Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: České dějiny

 
1. 17.listopad 1989 722 slov
Prvním velkým podnikem nezávislých studentů se měla stát vzpomínková demonstrace u příležitosti 60. výročí 17. listopadu 1939, dne, kdy nacističtí okupanti zasáhli proti českým vysokým školám. Aby se ... Celý referát
 
2. 17.listopad 1989 112 slov
1989 – V Praze se konala pokojná demonstrace studentů při příležitosti 50. výročí studentských manifestací v Protektorátu Čechy a Morava na počátku druhé světové války. Po počátečních proslovech... Celý referát
 
3. 17.listopad 1989 381 slov
V den výročí vzniku Českoslovanské republiky se uskutečnily 28.10.1939 v Praze a dalších městech velké demonstrace proti nacistické okupaci. Pohřeb studenta medicíny Jana Opletala, který byl při ... Celý referát
 
4. 2. Československý odboj 926 slov
Počátek války přivítal český domácí občanský odboj s nadějemi na brzké obnovení samostatnosti Československa. Vlna odporu, která se rozšířila v českém národě a kterou nezastrašilo ani preventivní zatý... Celý referát
 
5. 28.říjen 1918 512 slov
28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu 28. října 1918, byl v Praze "muži 28. října" - Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár aj. - vyhlášen samo... Celý referát
 
6. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna 899 slov
Albrecht z Valdštejna (celým jménem kníže Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna), český šlechtic a vojevůdce, jedna z nejvíce rozporuplných osobností českých dějin, přichází na svět 14. září roku 1583... Celý referát
 
7. Albrecht z Valštejna 198 slov
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna pocházel z nezámožné odnože panského rodu Valdštejnů. Záhy po narození osiřel, ale poručníci se postarali, aby dostal slušné školní vzdělání a usnadnili mu i vst... Celý referát
 
8. Atentát na Heydricha 1812 slov
Přes obtížnou situaci v protektorátu zvedali někteří Češi přeci jen hlavu. Říšský protektor Konstantin von Neurath se snažil zachovávat aspoň zdání jakési pravomoci české vlády, a tak se začal Berlínu... Celý referát
 
9. Atentát na Heydricha 3222 slov
Heydrich a jeho osobní život V roce 1931, na druhý svátek vánoční, se oženil s Lindou von Osten, členkou NSDAP, narozenou 14. června 1911 v Avendorfu na ostrově Fehrman. Za jeho života mu porodila tř... Celý referát
 
10. Bitva na Bílé Hoře 170 slov
Pražská defenestrace 23.5. 1618 při které byli královští místodržící Martinic, Slavata a písař Fabricius vyhození z zemské kanceláře byla počátkem českého Stavovského povstání. Krátce na to král Matyá... Celý referát
 
11. Bitva na Bílé hoře 306 slov
S nástupem Habsbuků na český trůn (roku 1526) docházelo k stálým sporům mezi nimi a českou šlechtou. Habsburkové chtěli neomezeně vládnout a oslabovali pravomoci českých úřadů, které ovládali šlechtic... Celý referát
 
12. Bořivoj a Ludmila 92 slov
První historicky doložený kníže. Bořivoj pochází z rodu Přemyslovců. Se svou ženou Ludmilou se nechal pokřtít arcibiskupem Metodějem na Velké Moravě. Sídlil na Levém Hradci tam taky nechal postavit pr... Celý referát
 
13. ČECHY V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ 1139 slov
Bitva na bílé hoře roku 1620 znamenala konec české samostatnosti a vstup do soustátí rakouského a zůstat jeho příslušníkem 298 let. Po bitvě na Bílé hoře byl zlomen odpor české šlechty a měst prot... Celý referát
 
14. České korunovační klenoty 1346 slov
Královské jablko Jablko, zhotovené ze zlata vysoké ryzosti (18 karátů), váží 780 gramů a je vysoké 20 cm. Skládá se ze dvou zploštělých polokoulí spojených ozdobným prstencem a završených poměrně v... Celý referát
 
15. České země na počátku dějin 120 slov
- na Moravě a v Čechách se Slované objevili po roce 500 - nejstarší český kronikář Kosmas = KOSMOVA KRONIKA - o příchodu Slovanů do Čech neexistují písemné zprávy - usazování Slovanů = archeologic... Celý referát
 
