Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Chemie

 
1. Alkany, cykloalkany 323 slov
1) Alkany - nasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule pouze jednoduché vazby CnH2n+2 Cykloalkany - nasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule pouze jednoduché vazby a atomy C jsou uzavř... Celý referát
 
2. Alkoholy 515 slov
ALKOHOLY tento obecný název se v každodenním životě používá pro sloučeninu s chemickým názvem ethanol (v běžné mluvě líh, alkohol). Hovoří se o obsahu alkoholu v nápojích, o alkoholických nápojích, s... Celý referát
 
3. Antimonit 293 slov
Antimonit: - fyzikální vlastnosti: ohebný, lze rýpat měděným hřebíkem (má tvrdost 2), hustota 4,5 - 4,7 g/cm³, dokonale štěpný podle plochy , lom lasturnatý. Taje při 548°C. - chemické vlastno... Celý referát
 
4. Atom 473 slov
Atom základní stavební panel látek Všechny látky jsou složeny ze stavebních částic – atomů nebo z jejich skládanek – molekul. Dnes již existují mikroskopy (tunelový), které dokáží os... Celý referát
 
5. Bílkoviny 477 slov
Bílkoviny jsou makromolekulární látky, které obsahují vázané atomy uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku, síry i fosforu. V bílkovinách jsou vázány i aminokyseliny. Zjistilo se, že na stavbě bílkovinné látk... Celý referát
 
6. Biochemie 836 slov
BIOKATALYZÁORY Enzymy, jako biokatalyzátory Enzymy jsou složité organické katalyzátory vznikající v živých buňkách, které však jsou schopny působit nezávisle na buňkách, ve kterých vznikly. Jsou ty... Celý referát
 
7. Černé uhlí 128 slov
- Černé uhlí je kamenné - kategorie tuhého uhelného kaustobiolitu vyššího stupně prouhelnění než Hnědé uhlí; vzniklo účinkem tlaku a teploty v černouhelné stadiu prouhelńění. Podle stupně prouhelnění ... Celý referát
 
8. Chemická reakce 80 slov
Chemická reakce je děj, při kterém vzniká jiná chemická látka. Vznikají nové chemické vazby. Reaktanty. Produkty. Reaktanty - jsou látky do reakce vstupující Produkty - jsou látky vznikající žele... Celý referát
 
9. Chemická vazba 3107 slov
Alchymie V dávných dobách člověk nemohl plně chápat jednoduchost a zákonitost chemického dění. V četných chemických reakcích, které pozoroval kolem sebe s utajeným dechem, viděl divotvorné jevy a m... Celý referát
 
10. Chemické názvosloví 567 slov
Symbolika: -Pro označení čistých látek se používá CHEMICKÁ ZNAČKA=symbol pro 1 atom prvku. -Pro kationty a anionty prvků se používají značky s příslušným iontovým nábojem (Cl-, Na+). -Chceme-li... Celý referát
 
11. Chemie Alkoholy 59 slov
Alkoholy Jsou to kyslíkaté deriváty. S atomem vodíku nahrazené molekule uhlovodiku. Patří do skupiny OH. Mají koncovku ol. Metan CH3OH ethanol CH3CH2OH. Oba jsou bezbarvé kapaliny, hořlavé, poškoz... Celý referát
 
12. Chemie a lidské zdraví 422 slov
Chemie a lidské zdraví- SPOLANA NERATOVICE Spolana Neratovice je největší chemickou továrnou v České republice vyrábějící hydroxid sodný, chlór a produkty z něj. Náplň její výroby se v průběhu hist... Celý referát
 
13. Chemie v kuchyni 734 slov
Toto téma obsahuje obrovské množství informací,detailů a těch nejrůznějších kombinací látek.Už to, že myjeme nádobí různými přípravky, nebo že máme v lednici spoustu plastových lahví, ani si neuvědomu... Celý referát
 
14. Chemie životního prostředí 1734 slov
Chemie životního prostředí Chemie životního prostředí je obor chemie, který zkoumá chemické a biochemické děje probíhající v přírodě. Lze jej definovat jako studium vzniku, reakcí, transportu, ovli... Celý referát
 
