Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Elektřina a Elektrofyzika

 
1. Blesk 904 slov
Blesk je mohutný jiskrový výboj. Přesný počet pochopitelně nikdo nezjistí, ale odhaduje se, že na naší zeměkouli se rozpoutá přibližně 15 000 000 bouří ročně. Blesky, které při bouřích vznikají pozoro... Celý referát
 
2. Blesk 626 slov
1. Blesk jako přírodní jev Blesk je součástí atmosférické aktivity Země, je projevem vybíjení elektrostatického náboje vzniklého sběrem polarizovaných částic. Výboj blesku je vlastně zkratovým řešen... Celý referát
 
3. Elektrárna Chvaletice 820 slov
Elektrárna Chvaletice Elektrárna Chvaletice se nachází v Polabí, asi dvacet kilometrů na západ od Pardubic u hlavní železniční trati Praha - Česká Třebová. Celkový instalovaný výkon 800 MW tvoří čt... Celý referát
 
4. Elektrárny 528 slov
Nejdříve si uvedeme obecnou definici slova elektrárna. Elektrárna: Elektrárna slouží k výrobě elektrické energie. Elektrárny rozlišujeme podle prvotní energie. Rozlišujeme: a) Elektrárny tepe... Celý referát
 
5. Elektrický náboj 658 slov
Tělesa, která se běžně vyskytují v přírodě, jeví pouze gravitační interakci; jsou elektricky neutrální. Za určitých okolností na sebe mohou ještě vzájemně působit ještě jinými silami než gravitačními,... Celý referát
 
6. Elektrický náboj,elektrické pole a elektrické napětí 2134 slov
Elektrický náboj, elektrické pole a elektrické napětí Elektrický náboj Označení: Q Jednotka: 1C ( coulomb) Zhruba 600 let př. n. I. řecký filozof Thales zjistil, že organický nerost zvaný řeck... Celý referát
 
7. ELEKTRICKÝ OBVOD 98 slov
EL. OBVOD –Tvořen zdrojem el. proudu /napětí a sptřebiči. SCHÉMA EL. OBVODU-Nákres El. Obvodu pomocí schématických značek Pokud je vodivá dráha tvořena elektrickým obvodem uzavřená, pak s... Celý referát
 
8. Elektřina 348 slov
Elektřina Blesk, který za bouřky protne oblohu, je jedním z nejviditelnějších projevů elektřiny. Většinou je totiž neviditelná, ale obětavě nám slouží. Elektřina je druh energie. Tvoří ji elektrony... Celý referát
 
9. Elektřina 350 slov
Elektřina Blesk, který za bouřky protne oblohu, je jedním z nejviditelnějších projevů elektřiny. Většinou je totiž neviditelná, ale obětavě nám slouží. Elektřina je dr... Celý referát
 
10. Elektřina 348 slov
Elektřina Blesk, který za bouřky protne oblohu, je jedním z nejviditelnějších projevů elektřiny. Většinou je totiž neviditelná, ale obětavě nám slouží. Elektřina je druh energie. Tvoří ji elektrony... Celý referát
 
11. Elektřina a magnetismus 295 slov
Elektřina a magnetismus Roku 1820 objevil H. Oersted z Dánska, vztahy mezi elektřinou a magnetismem. Zpozoroval, že elektrický proud procházející drátem působil na vedle ležící kompasovou střelku. ... Celý referát
 
12. Elektromagnetická indukce 596 slov
NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE 1) ZÁKLADNÍ POJMY - nestacionární MP = proměnné magnetické pole - zdroje NMP - pohybující se částice s nábojem - pohybující se proudovodič - pohybující se magnet... Celý referát
 
13. Elektromagnetismus 420 slov
Elektřina a magnetismus spolu úzce souvisí. Magnet můžeme použít k výrobě elektřiny a elektrický proud budí dočasné magnetické pole. Úzkou souvislost mezi elektřinou a magnetismem nazýváme elektromagn... Celý referát
 
14. Elektromotory 599 slov
Elektromotory pracují na stejném principu jako generátor vynalezený Michaelem Faradaym. V generátoru se pohybem vodiče v magnetickém poli vyrábí proud. V motoru proud protéká vodičem umístěném v magne... Celý referát
 
15. Lipno 414 slov
Lipno I Vodní elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její nádrž s rozlohou téměř 50 km2 představuje svou plochou naše největší umělé jezero. Obsah nádrže 306 mil. m3 vody je využíván pro ... Celý referát
 
16. Polovodiče 1257 slov
Polovodiče jsou látky, které jsou z hlediska rezistivity na rozmezí mezi vodiči a nevodiči. Mají tyto charakteristické vlastnosti: ~ jejich rezistivita bývá v rozmezí asi čtrnácti řádů, od 10-6 d... Celý referát
 
17. Poranění elektrickým proudem - práce, domácnost, elektrické vedení 1044 slov
Poranění elektrickým proudem je častým typem poranění, se kterým se můžeme setkat i na ulici, doma, kdekoliv ve městě, v práci, ale i v přírodě. Kombinuje několik typů poranění: 1. poranění elektrick... Celý referát
 
18. Přechod PN 1470 slov
Přechod PN bez působení vnějšího napětí Mějme destičku z monokrystalu polovodiče, jejíž jedna část má nevlastní vodivost typu P a druhá část typu N. Místo, kde se mění vodivost P na N, se nazývá přec... Celý referát
 
19. Přechod PN 349 slov
Spojí-li se polovodiče typu P a N, vytvoří se na jejich rozhraní PN přechod.V místě styku obou polovodičů dojde k difúzi děr z polovodiče typu P do N a elektronů z polovodiče typu N do P a následně k ... Celý referát
 
20. Princip činnosti přechodu P-N 315 slov
Vznik hradlové vrstvy V příměsovém polovodiči typu N je přebytek volných elektronů, v polovodiči typu P je přebytek kladných děr. Při spojení těchto polovodičů zaniknou rekombinací elektronu s kladno... Celý referát
 
21. Statická elektřina 945 slov
Je všeobecně známo, že statická elektřina vzniká třením hmot s různou vodivostí. Pravděpodobně největším energetickým zdrojem na Zemi jsou vodní toky, kde statická elektřina vzniká třením molekul vody... Celý referát
 
22. Výroba elektřiny 1046 slov
Výroba elektřiny Tepelná – uhelná elektrárna: Jak funguje uhelná elektrárna? Uhelná elektrárna je složitým průmyslovým provozem, v němž se energie ukrytá v palivu přeměňuje na elektrickou e... Celý referát
 
23. Zdroje elektrického napětí 608 slov
Zdrojů elektrického napětí je mnoho druhů. Historicky nejstarším používaným zdrojem je primární (galvanický) článek. Podle arecheologických nálezů v roce 1936 - 1937 se předpokládalo, že k prvnímu ... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info