Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Fyzika

 
1. Alternativní paliva a hybridní pohon 2120 slov
Ještě nedávno platil turbodmychadlem přeplňovaný vznětový motor s přímým vstřikem nafty za vrchol šetrného zacházení s palivem. Dnes už ho vystřídal vysokotlakový vstřik technikou společného potrubí (... Celý referát
 
2. Benzinové motory 937 slov
BENZINOVÉ MOTORY Počátkem dvacátého století způsobil vynález benzinového motoru revoluci v dopravě. Vozidla s benzinovými motory brzy ze silnic vytlačila vozidla na parní či plynový pohon. A ve vzd... Celý referát
 
3. Brzdová soustava 1917 slov
Brzdová soustava je soubor ústrojí, která slouží ke snižování rychlosti jedoucího vozidla, popřípadě až k jeho zastavení, nebo k zajištění stojícího vozidla. Brzdná síla je vyvozena účinkem brzdové so... Celý referát
 
4. Budoucnost spalovacích motorů 1416 slov
Budoucnost spalovacích motorů Do budoucnosti se se spalovacími motory moc nepočítá. Ve středu pozornosti je proces dalšího soustavného snižování emisí. S cílem čistého životního prostředí pro všech... Celý referát
 
5. Budoucnost spalovacích motorů 754 slov
Jelikož ropy je pořád méně a chemický průmysl je na ní závislý, je ropa důvodem častých mezistátních sporů. Proto technici hledají pořád nové řešení. Možností je mnoho, ale každá možnost má svoji klad... Celý referát
 
6. Čas 6579 slov
Dějiny měření času a vzniku náramkových hodinek. 1583 Galileo Galilei objevil zákony izochronismu, tedy navzájem přesně souměřitelného pohybu hodinového kyvadla bez ohledu na velikost výchylky ... Celý referát
 
7. Co už víme o magnetech. 138 slov
. MAGNETY Magnety jsou kousky zvláštního materiálu s neviditelnou silou, která od nich věci odpuzují nebo je přitahují. Největším magnetem vůbec je sama Země. Vědci předpokládají, že při otáčení p... Celý referát
 
8. Cumulonimbus - Bouřkový oblak 3715 slov
Obsah Cumulonimbus – Bouřkový oblak 1. Úvod……………………………………………………&#823... Celý referát
 
9. Dalekohled 747 slov
Dalekohled je optický přístroj vynalezen na počátku 17. století sloužící k pozorování vzdálených předmětů. První dalekohled vůbec, byl vytvořen holandským výrobcem brýlí Hansem Lippersheyem, který při... Celý referát
 
10. Dewarova konstrukce 211 slov
Základem termosky je vnitřní nádoba s lesklými dvojitými stěnami, z mezery mezi stěnami je vyčerpán vzduch. Přes toto vakuum nemůže teplo pronikat vedením, tepelné záření se odráží zpět od lesklých st... Celý referát
 
11. Energetika 6304 slov
Energetika: * Jaderná energetika * Tepelná energetika * Vodní energetika * Geotermální energetika * Větrná energetika * Sluneční energetika Napsala: Petra Dvořáková D1b (14.10. 2005) ... Celý referát
 
12. Energetika 2063 slov
Energetika Elektrická energie je jednou z možných forem přenosu energie kinetická, potenciální... Pro chod naší společnosti nepostradatelná. Na jejím základě nebo alespoň za jejího přispění probíhá v... Celý referát
 
13. Fotoaparát 869 slov
Historie - Ve 40. letech 19. století William Hendry Fox Talbot zkombinoval světlo, papír, několik málo chemikálií, k tomu přidal dřevěnou krabici a vyrobil fotografii, čímž položil základy dnešního fo... Celý referát
 
14. Fyzika :Urychlovač částic 333 slov
Urychlovač částic je technické zařízení, používané pro dodání kinetické energie (druh mechanické energie) nabitým částicím. Existují dva tipy urychlovačů, lineární a kruhový. Urychlovač způsobuje čeln... Celý referát
 