15. Chemie: ropa a zemní plyn 574 slov
ZEMNÍ PLYN Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů (zejména inertních plynů). Vznik zemního plynu existuj... Celý referát
 
16. Chlorid sodný NaCl 280 slov
Chlorid sodný je bezbarvá krystalická látka,dobře rozpustná ve vodě.V přírodě se vyskytuje jako nerost sůl kamenná.V běžném životě je znám jako kuchyňská sůl.Získává se odpařováním mořské vody(mořská ... Celý referát
 
17. Cholesterol 1032 slov
Cholesterol je přírodní látka, sestávající ze čtyř uhlovodíkových kruhů a postraního řetězce, čítajícího osm uhlíků. Chemicky cholesterol zařazujeme mezi steroidy, OH skupina jej řadí do podskupiny st... Celý referát
 
18. Cukry a tuky (Sacharidy a Lipidy) 1848 slov
TUKY(Lipidy) Chemickým složením jsou tuky směsi organických esterů a to glycerylových. Z kyselin se v tucích vyskytují hlavně kyselina MÁSELNÁ, PALMITOVÁ, STEAROVÁ, OLEJOVÁ atd. Jestliže mastné lát... Celý referát
 
19. Disacharidy 446 slov
Disacharidy Obecný vzorec - C12H22O11. Jsou tvořeny 2 cuk... Celý referát
 
20. Drogy - rozdělení a upozornění 250 slov
DROGY Drogy jsou v dnešní době vážný problém zvláště u mládeže po celém světě. Počet lidí závislých na drogách stále stoupá. Mnoho lidí umírá například na předávkování těmito látkami. Drogy se děl... Celý referát
 
21. Éčka 4526 slov
Éčka jsou potravinová aditiva, která dovolují sloučení jinak neslučitelných látek. Takovou dvojicí je například tuk a voda. S touto formou spojení se denně setkáváme v margarínech, majonézách, ale ... Celý referát
 
22. Enzymy a vitamíny 1886 slov
Enzymy=látky které katalyzují průběh chemických reakcí v org. -urychlují je (snížením aktivační energie) -umožňují průběh chemických reakcí za mírných podmínek v org. ( teplota, stálý tlak, většino... Celý referát
 
23. Filtrace, druhy filtrů 725 slov
Filtrace je metoda oddělování pevných a kapalných (popř. plynných) složek z jejich směsí. Využívá se při ní rozdílné velikosti částic jednotlivých složek směsi. Filtr je materiál, který zachycuje pev... Celý referát
 
24. Galenit 283 slov
Vlastnosti: Galenit je hojný minerál, který krystalizuje v krychlové soustavě. Krystaly bývají hojné a z mnoha nalezišť známé v pěkném vývoji, většinou narostlé a někdy značně velké. Barvu má ocelově... Celý referát
 
25. Grafit (tuha) 362 slov
Grfit: - tvoří pigment ve vápencích a jílovitých břidlicích. Ložiska grafitu vznikají při přeměně usazených hornin ze zbytků organických látek a tvoří vrstvy nebo čočkovitá tělesa v rulách, svorech, ... Celý referát
 
26. Hořčík 451 slov
Magnesium - jeho značka je Mg a byl objeven roku 1755. Leží na 12. místě periodické soustavy prvků. Patří mezi nepřechodné prvky II. A skupiny, tzv. kovy alkalických zemin. Charakteristika - Dva ... Celý referát
 
27. Insekticidy 406 slov
Insekticid je pesticid používaný proti hmyzům ve všech vývojových formách. Které zahrnují ovicides a larvicides použitý proti vejcím a larvám hmyzů. Insekticidy jsou použity v zemědělství, medicíně, p... Celý referát
 
28. Jaderná chemie 381 slov
Z atomů,které jsou základními stavebními kameny všeho,co existuje ve vesmíru,se může uvolnit obrovské množství jaderné energie.Tato energie je zdrojem sálajícího slunečního tepla a světla,nesmírné pro... Celý referát
 
29. Jaderná elektrárna 949 slov
Jaderná elektrárna Osnova: Úvod: Historie vývoje elektrické elektrárny Stať: K čemu vlastně taková jaderná elektrárna slouží a co to vlastně je. - Části jaderné elektrárny. - Princip jad... Celý referát
 