16. ČESKÉ ZEMĚ PO ROCE 1848 232 slov
Revoluce roku 1848 se šířila po evropských zemích bez rozdílu, zda šlo o státy ústavní, či absolutistické, a to ve dvou hlavních vlnách. Prvá směřovala od ledna 1848 Neapolska přes Uhry do střední Evr... Celý referát
 
17. Česko - Slovensko 552 slov
Autor podrobně popisuje průběh veškerých politických procesů a jednání při vzniku ČSFR a poté i při rozkladu a rozpadu. Je to psáno velmi živě, autor rád používá citace ironických poznámek poslanců a ... Celý referát
 
18. Československá republika - československé legie - ruská 164 slov
Ruská legie, počtem, činností i dějinným významem největší, vznikla hned na počátku války z podnětu a práce čsl. kolonií v Rusku. Hlavním organisátorem byl L. Tuček. Základem legie stal se dobrovolnic... Celý referát
 
19. Československé hospodářství 1918-1938 2032 slov
České země představovaly v Rakousko-Uhersku nejrozvinutější část, jelikož zaopatřovaly 60-70% průmyslové výroby. Na Slovensko připadla necelá pětina výroby Zalitavska. Podkarpatská Rus se svou agrární... Celý referát
 
20. Čeští svatí 7839 slov
Oficiálně jich je 16, ale ije možné najít ještě 7dalších jmen. Norbert, Anežka, Ciril a Metoděj, Gorazd , Hedvika, J.Nepomucký, J. Sarkander, Kliment, Kosma a Damián, Ludmila, Norbert, Prokop, Radim,... Celý referát
 
21. Dějiny města Brna 1580 slov
V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, na území Brna byla sídliště v době Velkomoravské říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jmé... Celý referát
 
22. Eliška Přemyslovna 405 slov
Eliška Přemyslovna (1292-1330) Poslední Přemyslovna na českém trůně, se narodila 20.ledna 1292 v Praze. Již v 5 letech ztratila matku, a s příchodem macechy Elišky Rejčky jen o 6 let starší, že by... Celý referát
 
23. Historie Chodů 1849 slov
V raném středověku byly hranice Českého království chráněny horami a neproniknutelnými lesy. Do země se dalo vstoupit pouze zemskými stezkami, které byli chráněny tzv. strážemi. Tyto stráže udržovali... Celý referát
 
24. Historie hory Říp 318 slov
Historie Až do roku 1875 byl Říp bezlesý, dnes téměř celou horu pokrývá dubohabrový les; z dalších dřevin se vyskytuje javor, borovice, jasan a lípa. Na několika holých místech se vyskytuje i vzácná ... Celý referát
 
25. Historie Jičína 914 slov
O historii Jičína a okolí bylo napsáno několik publikací. Jejich kompletní přehled najdete v Okresním muzeu a galerii v Jičíně nebo v knížce "Knihy o Jičínu", vydané OMaG v roce 1983. My doporučujeme ... Celý referát
 
26. Historie Pardubic 803 slov
Nejprve něco málo z historie tohoto města, která se začala psát roku 1295. Tehdy vydal papež Bonifác VIII bulu, ve které potvrzuje cyriacký klášter s kostelem sv. Bartoloměje v Pardubicích. O tom, kde... Celý referát
 
27. Historie Prahy 1361 slov
Kořeny dnešního významu Prahy spočívají v její tisícileté histo­rii hlavního města českého státu a jedné z nejstarších evropských metropolí. Lidská sídla se na jejím území nacházela již v období pravě... Celý referát
 
28. Historie Pražského hradu 900 slov
Počátky existence Pražského hradu lze nejspíš klást do závěrečných desetiletí 9. století, kdy sem kníže Bořivoj I. přenesl svoji rezidenci z Levého Hradce a určil tomuto místu roli sídla panovníka kní... Celý referát
 
29. Historie Zlína 714 slov
První písemná zmínka pochází z roku 1322, kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem okolního valašského osídlení. Za třicetileté války se obyvatelé Zlína účastnili valašského protihabsburského pov... Celý referát
 
30. Hus Jan 182 slov
Jan Hus Český náboženský reformátor a kazatel. Narozen asi 1371 zemřel 1415 ve věku 44 let. Jan Hus svým učením, navazujícím na evangelického učitele Viklefa, jež usilovalo o obrodu zdiskreditované k... Celý referát
 