15. Fyzika veličiny 260 slov
Fyzikální veličiny nám vyjadřují vlastnosti látek a těles, také všechny jejich změny a pohyb. U každé fyzikální veličiny se používá písmenné označení. Dělení fyzikálních veličin Fyzikální veličin... Celý referát
 
16. Fyzika(Uvnitř atomu) 667 slov
Z čeho se skládá hmota? Mají všešchny předměty, všechna tělesa ve vesmíru, stejné základní stavební kameny? - Již starořecký filozof Démokritos byl o tomto faktu přesvědčen. Kolem roku 430 před naším... Celý referát
 
17. Infrazvuk 612 slov
Infrazvuk je zvuk o tak nízkém kmitočtu, že ho lidské ucho není schopné zaznamenat. Přesná hranice mezi slyšitelným zvukem a infrazvukem neexistuje, ale udává se mezi 16 až 20 Hz.Spodní hranice se udá... Celý referát
 
18. Jaderná Elektrárna 8615 slov
Jaderná Elektrárna Jaderná elektrárna je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. Skládá se obvykle z ja... Celý referát
 
19. Jaderný reaktor 2704 slov
K tomu, aby řetězová jaderná reakce štěpení mohla probíhat rovnovážným řízeným způsobem, je třeba zajistit dvě věci: a) Shromáždit nadkritické množství jaderného štěpného materiálu. b) Zajistit ří... Celý referát
 
20. Jednoduché stroje - páka 464 slov
Jednoduché stroje Páka je každá tyč kolem vodorovné osy. Průsečík osy s pákou se nazývá střed otáčení a značí se O. Vzdálenost středu otáčení O od přímky na, které se znázorňuje působící síla, se n... Celý referát
 
21. Josef Brožek 235 slov
JOSEF BOŽEK 18.-19.století Průkopník české techniky Josef Božek se narodil 28. února 1782 v Biercích v chudé české mydlářské rodině. Studoval nejprve na gymnáziu v Těšíně. V letech 1803 a 1804 pokra... Celý referát
 
22. Kinetická a potenciální energie 630 slov
Koulející se kulečníková koule má energii, protože se pohybuje. Narazí-li pohybující se koule do jiné koule, pohybuje se i ona. První koule způsobí, že druhá změní nárazem místo a vykoná práci. Energi... Celý referát
 
23. Kladka 483 slov
Kladka, Kladkostroj Kladka Kladka je jednoduchý stroj, jehož hlavní částí jsou kolečko a provaz. Je používána především k zvedání těles, a to pro změnu směru působení síly. Podle upevnění kolečka... Celý referát
 
24. Koroze 1158 slov
Když hovoříme o korozi, máme na mysli především znehodnocení materiálu. Toto znehodnocení je způsobeno chemickým nebo fyzikálně-chemickým působením okolního prostředí. A nejde jen o korozi kovů, které... Celý referát
 
25. Laser 368 slov
Laser Kdyby se vás někdo zeptal,jaké znáte nejjasnější,nejintenzivnější světlo,asi byste mu řekli,že světlo sluneční,ale mýlili by jste se.Světlo z laserů je ještě jasnější,ve skutečnosti je to nej... Celý referát
 
26. Lasery a jejich využití 1090 slov
Slovo laser [lejzr] pochází z angličtiny. Je složené z počátečních písmen dlouhého anglického názvu popisujícího jeho funkci: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, což by se dalo př... Celý referát
 
27. Lidský hlas 971 slov
Lidský hlas vzniká podobným způsobem jako zvuk v jazýčkové píšťale. V hrtanu jsou dvě pružné blány, nazývané hlasivky, které jsou při hovoření a zpívání napnuté tak, že je mezi nimi úzká hlasová štěrb... Celý referát
 
