Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Římské císařství

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Římské císařství
 
Titulek: Římské císařství
Datum vložení: 21.2.2012

 

squareVClanku:
id='square-ir'
PRINCIPÁT

 Principát je raná forma císařské vlády v antické římské říši od Octaviána Augusta po Diocletiana.
 Roku 31 př.n.l Oktavián Augustus zvítězil nad Marcem Antoniem v Bitvě u Actia.
 Roku 27 př.n.l se stal Oktavián Augustus císařem a také přijal titul vznešený.
 Augustus byl zakladatelem julsko-klaudijské dynastie.

JULSKO KLAUDIJSKÁ DYNASTIE

 Augustus (27př.n.l - 14n.l.)

 Tiberius (14 - 37n.l.)
zkušený vojenský velitel, diplomat, dobrý císař, pracovitý, na stáří se přestěhoval na Capri a vládl odtamtud
o jeho adoptivním synem byl Germanicus

 Caligula (37 - 41n.l.)
o Germanikův syn, Caligula = “botička”
o potrpěl si na okázalost, nadutý, plýtval penězi, krutý despota, bez morálních zásad, nakonec zavraţděn pretoriánskou gardou

 Claudius (41 - 54n.l.)
o Caligulův strýc, učenec, zajímal se o historii Říma
o upevnil a stabilizoval říši
o nárůst byrokracie a počtu úředníků
o jeho manţelka Agrippina ho nejspíš otrávila

 Nero (54 - 68n.l.)
o Claudiův adoptivní syn
o absolutní vládce, zkaţený
o nepřátele nechal zavraţdit; některé nechal přinutit k sebevraţdě (Seneca)
o konfiskace majetku
o roku 64 – velký poţár v Římě - Nero byl v podezření, ale sám obvinil křesťany; Řím byl potom
přestavěn
o roku 68 Nero spáchal sebevraždu

DOMINÁT

 Podstatou dominátu je neomezená vláda císaře.
 Dominát zahájila vláda císaře Diocletiana roku 284
Diocletian úspěšný vojevůdce; politika založena na vojenské síle impéria, prosazoval hospo. reformy
 V reformách pokračoval císař Constantinus.
 313 vydal edikt milánský čímž zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími
 380 > Theodosius prohlásil jako jediné povolené nábož. křesťanství
 396 po smrti Theodosia – rozdělení Římské říše:
Východořímská říše
Západořímská říše ( 476 > zanikla )

Hodnocení: (hodnotilo 66 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info