Hledej:
iRefer醫y.cz je internetov datab醶e refer醫. Refer醫y, semin醨n pr醕e, 緄votopisy a 鑤en狲sk den韐 pro st鴈dn a z醟ladn 筴oly.

Noc dlouh齝h no均

Za鴄zeno: iReferaty.cz > Refer醫y > D靔epis > Noc dlouh齝h no均
 
Titulek: Noc dlouh齝h no均
Datum vlo緀n: 31.3.2007

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Noc dlouh齝h no均 = Nacht der langen Messer

1. SA
2. Ernst R鰄m
3. Noc dlouh齝h no均


Ad 1, SA :
• Sturmabteilung neboli 鷇ern odd韑y, paramilit醨n organizace n醠e卷c k NSDAP
• U zrodu st醠 Ernst R鰄m a Hermann G鰎ing
• Nosili hn靌 ko筰le od toho ozna鑕n „hn靌oko鬼l醕i“
• 1920 zalo緄l Hitler Ordnertruppen = podkov odd韑y na jeho ochranu proti soci醠n韒 demokrat鵰 a komunist鵰, v roce 1921 je Hitler p鴈jmenoval na SA
• V dob z醟azu NSDAP 1923-1924 p鴈jmenov醤o na Frontban
• Organizace Hitlerjugend spadala pod velen SA do roku 1932
• Hesla SA: "Teror mus b齮 zlomen zase jen terorem."
"Ve筴er opozice mus b齮 zadup醤a do zem"


Ad 2, Ernst R鰄m:
• v 1.sv.v醠ce byl d鵶tojn韐, po v醠ce se p鴌pojil k Freikorps
• Jako jedin si tykal s Hitlerem
• Byl pedofiln homosexu醠 a ka綿 to v靌靗, i kdy NSDAP vystupovala proti homosexu醠鵰
• V禅il v socialistickou revoluci vedenou nacisty (levicov smlen)
• Cht靗, aby SA z韘kaly v r醡ci Reichswehru v齦u鑞 postaven a on by byl vrchn velitel
• Stabschef SA

Ad 3, Noc dlouh齝h no均

Ernst Rohm, velitel SA, dosahoval ve stran st醠e vy构韈h funkc. V禅il v socialistickou revoluci a cht靗 se st醫 ministrem 箂k obrany, aby mohl vybudovat novou 箂kou arm醖u a stanout v jej韒 鑕le. Hitler ale necht靗 arm醖u, kde by v靦筰na voj醟 byla odd醤a Rohmovi a ne V鵧ci. B醠 se, 緀 by ho na cest k moci mohl Rohm ohrozit. Proto se Hitler p鴌klonil k st醰aj韈 arm醖 a gener醠鵰. Tento postoj dal arm醖n韒 velitel鵰 najevo 1.4.1934 na plavb k鴌緉韐u Deutschland, kde se tak zm韓il, 緀 by se cht靗 st醫 n醩tupcem star閔o prezidenta von Hindenburga. Za podporu velitel sliboval vy鴈筰t probl閙 s SA.

16.5.1934 to nejvy构 p鴈dstavitel arm醖y odsouhlasili.
Goring s Himmlerem za鑑li p鴌pravovat spiknut proti Rohmovi.
Po栳tkem 鑕rvna 1934 se Hitler se筫l s Rohmem a 5 hodin spolu diskutovali. Rohm pr cht靗 d醫 v筫 do podku a skoncovat s my筶enkou revoluce. Av筧k Hitler byl ji s arm醖ou domluven na odstran靚 SA a tak hledal z醡inku.

Pslu筺韈i SA dostali povinn cel 鑕rven dovolenou, a Rohm se s Hitlerem domluvil, 緀 se sejdou 30.6. ve Wiessee nedaleko Mnichova.

Hitler musel zas醜nout, nebo za鑑lo kolovat, 緀 Hindenburg chce moc ve st醫 p鴈dat arm醖. To by pro nacisty znamenal konec, a proto dal povolat SS a Goringovu vlastn drobnou arm醖u Landespolizeigruppe General Goring.

V noci na 30. 鑕rvna 1934 dostal Hitler zpr醰u o 鷇ajn閙 „pokusu o pu“, kter m靗 v閟t Rohm, jen v t dob spal v hotelu Hanslbauer ve Wiessee. Ve 4 r醤o p鴌let靗 Hitler do Mnichova a akce za鑑la. Jedn韒 z prvn韒 na 鴄d byl pr醰 Ernst Rohm, kter閔o zatkl s醡 Hitler. Byl dopraven do mnichovsk閔o v靭en Stadelheim, kde p鴈d n靔 v cele polo緄li na st鵯 nabitou pistoli. Proto緀 sebevra綿u odm韙l se slovy: „Pokud mne chce Hitler zab韙, tak a to ud靗 s醡.“, p鴌筶i za n韒 2.7. do cely brigadef黨rer SS Theodor Eicke a Sturmbannf黨rer SS Michel Lipert a za v齥鴌ku „Mein Fuhrer“ byl Rohm zast鴈len.

T noci byly zast鴈leny z鴈jm cel stovky vedouc韈h SA a dal鬼ch odp鵵c. P鴈sn v duchu hesla SA: „Ve筴er opozice mus b齮 zadup醤a do zem.“

I kdy o tom vy筶y zcela podrobn zpr醰y, neprotestoval ani tisk, ani strana, ani c韗kev, co sv靌桧 o tom, 緀 Hitler m靗 n醨od v hrsti.

Um韗aj韈 Hindenburg poslal Hitlerovi telegram: "Kdo se chce zapsat do d靔in, mus um靦 prol韙 krev."

Do m靤韈e Himmlerovy SS nahradily SA jako hlavn represivn n醩troj nacistick strany.

Zdroj: Hitlerova v醠ka – Edwin P. Hoyt
N靘ci proti Hitlerovi – David Welch

Hodnocen: (hodnotilo 19 鑤en狲)

Ohodno tento refer醫:

(筽atn)
(hor鬼)
(pr鵰靣n)
(lep鬼)
(dobr) 
 


 
 
Refer醫y | 萾en狲sk den韐 | 甶votopisy |
Nastaven soukrom | Z醩ady zpracov醤 cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikov醤 nebo 鬼鴈n obsahu je zak醶醤o bez p鴈dchoz韍o souhlasu.
Refer醫y jsou d韑em dobrovoln齝h p鴌spivatel (z 栳sti anonymn韈h). Obsah a kvalita d靗 je rozd韑n a z醰isl na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zve鴈j騩v醤 refer醫 odpov韉 smluvn韒 podm韓k醡. Kontakt: info@ireferaty.cz
Na筰 partne鴌: WarThunder.info | Calorie-Charts.info