31. Hus Jan 367 slov
MISTR JAN HUS Mistr Jan Hus (asi 1369/1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel; mistr a rekt... Celý referát
 
32. Husitství 5172 slov
Brzy po Husově smrti se vytvořila široká fronta jeho přívrženců, kteří si začali říkat husité. Svůj program shrnuli v tzv. čtyřech artikulách pražských. Artikuly požadovaly:- příjímání pod obojí způso... Celý referát
 
33. Jiří z Poděbrad 148 slov
Jiří z Poděbrad Český král vládnoucí v letech 1458-1471. Převratnost Jiříkova zvolení za krále spočívá v tom, že byl pouhý pán, nikoli příslušník vévodského rodu či vládnoucí dynastie. Ve snaze obnov... Celý referát
 
34. Josef II 722 slov
Josef II. 1741-1790, vláda 1780-1790) Josef II., od roku 1765 spoluvládce, vstoupil do šlépějí své matky a pokračoval v hlubokých reformách. A šel ... Celý referát
 
35. Josef II. 199 slov
V rozumné osvícenské vládě Marie Terezie pokračoval její nejstarší syn Josef II.Krátce po svém nástupu na císařský trůn vydal v roce 1781 toleranční patent(zákon),kterým se v habsburské monarchii ruši... Celý referát
 
36. Karel IV 1332 slov
Karel IV. český a německý král, římský císař Datum narození:/datum úmrtí: 14.05.1316 / 29.11.1378 Místo narození: Praha Znamení: Býk Český a německý král, římský císař Karel IV. se naro... Celý referát
 
37. Karel IV 215 slov
Karel IV.-(1346-1378)- často nazýván otcem vlasti. Dříve pojmenovaný jako Václav až v Německu ho přejmenovali na Karla, byl 4. panovníkem tohoto jména. Do Čech se vrátil až ve svých sedmnácti letech.... Celý referát
 
38. Karel IV 321 slov
Karel IV. Když se Karel narodil, jmenoval se Vaclav, (syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského), ale jméno Karel dostal ve Francii podle svého kmotra Karla. A tak Václav jméno Karel přijal a ... Celý referát
 
39. Karel IV 471 slov
Karel IV. - ( 14. 5. 1316 - 29. 11. 1378 ), čtvrtý římský a první český panovník tohoto jména. Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se však původně jmenoval Václav a českému patronovi a ideální... Celý referát
 
40. Karel IV 414 slov
Karel IV * 14. 5. 1316 Praha + 29. 11. 1378 Praha Český král a římský císař, autor a iniciátor prací v oblasti práva, dějepisectví a morálky. Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny by... Celý referát
 
41. Karel IV. 1107 slov
Karel IV.-po roztržce rodičů byl násilně odňat matce a byl izolován na Lokti a na Křivoklátě. Od sedmi let byl vychováván ve Francii. Zde byl zasnouben se stejně starou Markétou (Blankou) z Valois, se... Celý referát
 
42. Karel IV.(otec vlasti) 198 slov
Když Václavovi IV. bylo 7 let, odvezl ho jeho otec Jan Lucemburský z Čech na francouský královský dvůr. Zde byl mladý Václav vychován a vzdělávan. Naučil se číst a psát a osvojil si několik jazyků. To... Celý referát
 
43. Karlštejn 390 slov
Karlštejn se nachází 35 km jihozápadně od Prahy. Roku 1964 byl prohláąen za národní kulturní památku. Nechal jej vystavět císař Karel IV. (1316-1378) v letech 1348-1354 na přibližně 300m vysoké vápenc... Celý referát
 
44. Karlštejn 235 slov
Hrad Karlštejn je jedním z nejvýznamnějších českých hradů. Je chráněn jako národní kulturní památka. Karlštejn byl vystavěn králem Karlem IV. v letech 1348–1357 zřejmě podle původních plánů Maty... Celý referát
 
45. Katedrála sv. Víta v Praze 3739 slov
Úvod Od sklonku 20. let 10. století vznikalo uprostřed Pražského hradu stavební dílo, které postupem času přerostlo ideový i praktický rámec prvotního určení. Svatovítský chrám se z palácové kaple ... Celý referát
 
