Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Občanská nauka

 
1. Alternativní školy 2707 slov
Alternativní školy jsou někdy nazývány školy hrou,protože jsou to školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se skutečně snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových úkolů a po... Celý referát
 
2. Anarchismus 2831 slov
V běžném jazyce má slovo anarchie negativní význam. Naznačuje chaos a nepořádek, úplné rozvrácení civilizovaného a předvídatelného chování. Anarchie je spojována i s násilím, protože veřejnost si anar... Celý referát
 
3. České korunovační klenoty 1346 slov
Královské jablko Jablko, zhotovené ze zlata vysoké ryzosti (18 karátů), váží 780 gramů a je vysoké 20 cm. Skládá se ze dvou zploštělých polokoulí spojených ozdobným prstencem a završených poměrně v... Celý referát
 
4. Druhy Alternativních škol 994 slov
Druhy alternativních škol Ve světě v současnosti existuje mnoho typů alternativních škol. Podle Průchy je možné rozlišit tři hlavní skupiny: 1. klasické reformní školy (waldorfské, jenské, mont... Celý referát
 
5. Duša a človek 3685 slov
CARL GUSTAV JUNG - DUŠE A ČLOVĚK Pro někoho možná trochu silná káva, ale pro mně (i když ne vždy na poprvé) velmi podstatné Přiznání k duši Je podivuhodnou skutečností, na niž neustále znovu ... Celý referát
 
6. Easter 94 slov
Easter (=Velikonoce) Easter is days, ever Jezus Christ was crucifixion. Desoration, eggs and holidays belongs to Easter. Easter holidays = Velikonoční prázdniny (svátky) Easter lamb = Velikonoční... Celý referát
 
7. Evropská společenství 482 slov
Evropské společenství – původně Evropské hospodářské společenství (EHS) založené šesti zakládajícími státy podepsáním první ze dvou smluv v Římě roku 1957, přejmenováno Maastrichtskou smlouvou v... Celý referát
 
8. Filosofie a její období 1152 slov
KŘESŤANSKÁ STAROVĚKÁ A STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE: William Ockham byl anglický františkánský mnich a teolog, významný logik, nominalistický filosof a středověký politický myslitel. Zabýval se hlavně log... Celý referát
 
9. Globalizace 1593 slov
Globalizace nejen spojuje, ale i rozděluje; rozděluje, právě když spojuje - příčiny rozdělování zeměkoule jsou stejné jako ty, které podporují její sjednocování. Vedle rozvíjejícího planetárního obcho... Celý referát
 
10. Hlad, bída, chudoba 827 slov
Hlad není jen nepříjemný pocit, který někdy cítíme před jídlem. Je to především strašlivá pohroma, jíž každoročně padnou za oběť stovky tisíc lidí, zejména dětí. Ve 20. století rádi věříme tomu, že ... Celý referát
 
11. Holocaust 626 slov
Holocaust. Když se jenom vysloví toto slovo, tak většině lidí přejde mráz po zádech při představě utrpení miliónů nevinných lidí, žen a dětí trpících a umírajících v koncentračních táborech. Celé t... Celý referát
 
12. Jak člověk může pomoci přírodě 549 slov
... Celý referát
 
13. Jak se bude jmenovat? 3079 slov
Knížka "Jak se bude jmenovat?" je výsledkem mnohaleté jazykové spolupráce a výchovného působení na úseku matriční praxe a několikaleté činnosti v kalendářní komisi ČR. Publikace se snaží vyjít co nejv... Celý referát
 
14. Komunikace 1884 slov
Komunikace je dorozumívání mezi lidmi předáváním informací.Provádí se mluvenou nebo písemnou řečí a prostředky mimořečovýmí (mimika,gesta...).Dorozumívání je nezbytným předpokladem spolupráce ,soupeře... Celý referát
 
15. Metody empirického zkoumání 1646 slov
Metody empirického zkoumání • pozorování, • dotazníková metoda, • rozhovor (interview), • obsahová analýza pedagogických dokumentů, • kasuistika, • pe... Celý referát
 
16. Metody vyučování 2956 slov
Metody vyučování Metoda (z řeckého methodos) znamená cestu nebo postup, uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků, směřujících k dosažení daných výchovně-vzdělávacích cíl... Celý referát
 
17. Migrace 373 slov
Co je migracePřesuny lidí, migraci, je možné dělit do různých kategorií. Podle motivů a důvodů se migrace dělí na nucenou a dobrovolnou. Dalším parametrem je překročení mezinárodně uznávaných hranic. ... Celý referát
 
18. Nacistická ideologie 873 slov
Ideologie německého národního socialismu byla založena na představě o nadřazenosti německé árijské rasy nad ostatními národy. Nacisté čerpali z tradice evropského rasismu a moderního antisemitismu, kt... Celý referát
 
19. Národní galerie v Praze 2693 slov
HISTORIE Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měš... Celý referát
 
20. OSN 166 slov
Originální název: United Nationals Organization Český název: Organizace spojených národů Datum vzniku: 1945 Sídlo: New York Počet členů: 191 Popis: Organizace spojených národů, OSN, anglicky Unit... Celý referát
 
21. OSN 720 slov
Říkáme, že se Organizace spojených národů zrodila, aby byl dán výraz nejupřímnějším nadějím lidstva- aby bylo zabezpečeno, že budoucí generace budou uchráněny války, aby byla posilována úcta k lidským... Celý referát
 
22. Osobnosti dávné historie 73 slov
Herodotos....je otec historie. Dáreos....je perský král. Perikles....je athénský úředník. Homér....je Autor Iliady a Odyssei. Solon....je Athénský politik. Zeus....je Vládce bohů. Myron....je au... Celý referát
 
