Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Dějepis

 
1. Alexandr Veliký 395 slov
Alexandr III. Veliký,nejslavnější dobyvatel antiky,se narodil v r.356 př.n.l v Pelle hlavním městě Makedonie.Jeho otec, byl král Filip II. Makedonský.Filip rozšířill a přeorganizoval makedonské vojsko... Celý referát
 
2. Jagellonský Ludvík 391 slov
Ludvík Jagellonský český a uherský král, se narodil 1.7.1506 v Moháči, jako syn Vladislava Jagellonského. Patřil do dynastie Jagellonců. Vládl v období od r.1509 do 29.8.1526. Už jako tříletého ho ... Celý referát
 
3. Napoleon Bonaparte 262 slov
Napoleon se narodil na Korsice. Vstoupil do francouzské armády a jeho odvaha a pohotové uvažování mu pomohly k rychlému postupu. Stal se generálem ve 26 letech. V roce 1804 se nechal korunovat fran... Celý referát
 
4. 100 dní 944 slov
Zda lze hodnotit historii objektivně ve všech souvislostech, si nejsem jist. Může ale takový dojem vzniknout, pokud se dostáváme k informacím doposud utajovaným. Jsou však období, kde už se asi nových... Celý referát
 
5. 17.Listopadu 210 slov
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii je státní svátek Slovenské a České republiky. 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla v demonstraci proti ... Celý referát
 
6. Afrodité 1639 slov
Latinsky - Venus =bohyně lásky a krásy, nejkrásnější z bohyň antických mýtů Její původ je poněkud nejasný, podle Homéra byla dcerou nejvyššího boha Dia a bohyně deště Dióny, podle Hésoida se zrodi... Celý referát
 
7. Albrecht z Valdštejna 220 slov
Albrecht z Valdštejna-(1583-1634) Český šlechtic, který se zařadil mezi největší vojevůdce 17. století. Byl významnou osobností třicetileté války. Pocházel z protestanské rodiny, ale již v mládí zr... Celý referát
 
8. Albrecht z Valštejna 735 slov
Albrecht z Valdštejna (14.9.1583 Heřmanice u Jaroměře - 25.2.1634 Cheb) Albrecht z Valdštejna (celým jménem kníže Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna), český šlechtic a vojevůdce, přichází na ... Celý referát
 
9. Alexander Veliký 233 slov
Alexander Veliký, vlastním jménem Alexandros Philippou Makedonon ( přízvisko po otci Filipu II), někdy také nazývaný Alexander III (v pořadí třetí makedonský král), žijící v letech 356-323 před naším ... Celý referát
 
10. Alžběta I Anglická 1010 slov
Alžběta Anglická se narodila 7. září roku 1533 do nehostinné doby. Její otec Jindřich VIII. založil novou církev, aby se mohl oženit s její matkou Annou Boleynovou. V té době měl dceru Marii, ale potř... Celý referát
 
11. Alžírská válka 2986 slov
5. července 1830, kdy francouzské vojsko pod vedením maršála Louise de Ghaisnes hrabětě de Bourmount dobylo Alžír, začala stálá francouzská přítomnost v severní Africe. Tato vojenská expedice vyslaná ... Celý referát
 
12. Angolské války 308 slov
Po 1961 vznikly tři organizace bojující za nezávislost: marxistické Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA), prokonžská Národní fronta za osvobození Angoly (FNLA) a na jihu Národní svaz pro úplnou ne... Celý referát
 
13. Antická filosofie 1954 slov
Antická filosofie Pojmy: ANTROPOMORFISMUS - mimolidským skutečnostem jsou přisuzovány lidské vlastnosti APATHEIA - vlastnost být netečný a lhostejný APEIRON - neomezenost ARETÉ - ušlechtilost, cn... Celý referát
 
14. Antické divadlo 5300 slov
Poprvé se se slovem divadlo v lidských dějinách setkáváme v Řecku. V tomto smyslu se o Řecku právem mluví jako o "kolébce divadla"., i když Řekové divadlo nevynalezli, nýbrž se objevují ve vývoji diva... Celý referát
 
15. Antické Řecko 1353 slov
Řecko Přírodní podmínky Nejstarší evropské civilizace a státy se vytvořily v egejské oblasti. Střídají se tu mírné a deštivé zimy s horkými a suchými léty. Krajina je hornatá. Zdejší řeky nemají mno... Celý referát
 
16. Antika - Řecko 893 slov
Řecko 8. - 1. st. př. n. l rozvoj řemesel, obchodu, peněžního hospodářství. Vrcholem státního zřízení je demokracie architektura - sloup dórský, iónský a korintský, Athénská Akropolis, divadelní ... Celý referát
 
17. antika- Řím 288 slov
Řím 1. st. př. n. l - 529 n.l původně bylo toto město království, od roku 510 př.n.l republika - v čele 2 konzulové, Ŕímané - národ zaměřený na vojenství a mocenskou politiku podle legend založil... Celý referát
 
18. Arabská říše 4572 slov
Hospodářské a společenské poměry v Arábii Mezi 5. a 10. stoletím se na značné části Evropy prosadily feudální vztahy a vznikly a upevnily se raně feudální státy. Dva největší z nich , říše byzantská ... Celý referát
 
19. Archeologický nález ¨Lucy¨ 477 slov
Archeologický nález "Lucy" Lucy je přezdívka pro archeologický nález s kódovým označením AL 288-1. Jedná se o několik stovek fosilních kosterních pozůstatků, ... Celý referát
 
20. Artemidin chrám v Efesu 5293 slov
CHRÁMY V ŘECKU Z řeckého antropomorfního názoru vyplynulo, že tvar řeckého chrámu je vyvozován od vylepšeného NEGARA, tj. obydlí mužů egejské doby. Vlastně je to prapůvodní dům HEROA, tedy umocněného... Celý referát
 
21. Asyřané 578 slov
Asyřané usilovali dlouhá staletí o pokoření svých sousedů. Jejich bojovnost jim vynesla říši od Perského zálivu až po Egypt. Do jisté míry jejich agresivitě pomohly zeměpisné podmínky. Území Asýrie se... Celý referát
 
22. Athéna 1581 slov
Athéna Athéna je v řecké mytologii dcerou nejvyššího boha Dia. Je to bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnost, práva, spravedlnosti a umění. V pozdějších dobách byla ztotožňována se sv... Celý referát
 
23. ATHÉNY, SPARTA nejmocnější státy starověkého Řecka 3491 slov
Rozhodující význam v dějinách starověkého Řecka měly Athény a Sparta. Typickým politickým a sociálním útvarem starověkého Řecka byla polis, čili nezávislý městský stát. Polis vznikaly během 8.st.př... Celý referát
 
24. Attila 3147 slov
ATTILA „BIČ BOŽÍ“ (r.395?-451) Attila a Hunové - dvě jména s dnešní Evropou neodlučně spjata, obě stále ještě v sobě obsahují hrůzu, kterou jejich nositelé svou nevypočitatelnou krutostí... Celý referát
 
25. aurelius Marcus 322 slov
Marcus Aurelius - “Císař - filozof" Marcus Aurelius (Marcus Aurelius Antonius), římský císař a filozof, horlivý nadšenec stoické filozofie a podle antické tradice jeden z nejlepším římských c... Celý referát
 
26. Babylon 268 slov
BABYLON 1900 - 700 př.n.l. Po útocích kočovných kmenů skončila nadvláda Uru nad Mezopotámií a okolo roku 1894 př.n.l. byla v Babylonu založena dynastie, která vládla celá 3 staletí. Babyloňané z... Celý referát
 
27. Barokní architektura v Praze 406 slov
Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu pře... Celý referát
 
28. BAROKO 221 slov
Baroko - umělecké období 17. – 18. st. - Rok 1600 znamenal v hudbě velký přelom 1. dochází k oproštění od horizontálního vnímání hudby 2. vůdčí technikou hudby se stává tzv. doprovázená mon... Celý referát
 
29. Baroko 282 slov
Barok-Je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2. Poloviny 18. Století.Vznikl v Itálii a rozšířil se do celé Evropy ( zejm.katolické) a Latinské Ameriky.V 17.století řad... Celý referát
 
30. Bavorská - Sissi Alžběta 1075 slov
Na počátku padesátých let se zdálo, že se vše vrací jakoby k starým dobrým časům Františka I. Po vyřešení nejakutnějších vnitropolitických problémů vzniklých v letech 1841-49 přišel opět čas rodinných... Celý referát
 
31. bazilika sv.Petra 868 slov
Bazilika svatého Petra, též nazývaná jako Vatikánská bazilika, se nachází ve Vatikánu, nejmenším státě Světa. Původní bazilika byla postavena za Konstantina I. Velikého na místě, kde měl být pohřben ... Celý referát
 
32. Berbeři 2418 slov
Berbeři, původní obyvatelé severní Afriky, se sice stali pevnou součástí dobře promazaného soukolí turistického ruchu a obchodu těženého z bohatých historických tradic severoafrického pobřeží, ale jin... Celý referát
 
33. Betlémská kaple 306 slov
Vycházka Vlastivědného útvaru Pražské informační služby vás v neděli 26. května zavede do budovy Betlémské kaple na Betlémském náměstí v Praze 1. Sraz zájemců o prohlídku této pamětihodnosti je naplán... Celý referát
 
34. Bitva u Lützenu 1972 slov
Po výrazných úspěších v bitvách, v nichž porazil český vévoda Albrecht z Valdštejna unionistickou armádu hraběte Mansfelda u Dessavy 25. 4. 1626 a téhož roku hrabě Tilly Dány u Lutheru 27. 8., začal v... Celý referát
 
35. Bitva u Marathonu 342 slov
Bitva u Marathonu která byla přibližně v roku 490 př.n.l mezi Peršany a Athénany byla výsledkem Dareiova pokusu podrobit si vojenskou mocí evropské Řecko. Skončila porážkou Peršanů a završila první f... Celý referát
 
36. Bitva u Slavkova 271 slov
Bitva u Slavkova (Bitva tří císařů) Tažení na tuto bitvu začalo na u Buloňe ve Francii, kde se Napoleonovo 200 000 vojáků připravovalo na vpád do Anglie, ale nakonec byli donuceni jít na východ, pro... Celý referát
 
37. Bohové a hrdinové antických bájí 1011 slov
Arés Bůh zuřivé války, syn největšího boha Dia a jeho manželky Héry. Nezáleželo mu, proč válka vypukla, a většinou ani jak dopadla. Těšil ho válečný ryk, lomoz zbraní a pach krve, ze záhuby bojovníků... Celý referát
 
38. Boj anglických osad v Severní Americe za nezávislost 454 slov
Angličané si založili na pobřeží Severní Ameriky 13 osad. První byla Virginie. Další byly New York, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Pensylvania, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland... Celý referát
 
39. Boje v severní Africe 174 slov
Po pádu Francie stála britská vojska osamocena proti italské přesile.Italské jednotky se pokoušely dobýt Egypt, ale britská ofenzíva na přelomu let 1940/1941 je zatlačila z Britského Somálska. 5.4 1... Celý referát
 
