Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Poranění elektrickým proudem - práce, domácnost, elektrické vedení

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Fyzika > 302 > Poranění elektrickým proudem - práce, domácnost, elektrické vedení
 
Titulek: Poranění elektrickým proudem - práce, domácnost, elektrické vedení
Datum vložení: 19.2.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Poranění elektrickým proudem je častým typem poranění, se kterým se můžeme setkat i na ulici, doma, kdekoliv ve městě, v práci, ale i v přírodě. Kombinuje několik typů poranění:
1. poranění elektrické
2. poranění tepelné - popáleniny
3. a poranění mechanické, které bývá druhotné (pád, exploze, křečovitý stah svalů)

Pokud dojde k zástavě dýchání a oběhu, je nutné zahájit oživování s co nejmenší časovou prodlevou.
V statistikách jsou nejvíce zastoupeni mladí muži, a co je zajímavé, profesionální elektrikáři. Ženy tyto profese vykonávají velmi vzácně a proto jsou ve statistikách ohodnoceny menšími čísly. Druhé místo ve statistice co se týká úmrtnosti patří dětem zejména okolo 12 let věku a chlapcům. Výjimkou však nejsou ani batolata a děti předškolního věku.

Jak působí elektrický proud na postiženého?
Uplatňuje se dvojí mechanismus:
1. přeměna elektrické energie na teplo a poškození tkání teplem
2. vliv elektrického proudu na buněčné membrány a změna jejich vlastností při průchodu elektrického proudu.

Míra poškození závisí na fyzikálních a chemických faktorech, které si nebudeme rozebírat. V podstatě s můžeme účinky na organismus rozdělit do tří skupin:
1. Působení stejnosměrného proudu organismus snáší poměrně dobře i při vyšších intenzitách.
2. Hůře je snášen proud střídavý, který je nebezpečný i při malém napětí. Srdce je nejcitlivější na frekvence 50 - 60 Hz, což je frekvence domácích síťových rozvodů.
3. Proud o vysokém napětí nad 1000 V může způsobit spíše rozsáhlé popáleniny a poškození vnitřních orgánů.

Poškození se týká většinou více tělních systémů. Změny krevního oběhu jsou zejména při působení střídavého proudu a jsou vyjádřeny jako poruchy srdečního rytmu. V praxi se projeví velmi zrychleným nebo naopak zpomaleným pulsem či nepravidelným pulsem. Na dýchání se projeví křeč dýchacích svalů vyvolaná průchodem elektrického proudu přes hrudník, nebo zástava dechu po zástavě oběhu. Poškozen může být často i mozek. Poškození se projeví různým stupněm bezvědomí, křečemi, hluchotou, slepotou, poruchami hybnosti nebo čití. Poškození kostí nebo svalů je zpravidla způsobeno svalovým stahem při průchodu elektrickým proudem. Mohou se vyskytnout zlomeniny, poškození svalů, šlach, kloubů. Častou komplikací úrazu jsou popáleniny, které vznikají nejčastěji v kontaktu kůže s vodičem, nebo elektrickým obloukem, který provází úrazy elektrickým proudem s vysokým napětím a to i bez kontaktu postiženého s vodičem.

Nejdůležitější je prevence!!!!!!
Většině úrazů lze předejít. Zaměříme-li se na zmíněné rizikové skupiny je nutno zejména dodržovat bezpečnostní předpisy u zaměstnanců, kteří jakýmkoliv způsobem manipulují s elektrickou energií, s vodiči či elektrospotřebiči. Zaměstnavatel je povinen personál vyškolit a to nejen pro práci s přístroji, ale i v první pomoci, opatřit ochrannými pomůckami a bezpečnostním vybavením.
Rodiče by měli působit na děti a varovat je před nebezpečným jednáním, kterým mohou způsobit úraze nejen sobě. Je nutné zabezpečit elektrické zásuvky proti batolatům. Existují pomůcky k zaslepení. Zejména je nutné vést děti svým osobním příkladem, t.zn. dodržovat zásady bezpečnosti i při manipulaci s přístroji doma. Je nutné mít na paměti, že častým místem smrtelného úrazu elektrickým proudem je koupelna. Je proto nutné omezit používání elektrických spotřebičů při koupání nebo sprchování.

Jak postupovat při poskytování první pomoci?
• Zavolat odbornou pomoc.
• Zásadním úkolem je přerušit kontakt mezi postiženým a zdrojem elektrického proudu. V případě úrazu vysokým napětím je nutno vyčkat v bezpečné vzdálenosti tak dlouho, dokud není vypnut celý obvod. Za bezpečnou vzdálenost považujeme alespoň 10 m.
• Po vyproštění zahájíme neodkladně oživování. Prvotní je umělé dýchání, které by mělo být prováděno již během vyprošťování (transportu postiženého se stožáru vysokého napětí)
o Kontrola vědomí
o Kontrola dýchání - nedýchá - uvolníme dýchací cesty eventuelně zahájíme umělé dýchání
o Kontrola tepu - nehmatný - zahájíme nepřímou srdeční masáž v kombinaci s umělým dýcháním
o Snažíme se, aby se postiženému dostalo co nejdříve odborné pomoci.
o Pokud jsou zabezpečeny životní funkce poskytneme první pomoc v případě popálenin, nebo jiných poranění.

Je nutno mít na paměti, že úraz elektrickým proudem způsobí v organismu řadu změn, které nelze při prvním kontaktu s postiženým postihnout. V praxi to znamená, že i postižený, který je po úrazu elektrickým proudem při vědomí a relativně v pořádku je ohrožený selháním základních životních funkcí i po relativně delším časovém intervalu. Tyto postižené, zvláště při hromadných úrazech nepouštíme ze zřetele a v pravidelných časových intervalech je kontrolujeme (nejlépe po 1 minutě pokud lze). Pokud počet postižených přesahuje počet zachránců věnujeme se nejdříve postiženým nedýchajícím, ale s hmatným tepem.Hodnocení: (hodnotilo 112 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info