46. Konstantin a Metoděj 311 slov
Pomalu se na Velké Moravě šířilo nové náboženství.Lidé opouštěli víru v mnoho božstev a začali věřit v jediného,křesťanského Boha.Bývalí pohané se měnili v křesťany.Křesťanem se stal každý,kdo přijal ... Celý referát
 
47. Korunovační klenoty 1704 slov
České korunovační klenoty Uloženy jsou trvale na Pražském hradě, a také vystaveny mohou být jen na jeho území. Bývá to však při zcela mimořádných událostech. Ve dvacátém století se tak stalo devět... Celý referát
 
48. Květnové povstání 622 slov
ČESKÉ KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ Přípravy povstání: Vycházela z plánů československé vlády v Londýně. Podle nich povstání mělo uskutečnit jako akce domácí ilegální vojenské organizace s podporou výsadků čes... Celý referát
 
49. Legenda 370 slov
Podle Starých pověstí českých žil Čech a jeho bratr kníže Lech v Charvátské zemi, kde se ale toho času strhly četné boje, a tak se tato země stala velmi nepříznivou pro lid, který byl zvyklý žít v pok... Celý referát
 
50. Manželky Karla IV. 1706 slov
Blanka z Valois (1316-1.8.1348) Blanka, původně křtěná jako Markéta, byla dcerou hraběte Karla z Valois a Mahaut de Chatillon. Blanka vyrůstala na francouzském dvoře. Zde na ní měla vliv druhá manž... Celý referát
 
51. Marie Terezie 172 slov
V habsburské monarchii začela nové osvícenské myšlenky prosazovat císařovna Marie Terezie.Po prohraných válkách s mnohými státy začala budovat STÁLÉ VOJSKO a stavět silné pevnosti.K tomu potřebovala d... Celý referát
 
52. Marie Terezie 878 slov
Marie Terezie (13.5.1717 - 29.11.1780) Marie Terezie, česká a uherská královna, v letech 1740-1780, a, na základě tzv. pragmatické sankce, vládkyně habsburské ... Celý referát
 
53. Marie Terezie 528 slov
(13.5.1717-29.11.1780) Plynně hovořila německy, italsky, francouzsky, latinsky a španělsky. Po svém otci se chopila žezla, v té době čekala dítě s následníkem trůnu Josefem. Zprvu jejího vládnutí to... Celý referát
 
54. Masaryk Tomáš Garrigue 319 slov
Tomáš Garrigue Masaryk T. G. Masaryk se narodil 7.března roku 1850v Hodoníně. Začínal jako kovářský učeň, ale poté vystudoval na gymnáziích v Brně a ve Vídni, kde později získal titul ... Celý referát
 
55. Milada Horáková 1771 slov
Milada Horáková (25.12.1902-27.6.1950) "Jedna z velkých obětí komunismu" Milada Horáková přichází na svět 25.12.1902 jako Milada Králová v rodině českého vlastence Čeňka Krále v Praze na Králo... Celý referát
 
56. Mnichovská dohoda 1055 slov
Mnichovská dohoda, dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu, byla podepsána 29. 9. 1938 na konferenci v Mnichově představiteli Německa (A. Hitler), Itálie (B. Mus... Celý referát
 
57. Národní obrození - přehled osobností 677 slov
České národní obrození je proces, který probíhal v rakouské monarchii zhruba od poslední třetiny 18. století do roku 1848. Cíl - obrana českého národa, čelit germanizaci a obnovit český jazyk, slovan... Celý referát
 
58. OBNOVENÁ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA (zrod nového československa) 350 slov
Na jaře roku 1945 se druhá světová válka chýlila ke konci. Již více než pět let trvala největší válečná katastrofa v dějinách lidstva. Spojenci (Spojené státy americké, Anglie, a Sovětský svaz) ve vál... Celý referát
 
59. Odkaz Praotce Čech Dnešku 320 slov
Po letech obrozeneckého temna bylo konečně možné se svobodně, nestranně a nezaujatě podívat na význam praotce Čecha v dějinách Česka. Trpkým závěrem všech novodobých studií je, že praotec Čech byl sta... Celý referát
 
60. Osvícenství za Marie Terezie 3556 slov
Osvícenství za Marie Terezie Osmnácté století naplněno jest převratnými myšlenkami církevními, vědeckými a politickými, Bylo pokračováním náboženské reformace, usilovalo o politickou reformaci, Jední... Celý referát
 