28. Lom světla 409 slov
Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Zdroje světla jsou za a)přirozené - slunce... Celý referát
 
29. Luminiscence 190 slov
Luminiscence je vyzařování látky, jejíž termodynamická rovnováha byla porošena vnějším buzením. Jde o přebytek nad tepelným zářením vysílaným ještě po skončení buzení po dobu delší, než odpovídá někol... Celý referát
 
30. Magnet 178 slov
Magnetismus objevili Řekové ve starověku, když zjistili, že magnetit (železná ruda) přitahuje železo a může přitahovat o odpuzovat dals&#780... Celý referát
 
31. Mechanika kapalin a plynu 375 slov
Mechanika kapalin a plynů Mechanika kapalin a plynů - základní vlastnosti tekutin, ideální kapalina, ideální plyn, tlak a jeho jednotka, tlaková síla, Pascalův zákon, hydraulická zařízení, hydros... Celý referát
 
32. Mikroskop 1316 slov
Vznik mikroskopu První mikroskop jehož základem byly čočky, sestrojili roku 1590 otec a syn Jensenovi, brusiči skla a diamantů.Pro svou nepatrnou zvětšovací a rozlišovací schopnost nebylo možno toh... Celý referát
 
33. Nanotechnologie 244 slov
Nanotechnologie – menší a rychlejší Termín „nanotechnologie“ je odvozen od řeckého slova „nano“, které znamená „trpaslík“. Název je zvolen opravdu vhodně, ... Celý referát
 
34. Newtonovy pohybové zákony 1395 slov
Newtonovy pohybové zákony Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem. Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí. Newton zavedl celke... Celý referát
 
35. Newtonovy pohybové zákony 1466 slov
Newtonovy pohybové zákony Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem. Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí. Newton zavedl celke... Celý referát
 
36. Odraz světla 221 slov
Dopadají li paprsky na rozhraní dvou opticky různých prostředí,jednak jím procházejí a lámou se a jednak se na rozhraní odrážejí. Místo,kam dopadá světelný paprsek se nazývá BOD DOPADU.Kolmice rozh... Celý referát
 
37. Oko 2021 slov
Mechanismus vzniku obrazu Oči přeměňují energii viditelného spektra na akční potenciály zrakových nervů. Vlnové délky viditelného spektra leží přibližně mezi 397 a 723 nm. Obrazy předmětů okolního ... Celý referát
 
38. Optika 1499 slov
Historie: Již od starověku lidé znali zákonitosti zobrazování v zrcadle. V 17. století. Jedním z největším objevům fyziky 19.století je poznatek, že světlo je elektromagnetické vlnění. K tomuto závěru... Celý referát
 
39. Páka 291 slov
Páka je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu nazývaného střed otáčení. Sochor je druhem páky, která se používá k zvětšení sil, kdy se těžká břemena zvedají použi... Celý referát
 
40. Palivový článek 893 slov
Jeden z další alternativních zdrojů je použití vodíku, který má vysokou účinnost a bude ho vždy dostatek. Ne jako ropy, které bude nedostatek už kolem roku 2010. Proto se palivový článek brzy využije ... Celý referát
 
41. Palivový cyklus jaderných elektráren 902 slov
Palivový cyklus jaderných elektráren je poměrně složitý. Na rozdíl od uhlí, které se po malé úpravě může hned použít k výrobě elektřiny, musí totiž vytěžený uran projít řadou technologických procesů, ... Celý referát
 
42. Parní stroj 96 slov
V 18.století se projevil jako velký vynález parní stroj. Zjednodušení parního stroje: oheň zahříval vodu, která se měnila v páru a postupovala do menšího válce, kde tlačila šoupátka buďto nahorů nebo... Celý referát
 
43. Parní stroj 560 slov
První fungující parní stroj postavil v roce 1712 Thomas Newcomen a byl původně určen pro vysávání vody z dolů ve střední Anglii. Práce na jeho konstrukci mu zabrala deset let. Newcomenův parní stroj r... Celý referát
 
