Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

23. Česká poezie po roku 1945

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 23. Česká poezie po roku 1945
 
Titulek: 23. Česká poezie po roku 1945
Datum vložení: 28.4.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Česká poezie po roku 1945

Vítězslav Nezval (1900 ? 1958)
?Pět minut za městem? - psána v letech 1938-39 ? v této těžké době hledá básník posilu - poezie. Básník se vrací do rodné vesnice
?Óda na návrat K. H. Máchy? ? podnětem k této básni bylo převezení ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy
?Historický obraz? ? 3 díly: I.díl je naplněn úzkostí z nebezpečí, II.díl zachycuje okupaci, III.díl zachycuje osvobození republiky, povstání
?Velký orloj? ? básník se vrací ke scenériím cirkusu, parku
?Stalin? ? samostatná skladba věnovaná Stalinovi
?Zpěv míru? ? lyricko-epická báseň, podnětem byla válka v Korei
?Z domoviny? ? samostatná báseň, básník přehlíží celý život své rodné vesnice, vyjadřuje lásku k rodné vesnici
?Křídla? ? sbírka drobné lyriky z let 1949-52
?Chrpy a města? ? sbírka je členěna do několika oddílů, básník se zde vyznává z lásky ke své matce, básně o životě v naší zemi, básně odrazující jeho život ve Francii, básně inspirované bojem za mír
?Nedokončená? ? sbírka z posledních dnů básníkova života
?Z mého života? ? vzpomínková sbírka -> nedokončená

Jaroslav Seifert (1901 ? 1986)
?Přilba hlíny? (1945) ? básně zachycující okupaci a následně osvobození
?Dokud nám neprší na rakev? (1947)
?Ruka a plamen? (1948)
?Šel malíř chudě do světa? (1949) ? verše inspirované obrázky Mikoláše Alše
?Píseň o Viktorce? (1950) ? samostatná básnická skladba
?Maminka? (1950)
?Koulelo se koulelo? (1955)
?Chlapec a hvězdy? (1956) ? sbírka inspirována obrázky Josefa Lady

6. reflexivní poezie ? 60. léta: tvorba po desetileté odmlce:
?Praha? (1964)
?Koncert na ostrově? (1965) ? zde můžeme zaznamenat výraznou změnu v básníkově tvorbě, rýmový verš je nahrazen veršem volným. Objevují se motivy dětství, domova, lásky, války a osvobození
?Halleyova kometa? (1967) ? vztah k Praze
?Odlévání zvonů? (1967) ? ve sbírce se vyvolává ze svých vzpomínek svých lásek (matka, milenka?.)
?Prsten Třeboňské madoně? (1969)

7. 70.-80.léta ? publikace v samizdatu:
?Deštník z Picadilly? (1978/79)
?Morový sloup? (1971) ? trpké verše z let 1968-69
?Všecky krásy světa? (1982) ? lyrická próza, kde básník vzpomíná na významné okamžiky života.
?Býti básníkem? (1983) ? sbírka uzavírá jeho dílo, hlavní rolí jsou vzpomínky

Konstantin Biebl (1898 ? 1951)
Český lyrický básník a esejista. Narozen ve Slavětíně u Loun. V květnu 1916 byl odveden na frontu, roku 1918 byl raněn na balkánské frontě, zajat a odsouzen k smrti. Podařilo se mu uprchnout, ale prožité útrapy v něm zanechaly trvalou těžkou chorobu a sklon k depresím. V roce 1951 spáchal sebevraždu. V roce 1952 dostal in memoriam státní literární cenu.
?Bez obav? (1951) ? poezie z let 1940-50, zážitky z války, doba okupace, budování socialismu

