Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Industrializace

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Industrializace
 
Titulek: Industrializace
Datum vložení: 29.3.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
• přechod od zemědělské k průmyslové civilizaci
• souvislost počátků rozvoje moderního průmyslu s přechodem ke kapitalismu – růst produktivity (soukromého) zemědělství, „uvolnění“ pracovních sil do mimozemědělských sektorů, rozvoj komerčního bankovnictví
• protoindustrializace, velmi stručně základní typy manufaktur a naznačení směřování směrem ke koncentraci produkce a tovární výrobě
• základní technologické rysy moderního průmyslu
• využití mechanické energie místo“živočišné“
• neživé zdroje energie (fosilní paliva)
• technologické objevy (parní stroj, spřádací stroje atd.)
• rozvoj vědy jako podmínka i důsledek rozvoje průmyslu, vzestup významu a prestiže přírodních věd, zrod pozitivismu, racionalismu
• vzestup západního světa a zrychlující se úpadek dřívějších ekonomických center (Čína, arabský svět)
• termín „průmyslová revoluce“
• sociální důsledky průmyslové revoluce
• charakteristika průběhu průmyslové revoluce v nejvýznamnějších ekonomikách
• vznik světové ekonomiky ve druhé polovině 19. století, souvislost s dokončením průmyslové revoluce v rozhodujících světových ekonomikách, tzv. kapitalismu svobodné konkurence, vrcholné vzepětí ekonomického liberalismu
• technologické přeměny, rozmach dopravy, její zlevnění, znásobení objemu mezinárodního obchodu – úbytek tzv. přirozených překážek
• úbytek tzv. umělých překážek – snižování tarifních i netarifních překážek obchodu
• proč zaujala postavení „první dílny světa“ a finančního centra Velká Británie
• rušení obilních a navigačních zákonů, Cobden-Chevalierova obchodní smlouva, doložka nejvyšších výhod
• nejvýznamnější konkurenti Velké Británie - USA a Německo, „první“ Velká krize 1873, celní války v devadesátých letech 19. století
• ekonomický nacionalismus, novodobý západní imperialismus, dokončení rozdělení světa, změny v rozložení sil mezi nejvýznamnějšími mocnostmi (USA, Německo), proč
• naznačení zrodu tendencí vedoucích ve svém důsledku ke světovému konfliktu (E. H. Carr)

Doporučená literatura:

HLAVAČKA, Milan, Cestování v éře dostavníku, Praha 1996
JUDD, Denis, Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999
MONTANARI, Massimo, Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě, Praha 2003
OPATRNÝ, Josef, Průplav dvou oceánů, Praha 1979
PAULINYI, Ákos, Průmyslová revoluce, Praha 2003
SKŘIVAN st., Aleš, KŘIVSKÝ, Petr, Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977
STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995
VOJÁČEK, Ladislav, Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: HO 9, 1998, č. 5-6, s. 111-119
WHEN, Francis, Karl Marx, Praha 2002
WILSON, Derek, Rothschildové, Praha 1993

Hodnocení: (hodnotilo 22 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info