Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

23. Česká poezie po roku 1945

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 23. Česká poezie po roku 1945
 
Titulek: 23. Česká poezie po roku 1945
Datum vložení: 28.4.2006
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Česká poezie po roku 1945

Vítězslav Nezval (1900 – 1958)
Pět minut za městem“ - psána v letech 1938-39 – v této těžké době hledá básník posilu - poezie. Básník se vrací do rodné vesnice
Óda na návrat K. H. Máchy“ – podnětem k této básni bylo převezení ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy
Historický obraz“ – 3 díly: I.díl je naplněn úzkostí z nebezpečí, II.díl zachycuje okupaci, III.díl zachycuje osvobození republiky, povstání
Velký orloj“ – básník se vrací ke scenériím cirkusu, parku
Stalin“ – samostatná skladba věnovaná Stalinovi
Zpěv míru“ – lyricko-epická báseň, podnětem byla válka v Korei
Z domoviny“ – samostatná báseň, básník přehlíží celý život své rodné vesnice, vyjadřuje lásku k rodné vesnici
Křídla“ – sbírka drobné lyriky z let 1949-52
Chrpy a města“ – sbírka je členěna do několika oddílů, básník se zde vyznává z lásky ke své matce, básně o životě v naší zemi, básně odrazující jeho život ve Francii, básně inspirované bojem za mír
Nedokončená“ – sbírka z posledních dnů básníkova života
Z mého života“ – vzpomínková sbírka -> nedokončená

Jaroslav Seifert (1901 – 1986)
Přilba hlíny“ (1945) – básně zachycující okupaci a následně osvobození
Dokud nám neprší na rakev“ (1947)
Ruka a plamen“ (1948)
Šel malíř chudě do světa“ (1949) – verše inspirované obrázky Mikoláše Alše
Píseň o Viktorce“ (1950) – samostatná básnická skladba
Maminka“ (1950)
Koulelo se koulelo“ (1955)
Chlapec a hvězdy“ (1956) – sbírka inspirována obrázky Josefa Lady

6. reflexivní poezie – 60. léta: tvorba po desetileté odmlce:
Praha“ (1964)
Koncert na ostrově“ (1965) – zde můžeme zaznamenat výraznou změnu v básníkově tvorbě, rýmový verš je nahrazen veršem volným. Objevují se motivy dětství, domova, lásky, války a osvobození
Halleyova kometa“ (1967) – vztah k Praze
Odlévání zvonů“ (1967) – ve sbírce se vyvolává ze svých vzpomínek svých lásek (matka, milenka….)
Prsten Třeboňské madoně“ (1969)

7. 70.-80.léta – publikace v samizdatu:
Deštník z Picadilly“ (1978/79)
Morový sloup“ (1971) – trpké verše z let 1968-69
Všecky krásy světa“ (1982) – lyrická próza, kde básník vzpomíná na významné okamžiky života.
Býti básníkem“ (1983) – sbírka uzavírá jeho dílo, hlavní rolí jsou vzpomínky

Konstantin Biebl (1898 – 1951)
Český lyrický básník a esejista. Narozen ve Slavětíně u Loun. V květnu 1916 byl odveden na frontu, roku 1918 byl raněn na balkánské frontě, zajat a odsouzen k smrti. Podařilo se mu uprchnout, ale prožité útrapy v něm zanechaly trvalou těžkou chorobu a sklon k depresím. V roce 1951 spáchal sebevraždu. V roce 1952 dostal in memoriam státní literární cenu.
Bez obav“ (1951) – poezie z let 1940-50, zážitky z války, doba okupace, budování socialismu

