Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Vesmír a Astrofyzika

 
1. Antihmota 1057 slov
Antihmota je hmota složená z antičástic, což jsou částice se stejnými parametry, ale převráceným nábojem. Jsou to pozitrony, antineutrony a antiprotony (opak od elektronu, neutronu a protonu). Při při... Celý referát
 
2. Astrofyzika 2024 slov
. Pohyby těles z hlediska kinematického a jejich zákony 1. Vysvětlete na jednoduchých příkladech relativnost klidu a pohybu. Uveďte definič2. ní vztahy pro velič3. iny, které používáme k popisu poh... Celý referát
 
3. Černá díra 675 slov
Pokud raketa překročí "únikovou rychlost" 11 kilometů za vteřinu, vymaní se ze zemské gravitace a odletí do volného vesmíru. Úniková rychlost závisí na gravitační hmotonosti. K úniku ze Slunce je třeb... Celý referát
 
4. Dobývání vesmíru 2922 slov
Vesmír, co je pro nás? Jak ho chápeme? Pro mě je vesmír jako jedno velké klubko, které se snažíme rozmotat. Moc nám to nejde. Ale od té doby, co si uvědomujeme, že vesmír je, se snažíme mu porozumět. ... Celý referát
 
5. Galaxie 201 slov
Galaxii tvoří miliardy hvězd, prach a plyn, které spojuje gravitační síla (přitažlivost). Galaxie jsou buď osamocené nebo v galaktické kupě. Každá galaxie má jiný tvar a velikost. Dělí se podle tvaru ... Celý referát
 
6. Hvězdy 620 slov
Hvězdy jsou, podobně jako naše Slunce, obrovské plynné koule s vlastními zdroji záření. Na obloze se však jeví jako svítící body, neboť jsou od nás velmi vzdálené. Informace o hvězdách získáváme studi... Celý referát
 
7. Komety 577 slov
Komety - špinavé sněhové koule Kometa dokáže upoutat svým zjevem naobloze, i když podstata noho divadla je velmi prostá.Pěkná kometa může vypadat jako dýka mezi hvězdami, s jasným hrotem a dlouhým,mír... Celý referát
 
8. Komety 1792 slov
Kometa je malý astronomický objekt podobný planetce, obíhající většinou po velice výstředné (excentrické) eliptické trajektorii kolem Slunce. Většina komet se zdržuje za oběžnou dráhou Pluta, odkud ob... Celý referát
 
9. Mars 1276 slov
Mars fascinuje lidstvo již od starověku. Proč tomu ale tak je? Mars se odlišoval od 4 v antice známých planet svojí načervenalou barvou. Právě kvůli tomu byl spojován s různými pohromami nebo válkami.... Celý referát
 
10. Mars 472 slov
Mars, planeta sluneční soustavy, obíhající kolem Slunce ve vzdálenosti 227,9 milionu km jednou za 686,98 dne; k Zemi se přibližuje až na 55 mil. km. Rovníkový průměr 6 794 km, hmotnost asi desetina ... Celý referát
 
11. Merkur 116 slov
Merkur Povrch Merkuru se velmi podobá povrchu Měsíce. Má také velmi vysoké teploty na povrchu. Merkur je Slunci nejbližší a zároveň nejmenší planeta ve sluneční soustavě. Má také ze všech planet n... Celý referát
 
12. Merkur 409 slov
Fakta a údaje : průměr : 4878 km prům. vzdálenost od Slunce : 57 910 000 km rychlost oběhu kolem Slunce : 47,89 Km/s oběh Slunce: 87,97 dnů hmotnost : 20x menší než Země prům. hustota : 5,5x více... Celý referát
 
13. Měsíc 1662 slov
Vnik Měsíce: V jednom nevýznamném okrsku naší Galaxie, které si rozhodně nemůže dělat nárok na módnost, ležel volně pohozený shluk plynu a prachu. Cosi, možná výbuch blízké supernovy, způsobilo, že ... Celý referát
 