Vilém Závada (1905 ? 1982)
Narozen 22.5. 1905 v Ostravě. Otec zemřel za 1. sv. války, tato skutečnost velmi poznamenala desetiletého Viléma Závadu. Vystudoval gymnázium v Ostravě, po maturitě roku 1923 odešel studovat do Prahy filozofickou fakultu, obor čeština, francouzština. Souběžně studoval i státní knihovnickou školu. V Praze se seznámil s K. Bieblem, J. Seifertem, V. Nezvalem a dalšími umělci. Po ukončení studia pracoval v nakladatelství Aventium, později Melantrich. Věnoval se i práce redaktora. V roce 1937 pracoval v Národní knihovně a později byl jmenován jejím ředitelem. Roku 1966 byl jmenován národním umělcem. Zemřel 30.11. 1982 v Praze.
? Povstání z mrtvých? (1946) ? básně zachycující okupaci, hrůzy fašismu
?Město světla? (1950) ? básník staví do protikladu město světla a město tmy - kapitalismus x socialismus
?Polní kvítí? (1955) ? sbírka se programově hlásí k duchu i tvaru ?prostých motivů? Jana Nerudy
?Jeden život? (1962) ? básník se vrací do rodného kraje, přehlíží dosavadní svůj život. bilancuje
?Na prahu? (1970) ? rozhraní života a smrti, velmi významná sbírka
?Živote díky? (1978) ? sbírka završující celé Závadovo dílo
Vilém Závada je autorem i knih pro děti: ?Mám rád svou maminku? (1954), ?Půjdu do mateřské školky? (1955), ?Jdou vojáci jdou? (1956), ?U maminky, u tatínka? (1959), ?Naše pohádky? (1981)

František Hrubín (1910 ? 1971)
Narodil se 17.9. 1910 v Praze, ale vyrůstal v Lešanech, kam se rodina na počátku 1. sv. války přestěhovala. Studoval na gymnáziu v Praze, poté filozofii a práva, studium však nedokončil. V době okupace se stává mluvčím národa.
?Chléb s ocelí? (1945) ? protifašistické verše
?Jobova noc? (1945) ? rozsáhlá básnická skladba, obraz protektorátních Čech
?Nesmírně krásný život? (1947) ? sbírka básní plných optimismu, radosti ze života
?Hirošima? (1948) ? básnická skladba, básník reaguje na svržení atomové pumy na Japonsko a uvědomuje si, že nebezpečí smrti stále trvá, báseň velmi kritizována z důvodu velkého pesimismu
?Můj zpěv? ? úvahová poezie, vyjadřuje básníkův vztah k životu
?Proměna? (1957) ? lyricko-epická skladba, básník si klade otázku budoucnosti
?Až do konce lásky? ? milostná lyrika, úvahy o životě a poezii
?Romance pro křídlovku? (1962) ? lyricko-epická báseň, představuje básnický vrchol jeho tvorby
?Lešenské jesličky? - balady
Poezie pro děti: ?Říkejte si abecedu? (1948), ?Říkejte si pohádky?, ?Hrajte si s námi? (1953), ?Nesu, nesu kvítí? (1951), ?Hrajeme si celý den?, ?Špalíček pohádek?
Lyrická próza: ?U stolu?, ?Zlatá veneta?
Dramata: ?Srpnová neděle? (1958), ?Křišťálová noc? (1961)

Vladimír Holan (1905 ? 1980)
Český lyrický básník a překladatel. Narozen v Praze, dětství prožil v Bělé pod Bezdězem, studia v Praze. Psal abstraktní a meditativní poezii.
?Dík Sovětskému svazu? (1945)
?Panychida? (1945) ? připomíná oběti války
?Rudoarmějci? (1947) ? portréty ruských vojáků, s nimiž se autor setkává
?Příběhy? (1963) ? sbírka 12 epických básní
?Noc s Hamletem? (1964) ? Hamlet navštěvuje básníka a vede s ním složitý dialog o osudu člověka
?Bolest? (1949-56) ? lyrická linie

