Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Starověká Čína

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Starověká Čína
 
Titulek: Starověká Čína
Datum vložení: 24.3.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Starověká Čína
Vytvořila se v zeměpisně rozsáhlé oblasti východní Asie. Podle dynastie Čchin dostala název Čína. V době starověku zde vznikla společnost, která s nepatrnými změnami trvá nepřetržitě více než 4 000 let.

Přírodní podmínky
Čínou protékají dva hlavní toky
 Žlutá řeka (Huang - he)
 Dlouhá řeka (Jang-ć-ťiang)
Nejstarší čínskou osídlenou oblastí, v níž se vyvíjelo zemědělství, bylo povodí řeky Huang - he. Střídá se tam zima, kdy vanou studené větry z nitra Asie, s teplým létem. V létě vanou teplé větry od moře a přinášejí déšť.Období dešťů je obdobím záplav, které zavlažují a zúrodňují rozsáhlou nížinu.


Zemědělství
V Číně probíhal vývoj zemědělství zcela samostatně.Brzy se ustálil velmi pečlivý způsob obdělávání půdy.Podobal se spíše zahradnictví - zahradnický způsob obdělávání půdy.Vyžadoval sice větší námahu, přinášel však větší úrodu.Číňané měli důmyslné závlahové zařízení.Pěstovalo se především proso. Později se stala nejdůležitější součástí čínské stravy rýže. Z luštěnin se pěstovaly sójové boby. Pro výrobu tkaniny, hedvábí, mělo význam pěstování moruší.V jezerní oblasti Číny se pěstoval čajovník.

Čínský stát
První stát vznikl v Číně - kolem roku 1 500 př.n.l. V jeho čele stál panovník, který byl zároveň nejvyšším velitelem vojska a nejvyšším kněze. Nazýval se "synem nebes", aby vyjádřil svůj vznešený původ.Oporou jeho vlády byli vojenští velitelé, správci jednotlivých krajů a výběrčí daní.Základními společenskými vrstvami byli zemědělci, řemeslníci a obchodníci
Velká čínská zeď


Před nájezdy z nitra Asie měla Čínu ochraňovat mohutná zeď. Toto největší čínské opevňovací zařízení vzniklo sjednocením místních opevnění kolem roku 220 př.n.l. Táhne se v délce asi 4 800 km napříč severní Čínou. Jedná se o hliněný val o průměrné výšce 6,6 m, jehož stěny jsou vyztuženy kameny nebo cihlami. Stavbu ochraňovaly opevněné brány a strážní věže. Ke stavbě zdi bylo odvedeno přes 100 000 Číňanů, z nichž většina už neuviděla své rodiny.


Rozvoj hospodářství
K největšímu hospodářskému a kulturnímu rozvoji došlo za vlády dynastie Chan. Správa země se opírala o skvěle organizované úřednictvo.Rozvoj hospodářství byl podpořen výstavbou zavodňovacích soustav a zdomácněním železa. Čínský dálkový obchod zásoboval i Středomoří a jeho nejznámější dopravní trasou se stala tzv. Hedvábná cesta.

Čínská vzdělanost
Slavné čínské vynálezy:
 hedvábí

Vyrábělo se od konce mladší doby kamenné z kukel housenek bource morušového.
 porcelán


 kompasSchopnost magnetu přitahovat železo Číňané poznali ve 3. století př.n.l.; nejstarší kompas měl tvar lžíce a byl umístěn na bronzové desce s dělením na stupně, rukojeť ukazovala k jihu


 střelný prach - Byl vyroben z ledku, dřevěného uhlí a síry v 9. století n.l.

 papír - Zhotovoval se nejprve z hedvábí, od počátku 2. století n.l. z lýka, hadrů a ze starého papíru

 knihtisk - Jeho počátek se v Číně datuje do 3.-5. století n.l., od počátku 8. století se tisklo z bloků pomocí dřevěných desek, v 11. století se rozšířil tisk z pohyblivých typů z keramiky a později z olova

čínské písmo


Také čínské písmo bylo původně písmem obrázkovým. Při zběžném psaní se obrazky časem změnily v jednotlivé znaky, které vyjadřovaly celé slovo, celý pojem. Tohoto písma se v podstatě používá v Číně podnes.Pro sazbu novin stačí asi 3 000 znaků, ale celkem je jich na 50 000. Písmo se užívalo i k literárním záznamům. Čínské básnictví a dějepisectví dosáhlo vysokého stupně rozvoje.

Architektura
vyznačovala se těsným spojením s přírodou. Ke zvláštnostem čínských staveb náležela stupňovitá a převislá střecha se zvednutými rohy a vstupní brány budované na volném prostoru před soubory staveb.Stavbou obytných domů na volném prostranství vyjadřovali Číňané svůj těsný vztah k přírodě a své sepětí s ní.

Náboženství
základem byla víra v přírodní bohy a rozvinul se zde také kult předků, jejichž duším se obětovali dokonce i lidé. Osudy světa a vesmíru řídila Nebes. Jejich vůle mohla svrhnout i panovníka. Ten byl synem nebes a ztělesňoval božský řád na zemi. Důležité bylo i věštění.
Filozofie
Z vědeckých disciplin se ve starověké Číně vyvíjela také filozofie. Snažila se vysvětlit vznik světa a člověka. Zabývala se důležitými problémy lidského života a vztahů ve společnosti. Filozof Konfucius říkal, že veškeré lidské jednání musí být v souladu s vůlí Nebes a má se řídit závaznými mravními příkazy, jako jsou spravedlnost, ušlechtilost, lidskost a vědění.

Hodnocení: (hodnotilo 1117 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info