14. Měsíc 133 slov
Měsíc je přirozená družice Země. Povrch Měsíce je zbrázděn malými i velkými krátery - stopami po dopadu menších vesmírných těles. Na Měsíci není žádný vzduch, žádná voda, žádný život. Měsíc nemá vlas... Celý referát
 
15. Měsíc & Měsíční fáze 299 slov
Měsíc Měsíc oběhne Zemi za 27 dní. Ze Země jde vidět pouze jedna polovina Měsíce. Druhou, „odvrácenou stranu,“ z větší části nelze ze Země vidět, kromě malých částí poblíž okraje disku. O... Celý referát
 
16. Meteorit 95 slov
METEORITY - Meteority jsou kovové nebo kamenné částice, které dopadly na zemský povrch (povětron) - Meteorický déšt = Meteorická jamka vyhloubena dopadem meteoritu na zemský povrch. ... Celý referát
 
17. Meteory a Meteority 996 slov
Meteory Meteor je astronomické tělísko patřící do sluneční soustavy, většinou nepatrných rozměrů je úkaz na obloze, jež je způsobený hořením a vypařováním (ionizací) pevného kosmického materiálu, kte... Celý referát
 
18. Něco málo o Měsíci 103 slov
- přirozená družice Země - poloměr Měsíce - 1750 km Země - 6370 km pomůcka: šetřiseosle - 3 základní pohyby- otáčí se kolem své osy (28 dní) - obíhá kolem Země (28 dní). Díky těmto dv... Celý referát
 
19. planeta Mars 170 slov
Mars - Mars je čtvrtá z osmi planet sluneční soustavy - Mars obíhá kolem Slunc... Celý referát
 
20. Planetky 396 slov
Přiřazení komkrétního jména konkrétní planetce je závěrečnou etapou,která trvá dlouhou dobu,někdy i desítek let. Planetky jsou menší než obrovské planety Sluneční soustavy,které jsou daleko větší,prá... Celý referát
 
21. Planety sluneční soustavy 4944 slov
Planety jsou tělesa, která nejsou sama schopna vydávat světlo ani teplo. Planety mohou pouze odrážet světlo a teplo dodané jim Sluncem nebo jinou hvězdou. Planety můžeme rozdělit na: A) Planety vni... Celý referát
 
22. Pluto 317 slov
Pluto Pluto je trpasličí planeta sluneční soustavy. Bylo objeveno 18. 2. 1930 Clydem Tombaughem a zařazeno jako devátá planeta sluneční soustavy. Vzhledem k malým rozměrům, netypické dráze a obj... Celý referát
 
23. Pluto - trpasličí planeta 799 slov
PLUTO Pluto je trpasličí planeta v Sluneční soustavě. Bylo objeveno 18. února 1930 Clydem Tombaughem (objev byl oznámen 2. března 1930) a zařazeno jako devátá planeta Sluneční soustavy. Dne 24. srpna... Celý referát
 
24. Průvodce Souhvězdími 479 slov
Souhvězdí – obecně Souhvězdí je oblast na obloze, která má přesnou hranici. Souhvězdí tvoří skupina hvězd, které pak tvoří nějaký obraz. Souhvězdí se ale často říká i pouhému alignementu1, kdy ... Celý referát
 
25. Saturn 246 slov
Saturn je šestá, po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy. Saturnu se říká "nejkrásnější planeta sluneční soustavy" a to on opravdu je. Lidé to říkají kvůli jeho prstencům, které celou pla... Celý referát
 
26. Saturn 30 slov
Saturn - Saturn je šestá z osmy planet sluneční soustavy známá již už od starověku. - Objevil astrolog G.Galilei roku (1620), prstence objevil astrolog Ch.Huinges roku (1659) ... Celý referát
 