30. Jak najít procento soli v hlíně? 179 slov
Vezmeme trochu hlíny smíchané se solí. Zvážíme tuto směs a následně jí smícháme s vodou, tak aby byla směs tekutá. Pořádně vše promícháme. Směs přefiltrujeme přes obyčejný filtrovací papír (stačí... Celý referát
 
31. Jantar 459 slov
Jantar: Jantar je zvláštní forma uhlíkatého minerálu. Jedná se o mineralizovanou pryskyřici třetihorních jehličnanů starou až 50 milionů let. Průměrné chemické složení jantaru bylo určeno jako C10H16... Celý referát
 
32. Kapaliny 640 slov
ROPA i voda jsou kapaliny, ale mají různé fyzikální vlastnosti. Mohou téct, ale jejich molekuly jsou přesto drženy pohromadě dostatečně velkými kohezními silami, takže ač nemají pevný tvar, mají jistý... Celý referát
 
33. Koloběh kyslíku v přírodě 1808 slov
Bez kyslíku by byl život na naší planetě naprosto nepředstavitelný,nejenže podporuje spoustu důležitých chemických reakcí například hoření,ale především je hlavní složkou vzduchu a tím pádem i nejdůle... Celý referát
 
34. Kovy 1173 slov
Tři čtvrtiny všech prvků v periodické soustavě jsou kovy. Řadí se mezi ně s prvky (až na vodík a helium), d, f a některé p prvky. Kovy se v tabulce nacházejí více vlevo a jejich kovový charakter směre... Celý referát
 
35. Kovy používané ve stavebnictví 1544 slov
Kovy Sektor kovů můžeme rozdělit na dvě základní části – drahé kovy (precious metals) a technické kovy (base metals). Drahé kovy Zlato, stříbro, platina a palladium se řadí mezi drahé kovy a ... Celý referát
 
36. Křemen 354 slov
KŘEMEN Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2, hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden z nejdůležitějších prvků. Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří hvězdovec, čirý křiš... Celý referát
 
37. Křemík 440 slov
Značka křemíku je Si. Latinský název Silicium. Volný křemík připravil jako první Berzelius roku 1823. V přírodě se ryyí nevyskytuje, zato je velice rozšířen (jako druhý po kyslíku) ve svých kyslíkatýc... Celý referát
 
38. Krevel (hematit) 240 slov
Krevel (hematit): Původ magmatický, hydrotemální (střední a nižší teploty), metamorfní i sedimentární (vysrážením z mořské vody). Nejčastěji v zrnitých až celistvých, paprsčitě vláknitých až zemitých... Celý referát
 
39. Kyselina Chlorovodíková 465 slov
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ Kyselina chlorovodíková též kyselina solná, je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných. Jde o vodný roztok plynného chlorovodíku (HCl). ... Celý referát
 
40. Kyselina sírová 239 slov
Kyselina sírová (H2SO4) Kyselina sírová je jedna z nejdůležitějších chemikálií, která se vyrábí ve velkém množství.Řadíme ji mezi kyslíkaté kyseliny. Je to bezbarvá, olejovitá kapalina.... Celý referát
 
41. Kyselina sírová 301 slov
-silná dvojsytná kyselina -tvoří 2 řady solí -HSO4 - -SO4 2- -koncentrovaná H2SO4.....98% Použití: -do autobaterií -výroba výbušnin,barviv,léčiv,plasty,silonová vlákna - umělé hedvábí,zeměděls... Celý referát
 
42. Kyselina sírová 148 slov
Kyselina sírová • Vzorec: H2SO4 • Vzhled: je to bezbarv olejovitá kapalina (96%) • Skupenství: kapalné • Zápach: je bez zápachu • Vlastnosti: Je žíravá a leptavá, od... Celý referát
 
43. Louis Pasteur 882 slov
Francouzský chemik a biolog Louis Pasteur je všeobecně uznáván jako nejvýznamnější osobnost dějin lékařství. Vědu obohatil mnoha příspěvky, ale nejvíc se proslavil prosazováním teorie, že základem nem... Celý referát
 
