Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Rytíři

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Rytíři
 
Titulek: Rytíři
Datum vložení: 24.10.2020

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Kdo nebo co to je?

Rytíři byly skupiny nejlepších válečníků, kteří s kopím nebo s mečem v ruce bojovali na polích středověké Evropy. V jiném slova smyslu vykonávat rytířství znamená vykonávat smělé činy nejen vojenského ale i společenského významu.

Rozkvět

Rozkvět rytířství nastal v důsledku rozvoje feudalismu. Noví páni – feudálové potřebovali ozbrojené pomocníky k udržení moci. Postupem času se titul rytíř stal šlechtickým titulem a ne pouze označením válečníka na koni.

Využití a hodnoty

Také církev využívala rytířů na ochranu kostelů a jiných církevních budov nebo také církevních hodnostářů. Rytíři v průběhu celé své historie ale nepřestávali uznávat hodnoty, které církev odsuzovala (především ochranu bohatých šlechticů - chlebodárců, církev uznávala ochranu bezbranných).

Vybavení rytíře

K vybavení rytíře patřili :
  • Kopí
  • Meč (používaný při zlomení kopí a při boji zblízka)
  • Přilbice
  • Štít (různých tvarů, zavěšovaný přes rameno, zdobený stejně jako kopí symbolickými motivy pro rozpoznání nositele a jeho postavení.

V 11. a 12. století byla těla rytířů chráněna dlouhou suknicí z kovových kroužků. Teprve ve 14. a 15. století se začala nosit kloubová. K vybavení patřilo též několik koní. Každý rytíř měl k ruce alespoň jednoho panoše (rytířský učedník, sluha).

Nový způsob boje

Počátkem 12. století někteří bojovníci přejali nový způsob boje na koni (nové technické pomůcky-sedlo,třmen). Jezdec s koněm a kopím utvořili blok a tato živá střela plnila úlohu dnešních tanků.

Vstup do řad rytířů

Do řad rytířů nemohl vstoupit kdokoliv, silný vliv na to měla šlechta. Časem se církvi podařilo rytíře získat pro křížové výpravy.

Symboly

Rytířská kultura měla své symboly jako byl Rolland, Lancelot, král Artuš nebo Alexandr Veliký. Byli vzorem svým způsobem života a myšlením, z nich po staletí čerpala celá západní kultura až do dnešní doby.
Pasování na rytíře

Pasován na rytíře mohl být mladý šlechtic, rytířský učedník, syn rytíře a urozené matky. Pasování nejprve bylo pouhým obřadem předávání zbraní, časem však nabralo náboženská a morální hlediska, například koupel před obřadem byla symbolem čistoty, žehnalo se zbraním. Obřad byl provázen slavnostmi, dary, šlechta je ráda stavěla na obdiv, protože znamenala značné výdaje.

Turnaje a klání

Na turnajích si rytíři zdokonalovali techniku boje. Zpočátku se rytířská klání příliš nelišila od skutečné války – nezřídka docházelo ke ztrátám na životech. Pro chudé rytíře byly turnaje příležitostí najít si bohatého pána nebo nevěstu. Časem byly méně nebezpečné a začaly se používat k zábavě zbraně. Rytířské turnaje a klání pomáhaly k utváření rytířské mentality a morálky –
Na turnajích si rytíři zdokonalovali techniku boje. Zpočátku se rytířská klání příliš nelišila od skutečné války – nezřídka docházelo ke ztrátám na životech. Pro chudé rytíře byly turnaje příležitostí najít si bohatého pána nebo nevěstu. Časem byly méně nebezpečné a začaly se používat k zábavě zbraně. Rytířské turnaje a klání pomáhaly k utváření rytířské mentality a morálky –
dodržení daného slova, odvaha, péče o dobrou pověst.

Rytířská Literatura

Středověká literatura rytířství oslavovala a přetvářela je v mytologii. Ideální rytíř je hrdina až za hranice únosnosti, udatný, moudrý, neúnavný ochránce krále a víry. Středověké dobrodružné romány čerpají nejprve ze starověku – hrdiny jsou například Hektor nebo Alexandr Veliký – a vyzdvihují rovnost k dámám. Později se píšou tzv. artušovské romány, kde je hlavní hrdina nadán nadpřirozenou silou, stejně jako ho nutí překonávat sama sebe (Lancelot).
Hodnocení: (hodnotilo 2 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info