23. Personalistika 880 slov
Kvalitní pracovní síla pro firmu velice důležitá. Tvořením dobrého kolektivu se zároveň vytvářejí podmínky pro dobrou práci. Získání kvalitních zaměstnanců: inzerátem, konkurzem, doporučením Motiv... Celý referát
 
24. Politologie 1917 slov
Politologie je vědecká disciplína zabývající se studiem politiky. Pochází z řeckého polis a logos, má počátky v antickém Řecku, jako samostatná věda byla uznána 1949. Moc je nástrojem k prosazování po... Celý referát
 
25. Politologie, úvaha. "Je politika špatnou záležitostí, proč?" 2385 slov
Je politika špatnou záležitostí? Proč? politika a) správa věcí veřejných, oblast obecných státních záležitostí, umění řídit stát. (...) Nástrojem k prosazování politických cílů je politická moc, o je... Celý referát
 
26. Populační exploze 761 slov
Problém populační exploze je některými lidmi považován za nejdůležitější, protože je to hlavní příčina všech ostatních problémů. Lidská populace opravdu roste exponenciálně a jestli se tento trend nez... Celý referát
 
27. Populismus 1220 slov
Populismus (z lat. populus - lid), jedná se o tendenci odvolávat se na vůli lidu. Populismu využívají politici jak k získání, tak k udržení moci. Populistický program nebývá většinou ideologický; jeho... Celý referát
 
28. Předmět pedagogiky 1631 slov
Pedagogika je společenskovědní disciplína, která zkoumá významnou součást skutečnosti: záměrné ovlivňování vývoje osobnosti člověka. Toto záměrné ovlivňování má mnoho vzájemně spjatých podob, označ... Celý referát
 
29. Rodina 2630 slov
Jaký smysl má rodina? Jejím hlavním smyslem je reprodukce. Usnadňuje lidem péči o děti a jejich výchovu, je biologicky důležitá pro zachování lidstva. Je to první a dosti závazný model společnos... Celý referát
 
30. Rodina v Japonsku 1697 slov
ČESKÁ A JAPONSKÁ RODINA Svatba Tradiční japonská svatba se odehrává v šintoistické svatyni (buddhismus a šintó jsou dvě hlavní náboženství). Šintoistický obřad působí velmi vznešeně a vážně. Žen... Celý referát
 
31. Rozvody maželství 343 slov
Rozvod manželství Příčiny rozpadu manželství Příčinou rozpadu manželství bývá závažné porušování právních nebo morálních povinností jednoho z manželů např. nevěra, opuštění manžela, ubližování man... Celý referát
 
32. Severoatlantická Aliance (NATO) 520 slov
Severoatlantická Aliance (NATO) byla založena 4.dubna 1949 ve Washingtonu na základě Severoatlantické smlouvy, kterou podepsalo 12 nezávislých států. Smlouva zaručovala všem zúčastněným stát m pomoc v... Celý referát
 
33. Šikana 389 slov
Šikana může vzniknout v úplně normální skupině a agresory se mohou stát nejen normální,ale i často pedagogy oblíbení žáci. Šikana je vážné onemocnění kolektivu, které se musí léčit velmi opatrně. A uč... Celý referát
 
34. Soudobé teorie vzdělávání 3313 slov
Soudobé teorie vzdělávání V pedagogice bylo v průběhu jejího vývoje vytvořeno a v současné době existuje velké množství různých teorií vzdělávání. Jejich obsahem jsou zpravidla úvahy o cílech vz... Celý referát
 
35. Společenské role výchovy 1855 slov
Společenská role výchovy Z hlediska sociologie výchovy se výchova chápe jako komplexní příprava člověka pro život, to znamená pro plnění sociálních rolí, do nichž člověk během svého života bude vs... Celý referát
 
36. STVOŘENÍ ČLOVĚKA 1124 slov
První teorie se nazývá kreacionistická a tvrdí, že člověka, podobně jako celý Svět, stvořil Bůh během sedmi (resp. šesti - v neděli odpočíval) dní. Nevěří v takovou obrovskou shodu náhod, jejímž... Celý referát
 
37. Terorismus 179 slov
Jako terorismus jsou chápány akty takřka vždy násilné, nepředvídatelné, obvykle zaměřené na civilisty, vedoucí k vytvoření atmosféry strachu za účelem dosažení politických cílů. Teroristické metody po... Celý referát
 
38. Terorismus 659 slov
Terorismus je hrubé zastrašování politických odpůrců hrozbou síly a užití různých forem násilí. Vedle individuálního terorismu existuje terorismus skupin, některé koordinují svoji činnost na mezinárod... Celý referát
 
39. Většinový volební systém 312 slov
Je nejstarší volební systém na světě a po dlouhou dobu byl systémem jediným. Dodneška je aplikován v nejvíce státech světa. Výhodou systému je zejména jeho jednoduchost – kandidát, který dostan... Celý referát
 
40. Volby 3264 slov
Předmět: Občanská výchova Téma: Volby 2006 Osnova: 1. Úvod - volby v ČR 2. Volby a volební systém - Ústava ČR 3. Volební kampaň 2006 4. Volby, jejich průběh, výsledky celkově a dílčí 5. Zhodn... Celý referát
 
41. Volby - něco málo 98 slov
VOLBY - parlamentní - prezidentské - komunální - všeobecné, rovné a přímé hlasovací právo základní typy volebních systémů: a)většinový (majoritní) = rozhoduje většina hlasů(snížení počtu str... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info