Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Křižácké výpravy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Křižácké výpravy
 
Titulek: Křižácké výpravy
Datum vložení: 22.2.2005

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Brodská, Dlouhá
Období mezi lety 1096-1270
Příčiny:
- rozmach feudálů
- nedostatek půdy
- obchodní význam - konkurence Byzanci - italská města(Janov, Pisa, Benátky)
- epidemie, hladomory
- v letech 970-1040 bylo 48 hladových let
Církev
- zdůvodnění - velký vliv, výpravy ve jménu Božím
- papež - vláda nad celým světem, musulman na křesťanství, sbírky na výpravy - dobrovolné, po skončení výpravy sbírky pokračovaly - pro jiné cíle - do kapsy

Putování na Východě
- poklonit se Božímu hrobu a ostatním místům na Východě (v Jeruzalému, Palestině)
- náboženské cíle splývají s obchodními zájmy - procesí - karavany - zastávka v Římě, města na Rýnu a Dunaji
- průměrné město v Evropě - 5000 obyvatel, na Východě - 10 000 obyvatel - bohatství - paláce

Počátek 1.křižácké výpravy
- papež Urban ll., roku 1095 po koncilu v Clermontu - osvobození Božího hrobu, bohatá kořist,
- velký ohlas, po koncilu začali našívat na košile rudé kříže
- výsady křižáků - majetek a rodina pod ochranou církve, bez dluhů, zrušeno nevolnictví
- rozdělení:
1)feudálové
2)chudina
- verbování na západě

Výprava chudiny
- hlavně nevolníci
- hlasatel Petr Amienský - hlásal v severní a střední Francii, v západním Německu
- krach - neměli zbraně, zásobování
- šli v oddílech podél Rýna a Dunaje směrem na Cařihrad
- během cesty museli odolávat Uhrům a Bulharům
- oslabená Byzanc - neměli z takové pomoci radost
- Turci porazili chudinu v Malé Asii - málo zachráněných - do Cařihradu - Amienský čeká na pomoc

Výprava feudálů
- koncem roku 1096 - byli připraveni - dostatek financí a zbraní
- většina z Lotrinska v čele s Bohumírem a Balduinem z Bouillonu (bratři)
- Normandie - vévoda Robert
- z jižní Francie - hrabě Raymond Toullouský
- z jižní Itálie - Bohemund Tarentský + rolníci - organizačně nespjatí
- jaro 1097 - spojení v Cařihradu
- první střet s Řeky (s křižáky), byli vyzývaví a hrubí -loupili, na co přišli
- nevydrželi pochod k hrobu
- přijati v Malé Arménii
- obléhali města, nepospíchali k Jeruzalému - loupili
- roku 1099 dobyli Jeruzalém, všechny hubili, roztloukali hlavy o kameny - ubíjení v mešitách
- obrovská kořist
Řádoví rytíři
- templáři (např.), vázáni řádem, poslušni velmistru, záviseli na papeži
- johanité - organizovaní - půda bez daní - po ztrátě Východu -do Evropy

Druhá křižácká výprava
- slabost křižáckých států - musulmané se sjednocovali - ztráta držav
- 1144 - ztráta državy Edesy - 2.výprava roku 1147
- účast králů - Ludvík Vll. a Konrád lll.
- rytíři + nevolníci, hladomory
- cesta po souši obtížná - rytíři na lodích - chudina na pospas - zahynuli
- popuzení Byzance - nedobytí Damašku - ničeho nedosáhli -návrat do Evropy roku 1149

Saladin
- sultán, v čele Egypta, Sýrie, Mezopotámie - sjednotil - dobyl zpět chrám v Jeruzalémě a očistil ho růžovou vodou roku 1187

Třetí křížová výprava
- Saladin popudem k třetí výpravě
- roku 1189 - v čele Fridrich l. Barbarossa (Němec), Filip II. August(Francouz) a Richard Lví srdce - vzor křižáků, ale byl krutý
- Fridrich se utopil v říčce - německé vojsko se buď utopilo nebo se vrátili
- Filip a Richard vypluli z Marseille a Janova
- osvobození Akky
- Richard zajat, nakonec vykoupen

Čtvrtá křížová výprava
- 1202-1204
- tažení zahájeno francouzskými a italskými feudály
- výzva papeže Inocence
- původní cíl Egypt, nakonec Byzanc
- křižáci bez peněz a loďstva - chtěli po Benátčanech přepravu - chtěli za to 85 000 stříbrných marek - přijali, ale nemohli platit - dobyli Zadar - přepravili je
- 1204 dobyli Cařihrad - zničili ho - použili sochy z bronzu na ražbu mincí
- upustili od Egyptu - založili stát - "Latinská říše" - císař Balduin - bez moci - pod vládou křižáků
- Benátky dostaly část Cařihradu - tři osminy Byzance
- boje s Bulhary
- Bulhaři dobyli zpět Cařihrad - obnovení Byzance, ale ne moc silná

Úpadek křižáků
- propaganda bez ohlasu, další výpravy bez účasti rolníků a chudiny
- "dětské křižácké výpravy" - nevinné děti mají šanci - děti + dospělí
- 30 000 dětí a dospělých roku 1212 na pochod bez zbroje (pomoc Boží)
- Marseille, Palestina, Egypt - prodáni do otroctví
- nebyly hladomory - nechtěli pryč
- obživa - útlak na rolníky sílil - revoluce - nepotřební křižáci

Poslední výpravy
- V. - 1217 - do Egypta - vnitřní rozpory - zpět 1221
- VI. -1228 - Řehoř ji zakázal - v čele Fridrich - vykázán z církve - diplomat - dostal Jeruzalém a něco v Palestině
- 1244 - musulmané ovládli Jeruzalém
- VII. -1248-1254 - v čele Ludvík IX.- do Egypta - katastrofa - zajetí krále - vysoké výkupné
- VIII.- 1270 - v čele Ludvík IX., málo lidí - žoldáci - do Tunisu - v Tunisu mor - záhuba - zbytek domů - Ludvík zemřel -poslední výprava
- postupně dobytá území navrácena - udržení Kyperského království

Následky výprav
- nedosažení cílů
- konec obchodních úspěchů Byzance a Arabů
- převzetí kultury z východu
- co získává - pohanka, rýže, sezam, meruňky, melouny, citróny, pistácie, větrné mlýny ze Sýrie, damašek, mušelín -tkaniny
- dovoz - hedvábí, bavlna, kamenec, samostříly, trubka, buben
- obyčeje - mytí rukou před jídlem, bradka, horké lázně, erby na štítech
- vliv na lidi - chtěli lepší podmínky - na účet rolnictva -vykořisťování
- Evropa Východu -zpustošení, bída, Byzance se nevzpamatovala ze IV.výpravy.

Hodnocení: (hodnotilo 221 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info