Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

RANÝ STŘEDOVĚK ( FEUDALISMUS )

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > RANÝ STŘEDOVĚK ( FEUDALISMUS )
 
Titulek: RANÝ STŘEDOVĚK ( FEUDALISMUS )
Datum vložení: 23.2.2012

 

squareVClanku:
id='square-ir'
- jedno z nejdůležitějších období, během něj v Evropě státy, které existují dodnes (jen se mění hranice)
- r.476 zánik západořímské říše == neměl kso bránit hranice, lidé se báli cestovat == snažili se vše potřebné vyrobit dima
- úpadek měst == lidé se stěhují na venkov == mnoho měst i zaniklo
- křesťanství: ve středověku velmi důležité
- víra v lepší život po smrti dávala lidem sílu překonat těžký život na zemi
- Desatero Božích přikázání: dodržování - cesta do ráje ( jinak peklo )
- Církevní obřady: (provázeli člověka po celý život) křest - sňatek - smrt ; také pravidelné mše, církevní Svátky

FEUDÁLNÍ SPOLEČNOST

Dělení starověké společnosti: 1.panovník + šlechta
2.duchovenstvo (téměř postavená na pozici panovníka)
3.pracující lidé (nejvíce zemědělci)
Pro každou skupini jiné zákony.


PRÁVO VE STŘEDOVĚKU

- soudy existovaly, policie ne
- často mučení, tresty na hrdle ( trest smrti ), na těle (mrskání, useknutí ruky), na majetku a na cti

DOSPĚLOST VE STŘEDOVĚKU

- chlapci: začínají růst vousy
- dívky: mohou otěhotnět ( dívky byly dospělé dřív než kluci )

PANOVNÍK + ŠLECHTA A RYTÍŘI

- panovník: tři tituly: 1.nejvyšší panovnický titul - císař
2.král
3.kníže
- králové byli pokládáni za výše položené než knížata
- všichni museli platit daně králi ( kromě šlechty a duchovenstva )
- důležité postavení také bojovníci - panovník je odměňoval za věrnost a statečnost v boji podílem na kořisti i o půdu (== půda = léno = feudum = feudalismus )

- šlechta: - měla svou hierarchii = uspořádání podle hodnosti a pravomoci = nejvýše postavený panovník, pak vévodové a hrabata

- vlastnictví půdy = stálý zdroj přijmů, čím víc půdy vlastnil, tím víc bohatší, proto panovníci přestali půdu dávat, ale jen propůjčovat - kdo si půdu propůjčil - leník (léno)

- leník - přísaha věrnosti za půjčení léna tzv.lenní přísaha, pokut přísaha porušena, léno odejmuto

- rytíři: - musel se jím stát, profesionální bojovníci, později tento titul nejnižším titulem

DUCHOVENSTVO

- kněží a mniši nebo jeptišky - věnovali se náboženství ,,profesionálné'
- museli dodržovat celibát - pohlavní zdrženlivost, neženili se ani nevdávali, neměli děti
- museli se stát řeholníkmi a řeholnicemi ( protože nemohli mít děti, nikdo se do této vrstvy nenarodil )
- 1.papež - pokládaný za zástupce Boha
- 2.kardinál - ten volí papeže
- 3.arcibiskupové - jmenuje je papež
- 4.biskupové - podřízení arcibiskům
- 5.farář (kněz) - jmenuje je biskup

- mniši a jeptišky - mnišské řády - zakládaly kláštery
- mužský klášter - řídí opat (představený muž. Kláštera)
- ženský klášter - řídí abatyše (matka představená), jeptišky
dodržovali tzv.řehole (soupis pravidel pro život v klášteře)

- duchovní byli vzdělaní, v klášterech vznikaly letopisy a kroniky, knihy se opisovaly
- v období raného středověku: představa jednoho boha, panovníci pod záminkou šíření křesťanství napadali pohanská území, které chtěli ovládnout

PRACUJÍCÍ LIDÉ

- zemědělci - nejpočetnější skupina, mohli být svobodní i nesvobodní
- nesvobodní = nevolníci, jejich pán si s nimi mohl dělat, co chtěl
- nesvobodní i svobodní museli dávat určité dávky svému pánu, pán ho za to chránil
- svobodný člověk měl vojenskou povinnost, kvůli chudobě se některá svobodný člověk musel stát nevolníkem ( jinak by šel do boje, ale na to neměl dodatečné vybavení - zbroj, koně, zbraně )

Hodnocení: (hodnotilo 19 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info