40. Bonaparte Napoleon 540 slov
Napoleon Bonaparte Napoleon měl velkou hlavu (obvod 56 cm), široké inteligentní čelo a rovný antický nos spadající téměř k ústům. Tmavě hnědé až černé vlasy nosil původně dlouhé až na ram... Celý referát
 
41. Bostonské pití čaje 483 slov
Psal se rok 1773 a v Bostonu se schylovalo k pravděpodobně nejdrsnější události v historii čaje. Boston a celá Amerika byla tenkrát pouhou kolonií Británie, kde byl vydán nový tzv. "čajový zákon", kte... Celý referát
 
42. Byzantské centrální stavby 161 slov
Kromě chrámů na podélném půdorysu se v Řecku rozvíjel také nový typ centrální sakrální stavby. Jejich tvar měl tvar rovnoramenného kříže s vyvýšenou klenbounad ústředním prostorem. Tato klenba byla ne... Celý referát
 
43. Caesar Julius 468 slov
Jeho dětství nebylo moc zajímavé, patřil zkrátka do mocného rodu. Nejenže to byl jeden z nejmocnějších mužů antického světa, ale byl to i velký milovník umění. Sehrál klíčovou roli v zániku římské... Celý referát
 
44. Caligula 1297 slov
Caligula Gaius Caesar Augustus Germanicus, občanským jménem Gaius Iulius Caesar, přezdívaný Caligula (narodil se 31. srpna 12, zemřel 24. ledna 41), byl třetím římským císařem iulsko-claudijské dynas... Celý referát
 
45. Ceasar Gaius Iulius 4671 slov
Kdo byl Gaius Iulius Caesar? Politické začátky Gaius Iulius Caesar se narodil nejspíše roku 100 (ovšem před Kristem), a to 12 či 13. července do společensky skomírajícího rodu Iuliů. V době, kdy... Celý referát
 
46. Celosvětová změna klimatu 917 slov
Celosvětová změna klimatu Pliocén, pátý a poslední úsek třetihor, byl nejpustším věkem v celých dějinách Země. Začínal před 12 a trval až do doby před 2,8 milióny let a uvedl dobu ledovou. V předc... Celý referát
 
47. České země v pravěku 512 slov
Dlouhé období od vzniku člověka až po vznik prvních států dnešního typu nazýváme obdobím pravěku.Z období pravěku se nám nedochovaly žádné písemné památky,dozvídáme se o něm pouze na základě různých p... Celý referát
 
48. Český Krumlov 208 slov
Jedno z nejkrásnějších a nejlépe dochovaných historických měst v Evropě si právem vysloužilo zápis do světového kulturního dědictví UNESCO, je i jednou z našich městských památkových rezervací. Výstav... Celý referát
 
49. Chalífát 979 slov
Chalífát Chalífát znamená vládu chalífy, hlavy islámu. Původně to byla nejen náboženská instituce, ale i státní útvar zahrnující prakticky veškerá území ovládaná muslimy. Vznikl 9. června 632, když... Celý referát
 
50. Cheopsova pyramida 750 slov
Cheopsova pyramida Cheopsova pyramida stojí na konci pouště západně od Nilu a postavil ji faraón Chufew (2590 až 2568 př. Kr.). Řecká forma jeho jména zní Cheops. Dva králové z pozdější dynastie, C... Celý referát
 
51. Chetité 307 slov
CHETITÉ 1600 - 1200 př.n.l. Bohaté a mocné království Chetitů vzniklo asi v roce 1650 př.n.l., když se v období válek spojilo několik menších městských států. Chetité pocházeli z různých kmenů a po... Celý referát
 
52. Čínská zed 2923 slov
Velká čínská zeď Největší pomník všech dob První čínský císař snil o největší stavbě zbudované člověkem a tisíce rolníků vynaložily nezměrné úsilí, aby ji postavily Po deseti letech vyčerpávající... Celý referát
 
53. Člověk lovec 225 slov
Asi před 2 000 000 let se objevil mnohem vyšší druh rodu Homo,nazvaný Homo ergaster.Ergasteři byli prvními tvory,jejichž tělo se podobalo našemu.Měli dlouhé nohy a rovná záda.... Celý referát
 
54. Dáreisos 3250 slov
Dáreirovo tažení proti Skythům (okolo 513 př. n. l.) Dáreiros (522 - 486 př. n. l.), za jehož vlády dosáhla perská říše svého největšího územního rozmachu, uskutečnil po reorganizaci vnitřní správy... Celý referát
 
55. de Palestrina Giovanni 277 slov
Giovanni da Palestrina (žovany de Palestrina) Giovanni Pierlugi da Palestina narozen nejspiš roku 1525 a umřel 2.2.1594. Byl to Italský skladatel.Věnoval se chrámové hu... Celý referát
 
56. Decimace 277 slov
Decimace (latinsky decimatio) byla forma vojenského vynucování disciplíny v římské armádě a zárověň nejtvrdším trestem v legii. K decimaci se přistupovalo v případě výjimečně velkého provinění (vzpour... Celý referát
 
57. Dějiny Bastilly 1056 slov
Dějiny Bastilly Při popisu dějin Bastilly je nutné se vrátit hluboko do historie a popis osudů této městské pevnosti nelze oddělit od dějin Paříže a Francie samotné. V období středověku byly jménem... Celý referát
 
58. Dějiny Pražského hradu 94 slov
Podle archeologických výzkumů a nejstaršévh písemných pramenů se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem... Celý referát
 
59. Dějiny starověké Číny 585 slov
Dějiny starověké Číny V 2. pol. 3. tisíciletí př.n.l. se v Číně šířila neolitická kultura s malovanou keramikou. Lidé se usazovali v úrodných oblastech blízko řek. Zabývali se pěstováním obilí a chov... Celý referát
 
60. Doba bronzová 304 slov
Užívání a později i výroba kovů byly ve střední Evropě už dříve, avšak až kolem roku 2000 před naším letopočtem se měď začala slévat s cínem. Drobné kovové předměty se u nás objevily už na rozhraní ne... Celý referát
 
61. Doba kamenná 243 slov
Dobou kamennou začínají dějiny lidstva. Před necelými dvěma miliony let se lidé naučili vyrábět nástroje a zbraně z kamene. Už předtím uměli používat kosti a dřevo, ale kámen ještě ne. Hledali hodně t... Celý referát
 
62. Doba ledová 1296 slov
Poslední údobí ve vývoji naší planety označujeme jako kenozoikum neboli novověk Země. Tato éra trvala asi 65 miliónů let a je pro nás zvláště důležitá. Během ní se vyvinula skupina primátů, z níž jako... Celý referát
 
63. Dobití Alžírska 2948 slov
5. července 1830, kdy francouzské vojsko pod vedením maršála Louise de Ghaisnes hrabětě de Bourmount dobylo Alžír, začala stálá francouzská přítomnost v severní Africe. Tato vojenská expedice vyslaná ... Celý referát
 
64. Druha světová válka 758 slov
2. Světová válka (1939-1945) Druhá světová válka je největší světový válečný konflikt v dějinách lidstva, který se kdy na Zemi odehrál. Bojovalo se ... Celý referát
 
65. Džoserova pyramida 343 slov
V Egyptě nalezneme mnoho krasných a monumentálních staveb. Krasné jsou chrámy, ale také pyramidy. Egyptské pyramidy patřily k největším divům starého světa. Nejstarší pyramida se nazývá Džoserova. Dž... Celý referát
 
66. egypske 3 dynastie 669 slov
EGYPT Starý Egypt: Kmeny podél Nilu se ve 4. tisíciletí př.n.l. spojily a vytvořily dva nezávislé státy. Každý stát měl svého panovníka. Dolní Egypt se rozprostíral v nilské deltě, zatímco Horní Egy... Celý referát
 
67. Egypští bohové 487 slov
• Amon - bůh neviditelného dechu vánku, jeden u osmi původních bohů Hermopole, bez léků zbavuje očních nemocí, zobrazován v podobě berana • Anup (řecky Anubis) - bůh smrti, průvodce podsv... Celý referát
 
68. Egypstké pyramidy 801 slov
V Egyptě se vyvinula jedna z nejstarších civilizací na planetě. Již od 14. tis. př.n.l. Egypťané obdělávali největší oázu na Zemi, břehy Nilu a jeho deltu. Původně se území dělilo na více státních cel... Celý referát
 
69. Egypt - historie 642 slov
Vznik egyptske civilizace se datuje do doby pred 5000 lety. Archaicke obdobi (3100-2740 pr. Kr.) -Horni a Dolni Egypt sjednocen Menim (Menes - panovnik 1.dynastie; 3000 let pr. n. l.). Vznikla organi... Celý referát
 
70. Egypt-zajímavosti 540 slov
Pří slově Egypt se nám většinou vybaví pyramidy, posvátná řeka Nil a tváře faraónů vytesané do kamene. Ze starověkých říší měla nejdelší trvání. Existovala skoro 3000 let. Již v roce 3000 př. n.l. vlá... Celý referát
 
71. Egyptské náboženství 333 slov
Egyptské náboženství BOHOVÉ Egypťané věřili ve velké množství bohům, tzv. polyteizmus. Většina bohů měla různá převtělení. Faraon byl pokládán za ztělesnění Hóra na zemi.RE - bůh Slunce- zobrazoval se... Celý referát
 
72. Egyptské pyramidy 801 slov
V Egyptě se vyvinula jedna z nejstarších civilizací na planetě. Již od 14. tis. př.n.l. Egypťané obdělávali největší oázu na Zemi, břehy Nilu a jeho deltu. Původně se území dělilo na více státních cel... Celý referát
 
73. Eichmann Adolf 587 slov
Ačkoliv jeho uniformu nikdy nepotřísnila krev nevinných obětí, ačkoliv nikdy nezmáčkl spoušť, můžeme říci, že byl největším masovým vrahem všech dob. Dohlížel na to, aby vlaky do táborů smrti jezdily ... Celý referát
 
74. Elfové 2725 slov
Lesní elf Elf je mytologická bytost původně zřejmě pocházející ze starogermánských pověstí. Jejich původní jméno pocházející ze staré norštiny zní Álf, ale používají se i jiná označení, či přepisy: a... Celý referát
 
75. Experiment v archeologii-jeho přínos a omezení 774 slov
Experiment v archeologii-jeho přínos a omezení. Nejdříve než začnu psát vlastní úvahu o experimentu, jeho přínosu a omezení v archeologii, chtěl bych vlastní pojem Experimentální archeologie popsat ta... Celý referát
 
76. Filip II 617 slov
Španělský král, narodil se 21.květen 1527 ve Valladolidě, vládl 1556 -1598, syn krále Karla I. a portugalské princezny Isabely. Už v roce 1543 se oženil s Marií, dcerou Jana III., která mu porodila sy... Celý referát
 
