Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Přírodopis / Biologie

 
1. Anthrax 3558 slov
ANTRAX, SLEZINNÁ SNĚŤDEFINICE. Slezinná sněť je akutní bakteriální infekce, jejímž původcem je Bacillus anthracis, který se nejčastěji vyskytuje u býložravců. U člověka dochází k infekci s proniknutím... Celý referát
 
2. Bakterie 99 slov
- jsou to nejjednošší organismy - mohou být různého tvaru - jsou velmi odolné,vyskytují se ve vodě,v půdě,ve vzduchu i v těle organismů - nepříznivé podmínky vyčkávají ve formě s¨pory - bakterie u... Celý referát
 
3. Biomasa 319 slov
Biomasa je souhrn látek tvořících těla organismů. Stanovuje se vážením, popřípadě odhadem z objemu nebo délky těla. U čerstvě nalovených organismů se stanovuje živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je ... Celý referát
 
4. Buňka 55 slov
= základní stavební jednotka téměř všech živých organismů - objevil R.Hooke - Jan Evangelista Purkyně - uvnitř každé buňky jsou drobné ústroječky liší se od sebe buňka rostlin a živočichů Rostlinn... Celý referát
 
5. Čtvrtohory 215 slov
Čtvrtohory (také též Antropozoikum, či Kvartér) je označení pro geologické období, které probíhalo před 3-0 mil. let. Dělí se na starší čtvrtohory a mladší čtvrtohory. Starší čtvrtohory zahrnují z his... Celý referát
 
6. DNA 502 slov
Molekularní biologie Geny určují chemický kód pokynů,které řídí tělesné funkce i způsob vnímání rostlin i živočichů."Kopie" těchto pokynů se přenášejí z rodičů na potomky.Výzkum těchto procesů tvoří ... Celý referát
 
7. Dýchání, fotosyntéza 378 slov
POROVNÁNÍ : fotosyntéza: - jen v buňkách s fotosyntetickými barvivy - jen na světle - CO2 a H2O vstupují do reakcí - O se uvolňuje - hromadí se energeticky bohaté látky, hmotnost rostliny se z... Celý referát
 
8. Eat Healthy 377 slov
Eat Healthy There is a saying: "You are what you eat!!", which explains everything I should say. People always say that if you want to eat healthy you should eat a lot of vegetable and fruit. Ye... Celý referát
 
9. Ekologie 335 slov
Ekologie Když se zamyslíme nad významem tohoto slova, tak si můžeme říct: nauka o vzájemných vztazích organismů a o vztazích organismů k prostředí. Kdybychom se na tuto otázku někoho zeptali, asi by ... Celý referát
 
10. Eocén 1202 slov
Eocén před 55 milióny lety až 38 milióny lety V eocénu se pevninské kry začaly rozmisťovat do pozic,které známe z dnešních dob.Většina pevniny byla však stále rozdělena na obrovské ostrovy,velké ... Celý referát
 
11. Eukaryotní buňka 645 slov
Eukaryotní buňka: Protoplazma: voda, anorganické látky (ionty), organické látky( bílkoviny, sacharidy, lipidy...) dynamická, stálá změna metabolické procesy Jádro: nucleus: ohraničeno jadernou ... Celý referát
 
12. Evoluční teorie 654 slov
Nálezy zkamenělin byly známy již starověkým filozofům, ale byly považovány za hříčky přírody, nebo pozůstatky bájných obrů a draků. Na začátku 18. století se objevil dokonce názor, že to jsou pozůstat... Celý referát
 
13. Fotosyntéza 189 slov
Buňky nemohou žít bez energie, živin, vody a kyslíku. Živočišné buňky čerpají živiny z rostlinné nebo živočišné hmoty, kterou štěpí na jednodušší látky, a ty pak využívají ke stavbě vlastního těla i j... Celý referát
 
14. Fotosyntéza 120 slov
CO2 = oxid uhličitý O2 = kyslík H2O = voda chronofyl = zeleň listová podmínky fotosyntézy: voda oxid uhličitý sluneční záření z... Celý referát
 
15. Genetika a dědičnost 727 slov
Proces dědičnosti je řízen a kontrolován geny. Polovička genové výbavy pochází od matky, druhá polovina od otce. V důsledku tohoto přenosu genů se potomci téměř pravidelně podobají svým rodičům. Exist... Celý referát
 
