Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Umělecké směry

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Umělecké směry
 
Titulek: Umělecké směry
Datum vložení: 16.1.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
ROKOKO
• 1. pol. 18. st.
• Obrazy - budí dojem iluzivního život šlechty
- šlechta – bezstarostné radovánky
- únik od skutečnosti, iluze X skutečně šlechta prohrává na polit. a hosp. poli s buržoazií
- zachycení poslední slávy
- aby iluze byle věrohodná – realistické detaily
- Zahradní slavnost
• Fragonard : Šťastná náhoda houpačky
- rafinovaná erotičnost – pohled pod sukni
- hravost, přeumnělost
• Rokoko = galantní slavnosti

ROKOKO V ARCHITEKTUŘE
• Nevytvořilo vlastní staveb. sloh X výzdobný sloh
• Až přezdobené, hravý dekor - průčelí staveb
- nábytek, šperky


KLASICISMUS
• 2. pol. 18. st.
• Klasicismus = vzorový
• Obrat k rozumu, umění měšťanů
• Jacques – Louis David : Přísaha Horatiů
• Námět : mytologie Římanů (tři bratři zvoleni, aby zastupovali Řím – přísahají otci / plačící ženy)
• Pro tehdejší měšťany – oslava občan. ctností, vzor pro svůj život (odvaha, ochota, oběť, poslušnost)
• 1784, aktuálnost (1784 – vel. Franc. Revoluce)
• antika kolébkou demokracie – chtějí následovat
• zpracování : antické
precizní kresba, modelace objemů pomocí barev – až chladná přísnost
• proč klasicismus? - Společenské směry
- vykopávky v Pompejích, Herkulaneum

Jacq. Louis David
- Malíř polit činný
- Zastánce revoluce, podporoval svými obrazy
- Obdivovatelem Napoleona (kt. Revoluci zradil – není demokracie)
- Dvor. Malířem Napoleona
Bonaparte při přechodu Alp
- působí nepřirozeně, umělkovaně
- umění EMPÍR


ARCHITEKTURA
• důkazem návratu k ant. Řádu
• stavby – symetrické, monumentální – reprezent. Fce
• Kapitol ve Washingtonu – připomíná řím. ant.
Stavby – Panthenon, Stavovské divadlo v Praze – tympanon, sloupy s korintskou fcí, Vítězný oblouk v Paříži – návrat Bonaparta z bitvy u Slavkova, Lázeňská měst


ROMANTISMUS
-´síla osobního požitku a emocí
- T. Géricault : Důstojník gardy dává povel k útoku
• Nesnášejí ulízané kompozice, kt. počítají s efektem
• Obraz plný vášně a přirozenosti
• Kompozice: kůň otočen zadkem
Dramatické, plné dynamiky a napětí, Důst. se dívá na mužstvo, Odvážná barevnost, Neučesaný, energický rukopis

Klasicismus
• Měl své jistoty: mytolog. Náměty, historie, oslava osobností
• Uzavřen v akademiích = vys. umělec. školy – kopie antiky
X
Romantismus
• Tvůrčí svoboda, volí romant. náměty : divoká nespoutaná příroda, zříceniny, opuštěná místa, boj za sbobodu

Eugen Delacroix [Ežén Delakroa] : Vraždění na Chiu
- soucit a odsouzení brutality
- vraždění Řeků – turec. Nadvláda
- barvy – osvobodil barvu, tzn. zveličí, ubere – vyvolání prožitku, působení na diváka
Svoboda vedoucí lid
- mrtví, ranění, revolucionáři
- červen. revoluce 1830
- bosá žena, odhalená ňadra – nezapadá – alegorická – svoboda – podoba ženy
- sám se zobrazil – autoportrét (zástupce inteligence)
- zdůraznění jedinečnosti a individuality, osobitosti – rozmanité styly

Francisko Goya: Rodina Karlose 4.
• Španěl
• Poslední velký mistr
• Dvorním malířem Karla 4.
• Odvážný a kritický, pokračovatel Velazqueze
• Tvůrcem děsivých snových vizí – zhoršení – ohluchl; grafických listů kt. ukazují: pošetilosti lid. rozmarů , nestvůrnost inkvizice (církev. soud), zrůdnost války – expresionistické
Nahá Maja
• Dvorní dáma, milenci X zakazováno církví
• Posílán k inkvizici – vyvolání strachu
• Poté, co ohluchl, maloval na stěny
Černé malby z domu hluchého
• Grafic. listy – Výsledky
• Popravy 3. května 1808
- obraz reportáž, genocida civil. obyvatelstva


ANGLIE
- krajináři
John Constable: malba v plenéru
- oslava venkov. přírody
William Turner - světel. efekty a mlhové opary v krajině
- barva: dokonalosti popis. barvy dosáhli nizozemští malíři v 15./ 17. st. – barvy zachytí na předměty a ty se v ní jakoby rozpouštějí – Turner
- Požár parlamentních budov
- narazil – vychování klasici. kritici – odsoudili
- Parník ve sněhové bouři

NĚMECKO
Caspar Fridrich : Klášter v horách


REALISMUS 19. ST.
= co nevidím, nemaluji
- hl. představitel Gustav Courbet
ŠTĚRKAŘI
- obsahem děl drsná lidská práce
- lidská postava není pouze oživením krajiny, těžce pracují – mizí schématimus
- světová výstava 1855 v Paříži – porota odmítla jeho obrazy – není krásné umění => na protest si udělal vlastní výstavu v dřevěné boudě a nad dveře napsal Realismus (pravda, skutečnost)