Vilém Závada (1905 – 1982)
Narozen 22.5. 1905 v Ostravě. Otec zemřel za 1. sv. války, tato skutečnost velmi poznamenala desetiletého Viléma Závadu. Vystudoval gymnázium v Ostravě, po maturitě roku 1923 odešel studovat do Prahy filozofickou fakultu, obor čeština, francouzština. Souběžně studoval i státní knihovnickou školu. V Praze se seznámil s K. Bieblem, J. Seifertem, V. Nezvalem a dalšími umělci. Po ukončení studia pracoval v nakladatelství Aventium, později Melantrich. Věnoval se i práce redaktora. V roce 1937 pracoval v Národní knihovně a později byl jmenován jejím ředitelem. Roku 1966 byl jmenován národním umělcem. Zemřel 30.11. 1982 v Praze.
Povstání z mrtvých“ (1946) – básně zachycující okupaci, hrůzy fašismu
Město světla“ (1950) – básník staví do protikladu město světla a město tmy - kapitalismus x socialismus
Polní kvítí“ (1955) – sbírka se programově hlásí k duchu i tvaru „prostých motivů“ Jana Nerudy
Jeden život“ (1962) – básník se vrací do rodného kraje, přehlíží dosavadní svůj život. bilancuje
Na prahu“ (1970) – rozhraní života a smrti, velmi významná sbírka
Živote díky“ (1978) – sbírka završující celé Závadovo dílo
Vilém Závada je autorem i knih pro děti: „Mám rád svou maminku“ (1954), „Půjdu do mateřské školky“ (1955), „Jdou vojáci jdou“ (1956), „U maminky, u tatínka“ (1959), „Naše pohádky“ (1981)

František Hrubín (1910 – 1971)
Narodil se 17.9. 1910 v Praze, ale vyrůstal v Lešanech, kam se rodina na počátku 1. sv. války přestěhovala. Studoval na gymnáziu v Praze, poté filozofii a práva, studium však nedokončil. V době okupace se stává mluvčím národa.
Chléb s ocelí“ (1945) – protifašistické verše
Jobova noc“ (1945) – rozsáhlá básnická skladba, obraz protektorátních Čech
Nesmírně krásný život“ (1947) – sbírka básní plných optimismu, radosti ze života
Hirošima“ (1948) – básnická skladba, básník reaguje na svržení atomové pumy na Japonsko a uvědomuje si, že nebezpečí smrti stále trvá, báseň velmi kritizována z důvodu velkého pesimismu
Můj zpěv“ – úvahová poezie, vyjadřuje básníkův vztah k životu
Proměna“ (1957) – lyricko-epická skladba, básník si klade otázku budoucnosti
Až do konce lásky“ – milostná lyrika, úvahy o životě a poezii
Romance pro křídlovku“ (1962) – lyricko-epická báseň, představuje básnický vrchol jeho tvorby
Lešenské jesličky“ - balady
Poezie pro děti: „Říkejte si abecedu“ (1948), „Říkejte si pohádky“, „Hrajte si s námi“ (1953), „Nesu, nesu kvítí“ (1951), „Hrajeme si celý den“, „Špalíček pohádek
Lyrická próza: „U stolu“, „Zlatá veneta
Dramata: „Srpnová neděle“ (1958), „Křišťálová noc“ (1961)

Vladimír Holan (1905 – 1980)
Český lyrický básník a překladatel. Narozen v Praze, dětství prožil v Bělé pod Bezdězem, studia v Praze. Psal abstraktní a meditativní poezii.
Dík Sovětskému svazu“ (1945)
Panychida“ (1945) – připomíná oběti války
Rudoarmějci“ (1947) – portréty ruských vojáků, s nimiž se autor setkává
Příběhy“ (1963) – sbírka 12 epických básní
Noc s Hamletem“ (1964) – Hamlet navštěvuje básníka a vede s ním složitý dialog o osudu člověka
Bolest“ (1949-56) – lyrická linie

