Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Husitství

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Husitství
 
Titulek: Husitství
Datum vložení: 11.6.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Reformace – snahy o nápravu církve
Husité = podobojí = kališníci = utrakvisté
– při bohoslužbě přijímání těla a krve Kristovy-chléb a víno, symbol=kalich
Katolíci = podjednou = přijímání Kristova těla

Krize společnosti
- epidemie, hospodářská stagnace, domácí války
- politická moc církve a její mravní úpadek

Kritika církve
- náprava podle bible
- prohloubení znalostí biblických textů
- náprava morálky
- boj proti prodávání odpustků, církevních úřadů
- šlechta a města proti církevnímu majetku, poddaní proti desátkům

Reformátoři – kazatelé, univerzitní mistři, laikové
Konrád Waldhauser – německý kazatel
Matěj z Janova – univerzitní mistr
Jan Milíč z Kroměříže- kazatel usilující o praktickou nápravu společnosti,
např. domov pro prostitutky
Tomáš Štítný – zeman, laik, česká díla věnována otázkám věrouky,
venkovské šlechtě a poddaným
Jan Hus – spisovatel, univerzitní mistr, kazatel v Betlémské kapli
- inspirován anglickým reformátorem Johnem Wyclifem
- kritika církevních představitelů
- jediná autorita = bible
- vyhlášení klatby
- odchod do jižních Čech, kázání na venkově,
- odchod na koncil do Kostnice, 1415 upálen
Jeroným Pražský – kazatel, upálen1416
Jakoubek ze Stříbra – kazatel, zavedl přijímání podobojí

Programy a směry, husitské svazy
- měšťansko - šlechtická opozice a radikální chudina vytvořili svazy:

• táborité – podle hradiště hory Tábor
- v čele kněží a hejtmané – Jan Žižka z Trocnova, Prokop Holý
• orebité - sirotci – východočeští husité, Hradec Králové, kněz Ambrož
• pražané – umírnění husité, Jakoubek ze Stříbra, Jan Rokycana, Jan Želivský
ČTYŘI ARTIKULY PRAŽSKÉ – společný program husitů
 přijímání podobojí
 trestání těžkých hříchů bez rozdílů stavů
 svobodné hlásání slova božího
 zákaz světského panování kněží

Husitská revoluce
- r. 1415 - upálení Jana Husa
- protest české a moravské šlechty, odpor proti císaři Zikmundovi

- r. 1419 – První pražská defenestrace
- nepokoje s Husovou smrtí, vyvolal ji Jan Žilivský
- z oken radnice byly vyhozeni konšelé
- smrt Václava IV., Zikmund odmítnut jako dědic země

- r. 1420 - vyhlášení křížové výpravy proti husitům,vítězství Žižky u Sudoměře,
táboritů a Pražanů na Vítkově a pod Vyšehradem

- r. 1421 - sněm v Čáslavi, přijetí čtyř artikulů pražských, zvolení zemské vlády

- r. 1422 - porážka radikálních husitů, poprava Želivského v Praze,
odchod Žižky z Tábora do Hradce Králové

- r. 1424 - smrt Žižky, v čele vojsk Prokop Holý

- r. 1426 - vítězství u Ústí

- r. 1427 - vítězství u Tachova

- r. 1431 - vítězství u Domažlic

- spanilé jízdy – vojenské výpravy husitů do sousedních zemí

- r. 1433 - husité na koncilu v Basileji, rozkol mezi husity

- r. 1434 - porážka radikálních husitů u Lipan

- r. 1436 - vyhlášena kompaktáta – dohoda mezi husity a církví o právu přijímat
podobojí, Zikmund uznán českým králem

- r. 1437- porážka posledních radikálních husitů- Jan Roháč z Dubé

Význam husitství
- první reformace
- oslabení katolické církve
- rozvoj českého válečnictví
- ekonomický úpadek země
- ničení kulturních památek
- rozvoj češtiny, znalost bible, husitské písně
- vliv husitů – na Slovensku – tzv. bratříci
- v Polsku – pomoc v boji proti řádu německých rytířů


Jiří z Poděbrad
- celé zemi vládne Ladislav Pohrobek (2. vládnoucí Habsburk, po Rudolfu H.),
když zemřel byl zvolen za krále Jiří z Poděbrad
- král „dvojího lidu“ – vládl kališníkům i katolíkům
- pocházel z Kunštátu, nemanželský syn, vyrůstal jako sirotek
- zemský správce
- vymyslel mírové řešení-Spolek evropských panovníků-řešení konfliktů dohodou
- vládly spolky – Landfrýdy
Landfrýd – východo-český – Jednota poděbradská – Jiří z Poděbrad
- jiho-český – Jednota strakonická – Oldřich z Rožmberka
- konflikty:
Jiří z Poděbrad x církev (papež)
- byl nucen, aby zrušil Kompaktátu, neudělal to, byl kališník

- vznik Jednoty bratrské – král ji neměl rád, pronásledoval ji
- vychází z učení Petra Chelčického
- odmítá násilí, prosazovala pokoru a chudobu
- kritika husitských válek

Jiří z Poděbrad x katolická šlechta
- Zelenohorská jednota – Zdeněk Konopištský, chtěli aby se stal králem

Jiří z Poděbrad x Matyáš Korvin – maďarský a uherský král
- válčili spolu na Moravě, vyhrál Jiří z Poděbrad

- Jiří z Poděbrad věděl, že až umře, šlechta nenechá vládnout žádného jeho syna,
obrátil se proto do Polska, kde vládli Jagellovci – potomci Zikmunda
- s polským králem Kazimírem se domluvil, že až zemře, bude v Čechách vládnout syn Kazimíra – Vladislav Jagellonský – byl to katolík – líbilo se to i šlechtě.

Hodnocení: (hodnotilo 114 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info