Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Psychologie a Sociologie

 
1. Asertivita 1125 slov
Asertivita by se dala do češtiny přeložit jako sebeprosazení. Autor této metody Američan A. Salter ji definoval ve významu umět něco jasně tvrdit, stát na svém slovu. Své žáky učil spontánním reakcím,... Celý referát
 
2. Bezdomovci 3043 slov
Listopad 1989 s sebou přinesl řadu společenských problémů, které byly do té doby u nás prakticky neznámé: šíření drog a organizovaného zločinu, šíření prostituce a pornografie, masové snižování životn... Celý referát
 
3. Bolest 1575 slov
Bolest: - subjektivní pocit člověka - bolest je proživaná jako nelibost (někdy jako libost-MASOCHYSMUS) - prožitek bolesti je individuální - zálež... Celý referát
 
4. Chudoba a Hlad 336 slov
Hlad a chudoba je především strašlivá pohroma, které každoročně padnou za oběť stovky tisíc lidí, nejčatěji děti. Absolutní chudoba - o které hovoříme v případě, že se člověk dostane do stavu, kdy n... Celý referát
 
5. Co je migrace 1116 slov
Co je migrace Přesuny lidí, migraci, je možné dělit do různých kategorií. Podle motivů a důvodů se migrace dělí na nucenou a dobrovolnou. Dalším parametrem je překročení mezinárodně uznávaných hran... Celý referát
 
6. Duševní hygiena 2739 slov
Existuje řada faktorů, které dávají člověku pocit spokojenosti v zaměstnání, anebo mohou být zdrojem stresu. Ty hlavní jsou: 1. MÍRA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE Tento faktor by měli mít na mysli jak zaměstn... Celý referát
 
7. Fáze myšlení 362 slov
Fáze paměti 1)zapamatování(vštípení do paměti)-vytvoření stopy na synapsi 2)pamatování(podržení v paměti)-je to určitý čas od zapamtování až po vybavení -přízračný proces zapomínání: a)kvalita(č... Celý referát
 
8. Flustrace, konflikt, stres 1600 slov
Flustrace Flustrace je pocit způsobený určitou překážkou, která nám brání v dosažení našeho cíle.V dosažení cíle nám může bránit jak fyzická, tak psychická překážka. Nevychází ale z překážky samot... Celý referát
 
9. Homosexualita a společnost 1277 slov
Homosexualita a společnost Historie homosexuality je s největší pravděpodobností stará jako lidstvo samo. V prehistorické době se s touto variantou sexuálního chování různé kultury vyrovnávaly spec... Celý referát
 
10. Náhradní rodičovská péče 247 slov
Spousta žen se těší na své děti až se jim narodí. Ale kolikrát stačí sebemenší změna v manželství a ženy se rozhodnou jinak. Dojdou si k lékaři a nechají si přerušit těhotenství. Nebo také ženy zůstan... Celý referát
 
11. Osobnost člověka 1512 slov
Osobnost Člověk je biopsychosociální bytost. Každý je individuum – ORIGINÁL Člověk má: → společenskou roli → společenskou pozici Složky osobnosti: 1. Tělesné vlastnosti 2.... Celý referát
 
12. Psychické vlastnosti osobnosti, teorie osobnosti 1470 slov
Psychické vlastnosti osobnosti Člověk jako celek po stránce psychické Souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů, které tvoří individualitu konkrétního člověka Autentické pro každého člo... Celý referát
 
13. Psychologie 1169 slov
Psychologie Psychologie jako věda Psychologie patří k vědním oborům, které se v posledních letech značně rozvinuly, získala široké uplatnění ve školství, zdravotnictví, ekonomice, politologii apod... Celý referát
 
14. Psychologie - úvod 1355 slov
Úvod do psychologie Vznik a předmět psychologie psychologie je poměrně mladá společenská věda, která se vyčlenila zhruba v polovině 19. století z filosofie vzniká v souvislosti s proudem moderního... Celý referát
 
15. Psychologie osobnosti 342 slov
Psychologie Psychologie je veda, která studuje lidské chování, duševní procesy a telesné prožívání, vcetne jejich vzájemných vztahu a interakcí. Psychologii od pocátku provází spor o její prírodove... Celý referát
 
16. Řeč těla - Body language 2280 slov
Motto: Řeč těla prozradí víc než tisíc slov Naše ruce a nohy jsou přinejmenším stejně výmluvné jako náš jazyk. Samotnou řečí přinášíme pouze takzvaná tvrdá fakta. Non-verbální cestou dokreslujeme a... Celý referát
 