27. Slunce 595 slov
Noční obloha je přímo poseta hvězdami, jsou ovšem tak daleko, že se nám jeví jako světelné body. Slunce je také takovou hvězdou, ale ze všech hvězd je k nám nejblíže. Společně s naší Zemí kolem něho o... Celý referát
 
28. Slunce 264 slov
Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.[1] patřící do třídy svítivosti V. Obíhá okolo středu Mléčné dráhy ve vzdálenosti od 25 000 do 28 000 světelných let. Oběh trvá přibližně 226... Celý referát
 
29. Sluneční soustava 101 slov
SLUNEČNÍ SOUSTAVA Planetární soustava okolo slunce součást galaxie-mléčná dráha tvoří ji Slunce a 8 planet 99% hmotnosti sluneční soustavy tvoří Slunce SLUNCE obrovská žhavá koule tvořena pl... Celý referát
 
30. Stav beztíže 845 slov
Tíhová síla Země, neboli přitažlivá, způsobuje, že všechna tělesa jsou přitahována směrem do středu Země, jinými slovy: mají hmotnost. To znamená, že mimo dosah přitažlivé síly Země jsou všechny těles... Celý referát
 
31. UFO 563 slov
UFO UFO, z anglického Unidentified Flying Object (česky neidentifikovaný létající předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí ... Celý referát
 
32. Uran 252 slov
Uran Uran je sedmá planeta Sluneční soustavy a další z plynných obrů s velmi nízkou teplotou (-220°C).Má jméno bohovi nebes-Uranovi. Kromě vodíku a helia obsahuje atmosféra také metan, způsobující na... Celý referát
 
33. Uran 491 slov
Uran je v pořadí od Slunce na sedmém místě a je to další z plynných obrů. Jeho existence je známa lidstvu od roku 1781, kdy byla objevena Williamem Herschelem. Dostal jméno po bohovi nebes Uranovi. Je... Celý referát
 
34. Venuše 1204 slov
Venuše je druhá planeta nejblíže Slunci a zároveň šestá největší planeta vůbec. Tuto jasně zářící planetu můžeme spatřit při soumraku na západě nebo před rozedněním na východě. Venuše se řekne v řečti... Celý referát
 
35. Venuše 330 slov
Venuše Venuše, starověkými astronomy zvaná též Jitřenka nebo Večerka.Venuše nese jméno podle řecké bohyně jara a probouzející se přírody. Toto jméno jí snad bylo přisouzeno díky jasnosti Venuše na ... Celý referát
 
36. Vesmír 93 slov
Vesmír - vše co existuje-hmota, prostor,energie a čas, vesmír to jsou ještě hvězdy, planety a další objekty. Velikost vesmíru hraničí s lidským chápáním. Viditelné části mají rozlohu 1,6 biliónů ki... Celý referát
 
37. Vesmírná mechanika 852 slov
Vznik vesmíru se dá počítat do doby před 10 až 15 miliardami let. První sekundy a minuty vesmíru byly nejbouřivější obdobím vůbec. V tomto období překotně vznikaly a zanikaly všechny druhy částic i je... Celý referát
 
38. Vývoj vesmíru 1034 slov
Otázku, kterou si jistě někdy položil každý z nás: Co bylo před tím, než vznikl vesmír? Odpověď je (překvapivě) více než prostá: "Protože počátek času je totožný se vznikem vesmíru, nemá takováto otáz... Celý referát
 
39. Země a Měsíc 291 slov
ZEMĚ Země je třetí planeta od Slunce, je vzdálena 150 milionů km. Rok na Zemi trvá 365, 256 dnů. Není vědecky dokázáno, že Země je jediná planeta, na které je život. Povrch Země tvoří 2/3 vody. Ind... Celý referát
 
40. Země jako vesmírné těleso 3558 slov
Vesmír je soubor všech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí. Vznikem vesmíru se zabývají kosmologické hypotézy (Řec. kosmos = vesmír, logos = slovo). Podle nejznámější hypotézy velkého třes... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info