44. Perpetum Mobile 1284 slov
Úvod:V podstatě se jedná o mechanické přístroje, jež jsou schopny fungovat bez přísunu energie a navíc samy energii vyrábět. problém nekonečného zdroje energie zajímal lidstvo už od úsvitu věků (zabýv... Celý referát
 
45. Perpetuum mobile 268 slov
• Perpetuum mobile – věčný motor má být stroj, který začne sám od sebe pracovat: otáčet kolem, zdvihat břemena atd. Tuto práci musí vykonávat navěky a přitom nesmí používat ani palivo, ani... Celý referát
 
46. Plazma 2482 slov
Jsou známá 4 skupenství - pevné, kapalné, plynné a plazma. Plazma je vlastně skupenství, ve kterém je taková teplota, při níž se částice plynu pohybují již tak rychle, že se začínají svými vzájemnými... Celý referát
 
47. Plyny atmosféra 855 slov
Mechanika plynů Pascalův a Archimédův zákon platí také pro plyny. Plynný obal Země se nazývá ovzduší neboli atmosféra.Litr vzduchu má přibližně 1,3g.Tíha vzduchu je příčinou atmosférického tlaku,kte... Celý referát
 
48. Postulát 634 slov
Postulát je jedním ze základních pojmů logiky, přírodních věd (zejména fyziky) i filozofie a označuje výchozí předpoklad, který je v dané teorii přijímán jako pravdivý. Jeho pravdivost přitom není v r... Celý referát
 
49. Proudění kapalin 289 slov
1. - kapaliny a plyny mají řadu společných vlastností, nazýváme je: TEKUTINY - aby mezi dvěma místy nastalo proudění tekutiny, musí být mezi těmito místy v tekutině rozdíl tlaku. - využití: dří... Celý referát
 
50. Proudové motory 1900 slov
1. ÚVOD Proudové motory se využívají v letectví, bez využití vrtule, kde znamenaly veliký pokrok ve vývoji. Při stejné hmotnosti a rychlosti poskytuje více než dvojnásobný výkon proti motorům písto... Celý referát
 
51. Radioaktivita 240 slov
Radioaktivita je vlastnost některých atomových jader, samovolně se štěpit za vysílání záření nebo částic a přeměňovat se na jádra jiných prvků. Radioaktivní prvek je takový, jehož jádra se postupně š... Celý referát
 
52. Raketový motor 179 slov
Raketový motor  Obdobný princip jako u proudového motoru  Nemá turbínu ani kompresor  palivo i okysličovadlo jde do spalovací komory ze samostatných nádrží  Může pracovat i mimo zemskou ... Celý referát
 
53. Raketový motor 1329 slov
Raketový motor Raketový motor vytváří hnací sílu, která žene raketu kupředu, a je tak jednou z nejdůležitějších součástí nosné rakety. První historicky ověřená zmínka o raketovém pohonu se datuje d... Celý referát
 
54. Rentgenové záření 8004 slov
I. ÚVOD Úkolem této seminární maturitní práce je seznámit čtenáře s přístrojem tak běžným při lékařském vyšetření jako je rentgen. Myslím si, že málokdo ví, jak tento tajuplný a záhadný přístroj prac... Celý referát
 
55. Síla 132 slov
Síla je fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles. Tělesa mohou na sebe působit, jsou-li v dotyku, ale i na dálku. Síla se značí ... Celý referát
 
56. Síla,Gravitační síla 133 slov
Síla = fyz. vel., která vyjadřuje velikost interakce zn. - F zakl. jedn. - 1 newton odvoz. jedn. - milinewton, kilonewton, meganewton měřící přístroj - siloměr 1 kilovewton = 1000 newtonu 1 mega... Celý referát
 
57. Sluneční a vodní energie 1100 slov
Sluneční energie: Slunce je nejdokonalejší zdroj energie jaký si lze představit. Podle zákona zachování energie se sluneční energie, dopadající na planetu Zemi, přeměňuje beze zbytku v jiné formy. ... Celý referát
 