16. HIV/AIDS 510 slov
HIV-AIDS Virus HIV HIV virus patří do skupiny retrovirů. Způsobuje nemoc AIDS. Způsob přenosu a prevence HIV se přenáší krví, nechráněným pohlavním stykem a z matky ... Celý referát
 
17. Hraboš polní 182 slov
Je velký asi jako myš domácí. Má šedohnědou srst, kratší ocas, celý porostlý srstí, ušní boltce jsou na vrcholu zaoblené. Je typickým obyvatelem pole a louky, ale dovede se přispůsobit nejrůznějším ži... Celý referát
 
18. Jablko 120 slov
Jablko (4,8 mg vitamínu C, 255 kJ/100 g) povzbudivě působí na nervovou soustavu, posiluje a pročišťuje organismus. Obsahuje vitamíny skupiny B,C a řadu antioxidantů, které chrání DNA v lidských buňkác... Celý referát
 
19. Jaguár 246 slov
Jaguár, je často zaměňován s Leopardem. Má hnědo - žlutou srst. Jaguár má poměrně mohutnou hlavu a kratší nohy a ocas. Žije hlavně v Jižní Americe. Způsobem života se podstatně neliší od svých ostatní... Celý referát
 
20. Klaun Očkatý 269 slov
Klaun očkatý • Zařazení: Ostatní živočichové • Výskyt: Afrika, Austrálie, Asie, Oceánie • Biotop: Moří a oceánů • Potrava: Všežravci Klauni oč... Celý referát
 
21. Kočka domácí 355 slov
Kočka domácí Popis: Obecné rysy stavby těla jsou stejné – kočka má dlouhé tělo s relativně krátkými končetinami, krátký krk, poměrně širokou a krátkou ... Celý referát
 
22. kreacionismus vs. evoluce 828 slov
Kreacionismus vs. Evoluce • Podle vědců začalo vše Velkým třeskem před 4,6 miliardami let. Už toto samotné je zajímavé tvrzení, protože radiouhlíkovou metodou se dá přesně měřit jen do 40,000 l... Celý referát
 
23. Křemen 354 slov
KŘEMEN Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2, hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden z nejdůležitějších prvků. Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří hvězdovec, čirý křiš... Celý referát
 
24. Lchokopytníci (stefanie audyova) 860 slov
Říše: živočichové Kmen: strunatci Podkmen: obratlovci Třída: savci Podtřída: placentálové Řád: lichokopytníci Čeledě: tapířovití : Nosorožcovití : Koňovití ... Celý referát
 
25. Miocén 1608 slov
Miocén je období vývoje Země, které trvalo před 25 milióny až 5 milióny lety. V miocénu byly kontinenty stále ještě v pohybu a docházelo k obrovským kolizím, když se střetly. Po srážce Afriky s Evropo... Celý referát
 
26. Olivín 493 slov
Olivín: Obecné: Kategorie: Minerál Chemický vzorec: (Mg,Fe)2[SiO4] Barva: žlutozelená až olivově zelená, červenohnědá Vzhled krystalu: krystalovaný, zrnitý Soustava: kosočtverečná Tvr... Celý referát
 
27. Onyx 124 slov
Onyx: Kategorie: Minerál Chemický vzorec: SiO2 Soustava: Trigonální Tvrdost: 7 Hustota: 2,61 g/cm³ Onyx se podobá achátu a patří do odrůdy chalcedonu. Oproti chalcedonu má ale rov... Celý referát
 
28. Pazourek 245 slov
Pazourek je tvrdá sedimentární kryptokrystalická forma křemene zařazená mezi odrůdy chalcedonu. Pazourek je obvykle tmavošedý, modrý, černý nebo temněhnědý a často se skelným vzhledem. Vyskytuje se př... Celý referát
 
29. PEDOSFÉRA 248 slov
- půdní obal Země- půda -nejsvrtnější část Zemské kůry vznikla zvětráváním, to je NEŽIVÁ ČÁST PŮDY např. hlína, prach, kámen, písek ... Celý referát
 
30. Pěstování konopí pro průmyslové účely 905 slov
Z konopí se nezískává jen marihuana, ale dá se využít i pro mnoho dalších a světu přínosnějších účelů. Například z jednoho hektaru konopí je možné získat až 1920 GJ energie a získaná fytomasa je d... Celý referát
 
