Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Vědy

Titulek: Vědy
Datum vložení: 20.1.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
a) přírodní – MAT, FYZ, CHE

b) společenské – filozofie, psychologie, sociologie, právo, politika

- logos, = souhrn poznatků
· o stejném předmětu
· se stejnými metodami
· zákonitosti, přesná pravidla


- v širším slova smyslu souhrn všech činností a výsledků takových činností, které jsou spojeny se získáváním, formulací a aplikací informací, označovaných jako poznání:
- může být vymezeno dvojím způsobem:
* psychologicky jako soubor těch psychických aktivit, které umožňují získat informace
* filosoficky jako souhrn takových informací, které splňují jistá kritéria, zaručující, že tyto informace jsou adekvátní, věrohodné nebo pravdivé
- předpokládá se, že takové poznání je systematické a systematizované a že základním prostředkem systematizace je vědecké vysvětlení

- v tomto širším smyslu věda zahrnuje jak podmínky získávání poznání (vědecké ústavy, laboratoře, spolupráci, …), tak i používané metody (experimenty a jejich hodnocení, shromažďování faktových informací, tvorbu laboratorních přístrojů, …)

- pojmosloví používané v konkrétním společenství vědců i závazné pro celý vědecký obor a jazykovou formulaci výsledků v zákonech, jejich důkazech a vysvětleních

- v užším slova smyslu je věda jen v poslední uvedené charakteristice, tj. je systém vět, splňující určité nároky
- z hlediska způsobu dokazování platnosti jednotlivých vět a systému těchto vět se tyto nároky rozlišují podle dvou základních typů věd:
* ve vědách formálních jsou tyto nároky identické s nároky formálního systému
* ve vědách empirických související nároky platnosti s informativní funkcí těchto věd a mohou být formulovány ve formě postulátů, jejichž splnění vytváří ideální typ vědy

- společenské vědy:
· filosofie – sofia (moudrost) + fileo (milovat); nauka hledající odpovědi na nejzákladnější problémy světa, poznání a společnosti
· etika – ethos (zvyk, mrav, obyčej); morálka o teoretické podobě
· sociologie – societas (společnost); věda o společnosti, zabývající se studiem a analýzou společenských jevů
· ekonomie – oikos (dům) + nomos (zákon); věda o zákonech a procesech hospodářství
· politologie – polis (státeček, obec) + logia (nauka, učení); věda o politice, odráží myšlenky a reakce lidí na život ve společnosti, zabývá se programovou a organizační činností v rámci institucí
· psychologie – psyché (duše) + logia (nauka, učení); věda, zkoumající duševní život (psychika), chování člověka, jeho prožívání- psychologické vědy:
* základní psychologické vědy (teoretické):
· obecná – zabývá se nejobyčejnějšími problémy, poznatky, chování, psychice, …
· sociální – zkoumá utváření a projevy psych.jevů ve vztazích
· psychologie osobnosti – zkoumá vývoj osobnosti, popisuje odlišnosti mezi lidmi
· dějiny psychologie – zkoumají vývoj psych.myšlení od nejstarších dob
· psychopatologie – zabývá se zkoumáním extrémních a nápadných forem chování ve srovnání s „normálním“ chováním
· psychologická metodologie – řeší problémy, které úzce souvisí s pochopením metodologických postupů, výzkumným projektům, teorií a jejich užití v psychologii
· vývojová – (=ontogenetická – ontogéze: vývoj organismu od zárodku až po smrt)
* speciální psychologické vědy:
· psycholingvistika – zkoumá psychologii řeči, tj. vzájemné vztahy mezi řečí a psychikou
· psychofyzika – zkoumá vztahy mezi fyzikálními vlastnostmi podnětů a počitků a vjemů
· farmakopsychologie – zabývá se účinky chem.látek, léků, drog apod. na psychiku
· psychometrie – zabývá se konstrukcí testů
· zoopsychologie – psychologie zvířat, zkoumá psychiku zvířat na různých stupních vývoje od nejnižších až po lidoopi
· biopsychologie – shromažďuje poznatky v biolgickofyziologické determinaci psychiky
· psychofyziologie – zabývá se mozkovými procesy, které jsou základem psychických jevů
· diferenciální psychologie – studuje rozdíly mezi psycholog.jevy, které jsou měřitelné (např. vlastnosti, schopnosti), studuje rozdíli mezi pohlavími i společenskými skupinami
* užité (aplikované):
· psychologie práce – studuje psychologické jevy např. vliv prac.prostředí na prac.výkon, mezilidské vztahy, rozmišťování pracovníků
· psychologie dopravy – zabývá se vztahy mezi řidiči, bezpečnosti (např. dopravních značek)
· inženýrská psychologie – zabývá se konstrukcí strojů a zařízení a jejich vlivu na psychiku člověka, který je má obsluhovat
· psychologie sportu
· psychologie reklamy
· klinická psychologie – zaměřuje se na rozpoznávání a léčení duševním chorob na předcházení různým chorobám
· pedagogická psychologie – sleduje člověka v podmínkách výchovy, zaměřuje se i na osobnost učitele
· poradenská psychologie – zabývá se školním, výchovným, manželským i profesním poradenstvím
· soudní (forenzní) psychologie – použ. se v soudní praxi při zjišťování psych.zvláštností delikventa, při posuzování výpovědi svědků
· vojenská psychologie
· umění
· řízení
· psychologie ekologická

Hodnocení: (hodnotilo 27 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info