Josef Kainar (1917 – 1971)
Narozen 29.6 1917 v Přerově, studia na gymnáziu a později na Filozofické fakultě v Praze. Uzavřením škol bylo jeho studium násilně přerušeno. Ke studiu se po válce již nevrátil. Vystřídal mnoho zaměstnání. Byl členem Skupiny 42. Zemřel na infarkt 16.11. 1971 v Dobříši.
Jeho umělecké zaměření bylo dosti široké; psal básně, písňové texty, rozhlásky (veršované fejetony), překládal, kreslil.
Osudy“ (1947) – střízlivý pohled na svět
Nové mýty“ (1948)- známá báseň „Stříhali do hola malého chlapečka“
Veliká láska“ (1950) – sbírka politické lyriky, přechází z bojové poezie do volného verše - zlom v jeho tvorbě
Český sen“ (1953) – vyjadřuje lásku k rodné zemi, motiv rodinný je kombinován s motivem národní tradice
Člověka hořce mám rád“ (1959) – opouští politickou lyriku, mizí jednoznačný optimismus, člověka má rád pro jeho omyly a hříchy, básně reflexivní
Lazar a píseň“ (1960) – soubor zpovědí obyčejných lidí, jejich podstatou je přemýšlení o sobě a o jejich vztahu k jiným lidem
Poezie“ (1960)
Nevídáno-neslýcháno“ (1964)
Moje blues“ (1966) – smutné zamyšlení nad lidským životem, pocity osamocení, ironický pohled a odpor vůči všemu zavedenému
Rozhlásky“ (1971) – glosy každodenního života,
Bláznův kabát“ (1972), „Královský večer“ (1974), „Básně a blues“ (1978)
Drama: „Zlatovláska“, „Nebožtík Nasredin

Oldřich Mikulášek (1910 – 1985)
Narozen v Přerově 26.5. 1910, studoval gymnázium. V roce 1937 odešel do Brna, kde působil v redakci Lidových novin. Po těžkém úrazu odešel do invalidního důchodu. V 70. letech nesměl publikovat v důsledku svého politického postoje. Zemřel 19.7: 1985.
Dílo:
Podle plotu“ (1946) – motiv města Brna, objevují se i básně moralistické, které kritizují lidskou lhostejnost a neschopnost vnímat krásu světa a šířit lásku
Pulsy“ (1947) – chápe život jako ustavičné drama, život pulzuje mezi dvěma protikladnými póly
Horoucí zpěvy“ (1953), „Divoké kačeny“ (1955) – snaha harmonizovat rozpory, sbírky se lehce vymykají jeho tvorbě - básně optimistické
Ortely a milosti“ (1958) – jedna z nejvýznamnějších sbírek,
První obrázky“ (1960)
To královské“ (1966)
Svlékání hadů“ (1963) – básníkův dialog s přírodou, básně jsou namířeny proti lhostejnosti
Šokovaná růže“ (1969) – nesouhlas s invazí roku 1968

Jan Skácel (1922 – 1989)
Narozen 7.2. 1922 ve Vnorovech u Strážnice v učitelské rodině, studoval na gymnáziu. Od listopadu 1942 byl totálně nasazen jako dělník v Rakousku. Po nuceném odchodu působil jako redaktor Československého rozhlasu a v různých časopisů. Zemřel 7.11. 1989 v Brně.
Dílo:
Kolik příležitostí má růže“ (1957) – prvotina, osobitá poezie, vrací se k domovu
Co zbylo z anděla“ (1960), „Hodina mezi psem a vlkem“ (1962) – motiv osudové dramatičnosti a tragiky života
Smuténka“ (1965)
Metličky“ (1968)
Chyba broskví“ (1978)
Dávné proso“ (1981) – domov, dětství
Odlévání do ztraceného vosku“ (1984)
Kdo pije potmě vína“ – láska, příroda
Jan Skácel je také autorem několika sbírek pro děti: „Uspávánky“, „Proč ten ptáček z větve nespadne“ aj.