77. Filip II.Makedonský 103 slov
Makedonie zprvu bezvíznamný stát vše se změnilo za krále Filipa II.Makedonského Který chtěl dokázat 3 věci: -upevnit moc a postaveví Makedonie -chtěl sjednotit a ovládnout Řecko -chtěl ovládno... Celý referát
 
78. Filip Makedonsky 76 slov
Makedonsky král Filip zaútočil na oslabené Řecko a dobýval jedno město za druhým. Po velke porážce spojených řeckych vojsk roku 338pr.n.l. u Chaironeie se Řecko dostalo pod nadvladu Makedonie. Aby upe... Celý referát
 
79. František Josef I. 504 slov
V kritických chvílích roku 1848, kdy se habsburská monarchie otřásala v základech, nahradil Ferdinanda V. jeho synovec František Josef I. Nástup mladého panovníka symbolizoval změnu vládního kursu o... Celý referát
 
80. Garibaldi Giuseppe 491 slov
Garibaldi Giuseppe 4.7.1807 Nizza (Nice) - 2.6.1882 Caprera, italský bojovník za svobodu. Narodil se v chudé rodině kapitána obchodního námořnictva v savojské, tehdy sardinské Nizze. V roce ... Celý referát
 
81. Gladiátoři 689 slov
GLADIÁTOŘI Kdo to byli gladiátoři? Původně váleční zajatci, otroci nebo těžcí zločinci jako žháři, vrazi, svatokrádežníci, dezertéři nebo velezrádci. V pozdějších dobách, kdy bylo zapotřebí více gl... Celý referát
 
82. Gladiátoři 1362 slov
Gladiátor byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika. Výraz gladiátor je odvozen od názvu krátkého meče (gladius), s nímž gladiátoři za časů starověkého Říma často bojovali. Gladiátoři byli č... Celý referát
 
83. Gotický sloh v Čechách 558 slov
Gotický sloh v Čechách V polovině 12.století vznikl ve Francii nový umělecký sloh- gotika. Dosti rychle se šířil praktický po celé Evropě a nahradil postupně románský sloh. K nám pron... Celý referát
 
84. Gotika 1036 slov
Gotická kultura Gotická kultura k nám pronikala zhruba od 2. poloviny 13. století z Francie, kde v 2. polovině 12. století vznikla. Datujeme ji přibližně až do roku 1470.Nositeli gotické kultury byl... Celý referát
 
85. Gunther Hans 1006 slov
Günther Hans von Kluge se narodil 30. října 1882 v Poznani. V roce 1901 vstoupil do Dolnosaského dělostřeleckého pluku. V roce 1908 nastoupil na Válečnou akademii. Od roku 1910 byl důstojníkem generál... Celý referát
 
86. Habsburská monarchie po Vídeňském kongresu 104 slov
Mírový kongres probíhal v letech 1814-1815 ve Vídni. Vítězné státy provedly územní změny v Evropě. Místo zrušení Svaté říše římské byl založen Něměcký spolek. Ve Francii a ve Španělsku vláda Bourbonů.... Celý referát
 
87. Hanza - Německý hanzovní spolek 1119 slov
HANZA - NĚMECKÝ HANZOVNÍ SPOLEK 1. Vznik hanzy 2. Změna ve struktuře hanzy 3. Hansetag 4. Významná hanzovní města a jejich podoba 5. Obchody hanzy a prostředky používané při obchodech 6. Nepřá... Celý referát
 
88. Hedvábná cesta 4554 slov
Most mezi Východem a Západem Leží tam sníh v zimě i v létě, zuří tam vítr, déšť, věje písek a padají kameny. Cesta je nerovná a nebezpečná, přerývaná příkrými skalními útesy a propastmi. Hora zde z... Celý referát
 
89. Historie bojových umění 1782 slov
BOJOVÁ UMĚNÍ Úvod Bojová umění - tak zní název mého referátu. Toto téma jsem si vybral proto, že se sám jedním takovým uměním zabývám a chtěl jsem toto téma rozebrat do detailů. Historie Dřív... Celý referát
 
90. Historie hradu Trosky 408 slov
Asi v letech 1370-1380 byl hrad Trosky založen Čeňkem z Vartemberka. Vlastnosti terénu rozhodly i o způsobu stavby. Mezi oběma čedičovými homolemi byl založen vnitřní hrad. Z jihu byl chráněný prudkým... Celý referát
 
91. Historie Olympijských her 1197 slov
Starověké olympijské hry Zakladateli olympijské myšlenky byli staří Řekové. Z kultových ceremoniálů vyrostly postupně gymnastické hry mladých příslušníků rodu před přijetím mezi dospělé. Hlavní čás... Celý referát
 
92. Historie Stanley Cupu 3627 slov
"O NHL jsem snil jako každý kluk. Stanley Cup? To bylo něco, co jsem si přál alespoň vidět na vlastní oči, sáhnout si na tenhle nádherný pohár. Nádherný jeho historií. Kolikrát už byl ztracen, poškoze... Celý referát
 
93. HOMO EREKTUS 798 slov
Rody Australopithecus a Homo habilis následoval Homo erectus, "člověk vzpřímený". Jeho původ je nejasný. Někteří badatelé v něm vidí potomka australopiteků, což je ale vzhledem k jeho již vyvinutějším... Celý referát
 
94. Hora Říp 624 slov
Hora Říp Hora Říp, když byla ještě holá. ilustrace: Karel Liebscher (Čechy – Díl IV. Polabí, J. Otto, v Praze 1892) Tradiční židlový pochod k Řípu. foto: Vratislav Kadlec Když roz... Celý referát
 
95. Hospodářsko-politické modely po roce 1945 697 slov
• mocensko-politické a hospodářské důsledky druhé světové války (bipolarizace, posílení USA a SSSR, oslabení Evropy, bretton-woodský měnový systém, GATT) • dekolonizace jako důsledek válk... Celý referát
 
96. Hrobka Mausólova 207 slov
Jen asi 110 kilometrů jižně od Efesu, místa, kde se nacházel čtvrtý div světa, leží přímo na jihozápadním rohu Malé Asie městečko Bodrum. Ještě před dvěma tisíci lety se jmenovalo Halikarnass a zde se... Celý referát
 
97. Hudba a divadlo v době antiky 1679 slov
Antické kultury Ačkoli se v době antiky vyskytovaly i jiné civilizace, jako například Etruskové, zaměřím se hlavně na hudbu a její prolínání s divadlem v Řecku a Římě. Na rozdíl od znalostí z jiných ... Celý referát
 
98. Hudba anglické renesance 171 slov
Hudba se stala oblíbenou kratochvílí ve všech společenských vrstvách, jak o tom mimo jiné svědčí i dudáci na Bruegelově obraze Selská svatba. Jejímu rozšíření pomohl vznik knihtisku, který umožnil jed... Celý referát
 
99. Hus Jan 194 slov
Jan Hus (*1370-+6.7.1415) Jan Hus narozen roku 1370 v Husinci studoval v Prachaticích a v Praze. Byl rektorem na Karlově univerzitě a kazatelem v Betlémské kapli v Praze. Roku 1409 byl vydán dekret ... Celý referát
 
100. Hus Jan 198 slov
MISTR JAN HUS - narodil se někdy v letech 1371 - vystudoval teologii - chtěl se stát kazatelem, chtěl vést dobrý a čestný žívot - později se pro něj stala důležitější náprava církve - vycházel z ... Celý referát
 
101. Husité 4865 slov
HUSITÉ Husitství představuje hnutí vzešlá z reformního proudu v katolické církvi, které odvozuje svůj původ od učení Mistra Jana Husa a žádá dalekosáhlou reformu církve. Husité sami se nazývali kališ... Celý referát
 
102. Husitské války 470 slov
Husitské války roku 1410 byl zvolen římský král Zikmund Lucemburský. Říše byla na pokraji svých sil, a navíc byla komplikovaná papežský... Celý referát
 
103. Husitství 933 slov
Reformace – snahy o nápravu církve Husité = podobojí = kališníci = utrakvisté – při bohoslužbě přijímání těla a krve Kristovy-chléb a víno, symbol=kalich Katolíci = podjednou = ... Celý referát
 
104. I.Křížová výprava 879 slov
Křížové výpravy byla vojenská tažení vyhlášená katolickou církví jako Svatá válka proti nekřesťanům nebo pohanům. Nejúspěšnější byla 1. křížová výprava, která bývá také označována jako Výprava chudiny... Celý referát
 
105. I.světová válka 1835 slov
Válkou v letech 1914-1918 se poprvé rozšířilo bojiště z evropského prostoru na celý svět. Proti sobě stála mocenská seskupeni Trojspolek a Trojdohoda. První světová válka dosáhla dosud nepoznaných roz... Celý referát
 
106. Industrializace 489 slov
• přechod od zemědělské k průmyslové civilizaci • souvislost počátků rozvoje moderního průmyslu s přechodem ke kapitalismu – růst produktivity (soukromého) zemědělství, „uvoln... Celý referát
 
107. Inkové 2822 slov
Počátky dějin Je téměř nemožné rekonstruovat rané dějiny tohoto státu. Jestliže nějaký kmen nebo nějaké společenství dosáhne světovlády, jsou nejčasněji dějiny vzniku a počátky napsány znovu. Tato ... Celý referát
 
108. Inkové trochu jinak 3421 slov
Inkové Země Inků se táhla na jihoamerickém pobřeží Tichého oceánu přes území dnešního Ekvádoru, Peru, Bolívie a Chille a s rozlohou 4000 km2 to byl největší a nejcentralizovanější stát staré Amerik... Celý referát
 
109. Jack rozparovač 1312 slov
ROČNÍKOVÁ PRÁCE Jack Rozparovač Hana Rážová Sekunda Osnova: 1. Proč Jack Rozparovač 2. Kdo to je 3. O knize Z Pekla 4. Něco o jeho obětích 5. Obrázková příloha Použitá literatura ... Celý referát
 
110. Jagellonci 457 slov
Jagellonci byli panovnickou dynastií pocházející z Litvy (velkoknížata). Dále vládli v polském království (1385–1572), v českém království (1471–1526) a v uherském království (1490–1... Celý referát
 
111. Jan Ámos Komenský 405 slov
Komenský Jan Amos (28.03.1592 - 15.11.1670) Narodil se 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu. Významný český spisovatel, humanista, filozof, teolog a zakladatel moderní pedagogiky. Poslední... Celý referát
 
112. Jan Hus 383 slov
Jan Hus se narodil r. 1371 a zemřel r.1415. Byl to jihočeský rodák z Husince u Prachatic, vystudoval nejdříve artistickou fakultu, na níž dosáhl hodnosti mistra svobodných umění, potom se stal knězem.... Celý referát
 
113. Jan Hus 202 slov
Jan Hus zemřel na hranici 6.7. 1415 v Kostnici. Byl prohlášen kacířem. Císař Zikmund vydal glejt, podle něhož se měl Hus vrátit v pořádku do vlasti. Jan Žižka z Trocnova 1360 - 1424 česky válečník a h... Celý referát
 