44. MĚĎ 476 slov
Měď ,chemická značka Cu (Cuprum. Měď je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem už od středověku. Je to prvek skupiny I.B skupiny periodické soustavy prvků. Vyznačuje se velmi d... Celý referát
 
45. Největší chemické katastrofy 646 slov
Za největší chemickou katastrofu v dějinách lidstva bývá označován únik plynů z pobočky amerického koncernu Union Carbide v indickém Bhópálu. Neštěstí, k ... Celý referát
 
46. Neodym 1293 slov
Neodym Atomové číslo 60 Relativní atomová hmotnost 144,242(3) amu Elektronová konfigurace [Xe] 4f4 6s2 Skupenství Pevné Teplota tání 1024 °C, (1297 K) Teplota varu 3074 °C, (3347 K) E... Celý referát
 
47. Olovo 1236 slov
OLOVO Úvod Olovo je nejstarším průmyslovým jedem a otravu olovem, která je někdy označována jako saturnismus nebo plumbismus, je právem možno pokládat za nejstarší a dosud nedůležitější pr... Celý referát
 
48. Olovo 774 slov
Olovo Vlastnosti Relativní atomová hmotnost: 207,2 amu Atomové číslo: 82 Hustota: 11,34 g/cm3 Tvrdost: 1,5 Teplota tání: 327,5° C Teplota varu: 1749° C Olovo je nízkotavitelný, měkký, v... Celý referát
 
49. Olovo 1065 slov
1. Kovy a jejich výroba Tři čtvrtiny všech prvků v periodické soustavě jsou kovy. Řadí se mezi ně tzv. prvky s (až na vodík a helium), d, f a některé p prvky. Kovy se v tabulce nacházejí více... Celý referát
 
50. Opakovací otázky 8.ročník-Chemie 1072 slov
Opakovací otázky za 8. ročník 1.První pomoc při poleptání žíravinami: - 10 minut proud vody poté dopravíme k lékaři. 2.jakým změnám podléhají látky: - Látky podléhají změnám fyzikálním chemick... Celý referát
 
51. Organická chemie 849 slov
Organická chemie:chemie sloučenin uhlíku s výjimkou několika jednoduchých anorganických látek, mezi které patří kyselina uhličitá a její soli, oxid uhličitý, oxid uhelnatý,... Stechiometrické (empiri... Celý referát
 
52. OTAZKY CHEMIE-8.TŘÍDA 375 slov
1. Kterému prvku se říká prvek života??? - Kyslík 2. Které prvky patří mezi halogeny?? - Chlor, Brom, Jod, Fluor 3. Co víš o chloru?? - Je to žlutozelený nepříjemně zapáchající plyn. Jeho uži... Celý referát
 
53. Oxid uhličitý 237 slov
Oxid uhličitý - C + O2 -- CO2 Vápennou vodou – Ca(OH)2 + CO2 -- CaCO3 +H2O Suchý led = sublimovaný oxid uhličitý H2CO3 = kyselina uhličitá Vznik kys. uhlič. – H2O + CO2 ... Celý referát
 
54. Oxidace ethanolu 191 slov
Laboratorní cvičení – pozorování oxidace ethanolu Pomůcky – dvě kádinky, skleněná tyčinka, elektrický vařič, (papírové ubrousky) Chemikálie - 60% ethanol naředěný vedou 1:1 (cca ... Celý referát
 
55. Oxidy síry 1188 slov
Vznikají při spalování fosilních paliv a jsou hlavními látkami, které znečišťují ovzduší v městských oblastech na celém světě. Oxidy síry (SOx) a suspendované částice jsou částí složité směsi znečišťu... Celý referát
 
56. Ozón 175 slov
-trikyslík ,O ,plyn charakteristického zápachu,v tenkých vrstvách bezbarvý,v tlustších modrý,t.t -192,7°C ,t.v -111,9 °C,hustota2,144g/dm3 .silné oxidační činidlo ,reaguje se všemi druhy organických l... Celý referát
 
57. Pesticidy 961 slov
Pesticidy je souhrnné označení pro výrobky používané na ochranu užitkových organismů, materiálů, potravin i lidského zdraví před organismy, které se přemnožily nebo se vyskytují v místech, kde nám ško... Celý referát
 