58. Sluneční kolektor 138 slov
Sluneční kolektor Pomůcky: krabice, polystyrén, černý papír, lepicí páska, trubička, háčky, potravinová folie, lepidlo Postup: Do krabice jsem vložila polystyrén, který dobře iz... Celý referát
 
59. Soustava SI 182 slov
Soustava SI je mezinárodní soustava jednotek.(Systéme Internationál ď Unités) Zákonné měřící jednotky: 1. základní jednotky SI 2. odvozené jednotky SI 3. doplňkové jednotky SI 4. násobky a díly... Celý referát
 
60. Spalovací motory 467 slov
Spalovací motory dělíme na tři kategorie a to: 1) zážehový motor - benzin 2) vznětový motor - nafta 3) proudový motor - kerosin (letecký benzin) U prvních dvou se lineární pohyb převádí na po... Celý referát
 
61. Štěpení jader 691 slov
Když se jádro atomu rozštěpí, části, které tím vzniknou se od sebe rozletí velkými rychlostmi. Kinetická energie (energie pohybu) těchto částí je zdrojem tepla, které lze využít v elektrárnách. Může ... Celý referát
 
62. Struktura hmoty a její přeměny 4805 slov
Struktura hmoty a její přeměny Historické ohlédnutí Jaká je struktura hmoty, prapůvodní matérie. Z čeho se vlastně svět skládá? Tyto otázky vzrušovaly již řecké, předsokratické filozofy. Po roku... Celý referát
 
63. Supravodiče 529 slov
je kovový drát, slitina kovu nebo sloučenina, která vede elektrický proud bez odporu, jestliže teplota klesne pod určitou teplotu. Odpor je nežádoucí, protože způsobuje ztrátu energie proudící v mater... Celý referát
 
64. Světlo 91 slov
Za jasného slunečního dne bychom měli nosit sluneční brýle, protože ostré sluneční světlo poškozuje naše oči.Dívat se přímo do Slence je nebezpečné, sluneční světlo nás oslepuje. Světlo také dovede ... Celý referát
 
65. Technika k dobrému či zlému 219 slov
Slovo technika pochází z řečtiny a je to souhrn historicky se rozvíjejících lidských činností, praktických postupů a výrobních prostředků - nástrojů, strojů a zařízení, včetně způsobu jejich použití. ... Celý referát
 
66. Telefon 172 slov
Jeho jméno vzniklo podle řeckého TELE-vzdálený a FON-hlas.Obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876. Podle n... Celý referát
 
67. Tepelná energie 2477 slov
Úvod Pro zachování nejzákladnějších životních funkcí potřebuje člověk mimo kyslíku,který získává ze vzduchu,tekutin a energie,které získává formou potravy poměrně úzké rozmezí tolerance teplot okol... Celý referát
 
68. Tepelný motor 2037 slov
Co je to vlastně motor? Strohá definice by mohla znít takto: hnací stroj umožňující přeměnu určitého druhu přiváděné energie na energii mechanickou. Podle základních konstrukčních znaků se motory dělí... Celý referát
 
69. Teplota 1058 slov
Švédský astronom Anders Celsius stupnici decimalizoval a označil teplotu varu vody 0 ºC,teplotu tuhnutí 100 ºC. Konečně v r.1742 jeho nástupce M Strömer číslování obrátil,a to se vžilo pod n... Celý referát
 
70. Teplota 514 slov
Švédský astronom Anders Celsius stupnici decimalizoval a označil teplotu varu vody 0 °C,teplotu tuhnutí 100 °C. Konečně v r.1742 jeho nástupce M Strömer číslování obrátil,a to se vžilo pod názvem Ce... Celý referát
 
