Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Vznik kapitalismu

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Vznik kapitalismu
 
Titulek: Vznik kapitalismu
Datum vložení: 29.3.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
• základní charakteristika období přechodu ze středověku k novověku, podstatné rysy tzv. zemědělské civilizace (minimální směna většinou naturálního charakteru, samozásobitelská hospodářství, minimální význam peněz, roztříštěné osídlení)
• podmínky, příčiny a okolnosti tzv. velkých zámořských objevů, základní časové a „věcné“ vymezení, nejvýznamnější objevné cesty, souvislost s ukončením vnitřní kolonizace Evropy, počátek cca 400 let ekonomické dominance Evropy a marginalizace ostatních částí světa
• zpětný vliv zámořských objevů na Evropu
• ekonomické důsledky zámořských objevů
• rozvoj mezinárodního obchodu
• novodobý kolonialismus, největší koloniální mocnosti, postupná změna
• novodobé otroctví, jeho ekonomické souvislosti (nedostatek pracovních sil)
• přesun obchodních center v Evropě na severozápadní atlantické pobřeží, úpadek středomořských center
• nové plodiny, možnost specializace evropských zemědělců, nové technologie a růst produktivity zemědělství (později předpoklad rozvoje průmyslu)
• cenová revoluce (první inflace, stagnace/pokles reálných „mezd“ koncem 16. století), v důsledku čehož pokles životní úrovně koncem 16. století
• první novodobá „globalizace“, násilná transplantace evropské kultury a náboženství
• zpochybnění některých dogmat (význam tzv. protestantské etiky pro rozvoj kapitalismu v konceptu M. Webera)
• odlišný vývoj v různých zemích (Španělsko, Portugalsko vs. Nizozemí, Anglie vs. Itálie a střední Evropa)
• souvislost výše uvedeného s reformací a „myšlenkovým“ prostředím nakloněným k postupné destrukci stávajícího socio-ekonomického uspořádání, nárůst obchodu, početní vzestup měšťanstva a následný růst jeho ekonomického a politického vlivu, vyústění v tzv. buržoazních revolucích (kdy, kde a proč tehdy – nizozemská, anglická, americká, francouzská)
• růst zemědělské produkce jako obchodního artiklu, rozvoj produktivity zemědělství v okolí obchodních center,nárůst významu peněz jako prostředku směny (základ tzv. komerční revoluce), první „globální“ komerční organizace
• vznik prvních manufaktur v oblastech s nejvyspělejším zemědělství a obchodem, zárodky pozdějšího průmyslu
• rozmach ekonomického nacionalismu v podobě ochranářských opatření, vznik prvních novodobých ekonomických teorií – merkantilismus (Colbert), fysiokratismus (Quesnay)

Doporučená literatura:

BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999
CRONIN, Vincent, Ludvík XIV., Praha 1999
CHURCHILL, Winston S., Dějiny anglicky mluvících národů, II. Nový svět, Praha 1997 (1485-1688), III. Věk revoluce, Praha 1999 (1688-1815)
JANÁČEK, Josef, Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha 1992
KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996
KOVÁŘ, Martin, Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998
KOVÁŘ, Martin, Vilém Oranžský a nizozemská revoluce, in: Historický obzor 3, 1992, č. 11, s. 306-311
PARKER, Geoffrey, Filip II. Španělský král z rodu Habsburků, Praha 1998
SKŘIVAN st., Aleš, KŘIVSKÝ, Petr, Moře, objevy, staletí, Praha 1980
BLACK, Jeremy, Evropa osmnáctého století, Praha 2003
MACKENNEY, Richard, Evropa šestnáctého století, Praha 2001
MUNCK, Thomas, Evropa sedmnáctého století, Praha 2002

Hodnocení: (hodnotilo 7 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info