31. Pórovité kamenivo 2450 slov
Pórovitý materiál je takový materiál, jehož póry tvoří podstatnou část jeho struktury.Za pórovité kamenivo lze označit sypký anorganický materiál s velikostí zrn do 125 mm, pórovitou strukturou a obje... Celý referát
 
32. Pozorování hornin 707 slov
Laboratorní práce č.2 Jméno: Datum: Téma: Pozorování hornin Pomůcky: vzorky hornin, psací potřeby, lupa, obě učebnice,odborná literatura Postup: -Každá skupina dostane vz... Celý referát
 
33. Prase divoké 472 slov
Prase divoké Prase divoké je savec, všežravý sudokopytník. Je to divoce žijící předchůdce prasete domácího. Samec, se nazývá kanec nebo kňour. Samice, je bachyně nebo také svině. Mláděti se říká... Celý referát
 
34. Prokaryota 513 slov
Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní je označe ní pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3 - 3,5 miliardami let. Pravděpodobně jsou vůbec nejstaršími buněč... Celý referát
 
35. Prokaryotická buňka 132 slov
Prokaryotická buňka je typ buňky charakteristický pro bakterie a archea (tedy souhrnně Prokaryota). Je o řád menší než buňka eukaryotická, vyznačuje se také jednodušší organizací. Prokaryotické buňky... Celý referát
 
36. Prvohory 2574 slov
Prvohory Geologická éra, prvohory, trvala 345 miliónů let. Dělí se na starší prvohory ( kambrium, ordovik, silur a devon) a mladší ( karbon a perm ). Prvohory tvoří v podstatě dva velké vývojov... Celý referát
 
37. půda 313 slov
Půda se skládá z neživé a živé složky. Neživými částmi půdy jsou částečky jílu a hlíny v některých půdách i písku a větší či menší kamínky. Podle převládajících pevných částeček půdy rozlišujeme různé... Celý referát
 
38. PŮDA 720 slov
PŮDA Půd máme více druhů: černozem, hnědozem, žlutozem, červenozem a vápenitou zem. Základem jsou zvětralé úlomky hornin - jíly a písky. Tyto složky se spojují s organickými materiály, odumřelými či... Celý referát
 
39. Půda 151 slov
Matkou půdy je vždy hornina, která tvoří podklad určitého uzemí. Pro její důležitost je Matečná Hornina. Úlomky hornin, voda a půdní vzduch tvoří neživou složku půdy. Aby vznikala kvalitní půda, je tř... Celý referát
 
40. Rostlinná výroba význam plodů 1467 slov
Rostlinná výroba je základní odvětví zemědělské výroby, které se zabývá pěstováním rostlin a jejichž produkty slouží k výživě lidí a hospodářských zvířat a jako průmyslové suroviny. Základem rostlinn... Celý referát
 
41. Rozmnožování buněk 141 slov
-buňky se rozmnožují, čímž zajišťují růst organismům -předává se tak úplná genetická informace dceřinným buňkám -buňky se rozmnožují dělením -druhy dělení: 1) Přímé - Amitóza - bunečné jádro se... Celý referát
 
42. Sluch Přírodopis 304 slov
Sluch je smysl pro vnímání zvuku. Je nejlépe vyvinut u zvířat. Např. komáři mají sluchové orgány uloženy v tykadlech, cvrčci v končetinách a noční motýli na hrudi. Člověk má méně nepřátel a proto nepo... Celý referát
 
43. Solární články 666 slov
Solární články představují v dnešní technické době možnost získat energii zadarmo. Dnes jsme zamořeni odpady z jaderných a uhelných elektráren, a proto mám stále pocit, že lidstvu nedochází možnost vy... Celý referát
 
44. Sopky-Sopečná činnost 3307 slov
Ročníková práce z přírodopisu Veronika Bučková třída: IX.B šk.rok:2006-2007 Úvod Toto téma jsem si vybrala, protože jsem až do teď moc nechápala sopečnou činnost, ale... Celý referát
 
45. Sterilisace 1528 slov
Zavedení postupů antisepse a asepse přivedlo chirurgii do zcela nové etapy vývoje. Nedílnou součástí je i proces sterilisace o němž pojednává tento text.Roku 1847 označil Semmelweiss hnisání za škodli... Celý referát
 