58. Pitná voda 1142 slov
Pitná voda Definice, která je zakotvena v zákoně 258 a vyhlášce ministerstva zdravotnictví ČR 252. Pitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění ... Celý referát
 
59. Plasty- obecně 910 slov
PLASTY: První plast (dříve umělá hmota) byl vyroben roku 1862. Do té doby se používaly ke zhotovování nejrůznějších předmětů přírodní materiály jako dřevo, sklo, keramika, slonovina nebo jantar. Plas... Celý referát
 
60. Pojmy v chemii 938 slov
Filtrace Filtrace je oddělování směsí dvou fází pomocí propustného materiálu, kterým prochází pouze jedna z obou fází. Dekantace Jednoduchým způsobem oddělování tuhé fáze od kapalné j... Celý referát
 
61. pojmy z chemie 863 slov
Filtrace Filtrace je oddělování směsí dvou fází pomocí propustného materiálu, kterým prochází pouze jedna z obou fází. Dekantace Jednoduchým způsobem oddělování tuhé fáze od kapalné je dekantace... Celý referát
 
62. Polokovy 768 slov
Polokovy Křemík, germanium, arsen  Patří do nich: At, Te, Sb, Se, As, Ge, Si, B  Je v: III. A, 2. perioda; IV. A, 3. perioda; IV. A, V. A, VI. A, 4. perioda; V. A, VI. A, 5. period... Celý referát
 
63. Polyethylen a Polypropylen 790 slov
POLYETHYLEN Polyethylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. Lze využít polymerace za nízkého tlaku (vznikne polymer s lineárním řetězcem, značka lPE – liten) nebo za vysokého... Celý referát
 
64. POŽÁR 1534 slov
Požár Definice požáru „Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách... Celý referát
 
65. Průmyslově významné anorganické látky 157 slov
Při přečtení některých referátů jsem trpěl - je tam spousta nepřesností a chyb. Nabízím jako zdroj trochu jiných informací své podklady pro přednášky; jsou zaměřeny i na vysokoškoláky nechemiky, takže... Celý referát
 
66. Prvky a jejich vazby 439 slov
Počet známích prvů se stále zvětšuje. Na konci 20.století jich již vědci pojmenovali na 109.Prvky spadají do hlavních kategorií. Nejpočetnější jsou kovy, jako např.olovo, měď a zlato. Ostatní jsou nek... Celý referát
 
67. PVC-polyvinylchlorid 578 slov
PVC : (neboli polyvinylchlorid) je druhou nejpoužívanější umělou hmotou na světě. Je to termoplast, jehož problematickým prvkem je chlór, který tvoří základní surovinu pro výrobu. Kromě chloru se PVC ... Celý referát
 
68. Radioaktivita 671 slov
Dělí se na přirozenou a umělou Radioaktivita je vlastnost některých atomových jader, samovolně se štěpit za vysílání záření nebo částic a přeměňovat se na jádra jiných prvků. Radioaktivní prvek je... Celý referát
 
69. radiouhlíková přeměna 994 slov
Radiouhlíková přeměna ( Radiokarbonové datování ) Radiouhlíková metoda určování stáří archeologických nálezů, používaná od 50. let minulého století, je založena na tom, že uhlík v přírodě je směs... Celý referát
 
70. Ropa 2288 slov
Ropa Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva, kam dále zahrnujeme uhlí a zemní plyn. Původně se tato surovina označovala jako nafta (z perského slova nafátá což znamená vytékati), ale protože u nás s... Celý referát
 
71. Ropa 705 slov
a) Ropa Ropa je hnědá až černá olejovitá kapalina lehčí než voda. Těží se na souši i z mořského dna. Je směsí nejrůznějších uhlovodíků, a to alkanů, cykloalkanů a arenů, dalšími složkami bývají c... Celý referát
 
72. Síra (obecně) 430 slov
SÍRA Síra (nebo taky Sulphur, značka S) je nekovový chemický prvek. Je charakteristická svým „čertovským“ sirným zápachem (nejčastěji připomíná zkažená vejce), který známe z okolí sirných... Celý referát
 