71. Teplota vzduchu 1021 slov
Úvod Teplota vzduchu je teplota v zastíněném prostředí ve výšce 2 metry nad zemským povrchem změřená v meteorologické budce. Kromě této teploty se zjišťuje ještě minimální teplota vzduchu, která ... Celý referát
 
72. Termonukleární (termojaderná) fúze 1980 slov
Termonukleární fúze Termonukleární fúze (nebo též termojaderná) je jedním z alternativních zdrojů elektrické energie, namísto dnes hojně používaných tepelných a jaderných elektráren. Výhodou termon... Celý referát
 
73. Tření 617 slov
Na těleso v pohybu působí přirozeně určité brzdné síly. Například pták musí překonávat odporovou sílu vzduchu a ryba odporovou sílu vody. Když posouváme těleso po pevné podložce, nemluvíme o odporové,... Celý referát
 
74. Ultrazvuk 2114 slov
Ultrazvuk - Jako ultrazvuk označujeme jakýkoli zvuk s frekvencí vyšší než 20 000 Hz. Ultrazvuk se dá použít třeba při lékařském vyšetření. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotli... Celý referát
 
75. Voda 774 slov
Voda-kapalina,se skládá z molekul, které jsou v neustálém neuspořádaném pohybu, vzájemně si vyměňují místo a působí na sebe přitažlivými nebo odpudivými silami.Tyto síly jsou větší než u plynného těle... Celý referát
 
76. Vzducholoď 323 slov
Všechny typy vzducholodí jsou složeny z balónu ve tvaru doutníku naplněného plynem a z gondoly,která je pod balónem.Balón byl u prvních vzducholodí složen z bavlněné látky,která byla nasycena gumou,po... Celý referát
 
77. Vzducholodě 547 slov
Vzducholoď je letadlo lehčí než vzduch (aerostat), nebo také řiditelný balón. Vzducholoď mívá obvykle doutníkový tvar, a zpravidla bývá vybavena jedním či více motory. První teoretický návrh řiditeln... Celý referát
 
78. Vznětový, Dieslův motor 535 slov
Vznětový neboli Dieslův motor Tento motor je v součastnosti zpravidla čtyřdobý. Podle tvaru spalovacího prostoru se rozlišuje vznětový motor s přímým vstřikováním a motor komůrkový který má kompres... Celý referát
 
79. ZAPÁLENÍ 1230 slov
Iniciační zdroje Ve většině případů v praxi dochází k působením iniciačního zdroje ( zdroje zapálení ). Tento pochod nazýváme zapálením. Iniciační zdroje dodávají energii potřebnou pro přípravu hoř... Celý referát
 
80. Zážehový motor 634 slov
Zážehový motor je spalovací motor, u něhož je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka. Tím se liší od vznětového motoru, kde d... Celý referát
 
81. Zlato 496 slov
Latinský název zlata je aurum , jeho značka je Au. Protonové číslo je 79, a jeho relativní atomová hmotnost je 196,96655. Přibližná elektronegativita 2,54. Teplota tání zlata je 1064,18 °C a teplotu v... Celý referát
 
82. Změny skupenství 470 slov
1) TÁNÍ A TUHNUTÍ krystalických látekTěleso o hmotnosti m a teplotě tání přijme skupenské teplo tání Lt a přemění se na kapalinu téže teploty. Pro různé materiály se tato veličina mění zavádíme měrné ... Celý referát
 
83. Zvuk 721 slov
Zvuk Jako energie Zvuk je formou energie, která pochází z kmitání, například kytarových strun, lidských hlasivek nebo plátku v náústku saxofonu. Kmity vytvářejí v molekulách vzduchu vlny střídavě vy... Celý referát
 
84. Zvukové jevy 403 slov
Zvukové jevy Zdrojem zvuku je chvějící se těleso (např. struna, zvon, sloupec vzduchu…). Podmínky slyšení: 1) zdroj zvuku 2) prostředí, kterým se zvuk šíří (vzduch, kapaliny, kovy …)... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info