114. Jan Žižka z Trocnova 1099 slov
Jan Žižka z Trocnova (?1360 - 11.10.1424) "Husitský kníže" Jan Žižka z Trocnova, český válečník a husitský vojevůdce, jedna z nejslavnějších postav české historie vůbec, muž, jenž je v době s... Celý referát
 
115. Jaroslav Šťěrbáček z Dolní Lohoty 741 slov
Mluvíme-li o Dolní Lhotě a její historii, jistě by se nemělo zapomenout na dolnolhotského rodáka Jaroslava Štěrbáčka. Druhá světová válka se vyznačovala rozhodujícími zvraty, které nejvíce přispě... Celý referát
 
116. Jednotlivé oblasti konfliktů ve 20. století 1535 slov
Evropa Konflikt v bývalé Jugoslávii - Slovinci a Chorvati jsou katolíci a píší latinkou -Srbsko, Černá hora a Makedonie pravoslavní, píší azbukou -Bosna a Hercegovina islám - po rozpadu Jugoslá... Celý referát
 
117. Jezuité a Ignác z Loyoly 497 slov
Jezuité Založení:r.1534 Zakladatel:Ignác z Loyoly V cizím jazyce: Societas Iesu-v překladu tovaryšstvo Ježíšovo Jezuitský řád se liší od jiných řádů svým slibem přísné poslušnosti vůči papeži, d... Celý referát
 
118. Karel IV 324 slov
Roku 1348 se stal českým panovníkem Karel (1316 – 1378), Čtvrtý římský a první český panovník tohoto jména. Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se však původně jmenoval Václav. Jméno Kar... Celý referát
 
119. Karel IV. 2369 slov
KAREL IV. Karel IV., křtěný Václav se narodil 14. května 1316 v Praze. Byl jedenáctý český král (1346–1378), lombardský král , římský král a císař (1355–1378), arelátský král a ... Celý referát
 
120. Karel IV. 13731 slov
NERADOSTNÉ DĚTSTVÍ Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze ve městě o páté hodině ranní. Byl prvorozeným synem, následníkem trůnu v rodu Lucemburků, kteří se vyšvihli mezi evropské královské rod... Celý referát
 
121. Karel IV. 681 slov
Karel IV. Karel IV. byl čtvrtý římský a první český panovník tohoto jména. Narodil se 14. 5. 1316 a zemřel 29. 11. 1378. Byl to prvorozený syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Původně se jm... Celý referát
 
122. Karel IV. otec vlasti 4408 slov
Jan Lucemburský: Lucemburský hrabě, český král Jan Lucemburský se narodil 10.8.1296 v Lucembursku, jako jediný syn lucemburského hraběte a císaře Jindřicha VII a zemřel 26.srpna 1346 v 50letech v Lu... Celý referát
 
123. Karlův most 219 slov
... Celý referát
 
124. Karolínská renesance 547 slov
Karolínská renesance = znovuzrození ve stylu antiky, ovšem antikou se jen inspirovala. Dala pevný základ nového slohu, kterým byl románský. Karolínská renesance se dá chápat jako reforma, která byla... Celý referát
 
125. Kartágo a Třetí punská válka 1315 slov
Město Kartágo bylo založeno roku 814 př.n.l. přistěhovalci z fénického městského státu Tyru. Název vznikl z fénického Kart Hadašt, čili Nové město. Město mělo původně sloužit jako obchodní kolonie, ve... Celý referát
 
126. Katolická reformace a baroko - vliv barokní kultury na utváření české krajiny a formování českého národa 449 slov
Baroko Základy Baroka jsou, dalo by se říci, geneticky převzaty z Renesančního umění, protože Baroko je rozšíření a domýšlení všech Renesančních tendencí. Baroko, sloh jako takový, významně zasáhl... Celý referát
 
127. Kdo byl Praotec Čech a jeho družina 595 slov
Všichni se jistě pamatují, že se ve škole učili o tom, jak praotec Čech a jeho bratr Lech přivedli do našich zemí Slovany od východu. Lech pak odešel se svými lidmi severně a založili Polsko. Říká se ... Celý referát
 
128. Keltská civilizace 6408 slov
KELTSKÁ CIVILIZACE POČÁTEK KELTSKÉHO NÁRODA Keltové, neboli Galové, je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně úz... Celý referát
 
129. Klasicismus 1244 slov
Klasicismus Architektura Architektura zůstávala ještě dlouho nejvýznačnější částí feudální kultury. Barokní sloh vyčerpával své tvůrčí možnosti. Někde se hledalo východisko v navazování na got... Celý referát
 
130. Klasicismus HV 143 slov
Klasicismus - 2. polovina 18. století - Klasicismus se navrací k renesanci a antice (umění starého Řecka a Říma) - Filozofický směr - OSVÍCENSTVÍ (nad Boha postavili Rozum) - Tři významné událos... Celý referát
 
131. Kolumbus Kryštof 410 slov
Kryštof Kolumbus Italský mořeplavec Kryštof Kolumbus se narodil někdy mezi 25. srpnem a 30. říjnem roku 1451. Dětství prožil v Janově , kde je dodnes jeho rodný dům. Jeho otec obchodoval vlněnými l... Celý referát
 
132. Komenský Jan Amos 592 slov
Jan Ámos Komenský • Narodil se 28.3.1592 někde v okolí Uherského Brodu (možná i v něm). • Jeho otec Martin Segeš byl významným příslušníkem malé, avšak kulturně velmi významné protestan... Celý referát
 
133. Kristýna Marie Terezie Walburga Amálie 596 slov
Marie TEREZIE Narodila se 13.5 roku 1717 ve Vídni. Den po narození byla pokřtěna a její jméno znělo Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna. Jméno Kristýna měla po své matce, Alžbětě Kristýně Brunš... Celý referát
 
134. Křižácké výpravy 1178 slov
Brodská, Dlouhá Období mezi lety 1096-1270 Příčiny -rozmach feudálů -nedostatek půdy -obchodní význam -konkurence Byzanci-italská města(Janov,Pisa,Benátky) -epidemie,hladomory -v letech 970-104... Celý referát
 
135. Kroměříž 732 slov
Památky Kroměříže Biskupské předzámčí Vstup do biskupské čtvrti, rozložené za hradbami severozápadně od zámku, uvádí Mlýnská brána. Monument je posledním zachovaným vstupním portálem města. Od b... Celý referát
 
136. Krvavá Neděle 1213 slov
Dne 30. ledna roku 1972 se v ulicích severoirského Derry konal zakázaný protestní pochod pořádaný Severoirskou asociací pro občanská práva, který následně proslul jako Krvavá neděle. Pochod měl pro... Celý referát
 
137. Laclos Pierre Ambroise Francois Choderlos de 225 slov
Pirre Ambroise Francois Choderlos de Laclos se narodil roku 1741 v Amiensu. Roku 1760 vstoupil do vojenské školy Královského dělostřelectva, o 2 léta později se stal poručíkem. Po služebním žebříčku p... Celý referát
 
138. Leonardo da Vinci 251 slov
Základy jeho mimořádné slávy tkví v pozoruhodných všestranností jeho tvořivostí neboť Leonardo byl malířem, sochařem, architektem a inženýrem v jedné osobě. Sounáležitostí viděním a poznáním Leonardo ... Celý referát
 
139. Lidoopi 685 slov
Dějiny Země jsou členěny podle geologických dob. Ve čtvrtém stupni třetihor, v miocénu, tedy v době před 25-14 milióny let, bylo na Zemi velmi teplo. V Evropě, severní Asii a na severu Severní Ameriky... Celý referát
 
140. Lidská obydlí v minulosti 7960 slov
V následujícím Vám popíši lidská obydlí, jeho tvary, neodmyslitelné součásti a jejich postupný vývoj od pravěku až do konce 19. století. V některých obdobích, tam kde jsou dostupné prameny, se zaměřím... Celý referát
 
141. Louny aneb jejich dějiny 1684 slov
Za to, že o počátcích Loun víme tak málo, mohou sami jejich středověcí obyvatelé. V roce 1325 totiž Jan Lucemburský musel městu některé výsady potvrdit, protože "naši milí měšťané lounští svá privileg... Celý referát
 
142. LUCEMBURKOVÉ VE STŘEDNÍ EVROPĚ 1491 slov
Střední Evropa se od počátku 14.století loučila se starobylými dynastiemi ještě z dob jejích počátků – s Arpádovci a Přemyslovci. Na královské trůny nastupují nové dynastie (Anjouovci, Lucem... Celý referát
 
143. Lucemburský Jan 542 slov
Jan Lucemburský Jan Lucemburský byl synem římského císaře Jindřicha VII. a Markéty Brabantské. Vyrůstal na francouzském královském dvoře Filipa IV. Sličného a protože se jeho otec po svém zvolení ... Celý referát
 
144. Mafie - Japonská jakuza 1794 slov
Japonské kriminální organizace jakuza (boryokudan) nejsou tolik expanzivní jako třeba čínské triády, nicméně i ony pronikají do zahraničí. Jejich aktivity byly zaznamenány v jihovýchodní Asii, Austrál... Celý referát
 
145. MAKEDONIE 289 slov
Makedonie je země prudkých řek a vysokých hor, z nichž mnohé jsou porostlé lesy tvořenými buky, duby a borovicemi. Země je součástí většího historického území rovněž zvaného Makedonie, o které se b... Celý referát
 
146. Makedonie 397 slov
Makedonie:V době postupujícího úpadku řeckých městských států rostl význam Makedonie.Ležela na sever od Řecka.Byla to hornatá krajina s bohatými lesy a pastvinami.Její obyvatelé,Makedoňané,byli příbuz... Celý referát
 
147. Makedonie a její vzestup. Říše Alexandra Velikého 118 slov
Makedonie a její vzestup Říše Alexandra Velikého - ležela na sever od Řecka - živili se chovem skotu, koní a zemědělstvím - v čele státu stál král - nejvyšší kněz, soudce a velitel vojska - zák... Celý referát
 
148. Makedonie a její vzestup. Říše Alexandra Velikého 397 slov
Makedonie:V době postupujícího úpadku řeckých městských států rostl význam Makedonie.Ležela na sever od Řecka.Byla to hornatá krajina s bohatými lesy a pastvinami.Její obyvatelé,Makedoňané,byli příbuz... Celý referát
 
149. Marcus Aurelius 478 slov
Marcus Aurelius - Císař - filozof" Marcus Aurelius (Marcus Aurelius Antonius), římský císař a filozof, horlivý nadšenec stoické filozofie a podle antické tradice jeden z nejlepším římských císařů,... Celý referát
 
150. Marie Terezie 220 slov
Marie Terezie Uherská a česká královna, římská císařovna Datum narození:/datum úmrtí: 13.05.1717 / 29.11.1780 Místo narození:/ místo úmrtí: Vídeň / Vídeň Znamení: Býk Životopis: ... Celý referát
 