73. Sklo 1579 slov
Už v pravěku lidé vyráběli hroty šípů z přírodní formy skla, které se říká obsidián. Původ vlastní výroby skla není znám, ale je známo, že tuto techniku používali lidé kolem roku 3000 př.n.l. Kolem ro... Celý referát
 
74. Stavební hmoty 651 slov
Stavební hmoty jsou suroviny a pomocné stavební látky užívané při stavbách. Jsou to kameny přirozené (žula, rula, vápenec, pískovec, travertin atd.), kameny umělé (cihly, dlaždice, kamenina atd.), pak... Celý referát
 
75. Sublimace - Laboratorní cvičení 368 slov
Cvičení: Sublimace naftalenu Pomůcky: frakční baňka, kádinka Chemikálie: technický naftalen Pracovní postup a. Sestavte aparaturu pro sublimaci. b. Do kádinky vložte asi 3 g technického na... Celý referát
 
76. Sublimace naftalenu 197 slov
Úkol: přečištění naftalenu sublimací Pomůcky: skleněná miska, sklíčko, kahan, miska s vodou, naftalen Postup práce: Naftalen jsme dali do misky, přikryli sklíčkem a velmi pomalu zahřívali kahane... Celý referát
 
77. Sůl kamenná (halit) 607 slov
Sůl kamenná: Průmyslově významná ložiska halitu vznikala v teplých oblastech vysrážením z mořské vody v zátokách, které byly od otevřeného moře odděleny hrází nebo byly s ním spojeny úzkým průlivem. ... Celý referát
 
78. Tekutiny,Kapaliny 139 slov
Kapaliná latka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se bohybovat v celém objemu. Kynetická energie částic ka... Celý referát
 
79. Těžba zlata 702 slov
Těžba zlata včera a dnes Zlato odjakživa přitahovalo lidi jako magnet, protože jeho lesk je atraktivní a stálý. Na světě je ho ale málo, a tak je cena zlata na trhu hodně vysoká: momentálně stojí p... Celý referát
 
80. Uhlí a zemní plyn 712 slov
Zemní plyn, uhlí a ropa se nazývají pevná, nebo též fosilní paliva, protože vznikly z pozůstatků dávno zemřelých živočichů a rostlin. Při spalování uvolňují energii, které se využívá pro vytváření hna... Celý referát
 
81. Uhlík C 154 slov
Uhlík se v přírodě vyskytuje jako diamant a grafit (tuha). Je obsažen ve všech druzích uhlí, je vázán v tělech organismů, v ropě, v zemním plynu aj. Po vodíku tvoří nejvíce sloučenin. Čiré diamanty... Celý referát
 
82. Voda 774 slov
Voda-kapalina,se skládá z molekul, které jsou v neustálém neuspořádaném pohybu, vzájemně si vyměňují místo a působí na sebe přitažlivými nebo odpudivými silami.Tyto síly jsou větší než u plynného těle... Celý referát
 
83. Voda, vodík 1238 slov
Voda je jednou z nejrozšířenějších sloučenin na světě na Zemi. Stejně jako řeky a moře, vodu obsahují všechny živé organismy, které by bez ní nemohly existovat. Převážná část krve a mízy stromů je vod... Celý referát
 
84. Vodní elektrárna 1141 slov
Energie vodních toků patří k nejstarším energetickým zdrojům, které se naučilo lidstvo ve své historii používat. Stručný popis: Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologi... Celý referát
 
85. Wichterle Otto 68 slov
Narozen roku 1913. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Později se stal jejím profesorem. V roce 1956 vynalezl přípravu kontaktních čoček a uvedl je do praxe. Byl spoluzakladatel... Celý referát
 
86. Zlato 2559 slov
Chemický vzorec: Au Soustava: krychlová Barva: kovově žlutá, často světlejší odstíny (příměs stříbra), vryp žlutý Tvrdost = 2,5 Hustota = 19,3 Další vlastnosti: kujné, vynikající tepelná a el... Celý referát
 
87. Zlato 221 slov
Původ: Hydrotermálního původu. Morfologie: Velmi častý je tvar plíšku, mikroskopická zrnka obvykle elipsoidického tvaru a valouny (nuggety), některé i značných rozměrů. Vzácně tvoří drobné krysta... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info