46. Termální prameny - přírodní zdroj energie 513 slov
S klesající vzdáleností od zemského jádra se teplota snižuje. Jaderné reakce, vyvolané rozpadem radioaktivních materiálů, nepřetržitě zahřívají jádro Země na 4000 °C. Tato geotermální energie způsobuj... Celý referát
 
47. včely 337 slov
Včely Včely patří mezi náš nejznámější hmyz. Je jich asi 20 tisíc druhů, ale medonosných je jenom málo. Včely medonosné jsou užitečné medem, voskem a ... Celý referát
 
48. Vědy 892 slov
V širším slova smyslu souhrn všech činností a výsledků takových činností, které jsou spojeny se získáváním, formulací a aplikací informací, označovaných jako poznání: - může být vymezeno dvojím způsob... Celý referát
 
49. Viry 90 slov
- tvoří přechod mezi živou a neživou hmotou - nedají se pozorovat pouhým okem - viry způsobují nemoci rostlin, živočichů a člověka - virovým chorobám můžeme předcházet dodržováním hygienických zása... Celý referát
 
50. Vitaminy 610 slov
Vitamíny jsou chem. látky, které si organismus většinou nedovede sám vytvořit a proto je nutno přijímat je potravou. V org. působí nejčastěji jako enzymy, tj. látky nezbytné pro normální průběh většin... Celý referát
 
51. Vitamíny (A, B-komplex, C, E) 2836 slov
Vitamíny jsou organické látky nezbytné pro život. Jsou potřebné pro normální činnost našeho organismu, které sám nemůže syntetizovat. Jsou nutné pro růst, vitalitu a všeobecný pocit zdraví. Můžeme je ... Celý referát
 
52. Vitamíny - ochrana proti rakovině 429 slov
Neexistuje sice žádná protirakovinová dieta, avšak strava bohatá na vitamíny může riziko rakoviny podstatně snížit. Rakovina je u nás stále ještě druhou nejrozšířenější příčinou nemocí. Vznik závis... Celý referát
 
53. Vodní eroze 655 slov
Půda jako jeden z hlavních zdrojů biosféry je podle definice OSN "omezený a nenahraditelný přírodní zdroj; v případě postupující degradace a její ztráty se stává tento zdroj v mnoha částech světa hran... Celý referát
 
54. Výroba olivového oleje 410 slov
Doba i způsob sklizně se řídí účelem, pro který jsou olivy určeny - pro lisování oleje se sklízejí v plné zralosti buď mechanizovaně nebo stloukáním bambusovou tyčí na prostřené plachty, stolní oli... Celý referát
 
55. Vznik a výskyt drahých kamenů v přírodě 2751 slov
Drahé kameny netvoří ucelenou skupinu nerostů, blízkou si chemickým složením, způsobem vzniku či výskytu. Naopak je to skupina velmi různorodá. Některé jsou oxidy, jiné řadíme ke křemičitanům, uhličit... Celý referát
 
56. Vznik života na zemi 1172 slov
Názory na vznik života Kreační teorie: zastávají názor, že život vznikl nadpřirozenou silou (zásahem Boha). Tuto teorii zastávali např. C. Linné, R. Hooke, J. B. Lamarck, atd. Teorie samozplozen... Celý referát
 
57. Zemní plyn 2158 slov
Před více než 150 lety začala historie českého plynárenství. Zpočátku byl dodáván svítiplyn vyráběný z uhlí karbonizací, který byl od padesátých let tohoto století postupně nahrazován svítiplynem vytá... Celý referát
 
58. Zemní plyn 2608 slov
Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů (zejména inertní... Celý referát
 
59. Živá a neživá příroda 1389 slov
V živých jedincích nacházíme tytéž atomy a tytéž sloučeniny, které můžeme najít i v neživé přírodě. Z hlediska chemie a fyziky není žádný kvantitativní rozdíl mezi živou a neživou přírodou. Z toho vša... Celý referát
 
60. Život v moři 387 slov
Životní prostředí moří a oceánů, domov mnoha druhů velryb, se nachází v neustálém ohrožení důsledky lidské činnosti, např. změnou klimatu, ubýváním ozonu, toxickým znečištěním a stále intenzivnějším r... Celý referát
 
61. Zkameněliny 417 slov
Zkameněliny čili fosilie jsou zkamenělé zbytky případně otisky organismů či stopy po jejich životě uchované v usazených horninách. Zkameněliny jsou nenahraditelné doklady vývoje života na Zemi. Na roz... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info