebe
Selská láska
Nositelé řádu

Vítězslav Nezval (1900 – 1958)
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou“ – děj se odehrává v bájné Atlantidě, autor varuje před zneužití atomové energie

František Hrubín (1910 – 1971)
Narodil se 17.9. 1910 v Praze, ale vyrůstal v Lešanech, kam se rodina na poč. 1. sv. války přestěhovala. Studoval na gymnáziu v Praze, poté filozofii a práva, studium však nedokončil. V době okupace se stává mluvčím národa.
Hry = průlom do schematismu
Srpnová neděle“ (1958) – mezilidské vztahy, kritika sobectví
Křišťálová noc“ (1961) – hra o životě současných lidí a jejich sobectví, vztah člověka k práci a majetku

Pavel Kohout (1928 - )
Dramatik, prozaik a básník, režisér a scénárista, redaktor a reportér.
Narodil se 20.7.1928 v Praze. Absolvoval studia na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Zastával významné kulturní funkce v rozhlase a v televizi, v redakcích časopisů (satirický časopis Dikobraz) i v diplomatických službách. Od roku 1956 se věnoval spisovatelské činnosti a spolupracoval s pražskými divadly. Byl dramaturgem divadla na Vinohradech. Pro své politické postoje nesměl v 70. a v 80. letech u nás publikovat. Za podpis a činnost v Chartě 77 mu nebyl povolen po pobytu v Rakousku návrat do vlasti a tudíž byl nucen emigrovat, od roku 1979 žije v Rakousku. Od revoluce roku 1989 žije střídavě ve Vídni a v Praze.
Dílo:
Zářijové noci“ – hra z vojenského prostředí
Taková láska“ – hra o problémech mladých lidí
Cesta kolem světa“ – dramatizace J. Verne
Válka s mloky“ – dramatizace K. Čapek
Ubohý vrah“ – dramatizace Andrejev
August, august, august“ - hra z cirkusového prostředí

Milan Kundera (1929 - )
Majitelé klíčů“ (1962) – děj se odehrává za 2. světové války

Václav Havel (1936 –
Český dramatik, publicista a politik, představitel absurdního dramatu. Při zaměstnání vystudoval AMU,obor dramaturgie. V letech 1961-68 byl dramaturgem Divadla Na zábradlí. Po roce 1968 donucen odejít, pracoval jako dělník, současně přispíval do samizdatových edic a Lidových novin. Za totality se stal přední osobností nezávislých občanských iniciativ, pro svou činnost byl několikrát vězněn. Spoluzakladatel a jeden z prvních signatářů Charty 77, v roce 1989 iniciátor petice Několik vět, na podzim pak vedoucí osobnost opozice, která jednala s představiteli KSČ, spoluzakladatel Občanského fóra. Od konce roku 1989 československý a po roce 1993 český prezident do roku 2003. Má velkou autoritu doma i ve světě, je nositelem řady mezinárodních ocenění.
Zahradní slavnost“ (1963) – hra odhalující tehdejší svět
Vyrozumění“ (1965) – děj se točí kolem nového úředního jazyka – ptydepe – frázovité zmechanizování věci - satirická hra
Žebrácká opera“ (1972)
Audience“ (1975)
Vernisáž“ (1975)
Largo Desolato“ (1984)
Asanace“ (1987)

Josef Topol (1935 –
Český dramatik, básník, esejista a překladatel. Narozen v Poříčí nad Sázavou, studia na gymnáziu v Benešově, později DAMU.
Půlnoční vítr“ (1955) – historický námět - kníže Václav
Jejich den“ (1959) – zachycuje každodenní život tehdejší mladé generace hledající jistoty
Konec masopustu“ (1963) – téma kolektivizace
Kočka na kolejích“ (1965) – drama dvou mladých lidí, kteří žijí jednotvárným životem, nudí se - nuda je přivádí k sebevraždě
Slavík k večeři“ (1967) – absurdní drama
Sbohem, Sokrate!“ 1976

Oldřich Daněk (1927 – 2000)
Český režisér, scénárista a spisovatel. Autor několika desítek divadelních a rozhlasových her, filmových a televizních scénářů. Narodil se v Ostravě, kde vystudoval gymnázium. Vystudoval herectví na DAMU. V letech 1950-53 byl režisérem Klicperova divadla v Hradci Králové, v letech 1954-57 působil jako umělecký šéf činohry Divadla F.X. Šaldy v Liberci. Od roku 1957 působil jako scénárista a později i jako režisér Filmového studia Barrandov. Od roku 1973 byl na volné noze. Zemřel roku 2000 v Praze.
Vévodkyně valdštejnských vojsk“ (1980) – téma války a míru, lásky a zrady
Bitva na Moravském poli“ (1979)
Zpráva o chirurgii města N.“ (1981)
Dva na koni, jeden na oslu“ (1971)

Jan Jílek
Rafani

Jiří Hubač
Ikarův pád

Jaroslav Dietl
Tři chlapi v chalupě
Nemocnice na kraji města

Milan Uhde (1936 -
Král Lávra“, „Děvka z města Théby“, „Balada pro banditu“, „Hra na holuba“, „Pán plamínkůHodnocení: (hodnotilo 12 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info