151. Marko Polo 834 slov
Marko Polo *1254 +8 .Ledna 1324 Marko Polo se narodil 1254 v Benátkách. 1271 odcestoval se s vím otcem Nicolo strýcem matteem na východ. O tři roky později všichni tři dorazili do Pekingu kde ... Celý referát
 
152. Mayove 868 slov
Střední amerika a její kultůr Střední amerika před příjezdem conquistadoru se rozdělovala na tři období - předklasické obdobíse datuje od roku 1200 př. n. l.-300 n.l. - klasické se datuje od r... Celý referát
 
153. Mínos 672 slov
Mínós – (latinsky Minos) je v řecké mytologii krétský král, syn Dia a jeho milenky Európy. Když Zeus spatřil Európu, dceru sídónského krále Agénora, zamiloval se do ní a v podobě zlatého býka j... Celý referát
 
154. Móda v 19.století 1230 slov
V 19.století přichází obrat k lepšímu od předchůdců. Tón udává Francie. Propaguje se sport (tenis, kolo, procházky), pravidelná hygiena, koupele a krátké vlasy. Líčidla se používají velice málo (jen z... Celý referát
 
155. Mumie 588 slov
MUMIE Mumie jsou vlastně těla mrtvých, která byla mumifikovaná, což znamená, že těla se uměle vysoušela, aby bylo zabráněno jejich přirozenému rozkladu. Tento způsob uchovávání mrtvých těl se použ... Celý referát
 
156. Mumifikace, balzámování 715 slov
Mumifikace, balzamování Starí egyptané verili, že smrtí cloveka život nekoncí. Naopak. Verili, že smrt je pouze prechod do jiného sveta. Pro posmrtný život však muselo být telo zemrelého náležite pri... Celý referát
 
157. MYKÉNY 3230 slov
O nejstarších dějinách Mykén a jejich kulturního okolí nám svědectví podávají kromě archeologických vykopávek a řídkých písemných pramenů, které jsou z větší části mladší, staré řecké mýty, zachycené ... Celý referát
 
158. Mykény 321 slov
MYKÉNY - ( 2000 - 1200 př.n.l. ) Mykéňané (Achájci) se dostali do Řecka okolo roku 2000 př.n.l. Mykénská civilizace byla tvořena z počátku tvořena z vesnic, jejichž obyvatelé hovořili starou formou... Celý referát
 
159. Na vrcholu Hory Říp 526 slov
Na vrcholu Rounda sv. Jiří je významným potním místem. Foto: Vratislav Kadlec Pohled do kraje. Foto: Vratislav Kadlec Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp. Foto: Vratislav Kadlec Pohled ... Celý referát
 
160. Nakádská kultura 717 slov
Nakádská kultura ( asi 4000-3200 př .n.l. ) Nakádská kultura je předdynastická civilizace starého Egypta. Je pojmenována podle oblasti Nakada v Horním Egyptě. Jsme zvyklí, že v Egyptě jsou monu... Celý referát
 
161. Napoleon Bonaparte 813 slov
(15. srpna 1769 Ajaccio, Korsika – 5. května 1821 Longwood House na ostrově Svatá Helena) byl francouzský generál a císař (1804–1814 a 1815), jeden z největších vojevůdců v historii lidstv... Celý referát
 
162. Napoleon v Egyptě 857 slov
Napoleon se z italského tažení vrátil do Francie jako známý hrdina. Tehdejší francouzská vláda v něm viděla potencionální hrozbu a toužila se ho zbavit. Díky tomu získal Napoleon snadno povolení k výp... Celý referát
 
163. Napoleonské války 475 slov
Napoleonovy nejdůležitější bitvy - 1793, 16.12. - Toulon -vítězství (Fr) - 1796, 12.4. - bitva u Montenotte - vítězství (Napoleon má výraznou převahu) - 1796, 14. až 15. 4. - bitva u Dego - ... Celý referát
 
164. Národní galerie v Praze 2693 slov
HISTORIE Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měš... Celý referát
 
165. Narození Ježíše 2943 slov
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ 6. KAPITOLA z meditativní knihy Jozefa Augustyna "Dej mi napít", vydalo Karmelitánské nakladatelství Text z Bible: Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Au... Celý referát
 
166. Nejkrvavější bitvy, nad kterými zůstává rozum stát 1310 slov
Nejkrvavější bitvy, nad kterými zůstává rozum stát Salamína Kde: Řecký ostrov Salamína Kdy: Říjen roku 480 před naším letopočtem O co šlo: Peršané a Řekové spolu válčili už několik let. Pak per... Celý referát
 
167. Nejznámější bohové 122 slov
Nejznamnejsi bohove Zeus - vládce bohů, jeho manželka Héra - ochránkyně manželství a rodinného krbu, Afrodíta - bohyně lásky a krásy, Pallas Athéna - bohyně moudrosti (Pallas znamená vítězná; vy... Celý referát
 
168. Nelson Horatio 6270 slov
Horatio Nelson se narodil 29. září 1758 v rodině reverenda Edmunda Nelsona, na pobřeží Severního moře v hrabství Norfolk. Byl třetí nejstarší z celkem osmi dětí. V deseti mu zemřela matka. Podle dohod... Celý referát
 
169. Nero 454 slov
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus byl římským císařem. Narodil se 15. prosince 37 v Antiumu. Zemřel 9. června roku 68. Původně se jmenoval Lucius Domitius Ahenobarbus, přezdívka Ahenobarbus zna... Celý referát
 
170. Nero 609 slov
Nero původně Lucius Domitius Ahenobarbus, (15. prosince 37- 9. června 68) byl římský císař, známý svými výstřelky. Je také prvním, kdo ve větší míře nechal pronásledovat tehdy relativně nově vznikl... Celý referát
 
171. Noc dlouhých nožů 822 slov
Noc dlouhých nožů = Nacht der langen Messer 1. SA 2. Ernst Röhm 3. Noc dlouhých nožů Ad 1, SA : • Sturmabteilung neboli úderné oddíly, paramilitární organizace náležící k NSDAP &#82... Celý referát
 
172. Občanská válka v Římě 856 slov
Kromě sporů uvnitř římské společnosti docházelo na přelomu 2. a 1. století př. n. l. rovněž ke konfliktům s italskými spojenci žádajícími zrovnoprávnění s Římany. V letech 91-88 př. n. l. probíhala ta... Celý referát
 
173. Občanská válka v USA ("Válka Severu proti Jihu") 567 slov
Jedná se o další událost, která ve 2. pol. 19. stol. přispěla k modernizaci světa a jeho větší demokratizaci. Probíhala v letech 1861 - 1865. Změnila USA a stala se výzvou pro vývoj v ostatních zemích... Celý referát
 
174. OBDOBÍ ANTIKY-STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM 1087 slov
Antické Řecko nebo také Starověké Řecko je historickým obdobím v dějinách Řecka, které začíná kolem roku 800 před naším letopočtem a končí v době rozmachu křesťanství. Mnoho historiků pokládá obdo... Celý referát
 
175. Olympijské hry ve starověkém Řecku 1248 slov
Ve starém Řecku se kromě olympijských her, které byly největší a nejoblíbenější konala ještě mnohá další klání, která byla zasvěcena různým řeckým bohům. Těmi známějšími jsou například: 1. NEMEJSKÉ... Celý referát
 
176. Osobnosti dávné historie 73 slov
Herodotos....je otec historie. Dáreos....je perský král. Perikles....je athénský úředník. Homér....je Autor Iliady a Odyssei. Solon....je Athénský politik. Zeus....je Vládce bohů. Myron....je au... Celý referát
 
177. Osvícenství 109 slov
Rozvoj manufaktur, uplatňování nových objevů a vynálezů. Osvícenství: - vzniklo ve Francii -vzdělávání a vědecké poznávání je základní podmínkou pokroku - encyklopedie - Voltaire, Diderot, Rouss... Celý referát
 
178. Otrokářství 596 slov
Otrokářství Před třemi tisíci lety začali Sumérové používat zajatce jako otroky v zemědělství. Tito lidé neměli žádná práva, nedostávali mzdu a jejich majitelé si s nimi mohli dělat, co chtěli. Ve ... Celý referát
 
179. Pád říše římské 1979 slov
S počátky celkové krize a slabosti říše se musel potýkat již Markus Aurelius (161-180) a jeho spoluvladař Lucius Verus, skutečná anarchie ale nastala po násilné smrti posledního Severovce Alexandra ... Celý referát
 
180. Papežové 1104 slov
Papežové Rejstřík obsahuje jména, roky narození (v závorce), období působení a občanská jména papežů od doby papeže Petra. Roky úmrtí se neuvádějí, protože se buď shodují s posledním rokem působen... Celý referát
 
181. Petr I. Veliký 731 slov
Petr I. Veliký (1672 – 1725) Petr I. Veliký se narodil 9.6.1672 v Moskvě. Pocházel z rodu Romanovců a byl mladším synem cara Alexeje I. Po jeho smrti byl spolu s bratrem Ivanem roku 1682 nast... Celý referát
 
182. Písma- Klínové a Hieroglyfy a Papyrus 426 slov
Klínové písmo Klínové písmo vzniklo na začátku 3. tis. př. n. l. v Sumeru abstrakcí původně sumerského obrázkového písma. Základem ke klínovému písmu byly čtyři druhy klínů: kolmý, vodorovný, ši... Celý referát
 
183. Po stopách Napoleona 731 slov
Poznávací zájezd: Po stopách Napoleona Další informace jsou věnovány k hlavním bodům naší výpravy spojené s Napoleonem. Paříž(Notre-Dame)(1799-1804)-Navštívíme hlavní město Francie, město Paříž,... Celý referát
 
184. Pohřební rituály na území dnešní ČR 2150 slov
Staré pohřební rituály Pohřební rituály provází lidstvo už od pradávna. Někteří historikové dokonce tvrdí, že pohřbívání mrtvých je jedním z mezníků dob, který lidstvo udělal lidstvem a definitivně ... Celý referát
 
185. Porovnani Platona a Artistotela 2871 slov
MASARYKOVA UNIVERZITA V  BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Vacková Barbora (UČO 239297) Politologie bakalářské (kombinované) studium imatrikulační ročník 2007 Aristot... Celý referát
 
186. Poštovnictví za Marie Terezie 4521 slov
Teprve konec středověku a počátek novověku, kdy nastalo mnoho událostí, jež měly nemalý vliv na rozvoj poštovnictví, způsobí! obrat, který pak byl základem moderního způsobu dopravy zásilek. Před... Celý referát
 
187. Praotec Čech (dětský referát) 545 slov
Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů-Čecha a Lecha. Ale dobře jim tam nebylo. V okolí se totiž usadily jiné kmeny, a ty byly náramně bojovné. Co chvíli cizí muži někoho přepadli a zabili. ... Celý referát
 
188. Pravěk 1837 slov
Pravěk mezolit - střední doba kamenná Změna podnebí, vegetace a fauny V důsledku oteplování se z jihu navracelo lesní rostlinstvo. Nejprve bříza a borovice, poté líska a pak se postupně rozšiřoval ... Celý referát
 
