Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Teologie - náboženství

 
1. Ámos 228 slov
Ámos, hebr. עמוס cÁmós, je jeden z malých proroků Starého zákona, řazený mezi Jóela a Abdijáše. Jediné informace, které se o něm dochovaly, jsou ty, které se nacházejí ve stejn... Celý referát
 
2. Buddhismus 595 slov
BUDDHISMUS Původ náboženství Náboženství vychází ze života a učení Buddhy. Nebyl bůh, ale skutečný duchovní rádce, proto ho jeho stoupenci nevnímají jako ostatní věřící své bohy. Buddha, rodným jm... Celý referát
 
3. Buddhismus 1849 slov
Buddhismus Jedno z nejrozšířenějších světových náboženství má svůj počátek v Indii v době asi před 2500 lety. Stále se rozrůstalo a šířilo a dnes má více než 300 milionů vyznavačů, ponejvíce v Asii. ... Celý referát
 
4. Buddhismus 200 slov
Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženstv... Celý referát
 
5. Budhismus 526 slov
BUDHISMUS Buddhismus je nábožensko-filozofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5. stol. př.Kr. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových ná... Celý referát
 
6. desatero přikázání 79 slov
1) Já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš míti jiných bohů přede mnou ! 2) Nevezmeš jméno Boží nadarmo ! 3) Pomni abys den sváteční světil ! 4) Cti otce svého i matku svou, abys dlouho žil a dobře se t... Celý referát
 
7. Didaché 1804 slov
Didaché – Učení dvanácti apoštolů Spis, kterým se budeme zabývat získal svůj název podle slov, jimiž začíná: „Učení dvanácti apoštolů“ (Διδαχὴ &#964... Celý referát
 
8. Džinizmus 396 slov
Džinizmus Kolem 1. pol. 1. tisíciletí př.n.l. - změny ve staroindické společnosti. Rozšíření použití železa, rozvoj zemědělství a řemeslné výroby => větší majetkové rozdíly mezi členy kast a varn. ... Celý referát
 
9. Egypské nábožensví 1647 slov
Vznik Země podle egyptských bájí. Nejdříve byla tma a pravodstvo, jehož vlny se převalovaly bez účelu. V té době žil pouze bůh pravodstva Nóvev. Po čase se z tohoto pravodstva vynořil zářící bůh Re... Celý referát
 
10. Egypští bohové 487 slov
• Amon - bůh neviditelného dechu vánku, jeden u osmi původních bohů Hermopole, bez léků zbavuje očních nemocí, zobrazován v podobě berana • Anup (řecky Anubis) - bůh smrti, průvodce podsv... Celý referát
 
11. Egyptské náboženství 333 slov
Egyptské náboženství BOHOVÉ Egypťané věřili ve velké množství bohům, tzv. polyteizmus. Většina bohů měla různá převtělení. Faraon byl pokládán za ztělesnění Hóra na zemi.RE - bůh Slunce- zobrazoval se... Celý referát
 
12. Evangelizace jako způsob života 1069 slov
Evangelizace jako způsob života recenze knihy Jima Petersena Kniha je od autora, který má bohaté zkušenosti s misií, který ve svých 22 kapitolách zahrnuje pohled na evangelizaci. Autorův pohled je... Celý referát
 
13. Hinduismus 1910 slov
HINDUISMUS Hinduismus je označení pro tradiční indické náboženství. V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, protože hinduismus v sobě zahrn... Celý referát
 
14. Hinduismus 613 slov
HINDUISMUS Původ náboženství Je to jedno z nejstarších náboženství, ale vyvíjelo se v posledních 4 tisíciletích. Za tu dobu se rozšířil nejen do Indie, ale i do celého světa v množství podob. Hind... Celý referát
 
15. Hinduizmus 247 slov
HINDUISMUS Původ náboženství Je to jedno z nejstarších náboženství, ale vyvíjelo se v posledních 4 tisíciletích. Za tu dobu se rozšířil nejen do Indie, ale i do celého světa v množství podob. Hind... Celý referát
 
16. Hinduizmus 1712 slov
Termín hinduismus není označením náboženství v užším smyslu, nýbrž se vztahuje k veškeré civilizaci hinduistů. Hindu je perské slovo a znamená prostě "Ind". Hinduistická civilizace se vyvinula z védsk... Celý referát
 