Josef Kainar (1917 ? 1971)
Narozen 29.6 1917 v Přerově, studia na gymnáziu a později na Filozofické fakultě v Praze. Uzavřením škol bylo jeho studium násilně přerušeno. Ke studiu se po válce již nevrátil. Vystřídal mnoho zaměstnání. Byl členem Skupiny 42. Zemřel na infarkt 16.11. 1971 v Dobříši.
Jeho umělecké zaměření bylo dosti široké; psal básně, písňové texty, rozhlásky (veršované fejetony), překládal, kreslil.
?Osudy? (1947) ? střízlivý pohled na svět
?Nové mýty? (1948)- známá báseň ?Stříhali do hola malého chlapečka?
?Veliká láska? (1950) ? sbírka politické lyriky, přechází z bojové poezie do volného verše - zlom v jeho tvorbě
?Český sen? (1953) ? vyjadřuje lásku k rodné zemi, motiv rodinný je kombinován s motivem národní tradice
?Člověka hořce mám rád? (1959) ? opouští politickou lyriku, mizí jednoznačný optimismus, člověka má rád pro jeho omyly a hříchy, básně reflexivní
?Lazar a píseň? (1960) ? soubor zpovědí obyčejných lidí, jejich podstatou je přemýšlení o sobě a o jejich vztahu k jiným lidem
?Poezie? (1960)
?Nevídáno-neslýcháno? (1964)
?Moje blues? (1966) ? smutné zamyšlení nad lidským životem, pocity osamocení, ironický pohled a odpor vůči všemu zavedenému
?Rozhlásky? (1971) ? glosy každodenního života,
?Bláznův kabát? (1972), ?Královský večer? (1974), ?Básně a blues? (1978)
Drama: ?Zlatovláska?, ?Nebožtík Nasredin?

Oldřich Mikulášek (1910 ? 1985)
Narozen v Přerově 26.5. 1910, studoval gymnázium. V roce 1937 odešel do Brna, kde působil v redakci Lidových novin. Po těžkém úrazu odešel do invalidního důchodu. V 70. letech nesměl publikovat v důsledku svého politického postoje. Zemřel 19.7: 1985.
Dílo:
?Podle plotu? (1946) ? motiv města Brna, objevují se i básně moralistické, které kritizují lidskou lhostejnost a neschopnost vnímat krásu světa a šířit lásku
?Pulsy? (1947) ? chápe život jako ustavičné drama, život pulzuje mezi dvěma protikladnými póly
?Horoucí zpěvy? (1953), ?Divoké kačeny? (1955) ? snaha harmonizovat rozpory, sbírky se lehce vymykají jeho tvorbě - básně optimistické
?Ortely a milosti? (1958) ? jedna z nejvýznamnějších sbírek,
?První obrázky? (1960)
?To královské? (1966)
?Svlékání hadů? (1963) ? básníkův dialog s přírodou, básně jsou namířeny proti lhostejnosti
?Šokovaná růže? (1969) ? nesouhlas s invazí roku 1968

Jan Skácel (1922 ? 1989)
Narozen 7.2. 1922 ve Vnorovech u Strážnice v učitelské rodině, studoval na gymnáziu. Od listopadu 1942 byl totálně nasazen jako dělník v Rakousku. Po nuceném odchodu působil jako redaktor Československého rozhlasu a v různých časopisů. Zemřel 7.11. 1989 v Brně.
Dílo:
?Kolik příležitostí má růže? (1957) ? prvotina, osobitá poezie, vrací se k domovu
?Co zbylo z anděla? (1960), ?Hodina mezi psem a vlkem? (1962) ? motiv osudové dramatičnosti a tragiky života
?Smuténka? (1965)
?Metličky? (1968)
?Chyba broskví? (1978)
?Dávné proso? (1981) ? domov, dětství
?Odlévání do ztraceného vosku? (1984)
?Kdo pije potmě vína? ? láska, příroda
Jan Skácel je také autorem několika sbírek pro děti: ?Uspávánky?, ?Proč ten ptáček z větve nespadne? aj.

Miroslav Florian (1931 ? 1996)
Narozen 10.5. 1931 v Kutné Hoře, vystudoval knihovnictví na filozofické fakultě v Praze. Působil jako redaktor v Československém rozhlase a Československém spisovateli. Patří do seskupení básníků Květen ? psali poezii všedního dne, poezie namířena proti falešnému optimismu. V roce 1982 byl prohlášen národním umělcem. Zemřel roku 1996 v Praze.
Dílo:
?Blízký hlas? (1955)
?Otevřený dům? (1957)
?Závrať? (1957) ? cyklus 5 delších básní
?Stopy? (1960)
?Žlutá pošta?
?Iniciály?