189. Pravěk 510 slov
Pravěk Pravěk se dělí na dobu kamennou, která se dál dělí na paleolit, mezolit, neolit a eneolit, dobu bronzovou a dobu železnou. Asi před 2 000 000 lety se na planetě Zemi objevili... Celý referát
 
190. Příchod Slovanů 224 slov
Slované se na naše území dostali v rámci stěhování národů, které probíhalo kolem 4.st.n.l. Slované byli Indoevropani, jako Kelti a Germáni. Výchozí území se nacházelo mezi Vislou a Dněprem, kam se dří... Celý referát
 
191. Proces hominizace (polidštění) 353 slov
Proces hominizace (polidštění) Je proces, který zahrnuje vývojové změny v tělesné stavbě člověka. Tak se odlišili moderní lidé od svých předků. 1. Faktor související s hominizací je napřimování... Celý referát
 
192. Prusko-Rakouská válka 1866 646 slov
Necelých 7 km od Hradce Králové směrem na Hořice se nachází areál bojiště na Chlumu, kde se 3. července 1866 střetla pruská a rakouská vojska v rozhodující bitvě o nadvládu ve střední Evropě. Bitva ... Celý referát
 
193. První republika 435 slov
První republika, známá také jako Československá republika, byla historickým obdobím v dějinách Československa, které trvalo od 28. října 1918 do 15. března 1939. Vznikla po rozpadu Rakousko-Uherska na... Celý referát
 
194. První republika 435 slov
První republika, známá také jako Československá republika, byla historickým obdobím v dějinách Československa, které trvalo od 28. října 1918 do 15. března 1939. Vznikla po rozpadu Rakousko-Uherska na... Celý referát
 
195. První starověké zemědělské civilizace 507 slov
Koncem 4. tisíciletí př. n. l. vyvrcholil vývoj nejstarších civilizačních center, a to v Mezopotámii mezi Eufratem a Tigridem, v Egyptě v údolí Nilu, v Číně v údolí Žluté řeky, v Indii v údolí řeky In... Celý referát
 
196. První světová válka 753 slov
První světová válka (1914-1918) 1.světová válka začala zavražděním rakouským arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este v Srbsku 28.6. 1914. Jak se to stalo? ... Celý referát
 
197. Punské války 1384 slov
Chronologický přehled: 264 př. Kr. - Evropa Řím/Kartágo 264-241 První punská válka V první punské válce proti Kartágu dobývá Řím hegemonii v západním Středomoří Chronologický přehled: 149 ... Celý referát
 
198. Pyramidy 99 slov
PYRAMIDY Pyramidy jsou vlastně starověké hrobky, které vystavěli staří Egypťané jako poctu svým FARAONŮM. Existuje asi 90 pyramid. Mnoho z nich je opravdu velkolepých a už od dob starých Řeků a Řím... Celý referát
 
199. Pyramidy II 117 slov
PYRAMIDY II Co jsou pyramidy, komu a k čemu sloužily, případně mají ještě sloužit, vůbec netušíme. Rovněž netušíme, proč mají pyramidy takové rozměry a orientaci, jakou mají. Hrobky z nich udělali až... Celý referát
 
200. Pyrrha 333 slov
Pyrrha - byla v řecké mytologii dcerou Titána Epiméthea a jeho manželky Pandóry. Jejím manželem byl Deukalión, Prométheův syn, a s ním se stala Pyrrha pramáti nového pokolení lidí a spolu stanuli na ... Celý referát
 
201. Raný středověk 493 slov
Jako raný středověk označují historici období evropských dějin od 5. do 11. století, někdy bývá rozlišováno ještě přechodné období od antického starověku ke středověku (4.- 8. století) od vlastního ra... Celý referát
 
202. RANÝ STŘEDOVĚK ( FEUDALISMUS ) 737 slov
- jedno z nejdůležitějších období, během něj v Evropě státy, které existují dodnes (jen se mění hranice) - r.476 zánik západořímské říše == neměl kso bránit hranice, lidé se báli cestovat == snažili ... Celý referát
 
203. Řecko, řím 1191 slov
* dlouho před vznikem starověkého Řecka a Říma se rozvíjela kultura na území Mezopotámie * jsou dochovány pouze zlomky, které však svědší o vysoké úrovni - Sumerové, kteří pronikli ve 4.tisíciletí ... Celý referát
 
204. Referát z dějepisu 7. ročník-Středověk 1891 slov
Polský stát: Polsko bylo největší. V ranném středověku mělo dvě základní centra - na jihovýchodě v oblasti Krakova - žili zde Vislané - a na severozápadu u Hnězdna žili Polané. Podle nich také Polsko... Celý referát
 
205. Rekatolizace,Pouť a Jezuité a koniáši 867 slov
Rekatolizace Rekatolizace je úsilí o navrácení věřících (protestantů, členů Jednoty bratrské) do římskokatolické církve. Rekatolizaci poddaných brzdily nekatolické v... Celý referát
 
206. Řekové a kultura 265 slov
Řekové vyznávali jednu kulturu a to Helénistickou. Helénistická kultura je smíšení řecké kultury a vzdělanosti s náboženstvím a tradicemi východních národů. NÁBOŽENSTVÍ ŘEKŮ: Vyznávali mnoho bohů... Celý referát
 
207. Revoluce 1848 v Evropě 669 slov
- v letech 1815 – 1848 -> panovníci strach z revolučních hnutí –> francouzská revoluce dala podnět k revolučním hnutím = boj jednotlivých národů za svou svébytnost, občanská a politická pr... Celý referát
 
208. Richelieu Armand Jean du Plessis (kardinál) 758 slov
Byl to první ministr krále Ludvíka XIII. , faktický vládce země a otec francouzského absolutismu. Za jeho éry se Francie vyšvihla na úroveň přední evr. mocnosti. Armand se narodil 9.9.1585 v Paříži... Celý referát
 
209. Řím 916 slov
Na Apeninském poloostrově, kmeny: Italikové, Etruskové. 1)Etruskové a počátky Říma - neznámý původ, nevytvořili stát, jen města – v čele králové, vyspělé zemědělství... Celý referát
 
210. Řím v období principátu 1259 slov
ŘÍM V OBDOBÍ PRINCIPÁTU = Řím za vlády Octaviana Augusta Gaius Iulius Caesar Octavianus Octavianus žil v letech 63 př. Kr. - 19 po Kr a k Caesarovi jej poutalo příbuzenské pouto, byl synem jeho... Celý referát
 
211. Řím ve starověku 832 slov
První triumvirát v Římě Rok 70 př.n.l. je výchozím časovým bodem v poslední vývojové etapě římské republiky. Konzuly se stávají Pompeius a Crassus. Pompeius celá šedesátá léta cíleně usiluje o získán... Celý referát
 
212. Římské císařství 342 slov
PRINCIPÁT  Principát je raná forma císařské vlády v antické římské říši od Octaviána Augusta po Diocletiana.  Roku 31 př.n.l Oktavián Augustus zvítězil nad Marcem Antoniem v Bitvě u Actia.  R... Celý referát
 
213. Římské impérium 503 slov
Starověký Řím je označení civilizace vzešlé z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově v osmém století př. n. l. Obecně tímto pojmem nazýváme území ovládané Římem v období zhruba od šestého st... Celý referát
 
214. Římské legie na území Moravy 527 slov
Římské legie na území Moravy-Burgstall Burgstall (Hradisko) jsou zbytky rímského opevnení na vrchu poblíž dnes již zaniklé obce Mušov v okresu Břeclav. Za Markomanských válek, v období vlády cí... Celý referát
 
215. Římské vojsko - legie 559 slov
Římské vojsko - legie Legionáři (legionarii) směli být až do Caesara jen občané, tedy do roku 338 př. n. l. jen Římané, potom i Latinové, po roce 89 př. n. l. všichni Italikové. Caesar připustil ke s... Celý referát
 
216. Říše Azteků 1075 slov
Ke konci 13.století přitáhli ze severního Mexika na jih, do krásného údolí Méxiko, barbarský indiánský kmen. At se nevítaní vetřelci chtěli usadit kdekoliv, ostatní kmeny je odevšad vyháněli. Kolem ro... Celý referát
 
217. Romanská kultura 1429 slov
Románská kultura Románskou kulturu k nám přineslo křesťanství ze západní Evropy. Její označení vyjadřuje, že se snažila napodobovat kulturu starověkého Říma (latinsky římský je romanus). Tuto kultu... Celý referát
 
218. romanske stavebnictvi 651 slov
Románský sloh Románské stavebnictví 11. až 13.století Románské stavby patří u nás k nejstarším dochovaným stavbám; ty předešlé strouchnivěly, protože byly ze dřeva. Románské stavby mají tlusté ... Celý referát
 
219. Románské stavebnictví 627 slov
romanske stavebnictvi Románský sloh Románské stavebnictví 11. až 13.století Románské stavby patří u nás k nejstarším dochovaným stavbám; ty předešlé strouchnivěly, protože byly ze dřeva. Román... Celý referát
 
220. Románský sloh 457 slov
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy. Na východě Evropy se v té době prosaz... Celý referát
 
221. Romantismus 293 slov
Romantismus – z latinského, anglického a francouzského romantic – napínavý, často odchylný od skutečnosti, dobrodružný, nevšední, citový, původně od slova román/ roman – rozsáhlé výp... Celý referát
 
222. Rotunda svatého Jiří 350 slov
Rotunda sv. Jiří Rotunda sv. Jíří na vrcholku kopce. Foto: Vratislav Kadlec Rotunda na koncem 19.století. Iustrace: Karel Liebscher (Čechy – Díl IV. Polabí, J. Otto, v Praze 1892) ... Celý referát
 
223. Rozdělení domu 228 slov
Rozdělení domu V tomto prostoru se soustřeďoval život obyvatel, jenž byl oddělen od vnějšího světa obvodovou zdí. Podobně jak je tomu ve Středomoří i dnes, ústila do ulice pouze velmi malá okénka ... Celý referát
 
224. rozdíl mezi fimem a rozhlasem 551 slov
Film a rozhlas za 1. republiky Rozhlas První rozhlasový pořad se uskutečnil v USA v prosince roku 1906. První rozhlasový přenos proběhl rok... Celý referát
 
225. Rozvoj vědy a techniky ve světě 2/2 20. století 583 slov
Rozvoj vědy a techniky ve světě 2/2 20. století Základním znakem vědeckého a technického vývoje (někdy označovaného jako vědeckotechnická revoluce) po druhé světové válce, bylo především využití no... Celý referát
 
226. Rytíři 805 slov
Kdo nebo co to je?Rytíři byly skupiny nejlepších válečníků, kteří s kopím nebo s mečem v ruce bojovali na polích středověké Evropy. V ... Celý referát
 