Miroslav Florian (1931 – 1996)
Narozen 10.5. 1931 v Kutné Hoře, vystudoval knihovnictví na filozofické fakultě v Praze. Působil jako redaktor v Československém rozhlase a Československém spisovateli. Patří do seskupení básníků Květen – psali poezii všedního dne, poezie namířena proti falešnému optimismu. V roce 1982 byl prohlášen národním umělcem. Zemřel roku 1996 v Praze.
Dílo:
Blízký hlas“ (1955)
Otevřený dům“ (1957)
Závrať“ (1957) – cyklus 5 delších básní
Stopy“ (1960)
Žlutá pošta
Iniciály

Miroslav Holub (1923 –
Narozen 13.9.1923 v Plzni, studia na gymnáziu, do konce války pracoval jako dělník na dráze. V roce 1953 ukončil studia medicíny.
Poezie – nepatetická oslava i obyčejných lidí ve všedním životě. Velikost člověka vidí v jeho mravní síle, houževnatosti. Používá často terminologii.
Dílo:
Denní služba“ (1958)
Achyles a želva“ (1960)
Slabikář“ (1961)
Jdi a otevři dveře“ (1961)
Kam teče krev“ (1963)
Zcela nesoustavná zoologie
Tak zvoní srdce“ (1963)
Ačkoli“ (1969) – vrcholná sbírka 60. let, soubor básní a lyrických mikroesejů, po vydání této sbírky měl autor zákaz publikovat
Naopak“ (1981)

Jiří Kolář (1914 – 2002)
Narozen 24.9. 1914 v Protivíně, vyučil se truhlářem. V letech 1942-48 byl členem výtvarné a literární Skupiny 42. V roce 1979 vycestoval do západního Berlína, po roce mu byl nebyl umožněn návrat. Od roku 1980 žil v Paříži, kde po čtyřech letech získal francouzské občanství. Po roce 1989 žil Jiří Kolář střídavě v Paříži a v Praze, po roce 1997 žil trvale v Čechách, zemřel v Praze 11.8. 2002.
Autor civilistní a experimentální poezie.
Dílo:
Křesní list“ (1941), „Sedm kantát“ (1945), „Limb a jiné básně“ (1945), „Ódy a variace“ (1946), „Dny v roce“ (1948), „Mistr Sun o básnickém umění“ (1957), „Básně ticha“ (1965), „Evidentní poezie“ (1965), „Vršovický Ezop“ (1966), „Nový Epitet (1968)“, „Návod k upotřebení“ (1969), „Očitý svědek“ (1983, Mnichov), „Prométheova játra“ – vydána v Torontu roku 1985, Čechách až r. 1991, „Roky v dnech“ (1992)

Emil Juliš (1920 –
Český spisovatel a výtvarník, představitel experimentální poezie a prózy. Po smrti otce opustil gymnázium a vyučil se truhlářem. V 70.-80. letech mu byla znemožněna publikační činnost.
Dílo: „Nová země“ (1970), „Nelehké spočinutí“ (1975), „Mramor na pálení vápna“ (1980), „Gordická hlava“ (1989), „Hra o smysl“(1990)

Ivan Blatný (1919 – 1990)
Český surrealistický básník, překladatel a autor veršů pro děti, člen Skupiny 42. V roce 1948 emigroval do Londýna .
Dílo: „Paní jitřenka“ (1940), „Melancholické procházky“ (1941), „Tento večer“ (1945), „Hledání přítomného času“ (1947), „Stará bydliště“ (1979)

Jan Zahradníček (1905 – 1960)
Český básník, překladatel a publicista. Nejvýznamnější představitel katolicky orientované poezie. Studia na filozofické fakultě nedokončil. Od roku 1940 redigoval katolický časopis Akord, v letech 1945-49 byl redaktorem nakladatelství Brněnské tiskárny. V roce 1951 byl ve vykonstruovaném procesu nezákonně odsouzen k 13 letům vězení. Po propuštění brzy zemřel.
Dílo:
Stará země“ (1946) – lyrika – láska k domovu a odpor k jeho utlačovatelům
Rouška Veroničina“ (1949)
Znamení moci“ (1968)
Dům strach“ (1970) – sbírka vydána v zahraničí, obsahuje verše z let 1951-56
Čtyři léta“ (1969) – vydána Bedřichem Fučíkem

Hodnocení: (hodnotilo 22 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info