17. Historie křesťanství 2296 slov
Křesťanství vzniklo ve 4. desetiletí n. l., na římské půdě, v Palestině a částečně navazovalo na judaismus. První křesťané pocházeli z židovského prostředí a objevili se také první nepřátelé = Židé, t... Celý referát
 
18. Islam 462 slov
ISLÁM Je nejmladší z velkých monoteistických světových náboženství. Vyznavači islámu jsou muslimové, posvátná kniha je korán, jediným bohem je Alláh a Muhamed je jeho posel. Vznikl počátkem 7. s... Celý referát
 
19. Islám 3767 slov
Nejmladší z monoteistických světových náboženství založil svým zjevením Muhammad (*asi 570 - +632). Islám pochází ze západního pobřeží arabského poloostrova (viz Arábie), z měst Mekky a Medíny. Slovo ... Celý referát
 
20. Islám 2828 slov
Co je Islám a kdo jsou Muslimové. Na základě svého ligvistického origináluarabské slovo Islám znamená mír Mír s Bohem, se sebou samým a mír s božími tvory skrz poddanost a odevzdanost Bohu. Islám nen... Celý referát
 
21. Jezuité 710 slov
Řád založil Ignác z Loyoly r. 1534 jako společenství pro katolické kleriky (duchovní). Papež Pavel III. schválil Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu, SI) r. 1540. Jezuitský řád se liší od jiných řádů ... Celý referát
 
22. Judaismus 467 slov
Judaismus, židovské náboženství, které patří spolu s křesťanstvím a islámem mezi tři světové monoteistické soustavy. Je nejstarší, základy již ve 13. stol. př. n. l. v době Mojžíše, jehož předchůdci b... Celý referát
 
23. Koncepce budování společenství víry 4644 slov
Koncepce budování společenství víry Na základě NZ a literatury, z formálního i duchovního hlediska Úvod, vymezení tématu Jak by mělo vypadat živé a fungující společenství víry? Jaké úřady by mě... Celý referát
 
24. Křestanství a bible 377 slov
Křesťanství Křesťanské náboženství má jednoho boha. Křesťané věří, že se Ježíš Kristus narodil v Betlémě asi v roce 4 př. n. l. a byl seslán jako spasitel, jehož příchod před... Celý referát
 
25. Křesťanství aneb 22 důležitých pojmů 279 slov
celibát - člověk, který nesmí mít ženu ani muže biskup - nejvyšší představený diecéze (jedné ze správní jednotky církve) kardinál-nejvy... Celý referát
 
26. Náboženství-Buddhismus,Islám a křestanství:) 486 slov
Buddhismus Buddhismus je nábožensko - filozofický systém, jehož základ byl vytvořen pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových nábožen... Celý referát
 
27. Nový zákon - evangelia 614 slov
EVANGELIUM SV. LUKÁŠE Narození Ježíšovo Rozbor tematický Celkové téma: Narození prvorozeného syna Marie a Josefa – Spasitel, Kristus Pán v Davidově městě. Hlavní téma: Anděl Pán... Celý referát
 
28. Šíření Křesťanství v ranných stoletích 772 slov
KŘEŠŤANSTVÍ v ranných stoletích Šíření křesťanství v prvních stoletích: Křesťanství začalo jako radikální hnutí soustředěného hlavně kolem Ježíše Nazaretského a trvalo asi tak čtyřista let aby se... Celý referát
 
29. Vánoce skoro vsude 813 slov
Historie Vánoc: Vánoce jsou křesťanskými svátky, které každoročně oslavují zrození Ježíše Nazarethského. Na jejich počest se konají speciální bohoslužby. Roku 354, byly Vánoce, jakožto křesťansk... Celý referát
 
30. Velikonoce 577 slov
Velikonoce, též Pascha jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který připadá na březen nebo duben. V křesťanském pojetí jsou Velikonoce oslavou vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. V židovském pojetí ... Celý referát
 
31. Věrohodnost Bible 1574 slov
Věrohodnost Bible Apologetická obhajoba věrohodnosti Bible proti argumentům o jejím sepsání a chybovosti Úvod Tento esej se bude zabývat otázkou, kterou lidé často kladou jako důvod, proč nev... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info