Miroslav Holub (1923 ?
Narozen 13.9.1923 v Plzni, studia na gymnáziu, do konce války pracoval jako dělník na dráze. V roce 1953 ukončil studia medicíny.
Poezie ? nepatetická oslava i obyčejných lidí ve všedním životě. Velikost člověka vidí v jeho mravní síle, houževnatosti. Používá často terminologii.
Dílo:
?Denní služba? (1958)
?Achyles a želva? (1960)
?Slabikář? (1961)
?Jdi a otevři dveře? (1961)
?Kam teče krev? (1963)
?Zcela nesoustavná zoologie?
?Tak zvoní srdce? (1963)
?Ačkoli? (1969) ? vrcholná sbírka 60. let, soubor básní a lyrických mikroesejů, po vydání této sbírky měl autor zákaz publikovat
?Naopak? (1981)

Jiří Kolář (1914 ? 2002)
Narozen 24.9. 1914 v Protivíně, vyučil se truhlářem. V letech 1942-48 byl členem výtvarné a literární Skupiny 42. V roce 1979 vycestoval do západního Berlína, po roce mu byl nebyl umožněn návrat. Od roku 1980 žil v Paříži, kde po čtyřech letech získal francouzské občanství. Po roce 1989 žil Jiří Kolář střídavě v Paříži a v Praze, po roce 1997 žil trvale v Čechách, zemřel v Praze 11.8. 2002.
Autor civilistní a experimentální poezie.
Dílo:
?Křesní list? (1941), ?Sedm kantát? (1945), ?Limb a jiné básně? (1945), ?Ódy a variace? (1946), ?Dny v roce? (1948), ?Mistr Sun o básnickém umění? (1957), ?Básně ticha? (1965), ?Evidentní poezie? (1965), ?Vršovický Ezop? (1966), ?Nový Epitet (1968)?, ?Návod k upotřebení? (1969), ?Očitý svědek? (1983, Mnichov), ?Prométheova játra? ? vydána v Torontu roku 1985, Čechách až r. 1991, ?Roky v dnech? (1992)

Emil Juliš (1920 ?
Český spisovatel a výtvarník, představitel experimentální poezie a prózy. Po smrti otce opustil gymnázium a vyučil se truhlářem. V 70.-80. letech mu byla znemožněna publikační činnost.
Dílo: ?Nová země? (1970), ?Nelehké spočinutí? (1975), ?Mramor na pálení vápna? (1980), ?Gordická hlava? (1989), ?Hra o smysl?(1990)

Ivan Blatný (1919 ? 1990)
Český surrealistický básník, překladatel a autor veršů pro děti, člen Skupiny 42. V roce 1948 emigroval do Londýna .
Dílo: ?Paní jitřenka? (1940), ?Melancholické procházky? (1941), ?Tento večer? (1945), ?Hledání přítomného času? (1947), ?Stará bydliště? (1979)

Jan Zahradníček (1905 ? 1960)
Český básník, překladatel a publicista. Nejvýznamnější představitel katolicky orientované poezie. Studia na filozofické fakultě nedokončil. Od roku 1940 redigoval katolický časopis Akord, v letech 1945-49 byl redaktorem nakladatelství Brněnské tiskárny. V roce 1951 byl ve vykonstruovaném procesu nezákonně odsouzen k 13 letům vězení. Po propuštění brzy zemřel.
Dílo:
?Stará země? (1946) ? lyrika ? láska k domovu a odpor k jeho utlačovatelům
?Rouška Veroničina? (1949)
?Znamení moci? (1968)
?Dům strach? (1970) ? sbírka vydána v zahraničí, obsahuje verše z let 1951-56
?Čtyři léta? (1969) ? vydána Bedřichem Fučíkem


Hodnocení: (hodnotilo 22 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info