227. Sámova říše 120 slov
SÁMOVA ŘÍŠE: Kmen Avarů,který sídlil na území dnešního Maďarska -neustále ohrožovali slovanské obyvatelstvo na J Moravě. PRVNÍ HISTORICKY ZNÁMÁ OSOBNOST: potvrzuje Franský kronikář Fredeger.Rok 623... Celý referát
 
228. Sedm divů světa 898 slov
1. Pyramidy Nedaleko od břehu řeky Nil se vysoko nad pouští vypínají slavné egyptské pyramidy postavili je staří Egyptané téměř před 5000l éty.Jsou nejstarší ze starobylý sedmi divu světa a jako jedi... Celý referát
 
229. Sfinga a Starověký Egypt 212 slov
SFINGA Sfinga to je kamenný kříženec se lvím tělem a lidskou hlavou. Na výšku dosahuje až dvaceti metrů a do délky až sedmnácti metrů. Je tu něco, co také mnoho lidí neví. Pod sfingou se nacházejí ... Celý referát
 
230. Sjednocení Itálie 394 slov
- stále rozdrobena - první pokusy - 1848-9 - neúspěšné - nepodařilo se vytlačit Rakousko z Lombardie a Benátska - u moci -Viktor Emanuel II. (vládne 1849-1878) - má schopného ministerského předsed... Celý referát
 
231. Sjednocení Německa 584 slov
- 1848-49 - první pokusy o sjednocení - jedná se o vytvoření Německého státu (Maloněmecké, Velkoněmecké řešení) - má ho tvořit Rakousko, Prusko, severní a jižní část Německa - Frankfurtský parlamen... Celý referát
 
232. Sluneční bohové 80 slov
*Sluneční bohové* Babylonským bohem Slunce byl Šamaš, u Peršanů tuto pozici zastával Mithra. Egyptský bůh Re se na obloze rodil každé ráno a navečer umíral jako stařec. Pro starověké Řeky a Říman... Celý referát
 
233. Sokrates 605 slov
Sokrates ( asi 469 – 399 př. n. l. ) - řecký filozof - stoupenec umírněné demokracie Narodil se kolem roku 470 př.n.l. jako syn sochaře a porodní báby v Athénách. Když se procházel po athén... Celý referát
 
234. Sparakovo povstání 1017 slov
Spartakovo povstání Spartakus (* 120 př. n. l. - † 70 př. n. l.) byl podle římských historiků otrok a gladiátor, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. S... Celý referát
 
235. Sparta 427 slov
Sparta, též Lakedaimón - starověký městský stát na jihu Peloponésu. Oblast Sparty byla osídlena již v době mykénské, po přistěhování Dórů na přelomu 2. a 1. tis. př. n. l. původní obyvatelstvo podrobe... Celý referát
 
236. SPARTA 3723 slov
SPARTA Město Sparta, které se stalo jednou z dvojice vedoucích mocností celého Ře... Celý referát
 
237. Sparta 3461 slov
Rozhodující význam v dějinách starověkého Řecka měly Athény a Sparta. Typickým politickým a sociálním útvarem starověkého Řecka byla polis, čili nezávislý městský stát. Polis vznikaly během 8.st.př... Celý referát
 
238. Sparta (stát starověkého Řecka) 592 slov
Dórské kmeny,které pronikly do nejjižnějšího cípu poloostrova Peloponésu,vytvořily v této oblasti samostatné státy.Nejvýznamějším z nich byla Sparta.Oblasti do nichž Sparťané pronikli,byly již dříve o... Celý referát
 
239. Sparta-Řecko 1125 slov
Sparta v Řecku Sparta je město v jižním Řecku. Ve starověku byla Sparta (nebo také Lakedaimón) hlavním městem stejnojmenného státu, který náležel mezi nejmocnější řecké městské státy. Jeho teritori... Celý referát
 
240. Spartakus 894 slov
Spartakus (* 120 př. n. l. - † 70 př. n. l.) byl podle římských historiků otrok a gladiátor, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. O jeho dětství není znám... Celý referát
 
241. Spartakus 894 slov
Spartakus (* 120 př. n. l. - † 70 př. n. l.) byl podle římských historiků otrok a gladiátor, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. O jeho dětství není znám... Celý referát
 
242. Starověká Čína 969 slov
Starověká Čína Vytvořila se v zeměpisně rozsáhlé oblasti východní Asie. Podle dynastie Čchin dostala název Čína. V době starověku zde vznikla společnost, která s nepatrnými změnami trvá nepřetržitě v... Celý referát
 
243. STAROVĚKÁ KRÉTA 346 slov
Vznik Kréty: Kréta vznikla někdy ve 3.tisíciletí před naším letopočtem a je považována za první řecký státní celek. Z počátku se zde začalo usazovat obyvatelstvo z důvodu, že zde bylo příznivé klima a... Celý referát
 
244. Starověká sparta 2451 slov
Jak jinak začít mytologii jednoho z nevýznamnějších řeckých států minulosti, než mýtem objasňujícím etymologii samotného názvu. Údajně byla Sparta dcerou říčního boha Euróta a manželkou krále Lakedaim... Celý referát
 
245. Starověké Řecko 10552 slov
Řecké dějiny jsou jak v evropském tak ve světovém kontextu velikou zvláštností. Řecko jako kolébka evropské kultury nikdy nebylo velikou říší, s výjimkou krátkého období vlády Alexandra Velikého. Vždy... Celý referát
 
246. Starověké Řecko 475 slov
Starověké Recko 2000l. př. n. let. Příchod prvních řeckých kmenů Období Mykenské Balkánský poloostrov, ostrovy v Egejském moři, pobřeží Malé Asie, řecké kmeny přichází ze severu, živili se hlavně ... Celý referát
 
247. Starověké Řecko 526 slov
ZEMĚDĚLSTVÍ A OBCHOD Znalost zemědělství se do egejské oblasti dostala z BLÍKÉHO VÝCHODU. Přesto se zde pěstovala PŠENICE, JEČMEN, LUŠTĚNINY, FÍKY, OVOCE, později i OLIVI a VINNÁ RÉVA . Důležitým ... Celý referát
 
248. Starověké Řecko a Řím 1976 slov
4) STAROVĚKÉ ŘECKO 1) Rané období- (2000 – 5. Stol. př. n. l.): osídlení Řecka, mykénské, homérské, archaické období 2)Klasické období- ( 5. -4. St. Př. n. l.) 3) Helénistické období- (4. -2.... Celý referát
 
249. Starověký Egypt 261 slov
Podél řeky Nilu se nacházela poměrně úrodná půda. Po tisíciletích se usadili lidé, kteří založili jednu z nejslavnějších civilizacích. Egyptu vládli králové, kteřím se říkalo faraoni. Egypťané byli př... Celý referát
 
250. Starověký Egypt 10453 slov
Vznik Egypta Historie Egypta začala pravděpodobně již v paleolitu, ovšem tato teorie je dosud pouhou hypotézou. V dávných dobách mělo údoli Nilu docela jinou tvář než dnes - řeka totiž zaplavovala... Celý referát
 
251. Starověký Egypt 166 slov
Starověký Egypt a historie Egypta: Pod pojmem starověký Egypt si mnoho lidí představí egyptské pyramidy, egyptské písmo nebo symboly, hieroglify, mumie a možná také posvátnou řeku Nil, symbol Egypt... Celý referát
 
252. Starověký Egypt-Tutanchamon 565 slov
Dnes Vám napíšu něco zajímavého o starověkém Egyptě. Doufám, že Vás to bude zajímat jako mě... Tutanchamonova hrobka: Téměř dvacet let hledal britský archeolog Howard Carter hrob krále Tutancham... Celý referát
 
253. STAROVĚKÝ ŘÍM 1580 slov
Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8 století před naším letopočtem. Tímto pojmem označujeme území ovládané Římany období zhruba ... Celý referát
 
254. Starý Egypt 658 slov
Starý Egypt: Kmeny podél Nilu se ve 4. tisíciletí př.n.l. spojily a vytvořily dva nezávislé státy. Každý stát měl svého panovníka. Dolní Egypt se rozprostíral v nilské deltě, zatímco Horní Egypt se ro... Celý referát
 
255. Stoletá válka- období 461 slov
První období stoleté války(1337 - 1360) ♠Angličané mají ve Francii hospodářské zájmy, a tak dochází k válce ♠spojencem Ang→ Flandry, Fra →Skotsko -námořní bitva u Sluys ... Celý referát
 
256. STŘEDOVĚK-SÁMOVA ŘÍŠE,VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE,ČESKÝ STÁT V DOBĚ PŘEMYSLOVCŮ 1711 slov
Sámova říše (623-658) se rozprostírala na území České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska. Jejím nejdůležitějším c... Celý referát
 
257. Středověké město 433 slov
Ve středověku vznikala na přírodních místech nová města: na křižovatkách cest, v sousedství klášterů nebo šlechtických sídel, rozrůstala se starší hradiště nebo vsi byla ukládána panovníky tzv. na "z... Celý referát
 
258. Studená válka 9189 slov
V letech přibližně 1945 - 1991 probíhala ,,studená válka. Díky svému rozmezí zasáhla do války ve Vietnamu , v Korei a v Perském zálivu . Na válku ve Vietnamu měla značný vliv díky účasti bývalému Sově... Celý referát
 
259. Svět po 2. světové válce 3610 slov
Otevřeně byla nová politika USA, označovaná jako Trumanova doktrína, vyhlášena v americkém kongresu 12. 3. 1947. Americký prezident se k její prezentaci chystal již delší dobu. Na jejím konečném formu... Celý referát
 
260. Talós 501 slov
Talós - se v řecké mytologii vyskytuje přinejmenším dvakrát, a to jako dvě zcela odlišné postavy. Talós - měděný obr, který na Diův příkaz střežil ostrov Krétu. To je jediné, co je o něm známo, jeho ... Celý referát
 
261. The Mary Rose 79 slov
The Mary Rose byla potopena v roce 1545. Říká se ,že jak vyplula tak se taky potopila. Nechal ji postavit Král Jindřich 8, v Anglii. Má 2 horní paluby pokryté zlatem (aspon tak mi to říkali v knihovn... Celý referát
 
262. Thúkydídés 696 slov
O jeho životě víme málo, vlastně jen odhadujeme z poznámek v jeho díle. Narodil se asi v letech 460 - 455 př. n. l., jeho otec se jmenoval Oloros. Toto jméno ukazuje na styky s Thrákií, snad dokonce p... Celý referát
 
263. TITANIC 2279 slov
TITANIC byl uvázán v Oceánském doku a po několik dnů probíhala kontrola všech jeho zařízení pracovníky ministerstva obchodu. Byly prohlédnuty i záchranné čluny, rakety k nouzovým signálům a všechna da... Celý referát
 
264. Titanik 739 slov
Již odedávna toužili lidé přeměňovat svět novými objevy,vynálezy,usnadňovat si práci stále novějšími stroji a nebo a nebo prostě zkonstruovat něco,co bude nejdokonalejší nejlepší,největší. V 60. lete... Celý referát
 