61. Pětka 418 slov
PĚTKA Výbor zástupců pěti koaličních stran v ČSR v 1920 – 26, rozhodující o všech základních otázkách. Neformální stranicko – politické uskupení umožňovalo dosahovat kompromisů v práci ... Celý referát
 
62. Počátky českého státu 410 slov
České kmeny: Čechové, Lučané, Litoměřici, Doudlebové, Charváti, ChebanéSedlčané, Děčané, Lemuzi, Pšované Moravské kmeny: Dičané, Ho... Celý referát
 
63. Počátky písemnictví u nás 1265 slov
Počátky psané literatury na našem území spadají do 9. stol. a souvisejí s šířením křesťanství v našich zemích. V roce 862 poslal velkomoravský kníže Rastislav posly k byzantskému císaři Michaelovi s p... Celý referát
 
64. Praotec Čech 85 slov
Praotec Čech je mýtická postava muže, podle kterého údajně nesou Čechy své jméno – Bohemia podle Praotce Boema (až později se začalo používat označení Praotec Čech). Traduje se, že to byl on, kd... Celý referát
 
65. Pražské povstání 998 slov
Celonárodní povstání v protektorátu bylo připravováno východní i západní složkou českého protinacistického odboje již od počátku roku 1945. Jeho cílem mělo být zejména: • vytvoření podmínek pro... Celý referát
 
66. Pražský hrad 662 slov
V hlavním hradním kostele, jímž byla od 11.století bazilika svatého Víta postavená v místě původní rotundy, byly uchovány relikvie světců, zemských patronů: svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Klášter k... Celý referát
 
67. Pražský hrad 680 slov
Je to hrad v Praze v ČR; od konce 9. stol. centrum české státnosti, sídlo českých knížat a králů, dvakrát sídlo římskoněmeckých císařů, sídlo prezidentů ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR. Byl založen jako přemyslo... Celý referát
 
68. Pražský hrad 408 slov
Pražský hrad byl založen roku 880. Pražský hrad se podle názvu samozřejmě nachází v hlavním městě České republiky v Praze. Podle archeologů ho založil kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Na Pražském h... Celý referát
 
69. Pražský hrad 3265 slov
Počátky existence Pražského hradu lze nejspíš klást do závěrečných desetiletí 9. století, kdy sem kníže Bořivoj I. přenesl svoji rezidenci z Levého Hradce a určil tomuto místu roli sídla panovníka kní... Celý referát
 
70. Pražsky hrad-historie 2182 slov
Počátky existence Pražského hradu lze nejspíš klást do závěrečných desetiletí 9. století, kdy sem kníže Bořivoj I. přenesl svoji rezidenci z Levého Hradce a určil tomuto místu roli sídla panovníka kní... Celý referát
 
71. Pražský orloj 794 slov
Pražský orloj je jednou z nejpozoruhodnějších památek našeho hlavního města. Tato jedinečná a unikátní technická památka je s největší pravděpodobností první ve střední Evropě, kdy byl orloj umístě... Celý referát
 
72. Pražský orloj 993 slov
Pražský orloj je jednou z nejpozoruhodnějších památek našeho hlavního města. Tato jedinečná a unikátní technická památka je s největší pravděpodobností první ve střední Evropě, kdy byl orloj umístěn z... Celý referát
 
73. Přemyslovci 1260 slov
První Přemyslovci na českém území První Slované, kteří přišli na naše území v 5. - 6. století, byli Slované z východní Evropy. Zdejší zem byla osídlena Germány, ale Slované postupně získávali převa... Celý referát
 
74. Přemyslovci 1602 slov
PŘEMYSLOVCI Bořivoj I. – 1. historicky doložený kníže, žena Ludmila, přijali křest na Svatoplukově dvoře, centrem Levý Hradec a Budeč, postaven kostelík Sv. Klimenta na Levém Hradci – pot... Celý referát
 
75. Přemyslovci 1600 slov
Bořivoj I. – 1. historicky doložený kníže, žena Ludmila, přijali křest na Svatoplukově dvoře, centrem Levý Hradec a Budeč, postaven kostelík Sv. Klimenta na Levém Hradci – poté přesunut do... Celý referát
 
