Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Hospodářsko-politické modely po roce 1945

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Hospodářsko-politické modely po roce 1945
 
Titulek: Hospodářsko-politické modely po roce 1945
Datum vložení: 29.3.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
• mocensko-politické a hospodářské důsledky druhé světové války (bipolarizace, posílení USA a SSSR, oslabení Evropy, bretton-woodský měnový systém, GATT)
• dekolonizace jako důsledek války, příčiny, nejvýznamnější koloniální mocnosti, značit jejich nejdůležitější kolonie a kdy získaly nezávislost, role OSN (1960 Rok Afriky), hlavní problémy zemí „třetího světa“
• základní rysy poválečné obnovy Evropy a Japonska, role USA (UNRRA, Trumanova doktrína, Marshallův plán, NATO, prvopočátky integračního procesu v západní Evropě, RVHP), role německé otázky a ekonomické souvislosti rozpoutání studené války
• nové jevy v hospodářské politice tržních ekonomik, nástup keynesiánství (USA, Velká Británie 1947, další později), zestátňování, nárůst vlivu levicových politických stran na směřování hospodářského vývoje
• hospodářský zázrak padesátých a šedesátých let 20. století v západní Evropě a Japonsku (až do konce osmdesátých let 20. století), technologické přeměny, souvislost s rozvojem mezinárodního obchodu a pomocí USA, stručně zmínit příčiny a základní mezníky v oblasti integrace západní Evropy (1951 ESUO, 1957 EHS, EURATOM, 1960 ESVO, rozšiřování, 1991 Maastricht a vznik EU)
• charakteristika vývoje vyspělých ekonomik v poválečném období, nejvýznamnější mezníky, ropné šoky 1973/1974 a 1979/1982, příčiny a zejména důsledky pro světovou ekonomiku, stagflace, krach keynesiánské hospodářské politiky, nástup neoliberalismu/neokonservativní revoluce (Thatcherová, Reagan, Kohl), monetarismus
• základní souvislosti nástupu komunistických režimů ve střední a východní Evropě a v Číně, společné znaky centrálně plánovaných ekonomik, RVHP, odlišnost hospodářského vývoje východního bloku a demokratických zemí
• základní aspekty a stručná charakteristika vývoje rozhodujících hospodářsko-politických konceptů tržních ekonomik
• sociálně-tržní hospodářství - Německo po 1948/1949, ordoliberalismus, L. Erhard, základní pilíře politiky, výsledky a souvislost s německým hospodářským zázrakem
• keynesiánství – USA, Velká Británie, důraz na fiskální politiku, krátkodobá strukturální politika, přerozdělování,deficitní financování, zestátňování
• welfare state – postupně jeho rysy ve většině zemí, nejdříve severské státy, sociální aspekty, postupné vyčerpání a od konce osmdesátých let 20. století závažné reformy atd.
• indikativní plánování – Francie, Japonsko, Nizozemsko aj., zdůraznit odlišnost od centrálního plánování, charakterizovat na příkladu Japonska
• vyvrcholení studené války, ekonomické pozadí rozkladu centrálně řízených ekonomik

Doporučená literatura:

http://www.coldwar.cz
http://www.cnn.com/SPECIAL/cold.war
CROZIER, Brian, Vzestup a pád sovětské říše, Praha 2004
DURMAN, Karel, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998
FAJKUSOVÁ, Blanka, Vznik, cíle a činnost Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Praha 2001
IRMANOVÁ, Eva, Kádárismus - vznik a pád jedné iluze, Praha 1998
KARPOVÁ, Eva, Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do Evropské unie, Praha 2000
KRČ, Miroslav, Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení, Praha 2000
MOULIS, Vladislav, VALENTA, Jaroslav, VYKOUKAL, Jiří, Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989, Ostrava 1991
PRŮCHA, Václav, Systém centrálně plánovaných ekonomik v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu, in: Systém centrálně plánovaných ekonomik v zemích střední a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu, sest. Daniel Váňa, Praha 1997, s. 9-32
REISCHAUER, Edwin O., CRAIG, Albert M., Dějiny Japonska, Praha 2000
VAN DEN BERGHE, Yvan, Velké nedorozumění? Dějiny studené války (1917-1990), Praha 1996
WANNER, Jan, Brežněv a východní Evropa, Praha 1995
WANNER, Jan, George C. Marshall. Tvůrce armád a aliancí, Praha, Litomyšl 1998
WEGS Robert, LADRECH, Robert, Evropa po roce 1945, Praha 2002

Hodnocení: (hodnotilo 4 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info