ZNAKY REALISMU
- postavy ve svém běžném prostředí
- sociální rozměr (viz lit. kritický realis.) – poukazují na bídu lidí, těžké podmínky
- trpělivé a pečlivé pozorování skutečnosti – žádné vzory – vzorem příroda => práce podle živých modelů (mají všude sebou náčrtníky – výsledný obraz dodělali v ateliéru)

Jean Francois Millet
- postavy v reál. prostředí – VENKOV
- Sběračky klasů – zobrazena těžká práce s pokorou

Honoré Donaumier
- revoluce, malíř = revolucionář
- vzkázal : žený křičí, bouří se, revoltují – chtěl změnu
- skicy podle živých modelů
- i romant. Malíři začali malovat podle modelů


IMPRESIONISMUS
- předcházelo : událost z r. 1863 – každoroční salón, na němž vystavovali akademici – enormní počet děl, kt. porota odmítla přijmout… důvod: nejde o umění => vlna odporu, dovoleni vystavovat : Salón odmítnutých
- obrovský vliv na skup. Mladých malířů - sebedůvěra
IMPRESIONISTÉ – impuls pro jejich tvorbu
- malovali v plenéru – barevné a prosluněné dny
- snažili se zachytit prchavé, světelné a barevné dojmy okamžiku, používali čisté barvy
- netlumili příměsy bílé a černé
- nanášeli barvy přímo z palety
- výsled. Barev. Dojem vzniká sítnicí oka
- bez kontur, pocit. chvění
- název Claude Monet: Impression, soleil levant (Dojem, východ sluce) 1872
- 70. – 80. léta – Francie – impresionismus


Claude Monet
- nejrychlejší impressionista
- pozornost – okamžik – okamžik = světlo = barva
- vytvářel cykly:
Katedrála v Rouenu – cyklus 20 obrazů – 1895, Lekníny – cyklus, Kapky sena
- jediný se dočkal slávy
- první výstava impres: „ Neumějí míchat barvy ani kreslit“ – r. 1877

Auguste Reuoir
- zachytil, jak si světlo a stíny hrají na lidském těle – obraz Houpačka

Eduard Manet
- impress. ho měli za učitele
- nechtěl, aby ho lidí s impress. spojovali
- hl. ze salónu odmítnutých
- uchvátil : prací s barvou – dokáže obrazy projasnit, barva důlež. Než kontura
„ Maluji jen to, co jsem viděl.“
Svobodný, provokoval, šokoval (nahá žena mezi muži v cylindrech)
Olympie (černoška u nahé ženy)
- Manet maluje ve svém plovoucím ateliéru, 1875


POSTIMPRESIONISTÉ
- přišli po impresionismu, prošli impres., hledali dál – stanuli na začátku převratu nových uměleckých stylů: Paul Cézanne – Kubismus
Vinces van Gogh – Expresionismus
Paul Gaugin – Symgolismus


Paul Cézanne
- zpočátku s impres. Vystavoval – brzy v opozici
- přišlo mu málo soustředit se na prchavý dojem - povrchní
- „ oko a mozek“ - zabývá se složitěji tématikou
- zajímá ho prostor, hmota, hloubka, povrch
- důkaz kladl na podstatu X jevová stránka
Zátiší s Amosem
- součástí i další obrazy
- více zorných úhlů pohledu
- důležitá modrá barva – fce: stíny, hloubky
- barva není popisná, ale budu je prostor a vztahy mezi předměty
- objevil Barevnou teplot. Prespektivu: studené barvy se na stej. Ploše jeví vzdálenější, ustupují dozadu X teplé barvy – dopředu
- jablka dostal, když se zastal mladšího spolužáka Emila Zoly
- některé obrazy maloval až 2 roky

Vincent van Gogh (Choch, Gog)
- narodil se v Nizozemí, bouřlivý pobyt ve Francii
Obilné pole s havrany
- intenzivně prožíval život a věci – expresivně podával krajiny
- promítl do obrazů, co prožíval
- znaky jeho stylu : pastózní nanášení barev, vířivý pohyb, nebeská modř, zářivá žlutá
- 1890 – sebevražda po dokončení obrazu
- „ Ten člověk se musel buď zbláznit, nebo nás překonat. Netušil jsem, že pravdivé budou obě tyto hypotézy.“
- žil v osamění, celý život hledal porozumění
- co prožíval – dopisy Theovi (bratr)
Cesta s cypřišem a hvězdou
Slunečnice
- barva zelená se jeví žlutě
Ložnice umělce v Arles


Paul Gaugin
- umělec, který nebere ohledy na příbuzné
- v 35 letech opustil ženu, děti, zaměstnání – uprchl z Paříže – hledal klid, krajinu - Tahiti
- malby tahiťanek – jako 1. vnesl do um. Prvky primitivních národů
Copak, žárlíš?
- nejzn. Plátno Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?
- šiře 4 m, 2 m výšky
- malba v chýši domorodců
- dospěl k malbě – kladl vedle sebe velké výrazné plochy čistých barev, zjednodušené tvary

Hodnocení: (hodnotilo 28 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info