Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Právo a zákony

 
1. Anglosaské právo 703 slov
Současná tvorba a uplatňování zákonů se dělí do několika základních skupin - na právní systémy kontinentální a anglosaské, dále ještě na práva islámská a ostatní práva, jako hinduistická, židovská, tr... Celý referát
 
2. Dědictví 267 slov
POJEM: - souhrn právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelé osoby na jiné osoby - děděním rozumíme přechod práv a povinností, které jsou předmětem dědění (dědictví)... Celý referát
 
3. Eutanázie 417 slov
Eutanázie Je obvykle definována jako usmrcení na žádost (též asistovaná sebevražda), v některých méně obvyklých případech jako ulehčení umírání, zejména tlumením bolestí, neuspišující však smrt nem... Celý referát
 
4. KRIMINáL v Thajsku 521 slov
Mám ,,referáteček" pro neznalé. Prosím někoho, aby napsal referát o zákonech thajské země, pokud je porušíte. Například za 3400ks tablet Extáze-uvězněn 19 mladík z Anglie na 99 let! Dále- za 4,5 Kg... Celý referát
 
5. Kupní smlouva 1631 slov
Obsah: 1.) Obecná charakteristika kupní smlouvy, typy kupní smlouvy dle Obchodního a Občanského zákoníku 2.) Shodné a rozdílné znaky kupní smlouvy dle obchodního a občanského zákoníku 3.) Vzorová k... Celý referát
 
6. Legalizace lehkých drog 491 slov
Legalizace měkkých drog Moderní přetechnizovaná doba vedle výhod a vymožeností, které přinesla a přináší, má také své zápory. Jejich kořeny jsou velmi hluboké, vzájemně spjaté a postihnout je v celé š... Celý referát
 
7. Legislativní procesy 1846 slov
Legislativní proces - v obecném smyslu jako proces tvorby právních norem je společenský proces, který je možno zkoumat a pozorovat jednak z hlediska právního, jednak z širšího hlediska sociálního. Je ... Celý referát
 
8. Listina základních lidských práv a svobod 1558 slov
OBSAH 1. Historie 2. Hlavní rysy 3. Interpretace Listiny základních práv a svobod 4. Uspořádání listiny 5. Promítnutí Listiny do ostatních právních odvětvích v ČR 1. Historie Dne 10.1... Celý referát
 
9. Občanské soudní řízení 145 slov
Občanské soudní řízení = právem upravený postup při rozhodování sporů v soukromoprávní oblasti - upravuje je občanský soudní řád - řízení se zahajuje zásadně na návrh toho, kdo se domáhá rozho... Celý referát
 
10. Obchodní zákoník 1525 slov
Obchodní zákoník  charakteristika podnikání, podnik, obchodní jmění  obchodní jméno, obchodní rejstřík  založení a vznik veřejné obchodní společnosti a komanditní společn... Celý referát
 
11. Otisky prstů 1501 slov
Přesně před sto lety se začala rozvíjet věda, která pomohla odhalit statisíce zločinů. Ačkoli se metody vyšetřování značně zdokonalily a používají nejmodernější technologie, daktyloskopie zůstává prvn... Celý referát
 
12. Práva zvířat 768 slov
Každý den je uneseno za svého přirozeného prostředí tisíce barevných ptáků, exotických ryb i plazů. Chycená zvířata jsou často krutým způsobem pašována téměř do všech zemí světa, kde skončí v rukou tz... Celý referát
 
13. Právo 1072 slov
Právo je soubor norem vydaných a uznaných státem, které jsou pro společnost závazné a jejich dodržování je vynucováno státní autoritou. Objektivní - soupis všech obecně uznaných pravidel chování, ... Celý referát
 
14. Rodinné právo 743 slov
RODINNÉ PRÁVO (manželství, rozvod, příbuzenství, rodinné vztahy, náhradní výchova dětí) - upravuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a při náhradní výchově dětí ... Celý referát
 
15. Rozhodčí řízení 528 slov
Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů mezi stranami, který vychází ze zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpis... Celý referát
 
16. Trestní právo 2684 slov
Odvětví trestního práva je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti nechráněným společenským a individuálním zájmům. Toto právní odvětví je pojmenováno podle trestů, ... Celý referát
 
17. Úloha parlamentu ČR 363 slov
Parlament České republiky je dvoukomorový zákonodárný sbor ČR. Skládá se z poslanecké sněmovny (poslanci, poměrný volební systém, 200 členů – v čele předseda a pět místo předsedů) a senátu (sená... Celý referát
 
18. Ústava 2170 slov
Obecně můžeme říci, že ústava je základní zákon státu. Můžeme ji označit i jako nejvyšší zákon státu. Nejvyšší proto, protože je právní normou s nejvyšší právní silou v hierarchickém uspořádání právní... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info