17. sebevrazda 1489 slov
Úvod Termín "sebevražda" označuje čin, při kterém si člověk záměrně vezme svůj vlastní život. Za sebevražedné lze považovat jakékoli chování či řád, které přivádí jednotlivce, skupinu nebo dokonce ... Celý referát
 
18. Sexualní zneužití 317 slov
Sexuální zneužití v dětství V posledních letech se i u nás začíná věnovat stále větší pozornost fenoménu sexuálního zneužití v dětství. Navazujeme tím na trend zahájený v západních zemích především z... Celý referát
 
19. Šikana 1148 slov
Šikana představuje závažný společenský problém ve školství, v armádě a ve vězeňství (všude, kde je větší kolektiv). V praxi stále přetrvává nešvar, že kompetentní osoby mají tendenci při setkání se ši... Celý referát
 
20. Sociální deviace 1145 slov
SOCIÁLNÍ DEVIACE Pojem deviace pochází z latinského slova deviatio, což znamená odchylka nebo úchylka. Přeneseně sociální deviace znamená porušení nebo podstatnou odchylku od některé sociální normy... Celý referát
 
21. Sociální psychologie 870 slov
Už samotné sousloví „sociální psychologie“ naznačuje specifické místo této disciplíny v systému vědeckého poznání. Sociální psychologie vzniká na rozhraní psychologie a sociologie. Psycho... Celý referát
 
22. Sociální psychologie, komunikace 1208 slov
Socializace  Proces, v jehož průběhu děti poznávají a osvojují si kulturní normy a hodnoty  Celoživotní proces; nejintenzivnější v prvních letech života  Nesocializované děti = bez vlivu lidské ... Celý referát
 
23. Stáří 1936 slov
Seminární práce do psychologie S t á ř í Stáří je nevyhnutelnou perspektivou každého živého tvora. Kdo nezemře mlád, ten mu neujde. Nejen mladí lidé, ale také většina osob středního věku o stáří m... Celý referát
 
24. UNICEF 879 slov
UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pracujeme s místními komunitami i vlád... Celý referát
 
25. Vnitřní obranné mechanismy 617 slov
Vnitřní obranné mechanismy ...jsou psychickou reakcí na zátěž a redukuje úzkost. Existuje vypracovaný seznam, který popisuje základní typy obranných mechanismů. Intelektualizování – je sna... Celý referát
 
26. Vůle 839 slov
Vůle Přestože je pojem vůle v psychologii stejně významný jako například myšlení, znalosti o ní jsou jen nepatrné. Historicky se pojem vůle vyvíjí od Aristotela, který považuje vůli za jednu z mohut... Celý referát
 
27. Výchovné problémy, poruchy chování 5755 slov
1. Psychická deprivace Podle řady autorů je psychická deprivace stavem vzniklým zejména následkem životních situací, „kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základní (vi... Celý referát
 
28. Vývoj inteligence 1189 slov
Inteligenci není možné pokládat za statickou schopnost, a proto se značná pozornost věnuje právě jejímu vývoji. Největšímu zájmu psychologů se doposud těšil zejména výzkum inteligence dětí a adolescen... Celý referát
 
29. Vývojová psychologie 3290 slov
Vývojová psychologie Literatura: Vagnerová - Vývojová psychologie (Carolinum 1998) Langmeier, Krejčířová - Vývojová psychologie (Grada 1999) Vývojová psychologie - základní disciplína, která z... Celý referát
 
30. Život po smrti 1768 slov
Co nás čeká po smrti, jaké to je, zemřít, tuhle otázku si klade lidstvo od svého vzniku. Co nás čeká, co se stane, co budeme cítit. Snad všechna náboženství věří v posmrtný život. Vedlo se mnoho spor... Celý referát
 
31. Život v Africe 442 slov
Život V Africe Škola: Pro nás je škola strašná otrava, ale děti v Africe by chtěli do školy strašně moc chodit, ale nemůžou, protože jejich rodiče nemají peníze na jejich učebnice, psací potřeby a ... Celý referát
 
32. Životní cyklus 2888 slov
Životní cyklus Jedním z velkých témat sociologie je vztah mezi společností a jednotlivcem, mezi společenským vývojem a lidskou biografií. Netýká se jen postavení člověka ve společnosti, ale i toho, j... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info