265. Tomáš Garrigue Masaryk 267 slov
T.G.M. se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Jeho otec pracoval jako kočí na císařských statcích. Před odchodem na gymnázium se Masaryk učil kovářem. Po absolvování gymnázia vstoupil na filosofickou f... Celý referát
 
266. Tomáš Garygue Masaryk 3029 slov
Prezident Osvoboditel Vidina se stala skutečností; avšak odpovídala tato skutečnost jeho ideálu? Zdaleka ne. Když uprostřed hrůz světové války přemýšlel o jejím smyslu a o novém, lepším sv... Celý referát
 
267. Třicetiletá válka 1124 slov
Co se děje za vlády jagelonců ... 1471 umírá Jiří Z poděbrad - na trůn se dere uherský král Matyáš, který má moravu, Slezsko, Lužici. Není však uznán českou šlechtou. Šlechta zvolila Polského krá... Celý referát
 
268. třicetiletá válka 50 slov
1618-1648 česká válka 1618-1620 válka falcká válka dánská válka švédská válka švédskofrancouzská -příčiny-byly hlavně náboženské protestanti,katolíci(boje) -polické-habsburkové více moci -ho... Celý referát
 
269. Trojská válka 778 slov
Trója, Ílion, hrad a město na západním podřeží maloasijském, ležící na pahorku dnes zvaném Hissarlyk, asi 4 km od pobřeží Helléspontu, dějiště Homérovi Iliady. Od počátku třetího tisíciletí byl pahore... Celý referát
 
270. trojská válka 3461 slov
Úvod Trója je legendární město ležící na severozápadě Turecka, jihozápadně od Dardanel pod horou Ida. Dnes se na něj však spíše hledí jako na archeologickou lokalitu, tradičně považovanou za dějiště ... Celý referát
 
271. Tutanchamon - jeho život a objevení jeho hrobky 4473 slov
Tutanchamonův život Pokud naše vědomosti dnes sahají, můžeme s jistotou říci, že jedinou pozoruhodností v jeho životě bylo to, že zemřel a byl pohřben. Tuto památnou větu napsal objevitel jeho hro... Celý referát
 
272. Umělecké směry 1545 slov
ROKOKO • 1. pol. 18. st. • Obrazy - budí dojem iluzivního život šlechty - šlechta – bezstarostné radovánky - únik od skutečnosti, iluze X skutečně šlechta prohrává na polit. a ho... Celý referát
 
273. Umění a Malířství ve Starověkém Římě 141 slov
Římané studovali architekturu a malířství. Byli vynikajícími stavitely a od Řeků převzali řecké typy sloupů, od Etrusků pilíř, klenbu a oblouk. Římané se považují za vynálezce betonu. Antický Řím oboh... Celý referát
 
274. Umění v neolitu 394 slov
Kultura s lineární keramikou Kultura s lineární keramikou (starší: volutová keramika, pásková keramika) je pravěká neolitická kultura rozšířená ve střední Evropě v 6. tisíciletí př. n. l., Charakte... Celý referát
 
275. Univerzity a výuka 307 slov
Univerzity a výuka Nejstarší evropské univerzity vznikly v Itálii ve 12. století. Univerzita byla společenství učitelů a žáků, kteří společně žili a studovali na kolejích. Ve středověké společnosti z... Celý referát
 
276. Usíry a Suteh 96 slov
Usíry a Suteh byli podle báje bratři bohové. Usíry byl ženatý s bohyní Eset a později spolu měli syna Hora. Suteh Usírymu záviděl a tak ho dal zabít a rozkrájet na malé kousky, které poté poházel vš... Celý referát
 
277. Uvod do Chetitu 204 slov
V době od 18. do 13. st. př. n. l. starověký stát vytvořený indoevropskými Chetity, s centrem v Anatólii a s hlavním městem Chattušaší. Na rozdíl od sousedních orientálních despocií byla pro chetitsko... Celý referát
 
278. Válečné konflikty po 2. světové válce 4907 slov
Korejská válka: Na schůzce v Postupimi se velká trojka shodla na požadavku bezpodmínečné kapitulace Japonska, přičemž odzbrojení císařské armády v Koreji se stalo společným úkolem Sovětského svazu a U... Celý referát
 
279. Veliká Kateřina 675 slov
Kateřina Veliká ( vlastním jménem Sofie Augusta Frederica z Anhaltu a Zerbstu) se narodila 2. května 1729 ve Štětíně. Jako 16 dívenku si ji na ruský dvůr pozvala ruská carevna Alžběta I. Petrovna ( dc... Celý referát
 
280. Velká světová hospodářská krize - začátek 20. stol. 421 slov
Velká krize • Vše začalo v říjnu 1929 na burze v New Yorku – byl to začátek nečekané a o to zhoubnější světové hospodářské krize. Z USA se s určitým zpožděním přenesla také do Evropy a to... Celý referát
 
281. Velká Británie a její panovníci 1581 slov
VELKÁ BRITÁNIE Ostrovní stát při západním pobřeží Evropy, k němuž vedle Británie a části ostrova Irsko náleží ještě menší ostrovy (->Orkneje, Hebridy, ->Shetlandy a dále ->Normanské ostrovy a ->Man... Celý referát
 
282. Velká francouzská revoluce 2098 slov
VFR v dějinách někdy také označována jako Velká buržoazní revoluce, též jako Revoluce třetího stavu. Jednoznačným cílem revoluce bylo zlikvidovat středověké dělení obyvatelstva, společnosti na stavy a... Celý referát
 
283. Velká Francouzská revoluce 2477 slov
Velká Francouzská revoluce (1792-1799) úvod-začala od roku 1789- během několika měsíců ztratil král svou moc, noví představitelé státu vydali ústavu a změnily zákony, lidé se stali občany a nebyli již... Celý referát
 
284. Velká Morava 819 slov
Velká Morava Historie a vládci Velké Moravy: Velká Morava vznikla spojením Moravského a Nitranského knížectví. Slovanské osídlení našich zemí... Celý referát
 
285. vikingové 1807 slov
Vikingové Vikingové patřili mezi germánské kmeny které se rozšířily skoro po celém světě. Slovo Viking je pravděpodobně odvozeno od vík=záliv, říkali si tak obyvatelé tří severských zemí - dn... Celý referát
 
286. Vikingové 1428 slov
Vikingové Vikingové patřili mezi germánské kmeny které se rozšířily skoro po celém světě. Slovo Viking je pravděpodobně odvozeno od vík-záliv.V západní Evropě jim spíše přezdívali Normané a ve východ... Celý referát
 
287. VIKINGOVÉ 699 slov
Vikingové napadali Západofranskou říši (Francie) už od počátku devátého století. Na přelomu roku 885 a 886 zaútočili Vikingové dokonce na Paříž, ale byli odraženi. Roku 911 uzavřel vikingský náčelník ... Celý referát
 
288. Vikingové 2174 slov
Vikingové Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na loupeživé výpravy do mnoha evropských zemí. Pro evropské státy tehdy představovaly hrozivé nebezpečí. Z... Celý referát
 
289. Visuté zahrady Semiramidiny 518 slov
Visuté zahrady Semiramidiny, uváděné Antipatrem na druhém místě, jsou nejméně prozkoumaným divem světa. Víme jen to, že ležely v legendárním městě Babylon v Mezopotánii a že je pravděpodobně vybudova... Celý referát
 
290. Visuté zahrady Semiramidiny 283 slov
Visuté zahrady Semiramidiny, byly podle pověsti vybudovány pro královnu Semiramis kolem roku 600. př.n.l. ve městě Babylon, které leželo na území dnešního Iráku. U tohoto divu světa lidé nemají žádné ... Celý referát
 
291. vlastivěda-2.světová válka 107 slov
2.SV.V. 2.sv.v. začala 1.září 1939 a skončila 8.května 1945. Ve 2.sv.v. zemřelo asi dohromady 55 milionů osob z toho bylo 20 milionů vojáků, 29milionů civilistů a 6milionů židů. V 2.sv.v. byl spách... Celý referát
 
292. Vliv 1. a 2. Světové války na vývoj ženské emancipace v Československu 1890 slov
Vliv 1. a 2. Světové války na vývoj ženské emancipace v Československu Feministické zázemí v Česku před válečným obdobím Od raného středověku do doby první republiky neměly ženy na Českém území skor... Celý referát
 
293. VYBRANÁ ENCYKLOPEDICKÁ HESLA 12940 slov
Cenová revoluce Proces nárůstu cen zboží v Evropě od šedesátých let 16. století do třicátých let 17. století, který nastal po objevení Ameriky, odkud se dovážely drahé kovy těžené s nižšími výrobními... Celý referát
 
294. Vývoj lodní dopravy v Čechách 327 slov
Prvními mořeplavci na evropském kontinentě byli Římané, kteří po obsazení Anglie udržovali námořní styk s pobřežím Baltu. Skutečný námořní obchod však začali ... Celý referát
 
295. Vznik a vývoj člověka v pravěku 1118 slov
Geologicky nejstarší dosud známé fosilní zbytky primátů, kteří už jednoznačně patří k vývojové linii lidí (čel.Hominidae )pocházejí z vrstev svrchního miocénu. V absolutním datování to znamená stáří 1... Celý referát
 
296. Vznik Francie 1105 slov
Po rozdělení franské říše roku 843 se vytvořila Západofranská říše, které vládl Karel Holý (843-877). Té se brzy začalo říkat Francie. Francie byla na rozdíl od Franské říše území vnitřně jednotnější ... Celý referát
 
297. Vznik Izraele 293 slov
Vznik Izraele - Izrael vznikl: 14. května 1948 (byl založen rozhodnutím OSN na území britského protektorátu) - Po roce 1945 se vyostřil konflikt mezi Spojeným královstvím a Židy, kteří Brity obviňov... Celý referát
 
298. Vznik kapitalismu 548 slov
• základní charakteristika období přechodu ze středověku k novověku, podstatné rysy tzv. zemědělské civilizace (minimální směna většinou naturálního charakteru, samozásobitelská hospodářství, mi... Celý referát
 
299. Založení města Říma a Etruskové 593 slov
Založení města Říma a Etruskové Podle pověstí založil Řím Romulus, první ze sedmi králů, 21.dubna 753 př. Kr. na řece Tibeře. Legenda dále vypráví o dvojčatech Romulovi a Removi, kteří byli zrozeni... Celý referát
 
300. Život v Aténách 238 slov
ŽIVOT V ATÉNÁCH 1.) Obyvatelstvo se dělilo na čtyři skupiny: ARISTOKRATÉ: vládnoucí činitelé nazýváni archonti ZEMĚDĚLCI: zajišťovali obživu HEKTÉMOROVÉ: museli odvádět čás... Celý referát
 
301. Život ve středověkých vesnicích a městech 1026 slov
Proměna středověké krajiny - společenské podmínky na venkově Většina obyvatel středověku žila na venkově a zabývala se zemědělstvím. Osidlování nových uzemí se nazývá kolonizace. Ve středověku se u... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info