76. Prokop Holý-Velký 156 slov
Prokop Holý-Veliký Kněz, který pocházel z měšťanské rodiny. Studoval a působil v Praze až do roku 1420. Výrazněji se uplatnil až po smrti Jana Žižky. V roce 1426 stanul v cele ... Celý referát
 
77. Říp 578 slov
Přijďte, jako přišli jiní před rokem, před deseti, před sty, před ... , jako když přišel Praotec Čech se svou družinou. Ti, kteří nevědí kam na prvního ledna zajít, aby to nebylo otř... Celý referát
 
78. Sametová revoluce 383 slov
Sametová revoluce V den výročí vzniku Československé republiky se uskutečnily 28.10.1939 v Praze a dalších městech velké demonstrace proti nacistické okupaci. Pohřeb studenta medicíny Jana Opletala, ... Celý referát
 
79. Seznam českých vládců 459 slov
<b>Sámova říše (623?-658)<(b>- Sámo <b>Velkomoravská knížata (833-907): Mojmírovci</b>- Mojmír I. (?-846) - Rostislav (846-870) - Svatopluk (870-894) - Mojmír II. (894-907?) <b>Česká knížata (870&#821... Celý referát
 
80. Staré Kroniky 3678 slov
Základní syžet pověsti zná snad každý Čech. Z bájné pravlasti se vydává vladyka Čech v čele svého kmene, aby vyhledal zemi zaslíbenou. Putuje přes hvozdy, hory a bažiny, až dorazí do krajiny rádlem ne... Celý referát
 
81. Stěhování národů - Počátky Slovanů a vpád Avarů 583 slov
Závěr vytváření nového etnického podloží Evropy patřil nástupu Slovanů a vpádu dalších vln kočovných kmenů - zprvu Avarů, Bulharů, později Maďarů. Slované jako jazykový a kulturní celek jsou doloženi ... Celý referát
 
82. Svatý Václav 507 slov
V dětství byl Václav, syn Drahomíry, vychováván na Tetíně svou babičkou Ludmilou, která ho nechala vyučovat slovanským knězem Pavlem. Poté, co se jeho otec Vratislav stal pražským knížetem, byl Václav... Celý referát
 
83. Václav a Boleslav 247 slov
Vratislav a Drahomíra měli tři syny -Václava, Boleslava, Spytihněva a čtyři dcery. Václav byl vychován na Tetíně kněžnou Ludmilou. Když se stal jeho otec knížetem, Václav byl poslán do Budče učit se l... Celý referát
 
84. Václav Albrecht Eusebiuse z Valdštejna 596 slov
Václav Albrecht Eusebiuse z Valdštejna. Tak se jmenoval celým jménem Albrecht z Valdštejna, který pocházel z větve starobylého českého panského rodu. Narodil se 14. 9. 1583 na tvrzi v Heřmanicích nad ... Celý referát
 
85. Velké Karlovice v době nacistické okupace 2524 slov
Velké Karlovice v době nacistické okupace Březen 1939 &#8211; 1943 Po nacisticé okupaci území Čech a Moravy se tehdejší Velké a Malé Karlovice staly pohraničními obcemi.. Českomoravská hranice se ... Celý referát
 
86. Vratislav II. 450 slov
Vratislav II., syn Břetislava I. (Český Achilleus) a Jitky ze Schweinfurtu. 4 bratry : 1. Spytihněv II. + Ida Wettinská 2.Konrád I. Brněnský + Virpirka 3.Ota Olomoucký + Kunhuta Uherská(dcera Bely... Celý referát
 
87. Vznik Československa 5752 slov
Vliv válečných událostí zasáhl v netušené míře i zázemí. Potraviny, odesílané přednostně na frontu, chyběly v týlu, a čím rychleji mizely z pultů prodejen, tím rychleji vzrůstala jejich cena. I ten, k... Celý referát
 
88. zámek Kuks 456 slov
Zakladatelem zámku a špitálu byl František Antonín Špork (1662-1738). Když se dozvěděl o léčivosti pramenů, vybudoval Kuks lázně, které byly začátkem 18.století srovnatelné s evropskými lázeńskými stř... Celý referát
 
89. Zápotocký Antonín 727 slov
Antonín Zápotocký * 19. 12. 1884 Zákolany, &#8224; 13. 11. 1957 Praha český sociálně demokratický a poté československý komunistický politik a prezident. Byl synem průkopníka českého dělnické... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info