Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Starověké Řecko

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Starověké Řecko
 
Titulek: Starověké Řecko
Datum vložení: 31.5.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
ZEMĚDĚLSTVÍ A OBCHOD
Znalost zemědělství se do egejské oblasti dostala z BLÍKÉHO VÝCHODU.
Přesto se zde pěstovala PŠENICE, JEČMEN, LUŠTĚNINY, FÍKY, OVOCE,
později i OLIVI a VINNÁ RÉVA .
Důležitým zdrojem obživy byl RYBOLOV, někdy doplňovaným i
LOVEM VYSOKÉ ZVĚŘE, KANCŮ či PTÁKŮ.
Kromě DŘEVA se dováželo ZLATO, STŘÍBRO a CÍN,
Vyvážel se vzácný MRAMOR, HRNČÍŘSKÁ HLÍNA a ŽELTEZO.
PŘÍCHOD ŘEKŮ
Přišli sem kolem roku 2000 PŘ.N.L. ze severnějších končin.
BYDLENÍ
Část domu byla vyhrazena pouze MUŽŮM.
K ní přiléhal vnitřní dvorek s obytnými místnostmi.
Druhá část byla zase vyhrazena jen ŽENÁM.
Nejstarší období, tzv. homérská doba, temné období
1100-800 př. n. l.
Doba archaická: 800-500 př. n. l.
Doba klasická: 500-336
Doba helénistická: 336-146 př. n. l.
Doba římské nadvlády: 146 př. n. l. až 395

Osídlování Řecka
1: nejprve osídlují Aiolové severní část řecka a severovýchod Malé Asie
2: poté Ionové osídlují oblast středního Řecka (Atika, Euboia, Milétos, Efesos)
3: následně Achaiové osídlují Peloponéský poloostrov (Achaiové jsou spjati s Mykénskou kulturou a Kyprem)
4 : po tomto osídlení přichází přestávka a na přelomu 2. a 1. tis. př. n. l. osídluje poslední kmen Dórů jih Peloponéského poloostrova


Sparta
• městský stát na Peloponéském poloostrově, forma vlády - oligarchie, 2 králové, gerusia (28 + 2 králové), apellá (muži od 30 let, rozhodují o válce a míru), dohližitelé - efori
• roku 1000 př. n. l. Dórové ovládli původní kmeny Acháiů
• hl. zdrojem obživy bylo zemědělství zatímco řemesla a obchod se nerozvíjí
• půda a otroci - kolektivní vlastnictví městského státu, každý sparťan měl stejný příděl půdy a otroků
• 3 skupiny obyvatelstva:
o heilóti - původní obyvatelé., pracují v zemědělství
o perioikové, tzv. bydlící kolem - obyvatelé okrajových území, svobodní, bez politických práv
o sparťané - svobodní, politická práva, privilegovaní, vládnoucí skupina - asi 10 000 mužů, vojáci z povolání
• militaristický stát
o vojenský výcvik od 7 let, výchova svěřena státu
o plnoprávný občan od 30 let - možnost založit si rodinu
o stálá pohotovost mužů - vojenské tábory
Významné bitvy
• 490 př. n. l. - útok na Attiku, bitva u Marathonu, vítězí Řekové
• 480 př. n. l. - námořní bitva u Salamíny, vítězí Řekové
• 479 př. n. l. - bitva u Platai v Boiótii, vítězí Řekové a přecházejí do ofenzívy
o těžkooděnci - hoplités, hustý šik - falanga - semknuté řady
Výsledek válek
Peršané byli definitivně poraženi r. 449 př. n. l. v bitvě u Salamis na Kypru. Řekové si udrželi svou suverenitu a svobodu.

Hodnocení: (hodnotilo 36 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info