Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Prokaryota

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Prokaryota
 
Titulek: Prokaryota
Datum vložení: 3.11.2009

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Prokaryota z řeckého pro (před) a karyon (jádro), též prvojaderní je označe ní pro evolučně velmi staré organismy, které vznikly před 3 - 3,5 miliardami let. Pravděpodobně jsou vůbec nejstaršími buněčnými organismy. Prokaryotická buňka je podstatně jednodužší než buňka Eukaryot. Dnes k nim řadíme Bakterie a Archea. Především dříve byly také tyto organizmy nazývány Monera.

Vlastnosti prokaryot:

Prokaryota jsou vždy jednobuněčné organismy, nikdy netvoří funkčně a morfologicky diferencované tkáně, ale mohou tvořit kolonie. Velikost Prokaryotické buňky se obvykle pohybuje mezi desetinami a desítkami mikrometrů. Mimo jiné se předpokládá, že tomu tak je i proto, že Difúze, na kterou se musí prokaryotické organismy při transportu látek spoléhat, není při větších velikostech dostatečně účinná. Tuto teorii ovšem značně zpochybňuje existence obrovských bakterií Epulopiscium fishelsoni a Thiomargarita namibiensis, které dorůstají délky kolem 0,5 mm.

Znaky společné s eukaryotickou buňkou:

Prokaryota, jako každé živé organismy, obsahují Nukleovou kyselinu, nositelku genetické informace. Je to vždy DNA.

Syntéza proteinů probíhá na Ribozomech, které jsou u Prokaryot pouze volně uloženy v Cytoplazmě. Prokaryotické ribozómy (70S) jsou menší než Ribozomy Eukaryot (80S).

Buňka je od okolního prostředí oddělena Semipermeabilní cytoplazmatickou membránou.

Znaky vlastní pouze prokaryotické buňce:

Je přítomen tzv. Nukleoid, nejedná se o skutečné jádro, cirkulární DNA (tzv. chromozom), není ohraničen jadernou membránou, ale je umístěn v Cytoplazmě. Řetězec DNA je asi 1000x delší než délka celé buňky (cca 1,4 mm), je proto složitě zatočen a na několika místech připevněn k Cytoplazmatické membráně. Chromozóm neobsahuje histony.

Je chráněna buněčnou stěnou, která obsahuje Peptidoglykany.

Buňka může obsahovat Plazmidy, úseky DNA, které se mohou v případě potřeby včlenit do Chromozomu. Nejsou pro buňku nepostradatelné, občas ale mohou nést enormně důležitou genetickou informaci (např. gen pro odolnost vůči antibiotiku)

Cytoplazma není rozčleněna na kompartmenty, chybí organely vlastní Eukaryotickým buňkám.

U fotosyntetizujících Prokaryot jsou přítomny Thylakoidy, pigmentem je u sinic Chlorofyl, Fykocyanin nebo Fykoerytrin, u bakterií Bakteriochlorofyl.

Většinou se množí příčným dělením, nemají mitotický aparát (dělící vřeténko)

Prokaryota mohou nést bakteriální bičík(y), které jsou zcela jinak utvářený než bičíky eukaryot.

Způsob života:

Prokaryota je skupina zahrnující jak Heterotrofní tak Autotrofní, jak Fototrofní tak Litotrofní organizmy. Osidlují všechny typy prostředí, žijí a prospívají v širokém rozmezí teplot, přežívají vysoké hodnoty radiace. Bakteriální Spory mohou zůstat životaschopné mnoho let, přežívají i na povrchu družic na oběžné dráze Země. Některé žijí volně, jiné jsou symbionty eukaryotických organismů nebo i patogeny.


Hodnocení: (hodnotilo 56 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info